+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Damat şahitlere 'Bu nikahı gizli tutacaksınız.' derse nikah batıl olur mu ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Damat şahitlere 'Bu nikahı gizli tutacaksınız.' derse nikah batıl olur mu ?


 2. muvahhidim
  herşey O'nun için..!

  Cevap: Damat şahitlere 'Bu nikahı gizli tutacaksınız.' derse nikah batıl olur mu ?


  Reklam  Cevap: Şahitsiz ve ilansız, yalnızca iki tarafın (erkekle kadının) karşılıklı rızaları ve irade beyanları (seninle evlendim, evleniyorum demeleri) ile yapılan evlenme akdinin sahih ve geçerli olmadığı, böyle bir evlenme ile birleşenlerin zina etmiş olacakları konusunda ictihad birliği vardır.

  İki büyük fıkıh mezhebinden Şafiîlere göre, ergenlik çağına gelmiş olsa bile kız kendi irade beyanı ile evlenemez, onu evlendirecek olan kimse velîsidir. Hanefîlere göre ergenlik çağına gelmiş olan kız nikahta taraf olabilir, onun rıza ve irade beyanı ile evlenme akdi yapılabilir.

  Bütün mezheplere göre nikahın (evlenme akdinin) ilan edilmesi; yani gizlenmemesi, çevreye duyurulması sünnettir. İmam Mâlik'e göre yalnızca şahitlerin bildiği ve tarafların isteği üzerine onların da gizledikleri nikah fâsiddir, selahiyetli makamca bozulur ve taraflar ayırılır.

  Hayrettin Karaman+ Yorum Gönder