+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hz. Aişe (R.A.) evlenme yaşı nedir ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hz. Aişe (R.A.) evlenme yaşı nedir ?


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Hz. Aişe (R.A.) evlenme yaşı nedir ?


  Reklam  Cevap: Hz. Âişe hicretten önce Hz. Peygamber'le nikahlanmış, ancak fiilî evliliği hicretten iki yıl sonra gerçekleşmiştir. Doğum tarihi dikkate alındığında Hz. Âişe'nin o sırada 9-10 yaşlarında olduğu söylenebilir.
  Hz. Peygamberin evlilikleri değerlendirilirken kendi kültür ve âdetlerimize göre değil, o dönemin siyasal, sosyal ve kültürel şartları dikkate alınarak konuya yaklaşmak gerekir. İklim şartlarının kız çocuklarının vücut gelişimlerindeki etkisine ilâve olarak o günkü toplumda yaş bakımından olgun erkeklerin – bize göre- küçük yaştaki kızlarla evlenmesi hiç de yadırganan bir durum olmadığı gibi ilk defa Hz. Peygamber tarafından uygulanan bir davranış da değildi.
  Ayrıca gerek eşlerinin sayısı gerekse yaşları konusunda kendi döneminde dostlarından ve düşmanlarından hiç kimsenin Onu (bu konudaki) uygulamalarından dolayı eleştirmemesi de önemli bir husustur. Hz. Peygamber'i karalamak için fırsat kollayan, olmadık senaryolar üreten müşriklerin, Onun Hz. Aişe ile evliliği konusunda hiç bir itiraz öne sürmemeleri de manidardır. Her hangi bir olayı veya şahsiyeti tahlil ederken yaşanılan coğrafî ve sosyo-kültürel ortam, toplumun yapısı ve anlayış biçimleri dikkate alınmadığında yanılgılara düşmek çok kolay olacaktır.


+ Yorum Gönder