+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İbadiyye mezhebi hak mıdır ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İbadiyye mezhebi hak mıdır ?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: İbadiyye mezhebi hak mıdır ?


  Reklam  Cevap: İBADİYYE

  İbadiyye Hazret-i Ali zamanında ortaya çıkan Haricilerin bir kolu. Kurucusu, Abdullah bin İbaddır. Bu sebeple bu adı almışlardır. Bu ismin yanı sıra, "kendilerini Allaha satanlar" anlamında Şurat, Ehlüladl vel-istikamet isimlerini de kullanmaktadırlar. Abdullah bin İbad, hazret-i Ali, hazret-i Muaviye ile, hakem yapmak suretiyle anlaştığı için, hazret-i Aliden ayrıldı. Trablusgarba gitti. Orada İbadiyye fırkasını kurdu.


  İbadiyyenin kurucusu hakkında fazla bir bilgi yoktur. İbadiler de, onu sadece fırkanın kurucusu, imamı olarak tanımaktadır. Onun, 64 (M.683) senesinde İbn-i Zübeyre yardım etmek için Medine savunmasına katılığı ve Emevi idarecileriyle ve hususen Abdülmelik bin Mervan ile 65-86 (M. 685-705) dostane münasebetler kurmaya çalıştığı bildirilmektedir.


  Abdullah bin İbadın adamları başlangıçta görüşlerini yaymak için etrafa propagandacılar gönderdiler. H.153 yılında, halifeye isyan edip Trablusgarbı ele geçirdiler. Kuzey Afrikada Kayravanda, Libya ve Tunusta geçici hükumetler kurdular. Arap Yarımadasında, Ummanda kurdukları idare günümüze kadar gelmiştir. Yirminci asır başlarında, Libyada kurmaya çalıştıkları "Trablus Cumhuriyeti" 1921 senesinde İtalyanlarca ortadan kaldırılmıştır.


  Zamanımızda siyasi gücü kalmamış olan İbadiyye fırkasının, Arap Yarımadasının bazı bölgelerinde, Umman, Libya, Madagaskar, Cebre Adası ve Kuzey Afrika ülkelerinde mensupları bulunmaktadır. Abdülaziz bin İbrahim 1129-1222 (M.1717-1808) adındaki biri Kitab-ün-Nil adında kitap yazarak, İbadilerin Cezayirde çoğalmasına sebeb oldu. İbadiler, 749 (M.1349)da ölen İsmail Cilatinin Kavaid-ül-İslam kitabına da çok önem vermektedir.


  İbadiler, kendilerinden başka olan Müslümanlara kafir, harp zamanlarında mallarını almak caizdir, büyük günah işleyen mümin değildir dediler. Kıyamet günü günahkar müminlere Peygamber efendimizin şefaat edeceğini de kabul etmediler. Amel imandan cüzdür, yani ibadetleri ve diğer amelleri imandan kabul ettikleri için, bir ibadeti terk eden veya bir haram işleyen dinden, imandan çıkar, kafir olur, dediler.


 3. imam
  Üye
  Harici firkalari en tehlikeli firkalardir

+ Yorum Gönder