+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hz. Ali (ra) ile ilgili ne gibi hadisler vardır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hz. Ali (ra) ile ilgili ne gibi hadisler vardır?


 2. Şema
  el-âsa limen âsa

  Cevap: Hz. Ali (ra) ile ilgili ne gibi hadisler vardır?


  Reklam  Cevap: Hz. ALİ (RA) İLE İLGİLİ NE GİBİ HADİSLER VARDIR?


  Soru:
  Hz. Ali (ra) ile ilgili ne gibi hadisler vardır?

  Cevap:
  Peygamberimiz (asv) Hz. Ali (ra) hakkında çok büyük fitneler çıkacağını nazar-ı nübüvvetle görmş ve onun hakkında çok hadis irad buyurmuşlardır. Ümmeti onun ile ilgili fitnelere düşmekten korumuştur.

  Bu hadislerden baziıarları şunlardır:

  1. Ya Ali! Hayatın benimle, ölümün benimledir. (Taberani, Mu’cemu’l-Kebîr; Bekrî, 543/21)
  2. Ali’yi sevmek nifaktan ve cehennemden berat sebebidir. (Deylemî, Müsnedü’l-Firdevs; Bekrî, 583/61–62)
  3. Ben Âdemoğlu’nun seyyidiyim. Kavm-i Arabın Seyyidi ise Ali’dir. (Suyutî, Câmiu’l-Kebîr; Bekrî, 616/94)
  4. Ali dünyada ve ahrette kardeşimdir. (Münavî, Feyzu’l-Kadir, 4:355, 5589 No’lu Hadis)
  5. Ben kimin dostu isem Ali’de onun dostudur. (Suyutî, C.Kebir; Bekrî, 623/101)
  6. İçinizde en iyi hüküm vereniniz Ali’dir. (Münâvî, Künuzu’d-Dekâik; El-Bekrî, 699/177)
  7. Her kim Ali’ye eziyet ederse bana eziyet etmiş olur. (Müsned-i Ahmed; Bekrî, 590/68)
  8. Ya Ali, sen bana Musa’nın Harun’u menzilesindesin. (Suyutî, Câmiu’l-Kebîr; Bekrî, 523/1)
  9. Ya Ali, sana mü’min muhabbet eder, münafık buğzeder. (Suyutî, Câmiu’l-Kebir; Bekrî, 527/5)
  10. Ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır. (Suyutî, Câmiu’l-Kebîr; Bekrî, 672/150)
  11. Cennet üç kimseye âşıktır: Ali b. Ebi Talib, Ammar b. Yâsir, Selmân-ı Farisî. (Suyutî, Câmiu’l-Kebîr; Bekrî, 727/245)
  12. Bir kimse Âdem’in ilmine, Nûh’un takvasına, İbrahim’in hilmine, Musa’nın haybetine, İsa’nın ibadetine nazar etmek isterse Ali b. Ebî Talib’e nazar etsin.

  Kaynak:
  (El-Bekrî, Kutbettin Mustafa, Hz. Peygamberin Dilinden Dört Halifesi ve Ashabı, Çev. A. Fikri YAVUZ, Sönmez Neşriyat, İstanbul–1967)

+ Yorum Gönder