+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Şiilerin ehli sünnet mezheblerine istinaden söyledikleri hadis Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Şiilerin ehli sünnet mezheblerine istinaden söyledikleri hadis

  Sual: Şielerin ehli sünne menbelerine istinaden söyledikleri...


  Peyğəmbər (s) buyurub: "Həqiqətən Allah məni və Əlini (ə) bir ağacdan yaratdı və mən o ağacın köküyəm, Əli (ə) isə budaqlarıdır.Həsən (ə) və Hüseyn (ə) onun meyvələri, şiələrimiz isə onun yarpaqlarıdır.Onan görə də kim bu ağacdan yapışsa cənnətə daxil olar və əzabdan amanda qalar”. "Əl-mucəmul-əvsat”: c.4, səh.263 "Müstədrəkus-səhiheyn”: c.2, səh.263 "Əl-İsabə”: c.3, səh.507 "Məcməuz-zəvaid”: c.9, səh.100 "Tarixi-mədinətu-Dəməşq”: c.41, səh.335 "Tarixi-Bağdad”: c.6, səh.58
  hadisi dogrumu?? ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Şiilerin ehli sünnet mezheblerine istinaden söyledikleri hadis


  Reklam  Cevap: Şia ya göre Rasullah (s.a.v)in muhabbeti ve sevgisi insanlara farz olanlar
  sevilmeye en layık olanlar akrabaları Hz Ali Hz Fatma ve iki oğulları
  diğer kızları,hanımları ve çok değer verdiği
  arksadaşları (ashabı) nı yok sayarlar
  ama biz ehli sünnete göre hepsine saygı duyar ve severiz
  birbirinden ayırt etmeyiz
  şia görüşüne göre tabiiki sahihtir görünür
  bu soru bence aynı şia düşünceleri gibi fitne içeriyor


+ Yorum Gönder