+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Mehdi Hadisleri Sahih midir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

 2. m.deniz
  Devamlı Üye

  Cevap: Mehdi Hadisleri Sahih midir?


  Reklam  Cevap: Soru: Mehdi geleceği hadislerde vardır. Bu hadisler sahih midir?

  Cevap:
  Peygamberimiz (sav) pek çok hadislerinde Kıyamete kadar bu dini tahriften koruyacak ve hakkaniyetini muhafaza edecek, şeriatını ve sünnetini ihya edecek olan 12 İmam geleceğini, bunların hepsinin “Ehl-i Beytten” olacağını haber vermiştir. 13. ise ahir zamanın em büyük ve “Mehdi-i Ahirzaman” olarak beklenen “Mehdi-i Azam” geleceğini, dine yapıla tecavüzleri defedeceğini ve dini yeninden ihya edeceğini, şeriatı ve sünneti ihya edeceğini belirtmiştir. Elbette bu hadisler sahihtir ve vaki olmuştur. Her asır başında o asrın manevi hastalıklarına Kur’an ve Sünnetten çareler gösteren “Mehdi Misal” bir imam gelmiş ve ehl-i imanı “Hidayete ve Sırat-ı Müstakime” iletmiştir. Sonuncusu ise 13. Asırdan sonra gelecek olan “Ahir zaman Mehdisi olarak ifade edilen” bir “Zât-ı Nuranidir.” O zamanda en dehşetli din yıkıcısı olan “Deccal” geleceği ve doğrudan dinin temeli olan “İmana” hücum edeceğinden onun tahribatını tamir ile görevli olan “Mehdi” de “İman Hakikatlerini” izah edecektir. Ve “aklî, ilmî ve mantık delilleri ile iman hakikatlerini ispat edecek” Deccalın davasını ve fikirlerini çürüterek” İslamı, Kur’anı ve dinin yüceliğini akıllara ve kalplere kabul ettirerek dini akıllar ve kalplere hâkim kılacaktır. Bunun için “Mehdi”nin hizmeti manevi olacak ve hâkimiyeti de akıllar, kalpler üzerinde, yani manevi olacaktır.


  Bu vazifeyi “bir zat-ı nurani” olan “Bediüzzaman Said Nursi” tam olarak yapmıştır. Kur’ân Tefsiri olan “Risale-i Nurlar” her yerde fütühat yaparak manevi hâkimiyetini sağlamaya devam etmektedir. Bediüzzaman peygamberimiz (sav) gibi vefat ettiği için, şahsı vefat etmiş, “Risale-i Nurları” okuyarak “İman Hizmetine” devam eden ve bu hizmetin “Mehdi”nin hizmeti olduğunu kabul eden cemaati ve talebeleri ile kıyamete kadar yapmaya devam edecektir. Buna da “Risale-i Nurun Şahs-ı Mânevisi” denilmektedir.

  Peygamberimizin hadisleri doğrudur ve hakikati de budur.


+ Yorum Gönder