+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Tarikatların dindeki yeri nedir? Yani bir şeyhe bağlı olmak günah mı? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Tarikatların dindeki yeri nedir? Yani bir şeyhe bağlı olmak günah mı?

  Sual: Tarikatların dinde yeri var mı?
  Soru: Sayın Süleyman Ateş, benim öğrenmek istediğim tarikatların dindeki yeri. Yani bir şeyhe bağlı olmak günah mı? ? 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Tarikatların dindeki yeri nedir? Yani bir şeyhe bağlı olmak günah mı?


  Reklam  Cevap: Soru: Sayın Süleyman Ateş, benim öğrenmek istediğim tarikatların dindeki yeri. Yani bir şeyhe bağlı olmak günah mı?

  Cevap: Gerçekten ermiş bir insan-ı kâmil bulunursa elbette ondan yararlanmakta fayda vardır. Ama cennete gidebilmek için şeyhlere gitmek, onlardan el almak zorunlu değildir. Kitap ve Sünnet'e göre yaşayan, namazını kılıp, orucunu tutan, dinin yasakladığı şeylerden kaçınan kimse zaten cennete gider. Tasavvuf, ruhanî alanda derinlik kazanmak içindir. Ama bunun için tarikati, şeyhliği dünya çıkarına alet edenlere değil, bütün dünya çıkarlarından uzak duran, fakirliği dünya varlığına yeğleyen, insanlan kendisine köle yapmayan, krallar gibi yaşamaktan zevk almayan ermiş bulunursa istifade edilebilir.
  S.Ateş

 3. Jıhad
  Emekli
  Islamda tasavvuf tasavvufta islam var mıdır?
  Tasavvuf (
  Arapça : تصوّف taṣawwuf, Farsça : تصوف tasavvof) ya da Sufizm veya Sufilik (Arapça : صوفية ṣūfīya, Farsça : صوفی-گری sūfīgarī),İslam inancında Allah'a ulaşmanın yollarından biridir Bir başka tanıma göre, insanın akıl yoluyla erişemediği ilahî hakikatlere ve gayb alemine ait hakikatlere sezgiyle ulaşma yoludur
  İSLAM ve TASAVVUF

  1 İslam’ın temeli; “Lâ ilahe illallah”, yani “Allah’tan başka ilah yoktur” ilkesine dayanırken, Tasavvuf’un temeli; “La mevcude illallah”, yani “Allah’tan başka varlık yoktur” ilkesine dayanmaktadırFenafillah,vahdeti vücud gibi )-(Al-i İmran/18 )

  2 İslam’ın gündeminde Allah ve O’nun bildirisi yer alırken, Tasavvuf’un gündeminde tarikatın kurucuları veya evliya bildikleri şeyhler, pirler ve onların menkıbeleri yer alır-7A’raf/3

  3 İslam’da Allah, yarattıklarından hiçbirine benzemez-42Şura/11 112İhlas/4 Tasavvuf’un fikir babası Muhyiddin İbn Arabi, eserlerinde açıktan; “Yaratan yaratılandır(halik mahluktur), yaratılan da yaratandır(mahluk haliktir) Bunların hepsi tek varlıktır” anlayışını savunmuştur Yine İbn Arabi, Firavun’un rablık iddiasını iddiasını(79Naziat/24), Firavun’un Allah olduğuna bağlamıştır

  4 İslam’da kaynak Kur’an’dır Oysa Tasavvuf’ta kaynak, şeyhlerin ve pirlerin rüyaları ve ilhamlarıdır

  5 İslam aklı kullanmayı över(8Enfal/22-24 10Yunus/100), Tasavvuf aklı kullanmayı yerer Bu yüzden Tasavvuf’ta bilenle bilmeyen arasında bir fark yoktur Oysa İslam’da bilenle bilmeyen bir değildir-39Zümer/9

  6 İslam’da sadece Allah’ın ‘bir bildiği(hikmeti) var’ iken, Tasavvuf’ta şeyhin ‘bir bildiği var’ ilkesi esastır

  7 İslam’da kişi mal varlığını Allah ve O’nun bildirdiği değerler uğruna paylaşır Tasavvuf’ta şeyhinin istekleri uğruna harcama yapar

  8 Tasavvuf’un kullandığı çoğu kavram Kur’an’da apayrı anlamlarda kullanılmıştır

  9 İslam’ı; türbelerden medet bekleme, muskacılık, bez bağlamak, üfürükçülük gibi hurafelerle özdeşleştiren Tasavvuf’tur

  10 İslam’da hatalarıyla sevaplarıyla, doğrusuyla yanlışıyla insan insandır İnsanca yaşar, insanca ölür, insanca dirilir Tasavvufta insan, ancak üç-beş dini istismar eden zikir sarhoşunun keşfettiği bir ilahtır Oysa Kur’an’a göre kimse, Allah’a ait bir parça(cüz) değildir-43Zuhruf/15

  11 İslam’da zikir, Allah’ı ve O’nun bildirdiği değerleri gündemde tutmaktır Tasavvuf İslam’ı ve Allah’ı istismar ederek bazı sözcükleri saatlerce tekrar etmek diye anlamakta ve uygulamaktadır Zikrin anlamı için bkz Atalarınızı zikrettiğiniz gibi, hatta daha fazla Allah’ı zikredin-2Bakara/200

  12 İslam’da ruh vahyedilendir veya vahyin getirdiği ilahi bilinçtir Tasavvufta ruh, kendi içlerinde taşıdıklarına ve bunun sonucu Allahımsı veya Allah olduklarını inandıkları bir tözdür Kur’an’da ruh için bkz: 16Nahl/2 40Mümin/15 42Şura/52 Ruh konusunda fazla bilgimiz yoktur-17İsra/85
  http://www.mumsema.com/islamda-tasavvuf/213536-islamda-tasavvuf-tasavvufta-islam-var-midir.html

  http://www.mumsema.com/tarikatlar-tarikat-cesitleri/218777-tarikat-mi-sakin-ha.html

+ Yorum Gönder
tarikata girmek günahmı,  islamda tarikatın yeri,  tarikata girmek gunah m,  şeyhin yanına gitmek günahmıdır,  tarikat günahmı,  islamda tarikay harammi,  dinimizde seyhe bagli olmak varmi