+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Deniz ve Denize girmek ile ilgili hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Deniz ve Denize girmek ile ilgili hadisler


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Deniz ve Denize girmek ile ilgili hadisler


  Reklam  Cevap:
  Denizle ilgili hadisler

  Abdullah İbnu Amr İbni’l-As (radıyallahu anhüma) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki:
  "Hacc veya umre veya Allah yolunda cihad maksadları dışında gemiye binme. Zira denizin altında ateş, ateşin altında da deniz vardır."
  Ebu Davud, Cihad 9, (2489)

  Mutarrıf der ki: "Denizde ticaret yapmada bir beis yok. Kur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Hak ancak hakkı zikreder" sonra da şu ayeti okudu;
  "Allah’ın lütfuyla rızık aramanız için gemilerin onu yararak gittiğini görürsün…" (Fatır 12).
  Rezin ilavesidir. Buhari, bunu bab başlığında kaydetmiştir (Büyü, 8).

  Hz. Peygamber (a.s.) Efendimiz uykudan gülümseyerek uyanınca Ümmü Haram: "Ey Allah'ın Resulü! Sizi güldüren şey nedir?" diye sordu. O da: "Ümmetimden bazı insanlar deniz üstünde hükümdarların tahtlarına kuruldukları gibi (yahut tahtlarına kurulmuş hükümdarlar gibi) binerek Allah yolunda deniz harbine gider halde gösterildi de ona gülüyorum" buyurdu. [Sahih-i Müslim Hadis No: [Arapça]: 3535]  Hz.Ömer, Habeşistan'dan gemiyle hicret edip Medine'ye gelenlerden olan Hz. Esma'ya: "Hicret faziletinde biz sizi geçtik. Biz Allah Resulü'ne sizden daha layık ve daha yakın bulunuyoruz" dedi. Bunun üzerine Esma öfkelendi ve durumu Allah Resulüne bildirdi. Bunun üzerine Allah Resulü (S.A.V) : "Bu hususta Ömer bana sizden daha layık ve yakın değildir. Onun ve arkadaşlarının "bir" hicreti; ey gemi ahalisi, sizin ise "iki" hicretiniz vardır" buyurdu.

  Esma dedi ki: "Bir de gördüm ki bunu işiten Ebu Musa ve bütün "gemi arkadaşları" birbiri ardınca bana geliyorlar
  ve bu hadisi benden soruyorlardı. Onların gönüllerinde, Resulullah'ın onlar için söylediklerinden daha büyük ve sevindirici dünyada hiçbir şey yoktu"

  [Sahih-i Müslim Hadis No: [Arapça]: 4558]
 3. Hoca
  erimeye devam...
  Deniz ile ilgili hadisler
  Deniz kelimesi geçen ayetler


  1306. [2:466, Hadîs No: 2316]Muâviye bin Hayde rivayet ediyor: Cennette su denizi, bal denizi, süt denizi ve sarhoş etmeyen şarap denizi vardır. Daha sonra nehirler açılır.

  2147. [3:506, Hadîs No: 4136]
  Âişe (r.a.) rivayet ediyor:
  İyiliği öğreten kimseye denizdeki balıklara varıncaya kadar bütün yaratıklar duâ eder

  2956. [4:541, Hadîs No: 6197]Ebû Said el-Hudrî (r.a.) Peygamber Efendimizin (a.s.m.) şöyle bu­yurduklarını rivayet ediyor:İlmi ehlinden gizleyene denizdeki balıklara, gökteki kuşlara varın­caya kadar herşey lanet eder

+ Yorum Gönder
deniz ile ilgili hadisler,  denizle ilgili hadis,  peygamber efendimizin denizle ilgili hadisi