+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Padişahlardan kim hapsetti Bediüzzaman said nursiyi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Padişahlardan kim hapsetti Bediüzzaman said nursiyi?


 2. Galus
  Devamlı Üye

  Cevap: Padişahlardan kim hapsetti Bediüzzaman said nursiyi?


  Reklam  Cevap: Üstadımız, Padişah Vahdettin'den hiç bahsediyor mu risalelerde ve padişah Vahdettin hakkında Üstadımız'ın düşüncesi nelerdi?Üstadımız Selatin-i Osmaniye'ye bazen ismen bazen de neslen dua etmiştir.

  Mesela: Kur'an’nın bayraktarlığını yapan Türk milletinin, neslinin inşallah inkiraza uğramayacağını ifade ediyor. İslam'a hizmetinden dolayı bu devletin ve milletin sena-i Kur'ani ve Peygamberiye mazhariyetini nazara veriyor.

  İsmen ise; Sultan Fatih, Yavuz Selim, Kanuni, Sultan Reşat, Abdul Aziz, Sultan Abdul Hamit gibi sultanlardan ismen bahsetmektedir.

  Sultan Vahdettin'le alakalı ismen olmasada neslen sürülmeleri ve saltanatlarının tamamen ellerinden alınmaları hususunda üzgün olduğunu eserlerinden okuyoruz.

  Yani Üstadımız hürriyet hareketlerini tasvib etmiş, ancak hanedanın inkirazını istememiş. Yıllarca hizmet ifa eden o neslin; Avrupa'daki krallıklarda olduğu gibi; sembolik ve temsilen kalmasını arzu etmiş.

  Ancak gidişat başka şekilde tecelli etmiştir. Ağabeylerden; Üstadımız kendileri: Selatin-i Osmaniyeye devamlı dua ettiğini ve Abdulhamit hana ismen ayrıca dua ettiğini naklen işitmişizdir.

  Zaten Sultan Vahdettin kurtuluş harbini başlatan, memleketi için kendini feda eden, takip ettiği siyasetle, Osmanlı'nın arkasından, yeni oluşum da ciddi payı olan, samimi vatan perver olan ve hain olmayan, son Osmanlı Sultanı olduğu arşivlerden çıkmış, belgelenmiş, resmi ağızlardan da ifade edilmiştir. Yakın tarihimiz maalesef sisli ve bulutludur.

  Makale Yazarı:
  Sorularla Risale

+ Yorum Gönder