+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hanefi bir bayanım eşim alevi,bu evlilik nedeni ile günaha girmiş oluyor muyum? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hanefi bir bayanım eşim alevi,bu evlilik nedeni ile günaha girmiş oluyor muyum?

  Sual: merhaba ben hanifi mesebindenim eşim alevilik var biraz günahı var diyorlar ama ben inanmıyorum günah olsa peygamber efendimiz kızı hz Ali ile evli olmazdı bizi aydınlatırsanız sevinirim üstelik eşim imam hatip mezunu ? 2. Galus
  Devamlı Üye

  Cevap: Hanefi bir bayanım eşim alevi,bu evlilik nedeni ile günaha girmiş oluyor muyum


  Reklam  Cevap: öncelikle sizlere Alevi nedir alevilik hakkında bilgi edinmenizi daha sonra Hanefi nedemektir Ardından Nüsayrilik nedir nüsayri kimdir bu konulara göz atmanızı öneririm.

  siz bir müslüman bayan olarak yaşamı islam adı olan nüsayri halk dilinde alevi olarak bilinen kişilerle evlenmeniz eş olmanız son derece yalnıştır. Hanefilik bir din değil bir mezhep tir. ve Peygamberimiz zamanında bu mezhebler yoktu. sizler ise kalkmış Hz Ali kv ve Fatıma ranhume nin evliliğinden söz ediyorsunuz.
  Peygamberimizin kızını verdiği kişi gerçektende Müslüman bir sahabi idi.yani şuanki bilinen adı alevi fakat Nusayri kişiler değil o yaşamı boyunca islama ve müslümanlara örnek bir şahıs örnek bir sahabidi.


 3. @mir
  âb ü kil
  bu konu dinde küfüv olarak bilinir
  hakkında ise şunları buldum:

  Yâ Ali! Üç şeyi geciktirme! Namazı evvel vaktinde (girince) kıl! Hazırlanmış cenâzenin namazını hemen kıl! Dul veya kızı küfvü isteyince hemen ver. (Hadîs-i şerîf-Eşi'ât-ül-Lemeât)

  Namaz kılmanın birinci vazîfe olduğuna inandığı hâlde, tembellik ederek kılmayan kişi fâsık (büyük günâh işliyen) olup, sâlihâ (dînine bağlı) kızın küfvü değildir. (Ömer Nesefî)

  Kadını, kızı küfvüne vermek lâzımdır. Küfüv zengin olmak, maaşı çok olmak demek değildir. Küfüv olmak, erkeğin sâlih (dînine bağlı) müslüman olması, Ehl-i sünnet îtikâdında (doğru îmân sâhibi olması), namaz kılması, içki içmemesi, yâni İslâmiyet'e uyması ve nafaka kazanacak kadar iş sâhibi olması demektir. Erkeğin böyle küfv olmasını düşünmeyip de, zengin ve apartman sâhibi olmasını isteyenler, kızlarını felâkete sürüklemiş, Cehennem'e atmış olurlar. Kızın da namaz kılması, tesettüre (örtünmeye) dikkat etmesi lâzımdır. (Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî)
  sozluk.ihya.org sitesinden alıntıdır.

  Evlilikte Denklik (Küfüv):

  Kelime olarak küfüv, denklik ve eşi olmak demektir.

  Fıkıhda ise, evlenecek olan çiftlerin, birbirlerine bazı konularda denk olmaları demektir.

  Evlenmede denklik, kadınlar için erkekte aranır. Yâni bir erkeğin, evleneceği kadına, müslümanlık, neseb, hür olma, meslek ve zenginlik gibi niteliklerde denk durumda bulunması, özellikle kadını korumak için öngörülmüştür.

  Mezhepler, evlenecek kişiler arasında dindârlık bakımından eşitlik bulunmasının kesinlikle gerekli olduğu görüşünde birleşmişlerdir. Bunun yanında Hanefîler, erkeğin soy bakımından, kadından daha aşağı olmaması gerektiğini söylemişlerdir. (113)

  İslâm hukûkunda denklikten maksad, evlenecek eşler arasında dînî, ekonomik ve sosyal seviye bakımından yakınlık ve denklik bulunmasıdır. Bu denkliğin, hem çiftler arasında, hem de hısımları arasında seâdet, huzûr ve sevgiye vesîle olacağı düşünülmüştür.

  Evlilikte denklik, bir sıhhat şartı değil, bağlayıcılık şartıdır. Yâni denklik, evlilik için mecbûrî bir şart olmayıp, ancak âile seâdetinin te’mîni içindir. Rasûlullâh (s.a.v.) Efendimiz, Hz. Ali (r.a.)’a hitâben şöyle buyurmuşlardır:

  "Üç şeyi geciktirme:

  Vakti gelince namazı; hazır olduğunda cenâzeyi; dengini bulunca evlenecek kızı..." (114)

  Ayrıca başka bir hadîs-i şerîfde:

  "Kadınları denkleriyle evlendirin, onları velîleri evlendirsin.. On dirhemden az mehir yoktur." (115) buyurulur.

  Hanefîler’e göre denklik (kefâet), altı yerde aranır. Bunlar: Dindârlık, İslâm, hürriyet, neseb, mal ve meslektir.  1. Dindârlık: Dînî kurallara bağlı olmayan ve ahlâk bakımından zayıf olan fâsık bir erkek, iffetli ve fazîletli bir kadına denk sayılmaz. Aynı şekilde, dînî kurallara bağlı olmayan ve ahlâk bakımından zayıf olan fâsık bir kadın da, iffetli ve fazîletli bir erkeğe denk sayılmaz.

  2. İslâm: Burada denklikten maksad, kocanın müslüman olması değildir. Zîrâ kocanın müslüman olması, evliliğin sıhhat şartıdır. Müslüman olmada denklik, kocanın, babası veya büyükbabası bakımından aranır.

  3. Hürriyet: Çoğunluğa göre köle, hür olana denk değildir.

  4. Neseb: Bu konudaki denklik, Araplar arasında geçerli sayılmıştır.

  5. Mal: Eşlerin, aynı derecede mal ve servet sahibi olması da, evlilikte önemli bir unsurdur.

  6. Meslek: Evlenecek erkek ve kadının velîlerinin iş ve meslekleri arasında bir denkliğin bulunması gerekir. (116)

  Ayrıca çiftler arasında boy ve güzellik gibi fizîkî ölçülere de dikkat edilmesi, eşlerin anlaşabilmeleri ve birbirleriyle uyum sağlayabilmeleri açısından önemli bir husustur.

  Netice olarak İslâm hukukçularının büyük çoğunluğu, nikâhın mûteber olmasında kocanın kadına denk olmasının şart olduğunda müttefiktirler. Denkliğin, mutlakâ dindârlık ve güzel ahlâkda aranması gerektiği üzerinde görüş birliğine varmışlardır.Asr-ı seâdetteki tatbîkâta bakıldığında da denkliğin, en başta dindârlık ve güzel ahlâkda arandığı açıkça görülür. Ashâb-ı kirâmdan Sehl b. Sa’d es-Sâidî (r.a.) anlatıyor:

  "Birgün Rasûlullâh (s.a.v.)’in huzûrundan bir adam geçti. Hz. Peygamber (s.a.v.) yanında oturanlardan birine;

  "Şu geçen hakkında ne dersin?" buyurdu.

  O da:

  "Eşrâfdan biridir. Vallâhi kız istese kendisine verilmesine, bir şey hakkında konuşsa, sözünün dinlenmesine çok lâyıktır." cevâbını verdi.

  Rasûlullâh (s.a.v.) Efendimiz sustular. Bir müddet sonra bir başkası geçti. Bu sefer yine:

  "Ya bunun hakkında ne dersin?" buyurdu.

  Adam cevap verdi:

  "Yâ Rasûlallâh, bu müslümanların fakirlerinden biridir. Kız istese reddedilmeye, bir şey hakkında şefâat etse, kabul olunmamaya ve konuştuğu vakit, sözü dinlenmemeye lâyıktır."

  Bunun üzerine Rasûlullâh (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdular:

  "(Hayır) bu (adam), yeryüzü dolusunca öbüründen hayırlıdır." (117)

  Evlenecek eşler, güzellik ve zenginlik câzibesine kapılarak ahlâkı ve dîni zayıf kadınlarla evlenmemelidirler. Böyle evlilikler, çoğu zaman hüsranla neticelenmektedir. Rasûlullâh (s.a.v.) Efendimiz, dâimâ dindâr olan kadınların tercih edilmesini tavsiye buyurmuşlardır.

  Hakîkatte denklik; erkeğin değil, kadının menfaatine yönelik bir haktır. Eşlerin, gönül ve görüş birliğine sâhip olmaları da zarûrîdir. Zîrâ, bu yönlerden anlaşamayan çiftler, mutlu bir hayât yaşayamazlar.

 4. Misafir
  alevi sıfatı yeterli bir şey değil hüküm verebilmek için.5 vkait namaz kılan,farzları inkar etmeyip yerine getirmeye çalışan,muvahhid biri de aleviyim derken farzı inkar eden,içkiyi helal gören,adeta islamla alay etmeyi din sayanlar da aleviyim diyorlar.eşinizin itikadında imanında bir sıkıntı var ise(medet ya muhammed,medet ya ali gibi inançlar var ise,zira bu inançları alevi nefeslerinde çokça duydum) nikah zaten batıl olmuş oluyor.ama eşiniz tevhide bağlı biriyse,farzları inkar etmeyip yerine getirmeye çalışıyorsa bir sıkıntı olmaz Allahu alem.

 5. Ufkuaçık
  Devamlı Üye
  Ale

 6. Misafir
  Galus sen ne cahil' geri kafali birisin. Cahilce Verdigin cevaba insanlar inanabilir. Sen sadece insanlari bölmeye, birbirine düşürmeye calisan, pkk den bile daha kötü , bu dünyada yaşaması tamamen fuzuli olan . Allahın en cahil kullarindan, aciz birisin. İnşallah bu kendi beyninden ürettiğin saçma salakça anlatımlarına insanlar inanmaz. Allah senin gibileri ıslah etsin inşallah.

+ Yorum Gönder
hanefi alevi evliliği,  hanefi ve alevi evliliği,  alevi hanefi evliliği,  alevi ve hanefi evliliği,  hanefi mezhebi ile alevi evliliği,  hanefi alevi evliliği diyanet,  alevi hanefi