+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Anne sütü bankası ile ilgili hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Anne sütü bankası ile ilgili hadisler






 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Anne sütü bankası ile ilgili hadisler


  Reklam



  Cevap:
  Anne sütü bankası ile ilgili hadisler
  anne sütü bankası ile ilgili hadisler yoktur
  çünkü o asırda böyle anne sütü bankası saçmalığı yoktu
  herkes emzirdiği çocuğu yada kimden süt emdiğini bilir
  dinin koyduğu süt akrabalık kurallarına göre hareket ederlerdi
  buna birkaç örnek eklenmiştir


  -----------



  Hz. Aişe. şöyle der:

  Resulullah (s.a.v), Aişe'nin yanında bulunduğu sırada, Aişe, Hafsa'nm evinin önünde izin isteyen bir erkek sesi işjtmişti. Aişe der ki: Ben:

  Ey Allah'ın resulü! Şu adam, senin evine girmek için izin istiyor.

  dedim. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v):

  Sanırım ki, o, Hafsa'nm süt amcası filanca kimsedir!' buyurdu.

  Aişe:

  Aişe'nin süt amcası filanca kimse hayatta olsaydı, benim yanıma girebilecek miydi?1 diye sordu. Peygamber (s.a.v): Evet, (girebilirdi.) Çünkü süt, doğumun (nesebin) haram kıl*makta olduğu her şeyi haram kılar' buyurdu. [725] Yine kısa bir şekilde gelen diğer bir rivayette ise, Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmaktadır:

  Süt, doğumun (nesebin) haram kılmakta olduğu her şeyi haram kılar. [726]

  Müslim'in konu ile ilgili bir rivayeti şu şekildedir:

  Aişe'nin, 'Eflah' ismi verilen süt amcası, onun yanına girmek için izin istemişti. Aişe'de, ona izin vermemişti. Böylelikle kendisini (perde arkasına saklanmak/örtünmek suretiyle) ondan korunmuş oldu.

  Daha sonra {bu olayı) Resulullah (s.a.v)'e anlattı. Bunun üzerine Resulullah (s.a.v):

  (Perde arkasına saklanmak/örtünmek suretiyle) ondan korunma! Çünkü nesep yönünden haram olan, süt yönünden de haramdır' buyur*du. [727]

  Müslim'in konu ile ilgili başka bir rivayetinde, Hz. Aişe şöyle der:

  Süt amcam Ebu'I-Ca'd yanıma girmek için izin istedi. Ben, onun (yanı*ma girmesini) kabul etmedim.

  Derken Peygamber (s.a.v), geldi. Ona bu olayı anlattım. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v):

  Ona izin verseydin ya! Sağ eli toprak olası yada eli toprak olası' buyurdu.

  Hişâm, bana: 'Bu zat, ancak Ebu'I-Kuays dedi. [728] Nesâî ise, bu hadisi, ilk (baştaki) rivayet gibi nakletmiştir.[729]

  Yine Nesâî, içerisinde Hafsa geçen rivayeti ve aynca hem Aişe ve hem de Hafsa geçen rivayeti nakletmiştir.[730]

  Ebu Dâvud ile Tirmizî ise, bu hadisi, ilk (baştaki) rivayet (gibi) nakletmiş*tir. Bu rivayetin içerisinde, "Hafsa" ismi de geçmektedir. Yalnız Tirmizî'nin rivayetinde, Şüphesiz ki Allah, haram kılmıştır" ifadesi yer almaktadır.[731]

  Yine Nesâî'nin konu ile ilgili başka bir rivayeti ise şu şekildedir:

  Doğumun (nesebin) haram kıldığı (her) şeyi, süt (kardeşliği) de haram kılar.[732]




 3. tekturk
  Devamlı Üye
  Isin icine süt kardesligi giriyor kardesim , bu sacmaliga basvurma sakin!!

+ Yorum Gönder