+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Sekiz İsme Mazhar Güneş Ne demektir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Sekiz İsme Mazhar Güneş Ne demektir?


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Sekiz İsme Mazhar Güneş Ne demektir?


  Reklam  Cevap: Hem şefkat pek geniştir. Bir zat, şefkat ettiği evlâdı münasebetiyle, bütün yavrulara, hattâ zîruhlara şefkatini ihata eder ve Rahîm isminin ihatasına bir nevi ayna darlık gösterir. Hâlbuki aşk, mahbubuna hasr-ı nazar edip her şeyi mahbubuna feda eder. Yahut mahbubunu î’lâ ve senâ etmek için başkalarını tenzil ve mânen zemmeder ve hürmetlerini kırar. Meselâ biri demiş: "Güneş mahbubumun hüsnünü görüp utanıyor; görmemek için bulut perdesini başına çekiyor."Hey âşık efendi! Ne hakkın var, sekiz İsm-i Âzamın bir sahife-i nuranîsi olan güneşi böyle utandırıyorsun?
  Bediüzzaman burada güneşin “Esmâ-i İlâhiye”den sekiz isme mazhar olduğunu ifade etmektedir. Bu isimler şunlar olabilir:
  1. Yaratılışından “Hâlık” ismi,
  2. Nuraniyetinden ve ışık vermesinden “Nur” ismi,
  3. Kudretini gösterdiğinden “Kadir” ismi,
  4. Düzenli hareket etmesinden “Munazzım” ismi,
  5. Allah’ın emrine itaatinden “Mut ismi,
  6. Azametinden “Azîm” ismi,
  7. Kaderin bir ayinesi olan zamanı göstermesinden “Mukaddir” ismi,
  8. Mevcudata rahmet olmasından “Rahman” ismi gibi esma-i ilâhiyeye ayine olmuştur

+ Yorum Gönder