+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kur'an Anlaşılmak İçin İndirilmiştir Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kur'an Anlaşılmak İçin İndirilmiştir

  Sual: Kur'an Anlaşılmak İçin İndirilmiştir peki nasıl anlayacağız? ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Kur'an Anlaşılmak İçin İndirilmiştir


  Reklam  Cevap: Kur’an, temel amacı olan doğru yola yönlendirmeyi, ancak doğru bir şekilde anlaşıldığında gerçekleştirebilir. Kuranıkerim, kalbini ve zihnini kendine açan kimse için hidayet ve rahmettir. Yüce Allah’ın buyurduğu gibi:

  “Bu Kur’an, ayetleri üzerinde düşünülmesi ve akıl sahiplerinin ondan öğüt alması için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.” (Sad 29)

  Kur’an’ın anlaşılması derken kastedilen şudur:

  1. Kur’an insanı neye/hangi yöne yönlendirmek istiyor?

  Kuranıkerim insanı, herkesin kesin bir şekilde eşitlendiği bir noktaya; yani Allah’a kulluk etmeye, onun hakimiyetine boyun eğmeye davet etmektedir. Her şeyin ama her şeyin yaratıcısı, sahibi ve yöneticisi Allah’tır. İnsanlar bunu kabul ettiklerinde, ortak bir ölçüye sahip olacaklardır.

  İkinci olarak, Kuranıkerim, insanı erdemli olmaya, kötü huy ve davranışlardan arınmaya, şeytanın yolu olarak nitelendirdiği her türlü kötülükten sakınmaya yönlendirmektedir.

  Üçüncü olarak Kuranıkerim, toplumu birlik içinde Allah yoluna çağırmakta; topluluk halinde yapılan kötü amaçlı gruplaşmalardan, art niyetli güç odağı haline gelip, yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan uzak durmaya çağırmaktadır.

  2. Kuranıkerim insanları yönlendirirken, onlar için belirli programlar belirlemiştir. Bunların iyi anlaşılması ve uygulanması gerekir.

  Her ibadet, insanın ve toplumun olgunlaşması yolunda ortaya konulmuş programlardır. Bunları doğru anlayan ve uygulayanlar iki dünyanın huzur ve mutluluğunu elde ederler.

  3. İyilikleri yaygınlaştırma ve kötülüklerle savaşın ne demek olduğunun anlaşılması

  Kuranıkerim bize, insanlığın var edildiği günden bu yana süregelen iyilikle kötülüğün mücadelesini görmemizi ve bu mücadele doğru taraftan olmamızı ister.

  4. Dünyadaki yaşamın geçici olduğunu, gerçek yurdun ahiret olduğunun anlaşılmasını ister.

  Kuranıkerim, insanların gözünü ahirete çevirir; orada ebedi bir hayatın olduğunu, ahireti düşünerek iyilikleri arttırmaya, kötülüklerden uzak durmaya çalışmamız gerektiğini hatırlatır.

  Kur’an’ın ‘görün’ dediği temel konuları dört maddede özetlemeye çalıştık. Bu dört maddeyi iyi okuyan, anlayan ve gereğini yapan kişi, korunmuş ve kurtulmuştur.

  Dr. Ali Kuzudişli


+ Yorum Gönder