Konusunu Oylayın.: “Cehennem” diye gerçek bir yer var mı?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
“Cehennem” diye gerçek bir yer var mı?
 1. 31.Mayıs.2012, 13:52
  1
  Misafir

  “Cehennem” diye gerçek bir yer var mı?

 2. 31.Mayıs.2012, 13:52
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  ■“Cehennem” diye gerçek bir yer var mı?

 3. 31.Mayıs.2012, 14:27
  2
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 30,000
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 340
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: “Cehennem” diye gerçek bir yer var mı?

  CEHENNEM  Derin kuyu, ahirette kâfir ve günahkâr kimselerin azap
  Cekecekleri ceza yeri. Kur'an-ı Kerîm'de inanan ve güzel amel işleyen kimselere
  Cennet* vadedildiği gibi (el-Kehf 18/107); kâfir ve günahkâr kimselere de
  Cehennem vâdedilmiştir. Kâfir, münâfık ve müşrikler Cehennem'de ebedî kalırlar,
  orada ölmezler ve azabları hafifletilmez. Tövbe etmeden günahkâr olarak ölen ve
  Allah'ın kendilerini affetmediği mü'minler ise Cehennem'de ebedî kalmazlar.
  Kendilerine günahları kadar azap edilir. Sonra oradan kurtulup Cennet'e girerler
  ve orada ebedî kalırlar. (Alâuddin Âbidîn, el-Hediyetü'l-Alâiyye, 468).


  Allah Cehennem'i diğer yaratıklardan önce yaratmıştır ve şu
  anda mevcuttur, yok olmayacaktır. Nitekim şu ayet bu durumu gayet açık ifade
  eder:


  "Artık o ateşten sakının ki, onun tutuşturucu odun (kâfir)
  insanlarla taşlardır. O (ateş) kâfirler için hazırlanmıştır. " (el-Bakara, 2/24)
  "Kâfirler için hazırlanan ateşten korkun. " (Âli İmrân, 3/131).


  Enes b. Mâlik'ten rivâyet olunan bir hadiste de Peygamber
  Efendimiz (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: "Demin Cennet ile Cehennem şu duvarın
  yüzünde bana arz olundu. " (Tecrid-i Sarih Terceme ve Şerhi, II, 483).


  Ateş, insan cismine çok büyük acı ve ızdırap verdiği için
  ahirette kâfir ve münâfıkların cezası ateşle verilecektir. Böylelikle Cehennem,
  Allah'nı tutuşturulmuş ateşinin ismidir (Râğıb el-İsfahani, el-Müfredat,
  I02).


  İşte Cehennem'in en açık vasfı ateş olduğu için bazen, Cehennem
  yerine ateş manasına "nâr" kullanılır: "Şüplıesiz ki münâfıklar nâr
  (Cehenneın)'ın en aşağı tabakasındadırlar. " (en-Nisâ, 4/145).


  Kur'an-ı Kerîm'de Cehennem'in yedi kapısının olduğu
  belirtilmektedir.


  "Cehennemin yedi kapısı olup, her kapıdan onların girecekleri
  ayrılmış bir kısım vardır. " (el-Hicr, 15/44). Bu ayet iki şekilde tefsîr
  edilmiştir:


  a- Cehenneme girecekler çok olduğu için;

  b- Cezalandırma azgınlığın çeşit ve derecelerine göre olacağı
  için Cehennem'in yedi kapısı veya tabakası vardır. Bu kapı veya tabakalar
  şunlardır:


  1- Cehennem; yukarıda söz konusu edildiği şekilde Kur'an-ı
  Kerîm'in yetmişyedi ayetinde geçmektedir.


  2- Lâzâ (alevli ateş): "Hayrı' (Allah onu azabdan kurtarmaz)
  Çünkü o Cehenneın alevli bir ateştir" (el-Meâric, 70/15).


  3- Saîr (pılgın ateş): "O şeytanlara (ahirette) çılgın ateş
  azabı hazırladık. " (el-Mülk, 67/5). Ayrıca on beş ayette daha bu isimle
  geçmektedir. (22/4; 31/21; 34/12 vs.)


  4- Sakar (kırmızı ateş): "Hem ey Rasûlüm bilir misin, nedir o
  sakar (Cehennem). " (el-Müddessir, 14/27)


  5- Hâviye (uçurum): "O, kızgın bir ateştir " (el-Kâria,
  101/9-11).


  6-Hutame (kalbleri saran ateşli kaygı): "Şüphesiz o, Hutame ye
  (ateşe) atılacaktır." (Hümeze, 104/4).


  7- Cahim (yanan kızgın ateş):

  "Küfredenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar
  Cahim'in yarânıdırlar. " (el-Mâide, 5/10).


  Cehennem'de görülecek azabın miktar, şiddet ve şekillerini
  ancak Allah ve Rasûlü'nün bizlere bildirmesiyle ve bildirdikleri kadarıyla
  bilebiliriz. Kur'an-ı Kerîm'de belirtildiğine göre;


  a- Cehennem kâfirleri çepeçevre kuşatır: "Cehennem inkâr
  edenleri şüphesiz çepeçevre kuşatacaktır. " (el-Tevbe, 9/49).


  b- Cehennem ateşi sönmez: "Biz sapık kimseleri kıyamet günü
  yüzü koyun, körler, dilsizler ve sağırlar olarak haşrederiz. Varacakları yer
  Cehennem'dir. Onun ateşi ne zaman sönmeye yüz tutsa hemen alevini artırırz. "
  (İsrâ, 17/97).


  c- Cehennem dolmak bilmez: "O,gün Cehennem'e: "doldun
  mu?"deriz. O! " Daha var mı?" der. " (Kaf, 50/30).


  d- Kaynarken çıkardığı ses: "Rablerini inkâr eden kimseler için
  Cehennem azabı vardır. Ne kötü bir dönüştür. Oraya atıldıkları zaman onun
  kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Nerede ise öfkesinden çatlayacak gibi
  olur. İçine her bir topluluğun atılmasında bekçileri onlara: "size bir uyarıcı
  gelmemiş miydi" diye sorarlar. Onlar evet, doğrusu bize bir uyarırı geldi; fakat
  biz yalanladık ve Allah hiç bir şey indirmemiştir, siz büyük bir sapıklık
  içerisindesiniz, demiştik " derler. " (el-Mülk, 67/6-9).


  e- "Ateş onların yüzlerini yalar, dişleri sırıtıp kalır. "
  (el-Mü'minün, 23/104).


  f- "Boyunlarında halkalar ve zincirler olarak kaynar suya
  sürülür, sonra ateşte yakılırlar. " (el-Mü'min, 40/70-72).


  g- İnkâr edenlere ateşten elbiseler kesilmiştir-. Başlarına
  kaynar su dökülür de bununla karınlarındakiler ve derileri eritilir. Demir
  topuzlar da onlar içindir. Orada uğradıkları gamdan ne zaman çıkmak isteseler,
  her defasında oraya geri çevrilirler. Ve kendilerine "yakıcı azabı tadın"denir.
  (el-Hâcc, 22/19-22).


  h- Derileri yandıkça azabı tatmaları için yeniden başka
  derilerle değiştirilir. (en-Nisâ, 4/56).


  i- Ölümü isterler fakat azabları devamlıdır, ölmezler. (bk.
  43/74-77; 35/36).


  Hz. Peygamber'in ifadesine göre:

  "Cehennem ateşi (miktarca ve sayıca) dünya ateşleri üzerine
  altmış dokuz derece fazla kılınmıştır. Bunlardan her birinin harareti bütün
  dünya ateşinin harareti gibidir. " (Tecrîd-i Sârih Tercüme ve Şerhi, IX,
  50).


  Kur'an-ı Kerîm, Cehennem ehlinin çekeceği azap ve yiyecekleri
  hakkında da bir takım tasvir ve izahlarda bulunur: "(Nasıl) ağırlanmak için bu
  (nimet) mi hayırlı yoksa zakkum ağacı mı? Biz onu zalimler için bir fitne
  (sınama vesilesi veya azap) kıldık. O, Cehennem'in dibinde çıkan bir ağaçtır.
  Tomurcukları şeytanların başları gibidir. Onlar ondan yiyecekler ve karınlarını
  onunla dolduracaklar. Sonra onların, bunun üzerine kaynar su karıştırılmış bir
  içkileri vardır. (Yedikleri zakkum, boğazlarını yakar) Yanan boğazlarını
  dindirmek için içecek bir şey ararlar. Ama kaynar su katılmış kusuntu ve irinden
  başka içecek bulamazlar." (Sâffat, 37/62/67). "O ayetlerimizi inkâr edenleri
  yakında bir ateşe sokacağız, (öyle ki) derileri piştikçe azabı tatsınlar diye
  onlara başka deriler vereceğiz! Şüphesiz Allah daima üstün ve hikmet sahibidir."
  (en-Nisâ, 4/56).


  Cezalar, işlenen suçlar cinsinden olacaktır. Dilleriyle suç
  işleyenlerin cezaları dillerine; elleriyle günah işleyenlerin cezaları ellerine
  vs. tatbik edilecektir.


  Cehennem'in yakacağı hakkında da Kur'an'da bilgi verilmekte ve
  şöyle denilmektedir: "Ey inananlar, kendinizi ve ailenizi bir ateşten koruyun
  ki, onun yakıtı insanlar ve taşlardır. " (et-Tahrîm, 66/6).


  Kur'an'da Cennet ehli ile Cehennem ehli arasında konuşmalar
  yapılacağı da belirtilerek bu konuşmalardan nakiller yapılmaktadır: "O gün
  münâfık erkekler ve münâfık kadınlar (sür'atle Cennet'e girmekte olan) müminlere
  derler ki: "(Ne olur) bize bakın da sizin nurunuzdan alalım." Onlara: "Arkanıza
  dönün de nur arayın!" denilir (Kendileriyle alay eden bu ses, onlara diyor ki:
  Arkada kalan dünyaya dönün nur orada aranır. Nurun kaynağı, dünyada yapılan
  işlerdir. Böyle denilir ve müminlerle münafıkların) aralarına kapılı bir sur
  çekilir ki, onun içinde rahmet vardır. Dış yönünde de azap. (Münafıklar), onlara
  seslenirler: "Biz de sizinle beraber değil miydik" Müminler derler ki: "Evet
  ama, siz kendi canlarınıza kötülük ettiniz. (İnananların başlarına felaket
  gelmesini) gözlediniz. Şüphe ettiniz, kuruntular sizi aldattı. Allah'ın emri
  (olan ölüm) gelinceye kadar (böyle hareket ettiniz). O çok aldatıcı (şeytan)
  sizi Allah hakkında aldattı. " (el-Hadîd, 57/13-14). Başka bir yerde de şöyle
  anlatılır:


  "Cennet halkı, ateş halkına seslendi: Rabbimiz'in bize
  vadettiğini biz gerçek bulduk. Siz de Rabbiniz'in size vadettiğini gerçek
  buldunuz mu? (Onlar da): Evet dediler ve aralarında bir ünleyici: Allah'ın
  lâneti zalimlerin üzerine olsun! diye ünledi." (el-Â 'raf, 7/44-45).


  İnsanın eğitimi ve iyi davranışlara yönlendirilmesi açısından
  Cennet ve Cehennem inancının dünya hayatına etkileri açıktır. Kişi, gizli ve
  açık yaptığı her şeyin karşılığını, bulacağını ve Cehennem'deki cezânın
  dehşetini hatırladığında, elbette hareketlerine çeki düzen verme ihtiyacını
  duyacaktır.


  M. Sait ŞİMŞEK
 4. 31.Mayıs.2012, 14:27
  2
  Moderatör
  CEHENNEM  Derin kuyu, ahirette kâfir ve günahkâr kimselerin azap
  Cekecekleri ceza yeri. Kur'an-ı Kerîm'de inanan ve güzel amel işleyen kimselere
  Cennet* vadedildiği gibi (el-Kehf 18/107); kâfir ve günahkâr kimselere de
  Cehennem vâdedilmiştir. Kâfir, münâfık ve müşrikler Cehennem'de ebedî kalırlar,
  orada ölmezler ve azabları hafifletilmez. Tövbe etmeden günahkâr olarak ölen ve
  Allah'ın kendilerini affetmediği mü'minler ise Cehennem'de ebedî kalmazlar.
  Kendilerine günahları kadar azap edilir. Sonra oradan kurtulup Cennet'e girerler
  ve orada ebedî kalırlar. (Alâuddin Âbidîn, el-Hediyetü'l-Alâiyye, 468).


  Allah Cehennem'i diğer yaratıklardan önce yaratmıştır ve şu
  anda mevcuttur, yok olmayacaktır. Nitekim şu ayet bu durumu gayet açık ifade
  eder:


  "Artık o ateşten sakının ki, onun tutuşturucu odun (kâfir)
  insanlarla taşlardır. O (ateş) kâfirler için hazırlanmıştır. " (el-Bakara, 2/24)
  "Kâfirler için hazırlanan ateşten korkun. " (Âli İmrân, 3/131).


  Enes b. Mâlik'ten rivâyet olunan bir hadiste de Peygamber
  Efendimiz (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: "Demin Cennet ile Cehennem şu duvarın
  yüzünde bana arz olundu. " (Tecrid-i Sarih Terceme ve Şerhi, II, 483).


  Ateş, insan cismine çok büyük acı ve ızdırap verdiği için
  ahirette kâfir ve münâfıkların cezası ateşle verilecektir. Böylelikle Cehennem,
  Allah'nı tutuşturulmuş ateşinin ismidir (Râğıb el-İsfahani, el-Müfredat,
  I02).


  İşte Cehennem'in en açık vasfı ateş olduğu için bazen, Cehennem
  yerine ateş manasına "nâr" kullanılır: "Şüplıesiz ki münâfıklar nâr
  (Cehenneın)'ın en aşağı tabakasındadırlar. " (en-Nisâ, 4/145).


  Kur'an-ı Kerîm'de Cehennem'in yedi kapısının olduğu
  belirtilmektedir.


  "Cehennemin yedi kapısı olup, her kapıdan onların girecekleri
  ayrılmış bir kısım vardır. " (el-Hicr, 15/44). Bu ayet iki şekilde tefsîr
  edilmiştir:


  a- Cehenneme girecekler çok olduğu için;

  b- Cezalandırma azgınlığın çeşit ve derecelerine göre olacağı
  için Cehennem'in yedi kapısı veya tabakası vardır. Bu kapı veya tabakalar
  şunlardır:


  1- Cehennem; yukarıda söz konusu edildiği şekilde Kur'an-ı
  Kerîm'in yetmişyedi ayetinde geçmektedir.


  2- Lâzâ (alevli ateş): "Hayrı' (Allah onu azabdan kurtarmaz)
  Çünkü o Cehenneın alevli bir ateştir" (el-Meâric, 70/15).


  3- Saîr (pılgın ateş): "O şeytanlara (ahirette) çılgın ateş
  azabı hazırladık. " (el-Mülk, 67/5). Ayrıca on beş ayette daha bu isimle
  geçmektedir. (22/4; 31/21; 34/12 vs.)


  4- Sakar (kırmızı ateş): "Hem ey Rasûlüm bilir misin, nedir o
  sakar (Cehennem). " (el-Müddessir, 14/27)


  5- Hâviye (uçurum): "O, kızgın bir ateştir " (el-Kâria,
  101/9-11).


  6-Hutame (kalbleri saran ateşli kaygı): "Şüphesiz o, Hutame ye
  (ateşe) atılacaktır." (Hümeze, 104/4).


  7- Cahim (yanan kızgın ateş):

  "Küfredenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar
  Cahim'in yarânıdırlar. " (el-Mâide, 5/10).


  Cehennem'de görülecek azabın miktar, şiddet ve şekillerini
  ancak Allah ve Rasûlü'nün bizlere bildirmesiyle ve bildirdikleri kadarıyla
  bilebiliriz. Kur'an-ı Kerîm'de belirtildiğine göre;


  a- Cehennem kâfirleri çepeçevre kuşatır: "Cehennem inkâr
  edenleri şüphesiz çepeçevre kuşatacaktır. " (el-Tevbe, 9/49).


  b- Cehennem ateşi sönmez: "Biz sapık kimseleri kıyamet günü
  yüzü koyun, körler, dilsizler ve sağırlar olarak haşrederiz. Varacakları yer
  Cehennem'dir. Onun ateşi ne zaman sönmeye yüz tutsa hemen alevini artırırz. "
  (İsrâ, 17/97).


  c- Cehennem dolmak bilmez: "O,gün Cehennem'e: "doldun
  mu?"deriz. O! " Daha var mı?" der. " (Kaf, 50/30).


  d- Kaynarken çıkardığı ses: "Rablerini inkâr eden kimseler için
  Cehennem azabı vardır. Ne kötü bir dönüştür. Oraya atıldıkları zaman onun
  kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Nerede ise öfkesinden çatlayacak gibi
  olur. İçine her bir topluluğun atılmasında bekçileri onlara: "size bir uyarıcı
  gelmemiş miydi" diye sorarlar. Onlar evet, doğrusu bize bir uyarırı geldi; fakat
  biz yalanladık ve Allah hiç bir şey indirmemiştir, siz büyük bir sapıklık
  içerisindesiniz, demiştik " derler. " (el-Mülk, 67/6-9).


  e- "Ateş onların yüzlerini yalar, dişleri sırıtıp kalır. "
  (el-Mü'minün, 23/104).


  f- "Boyunlarında halkalar ve zincirler olarak kaynar suya
  sürülür, sonra ateşte yakılırlar. " (el-Mü'min, 40/70-72).


  g- İnkâr edenlere ateşten elbiseler kesilmiştir-. Başlarına
  kaynar su dökülür de bununla karınlarındakiler ve derileri eritilir. Demir
  topuzlar da onlar içindir. Orada uğradıkları gamdan ne zaman çıkmak isteseler,
  her defasında oraya geri çevrilirler. Ve kendilerine "yakıcı azabı tadın"denir.
  (el-Hâcc, 22/19-22).


  h- Derileri yandıkça azabı tatmaları için yeniden başka
  derilerle değiştirilir. (en-Nisâ, 4/56).


  i- Ölümü isterler fakat azabları devamlıdır, ölmezler. (bk.
  43/74-77; 35/36).


  Hz. Peygamber'in ifadesine göre:

  "Cehennem ateşi (miktarca ve sayıca) dünya ateşleri üzerine
  altmış dokuz derece fazla kılınmıştır. Bunlardan her birinin harareti bütün
  dünya ateşinin harareti gibidir. " (Tecrîd-i Sârih Tercüme ve Şerhi, IX,
  50).


  Kur'an-ı Kerîm, Cehennem ehlinin çekeceği azap ve yiyecekleri
  hakkında da bir takım tasvir ve izahlarda bulunur: "(Nasıl) ağırlanmak için bu
  (nimet) mi hayırlı yoksa zakkum ağacı mı? Biz onu zalimler için bir fitne
  (sınama vesilesi veya azap) kıldık. O, Cehennem'in dibinde çıkan bir ağaçtır.
  Tomurcukları şeytanların başları gibidir. Onlar ondan yiyecekler ve karınlarını
  onunla dolduracaklar. Sonra onların, bunun üzerine kaynar su karıştırılmış bir
  içkileri vardır. (Yedikleri zakkum, boğazlarını yakar) Yanan boğazlarını
  dindirmek için içecek bir şey ararlar. Ama kaynar su katılmış kusuntu ve irinden
  başka içecek bulamazlar." (Sâffat, 37/62/67). "O ayetlerimizi inkâr edenleri
  yakında bir ateşe sokacağız, (öyle ki) derileri piştikçe azabı tatsınlar diye
  onlara başka deriler vereceğiz! Şüphesiz Allah daima üstün ve hikmet sahibidir."
  (en-Nisâ, 4/56).


  Cezalar, işlenen suçlar cinsinden olacaktır. Dilleriyle suç
  işleyenlerin cezaları dillerine; elleriyle günah işleyenlerin cezaları ellerine
  vs. tatbik edilecektir.


  Cehennem'in yakacağı hakkında da Kur'an'da bilgi verilmekte ve
  şöyle denilmektedir: "Ey inananlar, kendinizi ve ailenizi bir ateşten koruyun
  ki, onun yakıtı insanlar ve taşlardır. " (et-Tahrîm, 66/6).


  Kur'an'da Cennet ehli ile Cehennem ehli arasında konuşmalar
  yapılacağı da belirtilerek bu konuşmalardan nakiller yapılmaktadır: "O gün
  münâfık erkekler ve münâfık kadınlar (sür'atle Cennet'e girmekte olan) müminlere
  derler ki: "(Ne olur) bize bakın da sizin nurunuzdan alalım." Onlara: "Arkanıza
  dönün de nur arayın!" denilir (Kendileriyle alay eden bu ses, onlara diyor ki:
  Arkada kalan dünyaya dönün nur orada aranır. Nurun kaynağı, dünyada yapılan
  işlerdir. Böyle denilir ve müminlerle münafıkların) aralarına kapılı bir sur
  çekilir ki, onun içinde rahmet vardır. Dış yönünde de azap. (Münafıklar), onlara
  seslenirler: "Biz de sizinle beraber değil miydik" Müminler derler ki: "Evet
  ama, siz kendi canlarınıza kötülük ettiniz. (İnananların başlarına felaket
  gelmesini) gözlediniz. Şüphe ettiniz, kuruntular sizi aldattı. Allah'ın emri
  (olan ölüm) gelinceye kadar (böyle hareket ettiniz). O çok aldatıcı (şeytan)
  sizi Allah hakkında aldattı. " (el-Hadîd, 57/13-14). Başka bir yerde de şöyle
  anlatılır:


  "Cennet halkı, ateş halkına seslendi: Rabbimiz'in bize
  vadettiğini biz gerçek bulduk. Siz de Rabbiniz'in size vadettiğini gerçek
  buldunuz mu? (Onlar da): Evet dediler ve aralarında bir ünleyici: Allah'ın
  lâneti zalimlerin üzerine olsun! diye ünledi." (el-Â 'raf, 7/44-45).


  İnsanın eğitimi ve iyi davranışlara yönlendirilmesi açısından
  Cennet ve Cehennem inancının dünya hayatına etkileri açıktır. Kişi, gizli ve
  açık yaptığı her şeyin karşılığını, bulacağını ve Cehennem'deki cezânın
  dehşetini hatırladığında, elbette hareketlerine çeki düzen verme ihtiyacını
  duyacaktır.


  M. Sait ŞİMŞEK


+ Yorum Gönder