Konusunu Oylayın.: Erkek çocukların sünnet olması şart mıdır ?

5 üzerinden 4.50 | Toplam : 4 kişi
Erkek çocukların sünnet olması şart mıdır ?
 1. 28.Mayıs.2012, 18:06
  1
  Misafir

  Erkek çocukların sünnet olması şart mıdır ?

 2. 28.Mayıs.2012, 18:06
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Erkek çocukların sünnet olması şart mıdır ?

 3. 28.Mayıs.2012, 18:55
  2
  Muhasibi
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 22.Ağustos.2007
  Üye No: 12
  Mesaj Sayısı: 15,775
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 159
  Bulunduğu yer: Gönlümün Mürekkep Lekeleri'de Fikir İşçisi

  Cevap: Erkek çocukların sünnet olması şart mıdır ?
  Bilindiği gibi sünnet, erkeklerde cinsiyet organının ucun*daki derinin kesilmesi anlamında kullanılır. Başta Müslümanlık olmak üzere, Musevilik'te de dinî bir töredir. Her ne kadar Matta, Markos, Luka ve Yuhanna incillerinde sünnetten söz edilmese de Barnaba İncil'inde İsâ Peygamber'in yedi günlükken sünnet edil*diği yazılır.[364]
  Yapılan tarihî araştırmalardan sünnet'in çok eski bir âdet olduğu ve Afrika halkı tarafından da uygulandığı anlaşılmakta*dır. Peygamberlerden ilk sünnet olan İbrahim Peygamber'dir, de*nilmektedir. Oysa Kütüb-i Sitte'nin ittifakla rivayet ettikleri fıt*rat hadîsinde sünnet'in de gelip geçen peygamberlerden, Tevhid Dini gereği kalan sünnetlerden biri olduğu açıklanır. Hadîsin açık delâletinden bu sünnetin ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem'le (a.s.) başladığı anlaşılıyor.
  Konumuzla ilgili hadîs-i şerifler:
  Ebû' Hüreyre (r.a.)'den yapılan rivayette, Resûlüllah (a.s.) fendimiz buyurdu ki:
  "İbrahim Halîlü'r-Rahmân üzerine seksen yıl geldikten (seksen yaşına girdikten) sonra sünnet oldu. Keser ile (kendini) sünnet etmişti."[365]
  Sahîh-i Müslim'de ise "seksen yıl" tabiri zikredilmemiştir.
  Yine Ebû Hüreyre (r.a.)'den yapılan rivayette, Resûlüllah (a.s.) Efendimiz buyurdu ki:
  "Beş şey fıtrat'tandır: Kasığı tıraş etmek, sünnet olmak, bıyığı (dudak kırmızılığı gözükecek şekilde) kesmek, koltuk altı kıllarını gidermek ve tırnakları kesmek."[366]
  İbn Cüreyc'den yapılan rivayette, Usaym ona haber vermiş, ona da babası, ona da dedesi haber vermiştir ki dedesi, Peygamber (a.s.) Efendimiz'e gelerek:
  "Gerçekten ben müslüman oldum! De*mişti. Peygamberimiz de ona:
  "Kendinden küfür kıllarını at," buyurdu. Bununla ona "tıraş ol!" diyordu.
  Onunla beraber bulunan bir başkasına ise Peygamberimiz (a.s.) şöyle emretti:
  "Kendinden küfür kıllarını at ve sünnet ol!"[367]
  Hadîslerin açık delâletinden şu hükümler anlaşılmaktadır:
  1- Sünnet olmak fıtrattandır, peygamberlerden bize kadar ge*len Tevhid Diniyle ilgili olan bir sünnettir.
  2- Peygamberlerden ilk sünnet olanın İbrahim Peygamber ol*duğu söylenir. Hadîsin açık anlatımı bir bakıma bunu ifâde etmektedir. Ancak fıtrat hadisinden bunun ilk peygamberle başlayıp günümüze kadar sürüp gelen bir sünnet olduğu anlaşılıyor.
  3- İslâmiyeti din olarak seçip iman eden kimsenin küfür dö*nemindeki âdetlere uyarak tıraş etmeyip bıraktığı kılları kesmesi, İslâm'a göre kendine çeki düzen vermesi ve sünnet olması vâcibdir. Çünkü bu hususta Resûlüllah'ın sarih emri vardır ve emir de vücubu gerektirir.
  4- Naklettiğimiz hadislerde çocuğun ne zaman, kaç yaşında veya kaç aylık iken sünnet edilmesi açıklanmamış, mutlak bırakıl*mıştır. Ancak bu hususta Resûlüllah'ın (a.s.) fiilî ve takriri hadîs*leri vardır.
  5- İbrahim Peygamberin (a.s.) kadûm ile sünnet olduğu belirtilmiştir. Bu tabir üzerinde durulmuş, bazı ilim adamlarına ve Kamus'un beyânına göre, İbrahim Peygamberin sünnet olduğu ye*rin adıdır. Ancak kelimenin "keser" manâsına delâleti daha zahir*dir. Bu da sünnet için belirlenmiş bir yaş olmadığını gösterir. Cum*hur da bu görüştedir .
  Hadîslerin ışığında müctehid imamların ve diğer ilim adamla*rının istidlal, ictihad ve ihticacları:
  a) İmam Ebû Hanîfe ve İmam Mâlik'e göre, hem oğlan, hem kız çocuklarını sünnet etmek, sünnettir.
  b) İmam Şafiî'den bu mes'ele hakkında iki ayrı rivayet var*dır: Birincisi, erkek çocuklar için vâcib, kız çocukları için sünnettir. İkincisi, her ikisine de sünnettir. Birinci kavli daha sahîh kabul edilmiştir.[368]
  c) Hanbelilere göre:
  Erkek çocuklara vâcib, kız çocukları için şeref ve vakardır. Bu, birçok ilim adamlarının kavlidir. İmam Ahmed demiştir ki: Sün*net olmak erkek çocuklar için çok daha lüzumlu ve önemlidir. Çün*kü erkek çocuk sünnet olmadığı zaman haşefeyi kapatır ve altın*da biriken pislik temizlenmez. Kadının durumu ise böyle değildir, onun sünnet olmasa da temizliği kolaydır. Ebû Abdillâh diyor ki: İbn Abbas (r.a.) sünnet hususunda çok hassas ve katı davranır, kişi sünnet olmadığı takdirde onun ne namazı, ne de haccı mak*buldür, derdi. el-Hasan ise bu hususta daha hoşgörülü davranıp kişi İslâm'a girdikten sonra artık onun sünnet olup olmadığına pek aldırış edilmez.
  Sonuç olarak, erkeklere sünnet olmak vâcibdir, çünkü müslümanların şiarından sayılır.[369]
  Kız çocuklarının sünnet edilmesiyle ilgili rivayetleri nakletmeye lüzum görmüyorum. Çünkü gerek selef-i sâlihîn, gerekse müctehid namlar da üzerinde fazla durmamışlar ve onunla ilgili hadîsler zerinde farklı tesbit ve tenkitlerde bulunmuşlardır. Tahlil bölümünde kısmen açıklamada bulunacağız.
  Ancak bu konuda fazla bilgi edinmek isteyenlere, İbn Kudame'nin el-Muğni adlı eserinin birinci cilt, 71. sâhifesini ve Seyyid Sabık'ın Fıkhü's-Sünnet adlı üç ciltlik kitabının 1/37. sâhifesini tavsiye ederiz.
  Çocukları ne zaman, kaç yaşında sünnet etmek uygun olur?
  Bu hususta da farklı rivayetler, tesbitler, istidlal ve ictihadlar vardır:
  a) Cumhura göre, sünnet müddeti belli bir vakta tahsis edilmemiştir.


 4. 28.Mayıs.2012, 18:55
  2
  Devamlı Üye  Bilindiği gibi sünnet, erkeklerde cinsiyet organının ucun*daki derinin kesilmesi anlamında kullanılır. Başta Müslümanlık olmak üzere, Musevilik'te de dinî bir töredir. Her ne kadar Matta, Markos, Luka ve Yuhanna incillerinde sünnetten söz edilmese de Barnaba İncil'inde İsâ Peygamber'in yedi günlükken sünnet edil*diği yazılır.[364]
  Yapılan tarihî araştırmalardan sünnet'in çok eski bir âdet olduğu ve Afrika halkı tarafından da uygulandığı anlaşılmakta*dır. Peygamberlerden ilk sünnet olan İbrahim Peygamber'dir, de*nilmektedir. Oysa Kütüb-i Sitte'nin ittifakla rivayet ettikleri fıt*rat hadîsinde sünnet'in de gelip geçen peygamberlerden, Tevhid Dini gereği kalan sünnetlerden biri olduğu açıklanır. Hadîsin açık delâletinden bu sünnetin ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem'le (a.s.) başladığı anlaşılıyor.
  Konumuzla ilgili hadîs-i şerifler:
  Ebû' Hüreyre (r.a.)'den yapılan rivayette, Resûlüllah (a.s.) fendimiz buyurdu ki:
  "İbrahim Halîlü'r-Rahmân üzerine seksen yıl geldikten (seksen yaşına girdikten) sonra sünnet oldu. Keser ile (kendini) sünnet etmişti."[365]
  Sahîh-i Müslim'de ise "seksen yıl" tabiri zikredilmemiştir.
  Yine Ebû Hüreyre (r.a.)'den yapılan rivayette, Resûlüllah (a.s.) Efendimiz buyurdu ki:
  "Beş şey fıtrat'tandır: Kasığı tıraş etmek, sünnet olmak, bıyığı (dudak kırmızılığı gözükecek şekilde) kesmek, koltuk altı kıllarını gidermek ve tırnakları kesmek."[366]
  İbn Cüreyc'den yapılan rivayette, Usaym ona haber vermiş, ona da babası, ona da dedesi haber vermiştir ki dedesi, Peygamber (a.s.) Efendimiz'e gelerek:
  "Gerçekten ben müslüman oldum! De*mişti. Peygamberimiz de ona:
  "Kendinden küfür kıllarını at," buyurdu. Bununla ona "tıraş ol!" diyordu.
  Onunla beraber bulunan bir başkasına ise Peygamberimiz (a.s.) şöyle emretti:
  "Kendinden küfür kıllarını at ve sünnet ol!"[367]
  Hadîslerin açık delâletinden şu hükümler anlaşılmaktadır:
  1- Sünnet olmak fıtrattandır, peygamberlerden bize kadar ge*len Tevhid Diniyle ilgili olan bir sünnettir.
  2- Peygamberlerden ilk sünnet olanın İbrahim Peygamber ol*duğu söylenir. Hadîsin açık anlatımı bir bakıma bunu ifâde etmektedir. Ancak fıtrat hadisinden bunun ilk peygamberle başlayıp günümüze kadar sürüp gelen bir sünnet olduğu anlaşılıyor.
  3- İslâmiyeti din olarak seçip iman eden kimsenin küfür dö*nemindeki âdetlere uyarak tıraş etmeyip bıraktığı kılları kesmesi, İslâm'a göre kendine çeki düzen vermesi ve sünnet olması vâcibdir. Çünkü bu hususta Resûlüllah'ın sarih emri vardır ve emir de vücubu gerektirir.
  4- Naklettiğimiz hadislerde çocuğun ne zaman, kaç yaşında veya kaç aylık iken sünnet edilmesi açıklanmamış, mutlak bırakıl*mıştır. Ancak bu hususta Resûlüllah'ın (a.s.) fiilî ve takriri hadîs*leri vardır.
  5- İbrahim Peygamberin (a.s.) kadûm ile sünnet olduğu belirtilmiştir. Bu tabir üzerinde durulmuş, bazı ilim adamlarına ve Kamus'un beyânına göre, İbrahim Peygamberin sünnet olduğu ye*rin adıdır. Ancak kelimenin "keser" manâsına delâleti daha zahir*dir. Bu da sünnet için belirlenmiş bir yaş olmadığını gösterir. Cum*hur da bu görüştedir .
  Hadîslerin ışığında müctehid imamların ve diğer ilim adamla*rının istidlal, ictihad ve ihticacları:
  a) İmam Ebû Hanîfe ve İmam Mâlik'e göre, hem oğlan, hem kız çocuklarını sünnet etmek, sünnettir.
  b) İmam Şafiî'den bu mes'ele hakkında iki ayrı rivayet var*dır: Birincisi, erkek çocuklar için vâcib, kız çocukları için sünnettir. İkincisi, her ikisine de sünnettir. Birinci kavli daha sahîh kabul edilmiştir.[368]
  c) Hanbelilere göre:
  Erkek çocuklara vâcib, kız çocukları için şeref ve vakardır. Bu, birçok ilim adamlarının kavlidir. İmam Ahmed demiştir ki: Sün*net olmak erkek çocuklar için çok daha lüzumlu ve önemlidir. Çün*kü erkek çocuk sünnet olmadığı zaman haşefeyi kapatır ve altın*da biriken pislik temizlenmez. Kadının durumu ise böyle değildir, onun sünnet olmasa da temizliği kolaydır. Ebû Abdillâh diyor ki: İbn Abbas (r.a.) sünnet hususunda çok hassas ve katı davranır, kişi sünnet olmadığı takdirde onun ne namazı, ne de haccı mak*buldür, derdi. el-Hasan ise bu hususta daha hoşgörülü davranıp kişi İslâm'a girdikten sonra artık onun sünnet olup olmadığına pek aldırış edilmez.
  Sonuç olarak, erkeklere sünnet olmak vâcibdir, çünkü müslümanların şiarından sayılır.[369]
  Kız çocuklarının sünnet edilmesiyle ilgili rivayetleri nakletmeye lüzum görmüyorum. Çünkü gerek selef-i sâlihîn, gerekse müctehid namlar da üzerinde fazla durmamışlar ve onunla ilgili hadîsler zerinde farklı tesbit ve tenkitlerde bulunmuşlardır. Tahlil bölümünde kısmen açıklamada bulunacağız.
  Ancak bu konuda fazla bilgi edinmek isteyenlere, İbn Kudame'nin el-Muğni adlı eserinin birinci cilt, 71. sâhifesini ve Seyyid Sabık'ın Fıkhü's-Sünnet adlı üç ciltlik kitabının 1/37. sâhifesini tavsiye ederiz.
  Çocukları ne zaman, kaç yaşında sünnet etmek uygun olur?
  Bu hususta da farklı rivayetler, tesbitler, istidlal ve ictihadlar vardır:
  a) Cumhura göre, sünnet müddeti belli bir vakta tahsis edilmemiştir.

 5. 24.Eylül.2014, 00:12
  3
  NuN
  Üye

  Profili:
  NuN
  Üyelik Tarihi: 16.Ağustos.2007
  Üye No: 1953
  Mesaj Sayısı: 2,079
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Cevap: Erkek çocukların sünnet olması şart mıdır ?

  Erkeklerin sünnet olması dini bir görevdir.
  bazı mezhep imamları faz, bazıları sünnet demiş.


 6. 24.Eylül.2014, 00:12
  3
  NuN
  Üye
  Erkeklerin sünnet olması dini bir görevdir.
  bazı mezhep imamları faz, bazıları sünnet demiş.
+ Yorum Gönder