+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Yeryüzüne Cenabı Allahın Gönderdiği Peygamberlerin Sayısı Kaç Adettir Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Yeryüzüne Cenabı Allahın Gönderdiği Peygamberlerin Sayısı Kaç Adettir

  Sual: Yeryüzüne Cenab-I Hakk’ın Gönderdiği Peygamberlerin Sayısı Kaç Adettir,Kadınlardan Niçinpeygamber Gönderilmemiştir,DünyanınHer Yerine Peygamber Gönderilmişmidir? ? 2. Ercan
  Devamlı Üye

  Cevap: Yeryüzüne Cenabı Allahın Gönderdiği Peygamberlerin Sayısı Kaç Adettir


  Reklam  Cevap:
  Peygamberler, Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilen yirmi beş zattan ibaret değildir. Bir hadisin işaretine göre 124.000 peygamber gelmiştir. (bk. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned 5/265-266; İbn Hibbân, es-Sahîh, 2/77)

  Bunların bir kısmına müstakil kitap verildiği gibi, bir evvelkinin kitabıyla amel edenler de olmuştur. Nitekim Musa (as)'ın kitabıyla Harun (as) da amel etmiştir. İsa (as)'ın kitabıyla Yahya ve Zekeriya aleyhimüsselamların da amel ettikleri gibi.

  Bizim bilmemiz ve inanmamız gereken şudur: İlk peygamber Adem (as), son peygamber de Hazret-i Muhammed (avs)'dır. Bu iki peygamber arasında sayısını bilemeyeceğimiz kadar çok peygamber gelip geçmiştir. Biz, Allah tarafından tavzif edilen peygamberlerin hepsine de inanıp, iman ediyoruz. İsimlerini bilmesek, muhitlerini tanımasak da onlar Allah'ın tavzif ettiği peygamberlerdir...
  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet


+ Yorum Gönder