+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Biz dünya semasını kandillerle, yıldızlarla süsledik (Fussilet, 12) ayeti, belli bir Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Biz dünya semasını kandillerle, yıldızlarla süsledik (Fussilet, 12) ayeti, belli bir


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Biz dünya semasını kandillerle, yıldızlarla süsledik (Fussilet, 12) ayeti, bel


  Reklam  Cevap: Fussilet suresinde en yakın göğü kandiller süsledik, deniliyor. Şimdi buradan "belli bir mesafeden sonra yıldız yok" manasını çıkartabilir miyiz? Ayrıca ilim bu konuda ne diyor?

  Fussilet suresinin ilgili ayetinin meali ise şöyledir:

  “Derken, iki gün içinde, gökleri yedi kat olarak şekillendirdi ve
  her bir göğe kendisine ait işi vahyetti. Biz dünya semasını kandillerle,
  yıldızlarla süsledik, bozulup yıkılmaktan koruduk. İşte bu, azîz ve alîm (üstün
  kudret sahibi, her şeyi en mükemmel tarzda bilen Allah)’ın takdiridir.”

  (Fussilet, 41/12)  Kur’an’da değişik ayetlerde yer alan “dünya seması” olarak
  tercüme edilen ifadenin aslı “es-semae’d-dünya” terkibi, bir
  izafet tamlaması değil, bir sıfat tamlamasıdır. Dünya kelimesi “en yakın”
  manasınadır.  Buna göre “es-semae’d-dünya”nın doğru tercümesi
  “yakın sema” şeklindedir. Fakat “yanlış da olsa meşhur olmuş
  mana, doğru olan ama meşhur olmayan manaya tercih edilir=galat-ı meşhur sahih-i
  gayr-ı meşhurdan daha müreccahtır” kuralı gereğince biz de bunu dünya seması
  olarak tercüme ediyoruz.  Demek ki, bu terkipten anlaşılması gereken, “dünyaya-insanların
  bakış alanına- en yakın olan gök/gökyüzü”
  dür.  Bu sebeple, ayette yıldızlar nerede olursa olsun, insanlara gözüken kısmına
  işaret edilmiştir. Yoksa gökler yıldızlarla doludur. İster gezegen olsun, ister
  olmasın, gök cisimlerinin büyük çoğunluğu yıldız olarak adlandırılıyor.  Biz yukarıya baktığımızda gördüğümüz mavi/veya yeşil olan saha, herhangi
  bir gök katmanı olmayıp bir feza boşluğudur. Fakat Arapçada “yukarıda
  olan her şey sema”
  olarak değerlendirilmiştir. Bu algı diğer insanlar
  için de geçerlidir ki, hepimiz yukarıya gök diyoruz. Hatta “gökteki
  bulutlar”
  tabirini de kullanıyoruz.

+ Yorum Gönder