+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Cennette Müminlere Sunulan Sonsuz Yaşam Nasıl Olacak? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Cennette Müminlere Sunulan Sonsuz Yaşam Nasıl Olacak?


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Cennette Müminlere Sunulan Sonsuz Yaşam Nasıl Olacak?


  Reklam  Cevap: 1. Cennette İnsan Hayatı Nasıl olacak
  Cennetin en alt tabakasında veya üst tabakasında bulunmak diye bir durum cennet ehli tarafından bilinmeyecek Şöyle ki, herkes her tabakanın insanı orada birlikte olacaklar aynı sofraya oturup aynı yiyecekleri yiyecekler Fark kendi lezzet alma kabiliyetlerindeki farklılık olacaktır Aynı sofrada hem bir peygamber hem de en alt tabakadan bir kimse bulunacak fakat aldıkları lezzet farklı olacak Ama bu insanlar bunun farkında olmayacaklar En alt tabakadaki bir kimse kendisinden daha fazla lezzet alan birisinin olabileceğine ihtimal vermeyecek Her tabaka kendisini en üst seviyede lezzetler içerisinde bilecek

  Dolayısıyla ben alt tabakadayım üst tabakaya geçmek istiyorum gibi bir istek olmayacak


  Allah adili mutlaktır Hiç kimsenin amelini zayi etmez ve her kesin ameline göre mükafatlandırır Bu bakımdan çok amel eden bir insanla az amel eden bir insan Cennete gitse bile ameli çok olanın makamı ve Cennetten istifadesi diğerine göre elbette farklı olacaktır

  Tad alma duyusu az olan bir insan ile mükemmel olan bir insan aynı meyveyi yerlerse iyi olanın aldığı lezzet diğerine göre çok farklı olacaktır İşte cennette de bu durum böyledir Her ikisi de cennette olmasına rağmen aldıkları zevk farklı olacaktır

  Kuran’ı dinlerken bir Peygamber ile bir medrese talebesi aynı yerde olsalar bile aynı zevki ve lezzeti almayacaklardır Onların aynı yerde olmaları zevklerinin de aynı derecede olmasını gerektirmiyor Bu nedenle maddi ve manevi nimetlerin cennete layık olarak bulunduğu ahiret alemlerinde iki dost veya iki eş aynı yerde olsalar bile alacakları lezzet ve keyif aynı olmayacaktır Beraber olmalarına engel yoktur

  Az önce arz ettiğimiz ve konumuzu ilgilendiren Hadisi, Bediüzzaman söyle açıklıyor:

  “Bir temsil ile, şu ulvî hakikata şöyle bir işaret ederiz ki, meselâ: Gayet güzel ve şaşaalı bir bağda muhteşem bir zât gayet büyük bir ziyafet, gayet müzeyyen bir seyrangâh öyle bir surette ihzar etmiş ki:

  Kuvve-i zaikanın hissedecek bütün lezaiz-i mat'umatı câmi', kuvve-i bâsıranın hoşuna gidecek bütün mehasini şamil, kuvve-i hayaliyeyi keyiflendirecek bütün garaibi müştemil ve hâkeza bütün havass-ı zahire ve bâtınayı okşayacak ve memnun edecek herşeyi içine koymuştur

  Şimdi iki dost var Beraber o ziyafete giderler Bir locada, bir sofrada oturuyorlar Fakat birisinin kuvve-i zaikası pek az olduğundan cüz'î zevk alır Gözü de az görüyor Kuvve-i şâmmesi yok Sanayi-i garibeden anlamaz Hârika şeyleri bilmez O nüzhetgâhın, binden ve belki milyondan birisini, kabiliyeti nisbetinde ancak zevkederek istifade eder Diğeri ise bütün zahirî ve bâtınî duyguları, akıl ve kalb ve his ve latifeleri, o derece mükemmel ve o mertebe inkişaf etmiştir ki; o seyrangâhtaki bütün incelikleri, güzellikleri ve letaifi ve garaibi ayrı ayrı hissedip zevkederek, ayrı ayrı lezzet aldığı halde o dost ile omuz omuzadır

  Madem bu karmakarışık, elemli ve daracık şu dünyada böyle oluyor En küçük ile en büyük beraber iken, seradan süreyyaya kadar fark oluyor Elbette dâr-ı saadet ve ebediyet olan Cennet'te bittarîk-ıl evlâ dost dostu ile beraber iken, herbirisi istidadına göre sofra-i Rahmanürrahîm'den, istidadları derecesinde hisselerini alırlar

  Bulundukları cennetler ayrı ayrı da olsa, beraber bulunmalarına mani olmaz Çünki Cennet'in sekiz tabakası birbirinden yüksek oldukları halde, umumun damı Arş-ı A'zam'dır Nasılki mahrutî bir dağın etrafında, birbiri içinde, birbirinden yüksek, kaidesinden zirvesine kadar surlu daireler bulunsa; o daireler birbirinin üstündedir fakat birbirinin güneş görmelerine mani olmaz, birbirinden geçebilir, birbirine bakar Öyle de Cennetler de buna yakın bir tarz ile olduğu, ehadîsin mütenevvi rivayatı işaret ediyor ”
  SİE
  1. İslam'da cennet" hakkında ayrıntılı bilgi Kuran'da, hadislerde ve tefsirlerde bulunmaktadır Bu kaynaklara göre cennet sekiz ana kapı tarafından kuşatılmıştır ve her kapı birbirinden ayrılmış kademeleri temsil etmektedir En yüksek kademe firdevs (bazen adn denilir) olarak bilinir Cennete girenlerin melekler tarafından Arapça selamlanacakları belirtilmektedir
  Ve her kapıdan melekler, onların yanlarına girerler Sabretmenizden dolayı size selâm olsun Dünya yurdunun sonucu ne güzel ’— (Ra'd 13:23-24) İslami metinler, cennette ikamet eden ölümsüz kimseleri: mutlu - acıdan, üzüntüden, korkudan ve utançtan uzak - her dileği yerine gelen kişiler olarak tanımlar Bu metinler, cennette yaşayan herkesin aynı yaşa (33 yaşında) ve aynı özelliklere sahip olacağını, pahalı cüppeler ve bilezikler giyeceğini, güzel kokacağını, altın ve değerli taşlarla bezenmiş divanlarda uzanırken paha biçilemez tepsilerle ölümsüz hizmetkarlar tarafından sunulan ziyafetlerde yer alacağını iddaa etmektedir Metinlerde özellikle bahsedilen figürler: et, meyve, kokulu şarap ve sarhoşluk vermeyen içkilerdir Bu kaynaklara göre cennettekiler kan bağı olan yakınlarıyla (bu kişilerin cennete girdiklerini varsayarsak) vakit geçirebilecek ve geçmişi hatırlayabilecekler İslami metinlerde cennette yer alacağı belirtilen: yüksek bahçeler, gölgeli vadiler, kâfur veya zancefil kokulu pınarlar; su, süt, bal ve şarap nehirleri; tüm meyvelere sahip olan dikensiz ağaçlar; cennette barınmanın güzel olacağına işaret edilmektedir Kuran'da ve hadislerde cennetteki bir günün dünyadaki bin yıla eşit olduğu, sarayların altın, gümüş, inci ve öteki değerli maddelerden yapıldığı, göz kamaştırıcı atların ve develerin yanında diğer yaratıkların da olduğu belirtilmektedir Bunların yanısıra çok büyük ağaçlar, miskten yapılmış dağlar, aralarından nehirler akan inci ve yakuttan oluşmuş vadilerden bahsedilir Bahsi geçen dört büyük cennet nehirlerinin adları: Seyhan (Sir Derya), Ceyhan (Amu Derya), Fırat ve Nildir
  İslam dünyasınca cennetteki bu iyi koşullara rağmen Allah'ın cemâli ve rızâsı çok daha önemli sayılmaktadır Kuran'a göre Allah, insanlara cennete cemâlini gösterecektir Allah'ı görülmesi, diğer zevkleri gölgede bırakacak en büyük armağan olarak kabul edilmektedir İslam inancına göre yeryüzünde yalnızca son peygamber Hz Muhammed (SAV) henüz bu dünyadayken "Mîraç" hadisesiyle bu şerefe nâil olmuştur ve yine miraçta "namaz" eylemi İlâhi bir lûtuf olarak armağan edilmiş ve bütün Müslümanlara sembolik olarak mîraç zevki yaşama imkanı verilmiştir Bu da "Namaz, müminin mîracıdır" Hadis-i Şerifi ile ifade edilir
  Kuran'daki cennet adları [değiştir]
  o Firdevs — Cennetin en yüksek bahçeleri (Kehf:107, Mü'minun:11)
  o Dâru'l-mukâme — Ev/Yuva (Fatır:35)
  o Dâru's selâm — Huzur evi/yuvası (Yunus:25)
  o Cennetü Adn — Ebedi mutluluğun bahçesi (Tevbe:72, Ra'd:23)
  o Dâru'l-hulûd — Ebedi Bahçeler (Furkan:15)
  o Cennetü'l-Me'v⠗ Barınağın bahçesi (Necm:15)
  o Cennâtü'n-naîm — Sevinç Bahçesi (Maide:65, Yunus:9, Hac:56)
  o el-Makâmü'l-emîn — Güvenlik evi (Duha:51)
  Hülâsa, İslam inancında Allah'a inanan ve sonradan İslam dinini seçenler, hayatlarını islam inancı içerisinde noktalayanlar, bu inanç ve güzel hareketlerinin karşılığı olarak cennete girebileceklerdir

+ Yorum Gönder
cennette müminlere sunulan sonsuz yaşam nasıl olacak