+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Veled-i zina, üç şerlinin en şerlisidir, diye bir hadis rivayet edilmektedir. Kimse k Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Veled-i zina, üç şerlinin en şerlisidir, diye bir hadis rivayet edilmektedir. Kimse k

  Sual: Veled-i zina, üç şerlinin en şerlisidir, diye bir hadis rivayet edilmektedir. Kimse kimsenin günahını yüklenmez, ayetine göre bu rivayeti nasıl yorumlamak gerekir? ? 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Veled-i zina, üç şerlinin en şerlisidir, diye bir hadis rivayet edilmektedir.


  Reklam  Cevap: Değerli kardeşimiz;
  Zinâdan doğan çocuğun ayıplanacak bir suçu ve günahı yoktur. Nitekim Allah Rasulü Efendimiz (s.a.s.) "Veled-i zînaya annesinin, babasının günahından hiç bir şey yoktur." buyurmuştur. (Hâkim, Müstedrek; Münâvi V/372)

  İslâmiyet’e göre, Hristiyanlıkta olduğu gibi atalardan miras alınan, "ezeli bir günah" inancı yoktur. Çünkü, "Kimse kimsenin günahını yüklenmez." (Isrâ, 17/15). "Kim zerre kadar hayır yaptı ise onu görür; kim zerre kadar ser yaptı ise onu görür." (Zilzâl, 99/8) gibi ayetlerde geçen önemli kuralı, hiç akıldan çıkarmamak gerekir.

  Ama ne var ki, bu durum özellikle öbür alem için, yani Allah`ın yapacağı muamele için böyledir. Dünyada insanlar elbette bir takım değer yargılarının etkisinde kalacak ve haklı ya da haksız, bazı tavırlar sergileyeceklerdir. Bu yüzden Ibn Abbâs, zinânın esas sıkıntısını ve yükünü "veled-i zinanın" çektiğini söyler.
  Ama dediğimiz gibi bu, toplumsal açıdan böyledir. Zina yoluyla dünyaya gelen çocuk babasına nispet edilmez, zinâ çocuğu olarak tanınır ve hakaret görür. Bu yönüyle de günahsız bir insanı yaralar, manen ezer; ama öbür âlemde kendi amelleriyle muamele görür.

  Soruda geçen “Veled-i zina, üç şerlinin en şerlisidir.” hadisi, bir münafık hakkında söylenmiştir. Nitekim, Hz. Ayşe (r.anha) validemiz, Ebu Hureyre’nin (r.a) rivayet ettiği “Veled-i zina, üç şerlinin en şerlisidir.” hadisini duyunca, “Allah Ebu Hureyre’ye rahmet etsin. O hadis bir münafık hakkındadır ki, Resulullah’a çok eziyet ediyordu. Onun kim olduğunu sordu, “veled-i zinadır.” dediler. O zaman işte böyle buyurdu. Yoksa Kur'an; “Kimse kimsenin günahını yüklenmez.” derken, Resulullah nasıl böyle buyurur.” diyerek konuya açıklık getirmiştir. (Zerkeşi, İcabe, s.119; Bkz, Müsned, II, 311; VI,109.).

  Yani zina eden kadın ve erkek suçludur. Zina mahsulü bir çocuğun ise suçu yoktur. (bk. Beyhakî, Sünen X/59; Hadîsin manası konusunda ayrıca bk. Alî el-Karı; el-Esrâru`l merfûa 466 vd.)


+ Yorum Gönder