Konusunu Oylayın.: Müslüman mason olur mu ?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Müslüman mason olur mu ?
 1. 14.Haziran.2012, 00:49
  1
  Misafir

  Müslüman mason olur mu ?

 2. 14.Haziran.2012, 00:49
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Müslüman mason olur mu ?

 3. 14.Haziran.2012, 12:44
  2
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,609
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 227
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: Müslüman mason olur mu ?
  MASONLUKUluslararası bir menfaat kuruluşu. Bünyesine

  özel vasıflı ve seçkin insanları alarak geniş bir

  teşkilatlanma içerisine giren masonlar, dünyanın hemen her

  yerinde seslerini ve etkilerini duyurmuşlardır.
  Masonluk, Yahudiliğin gizli faaliyet gösteren bir

  örgütüdür. Bütün rütbelerini, sembollerini muharref Tevrat’tan almıştır.

  Giriş törenleri Tevrat doktrinine uygun olarak yapılır.
  Masonlar, Yahudilerle olan bağlarını sürekli

  inkâr etmekte ve onlarla hiçbir ilişkilerinin

  olmadığını iddia etmektedirler. Eğer Yahudilerle

  olan bağları anlaşılırsa, toplum tarafından

  hoş karşılanmayacaklardır. Bunun yerine kendilerini

  bir hayır kurumu, bir kardeşlik, yardımlaşma cemiyeti

  olarak topluma lanse etmeye çalışmaktadırlar.
  Masonlar yalnızca üyelerine mahsus olarak çıkarttıkları

  Mimar Sinan, Türk Mason Dergisi, Akasya, Büyük Şark gibi

  dergilerde, Yahudilerle olan bağlarını açıkça ifade

  etmektedirler. “Ritüellerimizde Tevrat’tan sayısız

  alıntılar mevcuttur” (Mimar Sinan, Sayı 47, s. 39).
  Tevrat’ın, Yahudi ırkının bir

  ideoloji ve doktrin kitabı olduğunu öncelikle belirtmekte fayda

  vardır. Bu ideolojinin siyaset sahnesindeki ismi Siyonizmdir.

  Siyonizm, Masonluk hep Tevrat’tan kaynaklanan felsefenin uygulamadaki

  örnekleridir.
  Bozulmuş ve değiştirilmiş Tevrat’ta

  Yahudi ırkının dünya milletlerine yapması emredilen

  vahşet ve katliam şekilleri ayrıntılı bir biçimde

  belirtilirken, gizli, dikkat çekmeyecek yöntemler de detaylarıyla

  anlatılmış, çeşitli yollar gösterilmiştir. Bu yöntemler

  uygulandığında milletler içten çökertilecek ve ne hedef

  alınan milletler bunu farkedebilecek, ne de olayların

  arkasında bir Yahudinin ismi duyulacaktır.
  Sadece kendi gizli kaynaklarında Yahudilikle

  ilişkileri anlaşılan Masonluk, işte Yahudiliğin

  Tevrat’ın telkinlerini aynen benimseyen ve gizli faaliyet gösteren

  kollarından biridir.
  Masonlar, Yahudilikle olan alâkalarını gizli

  tutmayı lüzumlu görmektedirler. Çünkü Siyonizm ile aynı

  amacın güdüldüğünü anlatarak faaliyet göstermek yerine,

  yardım kuruluşlarını paravan yapıp

  hayırsever kişiler görünümü altında bu amaca hizmet

  etmek kendileri açısından daha verimli sonuçlar doğurmaktadır.
  Masonluk, esas itibariyle Yahudi olmayan birtakım

  insanları bir gizli dernek çatısı altında

  toplayıp, eğiterek, onları herhangi bir sahada

  Yahudiliğe ve Yahudilik ideallerine hizmet eder hale getirmek için

  verilen bir tedris usulüdür.
  Siyonistler, Yahudilik kavramıyla beraber,

  Siyonizm hedeflerinin insanları ilk planda ürkütebileceğini düşünerek

  kendi tanımlamalarıyla, toplum içerisinde başarılı

  olmuş, meslek sahibi, zengin, saygılı kişilerle,

  kardeşlik, dostluk, barış gibi insanlara sıcak gelen

  kavramlarla Masonluk bünyesinde ve Rotary, Lions, Liones gibi kulüpler

  aracılığıyla çalışmalarını sürdüregelmişlerdir.

  Böylece hem Siyonist hedefleri ilk planda öne çıkarmamış

  olmak ve hem de Yahudi olmayan insanlar vasıtasıyla Yahudilik

  ideallerine hizmet ettirmiş olmak amacını gerçekleştirmişlerdir

  (Ali Uğur, Masonluk, Soruşturma Dış Politika dergisi,

  s. 3).
  Ütopist mahiyette insanlık, dünya vatandaşlığı,

  enternasyonalizm gibi kozmopolit ilkeleri benimsediğini iddia eden,

  ancak aynı teşkilat mensuplarını kardeş gören ve

  teşkilat içindekilere yardımcı olan; inanç ve vicdan

  hürriyeti mücadelesinde bulunmakla beraber, Masonluk imanını

  benimsetmek isteyen; umumiyetle liberal, kapitalist, kendi inancına

  uymak şartıyla imtiyazlı; oligarşik olmakla beraber sözde

  demokrat görünen; ehliyet, liyakat, fazilet esaslarına, Mason

  kardeşliğini tercih eden; malî imkânları ve

  elemanları geniş bir teşkilata sahip, disiplinli, otoriter,

  beynelmilel hüviyetteki bu kurum, gizli, esrarengiz birtakım gelenek

  ve sembollere sahip bulunuyor. Bu sembollerin köklerinin (üçgen, nur,

  altı köşeli yıldız, akasya, duvarcılık,

  hiram-mabet şekli vs.) eski Mısır ve Yahudi geleneklerine

  dayandığı Masonluk yayınlarında

  belirtilmiştir. Masonluk, insanlığı bir bütün olarak

  görmek istemesine rağmen yalnız birbirini kardeş

  tanıması, ehliyet, liyakat vb. vasıflar yerine locaya

  mensup olduğu için himaye görmesi, bir tehlike anında veya bir

  yardım isteğinde kendi milletine karşı da olsa, loca

  mensubunun yardımına yönelinmesi, kozmopolit mahiyeti, biricik

  hakikatin yalnız Masonluk ilkelerinde görülmesi, zaman zaman din ve

  milliyet aleyhindeki tutumu dolayısiyle, localarda Yahudilerin, dönmelerin

  bilhassa önemli mevkilerde bulunması gibi sebeplerle, itirazlara

  uğramış ve Yahudi emellerine, ülkülerine vasıta

  olduğu İsrail devletinin kurulması için bir araç olarak

  kullanıldığı ve Yahudiliğin beynelmilel

  himayesinin arka planda bulunduğu ileri sürülerek tenkid edilmiştir

  (Ömer Rıza Doğrul, Eski Mısır’da Masonluk

  İzleri, Selâmet Mahfilinde Dört Konferans, İstanbul 1930, s.

  4).
  1717′de kökleri çok eski olduğu halde

  İngilterede kurulup geliştirilen Masonluk, İngiltere

  Yahudileri yanında, İngiliz Emperyalizminin sömürgeciliğinin

  yanında, her tarafta ajanlar, sempatizanlar, aldatılanlar,

  yanıltılanlar elde ederek gelişmiş ve İngiliz

  uyduluğuna bilerek bilmeyerek hizmete sevkedilmişlerdir.

  Aynı şekilde Amerika’da da Mason localarına Yahudiler

  kesinlikle hâkimdir. Orada da ticarî, iktisadî, siyâsî mevki sahip

  olmak isteyenler onun desteğine muhtaç hale getirilmişlerdir.
  1822-1884 yıllarında ilân edilen Anayasa ve

  arkasından yapılan seçimler sırasında meclis

  tutanakları gözden geçirilirse, Rumların, Ermenilerin ve

  diğer azınlıkların nasıl çıkar ve bölünme

  doğrultusunda gayret sarfettikleri anlaşılır. Bu

  konuda önemli rolü bulunan Mithat Paşa’nın kimliği bir

  hayli enteresandır. Macaristanlı bir hahamın oğlu olan

  Mithat Paşa, Türk devletinde yenilikler yapmağa

  başlamıştır. Yahudi prensiplerine dayanan mektepler açtırmış

  ve mekteplerde ihtilacı doktrinleri öğretmiştir. Mithat

  Paşa, Jön Türkler partisini kurmuştur. Bütün Avrupa’da kendi

  sırdaşı olan Simon Deutch’un talimatıyla

  yapılmıştır. Sultan Abdülaziz’in katli, Mithat Paşa’nın

  gözü önünde gerçekleştirilmiştir (Kemal Fedai

  Coşkuner, Yakın Tarihimiz ve Siyonizm, Orta Doğu, 10 Ocak

  1976).
  3 Kasım 1839 Sultan Abdülmecid’in tecrübesizliğinden

  istifade eden Mustafa Reşit Paşa’nın gayretiyle Tanzimat

  Fermanı ilân edildi. Bunun üzerine yabancı kuruluşlar,

  azınlıklar kuvvetlendi. Bu hareketi benimseyenlerce buna

  “Tanzimatı Hayriye” adı takıldı.

  Kozmopolitlik, yabancı etkisi ve aşağılık duygusu

  yayıldı. Bu sebeple buna “Tanzimatı

  Şerriyye” diyenler de vardır. Tanzimatı ilân eden

  Mustafa Reşit Paşa, İskoçya Mason locasına mensup bir

  kimseydi (Prof. Dr. Hikmet Tanyu, Siyonizm ve Türkler, İstanbul

  Bilge Yayınları, s. I, 281)
  Masonluktaki Tanrı anlayışı Deist

  bir anlayıştır. Deizm ise İslâmlık,

  Hristiyanlık, Musevilik gibi semavî dinlerdeki Allah inancına

  bir reaksiyon olarak ortaya çıkmıştır. Bu

  anlayışa göre, kainatı aşan bir varlık

  vardır. Fakat insanoğlu bu varlığı tam

  manasıyla bilemez. Onun için bu varlığa yakarılmaz,

  ondan birşey istenmez ve onun insanları sevmesi, imtihan etmesi

  beklenemez. Böyle olunca ahiret düşüncesi ve öldükten sonra

  dirilmek fikri de iptal edilmiş oluyor. Deist anlayışı

  biraz daha ileri götürdüğümüzde Ateizm noktasına

  gelirsiniz. Zaten özellikle Fransız locasına kayıtlı

  masonlarda bu anlayış yaygındır (Yesevizade,

  Soruşturma, Masonluk, Dış Politika, sayı 3, s. 109).
  Sion kelimesi “Allah’ın

  krallığı” manasına gelir. Tevrat’taki üstün

  ırkla alâkalı ayetler Siyonizm fikrinin temellerini teşkil

  etmektedir.
  Yahudilerin Allah’ın seçmiş olduğu

  millet olduğu yolundaki söylentilerin kaynağı Tevrat’ta

  çeşitli bablar içerisinde yer almaktadır. Bunlardan iki tanesi

  aşağıdaki şekildedir:
  “Ben dedim: Siz ilâhlarsınız ve hepiniz

  Yüce Allah’ın oğullarısınız. Kalk, ey Allah (ey

  oğullarım) yeryüzüne hükmet. Zira, milletlerin hepsine sen

  varis olacaksın” (Mezmur Bab. 82, Âyet. 6-8 s. 598).
  “Çünkü sen Allah’ın Rabbe Mukaddes bir

  kavimsin. Allahın Rab, yeryüzünde olan bütün kavimlerden

  kendisine has kavim olmak üzere seni seçti” (Tesniye Bab. 7, Âyet

  6 s. 184).
  Yukarıdaki sapık ve ahlâk dışı

  sözde Tevrat ayetlerine daha yüzlercesini eklemek mümkündür. Bütün

  bunlar da göstermektedir ki, Masonluk; azmış ve gözü dönmüş

  Yahudinin Siyonist menfaatleri doğrultusunda ülkelerin yetişkin

  insanlarını kendine hizmet ettirerek ideallerini gerçekleştirmek

  yolundadır.
  Sami ŞENER


  Bir Müslüman bunlara alet olur mu yada bu inancı savunur mu?
  Elbetteki savunmaz İslamda masonluk anlayışı,inancı yoktur 4. 14.Haziran.2012, 12:44
  2
  Silent and lonely rains  MASONLUKUluslararası bir menfaat kuruluşu. Bünyesine

  özel vasıflı ve seçkin insanları alarak geniş bir

  teşkilatlanma içerisine giren masonlar, dünyanın hemen her

  yerinde seslerini ve etkilerini duyurmuşlardır.
  Masonluk, Yahudiliğin gizli faaliyet gösteren bir

  örgütüdür. Bütün rütbelerini, sembollerini muharref Tevrat’tan almıştır.

  Giriş törenleri Tevrat doktrinine uygun olarak yapılır.
  Masonlar, Yahudilerle olan bağlarını sürekli

  inkâr etmekte ve onlarla hiçbir ilişkilerinin

  olmadığını iddia etmektedirler. Eğer Yahudilerle

  olan bağları anlaşılırsa, toplum tarafından

  hoş karşılanmayacaklardır. Bunun yerine kendilerini

  bir hayır kurumu, bir kardeşlik, yardımlaşma cemiyeti

  olarak topluma lanse etmeye çalışmaktadırlar.
  Masonlar yalnızca üyelerine mahsus olarak çıkarttıkları

  Mimar Sinan, Türk Mason Dergisi, Akasya, Büyük Şark gibi

  dergilerde, Yahudilerle olan bağlarını açıkça ifade

  etmektedirler. “Ritüellerimizde Tevrat’tan sayısız

  alıntılar mevcuttur” (Mimar Sinan, Sayı 47, s. 39).
  Tevrat’ın, Yahudi ırkının bir

  ideoloji ve doktrin kitabı olduğunu öncelikle belirtmekte fayda

  vardır. Bu ideolojinin siyaset sahnesindeki ismi Siyonizmdir.

  Siyonizm, Masonluk hep Tevrat’tan kaynaklanan felsefenin uygulamadaki

  örnekleridir.
  Bozulmuş ve değiştirilmiş Tevrat’ta

  Yahudi ırkının dünya milletlerine yapması emredilen

  vahşet ve katliam şekilleri ayrıntılı bir biçimde

  belirtilirken, gizli, dikkat çekmeyecek yöntemler de detaylarıyla

  anlatılmış, çeşitli yollar gösterilmiştir. Bu yöntemler

  uygulandığında milletler içten çökertilecek ve ne hedef

  alınan milletler bunu farkedebilecek, ne de olayların

  arkasında bir Yahudinin ismi duyulacaktır.
  Sadece kendi gizli kaynaklarında Yahudilikle

  ilişkileri anlaşılan Masonluk, işte Yahudiliğin

  Tevrat’ın telkinlerini aynen benimseyen ve gizli faaliyet gösteren

  kollarından biridir.
  Masonlar, Yahudilikle olan alâkalarını gizli

  tutmayı lüzumlu görmektedirler. Çünkü Siyonizm ile aynı

  amacın güdüldüğünü anlatarak faaliyet göstermek yerine,

  yardım kuruluşlarını paravan yapıp

  hayırsever kişiler görünümü altında bu amaca hizmet

  etmek kendileri açısından daha verimli sonuçlar doğurmaktadır.
  Masonluk, esas itibariyle Yahudi olmayan birtakım

  insanları bir gizli dernek çatısı altında

  toplayıp, eğiterek, onları herhangi bir sahada

  Yahudiliğe ve Yahudilik ideallerine hizmet eder hale getirmek için

  verilen bir tedris usulüdür.
  Siyonistler, Yahudilik kavramıyla beraber,

  Siyonizm hedeflerinin insanları ilk planda ürkütebileceğini düşünerek

  kendi tanımlamalarıyla, toplum içerisinde başarılı

  olmuş, meslek sahibi, zengin, saygılı kişilerle,

  kardeşlik, dostluk, barış gibi insanlara sıcak gelen

  kavramlarla Masonluk bünyesinde ve Rotary, Lions, Liones gibi kulüpler

  aracılığıyla çalışmalarını sürdüregelmişlerdir.

  Böylece hem Siyonist hedefleri ilk planda öne çıkarmamış

  olmak ve hem de Yahudi olmayan insanlar vasıtasıyla Yahudilik

  ideallerine hizmet ettirmiş olmak amacını gerçekleştirmişlerdir

  (Ali Uğur, Masonluk, Soruşturma Dış Politika dergisi,

  s. 3).
  Ütopist mahiyette insanlık, dünya vatandaşlığı,

  enternasyonalizm gibi kozmopolit ilkeleri benimsediğini iddia eden,

  ancak aynı teşkilat mensuplarını kardeş gören ve

  teşkilat içindekilere yardımcı olan; inanç ve vicdan

  hürriyeti mücadelesinde bulunmakla beraber, Masonluk imanını

  benimsetmek isteyen; umumiyetle liberal, kapitalist, kendi inancına

  uymak şartıyla imtiyazlı; oligarşik olmakla beraber sözde

  demokrat görünen; ehliyet, liyakat, fazilet esaslarına, Mason

  kardeşliğini tercih eden; malî imkânları ve

  elemanları geniş bir teşkilata sahip, disiplinli, otoriter,

  beynelmilel hüviyetteki bu kurum, gizli, esrarengiz birtakım gelenek

  ve sembollere sahip bulunuyor. Bu sembollerin köklerinin (üçgen, nur,

  altı köşeli yıldız, akasya, duvarcılık,

  hiram-mabet şekli vs.) eski Mısır ve Yahudi geleneklerine

  dayandığı Masonluk yayınlarında

  belirtilmiştir. Masonluk, insanlığı bir bütün olarak

  görmek istemesine rağmen yalnız birbirini kardeş

  tanıması, ehliyet, liyakat vb. vasıflar yerine locaya

  mensup olduğu için himaye görmesi, bir tehlike anında veya bir

  yardım isteğinde kendi milletine karşı da olsa, loca

  mensubunun yardımına yönelinmesi, kozmopolit mahiyeti, biricik

  hakikatin yalnız Masonluk ilkelerinde görülmesi, zaman zaman din ve

  milliyet aleyhindeki tutumu dolayısiyle, localarda Yahudilerin, dönmelerin

  bilhassa önemli mevkilerde bulunması gibi sebeplerle, itirazlara

  uğramış ve Yahudi emellerine, ülkülerine vasıta

  olduğu İsrail devletinin kurulması için bir araç olarak

  kullanıldığı ve Yahudiliğin beynelmilel

  himayesinin arka planda bulunduğu ileri sürülerek tenkid edilmiştir

  (Ömer Rıza Doğrul, Eski Mısır’da Masonluk

  İzleri, Selâmet Mahfilinde Dört Konferans, İstanbul 1930, s.

  4).
  1717′de kökleri çok eski olduğu halde

  İngilterede kurulup geliştirilen Masonluk, İngiltere

  Yahudileri yanında, İngiliz Emperyalizminin sömürgeciliğinin

  yanında, her tarafta ajanlar, sempatizanlar, aldatılanlar,

  yanıltılanlar elde ederek gelişmiş ve İngiliz

  uyduluğuna bilerek bilmeyerek hizmete sevkedilmişlerdir.

  Aynı şekilde Amerika’da da Mason localarına Yahudiler

  kesinlikle hâkimdir. Orada da ticarî, iktisadî, siyâsî mevki sahip

  olmak isteyenler onun desteğine muhtaç hale getirilmişlerdir.
  1822-1884 yıllarında ilân edilen Anayasa ve

  arkasından yapılan seçimler sırasında meclis

  tutanakları gözden geçirilirse, Rumların, Ermenilerin ve

  diğer azınlıkların nasıl çıkar ve bölünme

  doğrultusunda gayret sarfettikleri anlaşılır. Bu

  konuda önemli rolü bulunan Mithat Paşa’nın kimliği bir

  hayli enteresandır. Macaristanlı bir hahamın oğlu olan

  Mithat Paşa, Türk devletinde yenilikler yapmağa

  başlamıştır. Yahudi prensiplerine dayanan mektepler açtırmış

  ve mekteplerde ihtilacı doktrinleri öğretmiştir. Mithat

  Paşa, Jön Türkler partisini kurmuştur. Bütün Avrupa’da kendi

  sırdaşı olan Simon Deutch’un talimatıyla

  yapılmıştır. Sultan Abdülaziz’in katli, Mithat Paşa’nın

  gözü önünde gerçekleştirilmiştir (Kemal Fedai

  Coşkuner, Yakın Tarihimiz ve Siyonizm, Orta Doğu, 10 Ocak

  1976).
  3 Kasım 1839 Sultan Abdülmecid’in tecrübesizliğinden

  istifade eden Mustafa Reşit Paşa’nın gayretiyle Tanzimat

  Fermanı ilân edildi. Bunun üzerine yabancı kuruluşlar,

  azınlıklar kuvvetlendi. Bu hareketi benimseyenlerce buna

  “Tanzimatı Hayriye” adı takıldı.

  Kozmopolitlik, yabancı etkisi ve aşağılık duygusu

  yayıldı. Bu sebeple buna “Tanzimatı

  Şerriyye” diyenler de vardır. Tanzimatı ilân eden

  Mustafa Reşit Paşa, İskoçya Mason locasına mensup bir

  kimseydi (Prof. Dr. Hikmet Tanyu, Siyonizm ve Türkler, İstanbul

  Bilge Yayınları, s. I, 281)
  Masonluktaki Tanrı anlayışı Deist

  bir anlayıştır. Deizm ise İslâmlık,

  Hristiyanlık, Musevilik gibi semavî dinlerdeki Allah inancına

  bir reaksiyon olarak ortaya çıkmıştır. Bu

  anlayışa göre, kainatı aşan bir varlık

  vardır. Fakat insanoğlu bu varlığı tam

  manasıyla bilemez. Onun için bu varlığa yakarılmaz,

  ondan birşey istenmez ve onun insanları sevmesi, imtihan etmesi

  beklenemez. Böyle olunca ahiret düşüncesi ve öldükten sonra

  dirilmek fikri de iptal edilmiş oluyor. Deist anlayışı

  biraz daha ileri götürdüğümüzde Ateizm noktasına

  gelirsiniz. Zaten özellikle Fransız locasına kayıtlı

  masonlarda bu anlayış yaygındır (Yesevizade,

  Soruşturma, Masonluk, Dış Politika, sayı 3, s. 109).
  Sion kelimesi “Allah’ın

  krallığı” manasına gelir. Tevrat’taki üstün

  ırkla alâkalı ayetler Siyonizm fikrinin temellerini teşkil

  etmektedir.
  Yahudilerin Allah’ın seçmiş olduğu

  millet olduğu yolundaki söylentilerin kaynağı Tevrat’ta

  çeşitli bablar içerisinde yer almaktadır. Bunlardan iki tanesi

  aşağıdaki şekildedir:
  “Ben dedim: Siz ilâhlarsınız ve hepiniz

  Yüce Allah’ın oğullarısınız. Kalk, ey Allah (ey

  oğullarım) yeryüzüne hükmet. Zira, milletlerin hepsine sen

  varis olacaksın” (Mezmur Bab. 82, Âyet. 6-8 s. 598).
  “Çünkü sen Allah’ın Rabbe Mukaddes bir

  kavimsin. Allahın Rab, yeryüzünde olan bütün kavimlerden

  kendisine has kavim olmak üzere seni seçti” (Tesniye Bab. 7, Âyet

  6 s. 184).
  Yukarıdaki sapık ve ahlâk dışı

  sözde Tevrat ayetlerine daha yüzlercesini eklemek mümkündür. Bütün

  bunlar da göstermektedir ki, Masonluk; azmış ve gözü dönmüş

  Yahudinin Siyonist menfaatleri doğrultusunda ülkelerin yetişkin

  insanlarını kendine hizmet ettirerek ideallerini gerçekleştirmek

  yolundadır.
  Sami ŞENER


  Bir Müslüman bunlara alet olur mu yada bu inancı savunur mu?
  Elbetteki savunmaz İslamda masonluk anlayışı,inancı yoktur

+ Yorum Gönder