+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Peygamberimizin Sünnetinde Terbiye - Prof. Dr. İbrahim Canan Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Peygamberimizin Sünnetinde Terbiye - Prof. Dr. İbrahim Canan


 2. Şema
  el-âsa limen âsa

  Cevap: Peygamberimizin Sünnetinde Terbiye - Prof. Dr. İbrahim Canan


  Reklam  Cevap: Hz. Peygamber'in Sünnetinde Terbiye


  İslam düşüncesinde beşikten mezara kadar devam eden bir faaliyet olarak görülen “terbiye” meselesinin, hususen bulûğ çağına kadar olan çocuklarla ilgili kısmını konu alan geniş kapsamlı bir eserdir. Prof. Dr. İbrahim Canan, Erzurum İslamî İlimler Fakültesi'ne doçentlik tezi olarak sunduğu eserini hazırlarken, çok çeşitli hadis kaynaklarını taramış ve çocuk terbiyesi konusunu Hz. Peygamber'in sünneti ışığında incelemiştir. Eserde öncelikle -eski ve yeni telakkiler açısından- “terbiye” kavramı değerlendirilmiş ve bulûğ çağına kadar çocuğun hangi terbiye safhalarından geçirilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Sonra ise “hayata hazırlanma sürecinde çocuklara kazandırılması zorunlu olan bilgi ve alışkanlıklar” olarak tanımlanan temel eğitim konularına, sünnetteki uygulamalar ekseninde mercek tutulmuştur. Çocuklara verilecek ahlâkî ve bedenî terbiyenin kapsamı ve içeriği yine Hz. Peygamber'in hayatından örneklerle ayrıntılı olarak değerlendirilmiş, ayrıca çocuk terbiyesinde sosyal ve fizikî çevre faktörlerinin etkisi araştırılmıştır.Her anne babanın çocuklarına karşı en büyük sorumluluklarından olan “terbiye” konusunu nikah öncesi tedbirlerden başlamak üzere ve çocukla alakalı her türlü bakım, eğitim, ilgi vs. konularını içeren çok geniş kapsamda ele alan eser ebeveynler için olduğu kadar konuya ilgi duyan tüm okuyucular için de zengin içerikli bir çalışmadır.

+ Yorum Gönder