+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Mehdi rivayetleri neden farklıdır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Mehdi rivayetleri neden farklıdır?


 2. m.deniz
  Devamlı Üye

  Cevap: Mehdi rivayetleri neden farklıdır?


  Reklam  Cevap: Mehdi ile ilgili rivayetler neden çok farklı ve çelişkilidir?


  Bunun iki temel sebebi vardır. Birincisi, Kıyamete yakın gelecek olan “Mehdi-i Azam” ile ondan önce gelecek olan on iki imam Mehdi vardır. Peygamberimiz (sav) ümmetinin istikameti için Mehdi ile ilgili rivayetlerin bir kısmı sabık Mehdi ve imamlar içindir. Bu sebeple gerçeği tam olarak bilmeyenler rivayetleri ve zamanlarını karıştırmaktadırlar. Mesela, “Kureyş’in alimi yeryüzünü ilimle dolduracaktır” hadisi pek çok alimler için söylenmiştir. Ama hadise tam mutabık olan ise İmam-ı Şafi (ra) hazretleridir. Yine bu rivayetlerin karışmasındandır ki “Kâhinlerden biri gelecek ve imanı ispat edecek” hadisine gerek İmam-ı Rabbani ve gerekse Muhiddin-i Arabi ve Celalettin-i Suyuti için rivayet edilmiştir. Halbuki Bediüzzaman için söylendiği “Risale-i Nur Külliyatını okuyanlar” anlarlar.

  İkinci sebep: Şia, İmamet ve Mehdiyeti esas aldığı ve bütün inancını siyasi bir Mehdi’ye bağladığı için Medhi ile ilgili pek çok gerçek dışı rivayetleri yaymışlardır. Bilhassa 12 İmam inancını “Ehl-i Beytin silsilesine bağlayarak 12. İmam olarak gördükleri Muhammed Mehdi’nin kaybolmasını bahane ederek “Mehdi-i Muntazar” akidesi icat etmişlerdir. Yani bu kaybolan imam (Gaybubet İnancı) hayattadır, Hz. İsa (as) ve Hızır (as) gibi son zamanda kaybolduğu yerden çıkacak ve dünyaya hakim olacak diye siyasi bir Mehdi inancı haline getirmişlerdir. Bu sebeple Mehdi ile ilgili rivayetler anlaşılmaz olmuştur. Peygamberimizin (sav) hadisleri gerçeğe uymayacak şekilde yorumlanarak işin hakikati kaybolmuştur. Onların bu yanlış yorumlarından dolayı bir kısım “Ehl-i Sünnet” uleması da “Mehdi ile ilgili rivayetler gerçek dışıdır” diye kabul etmemelerine sebep olmuşlardır. (Şualar, 2006, s.658)

  Mehdi ile ilgili rivayetlerin çok ve çelişkili olması, vakıa mutabık çıkmamasının sebeplerinden en önemlisi budur.


+ Yorum Gönder