Konusunu Oylayın.: Masdar nedir kısımları nelerdir?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Masdar nedir kısımları nelerdir?
 1. 22.Mayıs.2012, 23:28
  1
  Misafir

  Masdar nedir kısımları nelerdir?

 2. 22.Mayıs.2012, 23:28
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  masdarla ilgili örnekler

 3. 23.Mayıs.2012, 14:27
  2
  muvahhidim
  herşey O'nun için..!

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 17.Eylül.2010
  Üye No: 78968
  Mesaj Sayısı: 1,233
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 14
  Bulunduğu yer: جَنُوبُ تُرْكيا

  Cevap: masdar nedir kısımları nelerdir?
  AD EYLEM (İSİM-FİİL) (MASTAR, EYLEMLİK)

  Fiil kök veya gövdelerine -mek (-mak), -me (ma), -iş (-ış, -üş, -uş) ekleri getirilerek türetilen eylemsilerdir. Hem eylem anlamı taşır, hem ad gibi görev yaparlar. Yanlarına aldıkları öğelerle birlikte yan cümlecik kurar; ad çekim eklerini alarak cümlede öge olurlar.

  Tatil günlerinde balığa çıkmak en büyük eğlencesiydi.
  Ayşe, kitap okumayı, tiyatro seyretmeyi çok sever.
  Köşede saatlerce bekleyişlerinden kuşkulandık.
  En beğendiğim tarafı, her olaya iyimser yaklaşmasıydı.
  Çocukların neşeyle bağrışmaları, içimi açtı.

  Not: Mastar ekleriyle türetildikleri halde, eylem anlamını yitirmiş adlar eylemsi değildir. Bunlar olumsuz yapılamazlar: * dolma, kapama, sarma, kızartma, yazma, dondurma * çakmak, ekmek, yemek, koymak * dikiş, alışveriş, uçuş, bakış, gösteriş

  Arapça'da Masdar (fiil isimler)

  Arapça fiiller Türkçede fiil olarak kullanılmazlar. Onun yerine masdar halleri Türkçe’de genelde isim olarak kullanılırlar. Bu yüzden Arapça fiil çekimleri bu çalışmanın dışında kalmaktadır. Burada sadece değişik fiil yapılarının mastar kalıpları üzerinde durulacaktır.

  En kolay anlaşılacak masdar, bir kelimenin sonuna –iye/–iyet getirilerek yapılan “yapma masdar”dır. Sonunda bu eklerin olduğu bir kelime genelde mastardır: Cahil-cahiliye, Mesul-mesuliyet, Bedevi-bedeviyet, Sâfi-sâfiyet.
  Bunun dışındaki masdarlar, değişik fiil yapılarının bir kurala bağlı mastarlarıdır. Bunlar hakkında fikir edinmek için şu temel bilgilere ihtiyaç bulunmaktadır:

  Arapça kelimelerdeki kök harflerine aslî harf denir. Arapça kelime kökleri üç, dört veya beş aslî harf ihtiva ederler. Dörtlü ve beşli kökler çok azdır. Köklerin tamamına yakını üçlüdür. Fiilin herhangi bir harf ilave edilmemiş hâline “mücerred (ilâvesiz) fiil” denir. Arapçada pek çok kelime bu köklerden türetilerek elde edilir. Yeni kelimeler türetilirken, kelimenin kalıbına ve kurala göre bazı yeni harfler eklenir ki bunlara zâit (ilâve) harfler denir. Bunlar eklenmek suretiyle elde edilen yeni kalıptaki fiillere “mezîd (ilâveli) fiil” adı verilir.


  Mücerred (ilâvesiz) fiil masdarları


  Feâlet (فَعَالَة) selâmet
  nedâmet
  nezâfet
  letâfet
  sadâkat
  sarâhat
  melâhet
  şecâat
  denâet
  Fiâlet (فِعَالَة) şikâyet
  rivâyet
  kırâat
  zirâat
  hilâfet
  ticâret
  imâmet
  riyâset
  Fuûlet (فُعُولَة) suhûlet
  suûbet
  hükûmet
  husûmet
  Fuûl (فُعُولْ) huzûr
  hücûm
  hurûc
  usûl
  tulû’
  vücûd
  Fa’l (فَعْلْ) emr
  kesb
  katl
  fehm
  zann
  Fealân (فَعَلاَنْ) cereyân
  heyecân
  cevelân
  feyezân
  halecân
  Fi’l (فِعْلْ) ilm
  fikr
  hiss
  Fu’l (فُعْلْ) hükm
  şükr
  zulm
  Faal (فَعَلْ) talep
  ferah
  kerem
  zarar
  gazap
  Mef’alet (مَفْعَلَة) merhamet
  maslahat
  meele
  Mef’ilet (مَفْعِلَة) ma’rifet
  meize
  Fial (فِعَلْ) sıgar
  kiber
  sikal
  Fa’let (فَعْلَة) rahmet
  nedret
  kesret
  Fi’let (فِعْلَة) hidmet (hizmet)
  ni’met
  iffet
  Fu’let (فُعْلَة) kudret
  süat
  hürmet
  Faâl (فَعَالْ) kemâl
  karâr
  Fiâl (فِعَالْ) firâr
  visâl
  ikâb
  Fuâl (فُعَالْ) suâl
  türâb
  Fa’lûlet (فَعْلُولَة) gaybûbet
  beytûtet
  şeyhûhat
  Fi’lân (فِعْلاَنْ) fıkdân
  irfân
  nisyân
  Fu’lân (فُعْلاَنْ) şükrân
  küfrân
  hüsrân
  Faîl (فَعِيلْ) enîn
  yemîn
  Faûl (فَعُولْ) kabûl
  Tef’âl (تَفْعَالْ) tekrâr
  ta’dâd
  Mef’il (مَفْعِلْ) mantık
  mevlid
  mevhib

  Tabloda kelimenin aslî kök harfleri renkli ve kalın yapılmıştır. Bilmiyor dahi olsak bu KÖK HARFLERİNİ BULMAK bakın ne kadar kolay:
  Kelimenin en sonundan sırayla 3 sessiz harfi (aradaki çiftler tek sayılır) tespit ediyoruz; işte bu kadar. Bunların baştan 1.’si kelimenin ilk kök harfini, 2.’si 2., 3.’sü de 3. kök harfini gösterir.
  Bu kurala uymayan sadece şudur: Bazı masdarların sonundaki –ât, –et, –ân ekleri kalıp gereği zâit harf olduklarından, onlar sayılmadan geçilmesi lazım. Bir de Arapça kelime kökünde aslî harflerden olan “ع=Ayn” ve “أ=Elif” harflerinin cezimli hâlleri Türkçede yazılırken genelde (’ = apostrof) ile ifade edildiğinden onlar da aslî harflerden sayılmalıdır.
  Yanıltacak husus: Ayrıca “ع=Ayn” ve “أ =Elif” harfleri “a, e, u, ü” harfleriyle ifade edilebildiğinden aslî harf karşılığı kullanılan bu harfler hareke zannedilip hesaptan ayrı tutulursa hesap yanlış çıkar. Ama kelimenin aslını tam olarak bilmek uzman işi olduğuna göre, yapacak bir şey yok tabii ki.
  Mezîd (ilâveli) fiil masdarları

  Bu mastarlar üçlü köklerden bir kurala bağlı olarak türetilmiş mastarlardır. En yaygın sekiz kalıbı vardır.
  Bunlar:
  İf’âl (إِفْعَالْ) Tef’îl (تَفْعِيلْ) Müfâale (مُفَاعَلَة) İnfiâl (اِنْفِعَالْ)
  Masdar İcbâr
  İdrâk
  İdhâl
  Teşkîl
  Tahsîn
  Te’dîb
  Muhârebe
  kâleme
  nâkaşa
  İnkılâb
  İnşirâh
  İntihâr

  İftiâl (اِفْتِعَالْ) Tefe’’ul (تَفَعُّلْ) Tefâul (تَفَاعُلْ) İstif’âl (اِسْتِفْعَالْ)
  Masdar İntikâl
  İktidâr
  İftihâr
  Tekebbür
  Tahakkuk
  Teşekkül
  Tecâhül
  Tekâmül
  Temâyül
  İstihkâr
  İstiklâl
  İstimdâd

  Tabloda ilk bakışta dahi gözden kaçmayan bir husus şudur: Aynı kalıptaki bütün kelimelerin harf sayıları eşittir. Aslî kök harflerinin sıralaması da birbiriyle tamamen aynıdır.
  Kök harflerini bulma konusunda yukarıda verilen ölçü burada da aynen geçerlidir. Burada kurala uymayan sadece şu vardır: İftiâl (اِفْتِعَالْ) kalıbında sondan 3. sessiz harf olan “t” harfi, kalıp gereği yer alan bir zâit harf olduğundan, aslî harf o değil, onun solundakidir.
  İf’âl (إِفْعَالْ) kalıbı


  Masdar Anlamı Yakın kelimeler
  İcbâr Mecbur etmek Mecburiyet
  İdhâl Dahil etmek Duhûl, dehâlet
  İhrâc Harice çıkarmak Hurûc, istihrac
  İhzâr Hazır etmek Huzur
  İfhâm Fehmettirmek Mefhum
  İntâk Nutuk attırmak İstintak
  İdrâk Derk etmek Müdrik, istidrâk
  Îmân Îmân etmek Mü’min
  Îkâz Îkâz etmek Teyakkuz
  Îcâd Îcâd etmek (vücud vermek) Mûcit
  İfnâ Fâ yapmak Fenâ, fâni, tefânî
  İcrâ İcrâ etmek Cârî, cereyân
  İrzâ Râzı etmek Rıza, razı
  İrâde Murâd etmek Mürid, murad
  İcâzet Cevâz vermek Câiz, cevaz,

  Tef’îl (تَفْعِيلْ) kalıbı

  Masdar Anlamı Yakın kelimeler
  Teşkîl Şekillendirmek Şekil
  Ta’lîm İlimlendirmek (öğretmek) İlim, âlim, malum,
  Te’dîb Edeplendirmek Edep
  Tasnîf Sınıflandırmak Sınıf, musannif
  Tahsîn Hüsünlendirmek
  (güzelleştirmek)
  Hüsün
  Tekbîr Büyük saymak, büyültmek Kebîr, ekber, kübrâ
  Taîr Küçük saymak, küçültmek Sağîr, asğar, suğrâ
  Tekmîl Kemâle erdirmek (sonlandırmak) Kemâl, kâmil, mükemmel
  Takrîb Yaklaştırmak Takrîben, karâbet
  Tecziye Cezalandırmak Ceza
  Tesviye Seviyeyi düzeltmek Seviye
  Tasfiye Saflaştırmak Sâfî

  Müfâale (مُفَاعَلَة) kalıbı


  Masdar Anlamı Yakın kelimeler
  Muharebe Harb etmek (savaşmak) Harp, muharip
  kâleme Kelâm etmek Kelime, kelâm, tekellüm
  kâtebe Kitâbetleşmek (yazışmak) Kitap, kitabet, mektep, kütüphane
  Mukâtele Kıtâle girişmek (ölümüne savaşmak) Katl, kıtâl, kâtil, maktûl
  sât Aynı seviyeye gelme Seviye, müsavi, tesviye

  İnfiâl (اِنْفِعَالْ) kalıbı


  Masdar Anlamı Yakın kelimeler
  İncizâp Cezbeye kapılmak Cezbe, câzibe, meczup
  İnkısâm Kısımlara ayrılmak Kısım, taksîm
  İnfitâh Fetholmak, açılmak Fetih, fâtih
  İnşikâk Şakkolmak (yarılmak) Şakk-ı kamer

  İftiâl (اِفْتِعَالْ) kalıbı


  Masdar Anlamı Yakın kelimeler
  İntişâr Neşr olmak (yayılmak) Neşir, nâşir
  İctim⒠Ce olmak (toplanmak) Câmi
  İctihâd Cehd etmek (çabalamak) Cihâd, müctehid
  İktidâr Kudret sahibi olmak Kudret, kâdir, muktedir
  İftihâr Fahirlenmek (övünmek) Fahir, müftehir, tefahhur
  İttihâd Vahdet (birlik) sağlamak Vâhid, vahdet, tevhid
  İttifâk Vifâk (uyum) sağlamak Vifak, muvafakat
  İbti Başlamak Mübtedi
  İnti Bitirmek Müntehi
  İhtiyâc Muhtaç olmak Muhtaç
  Izrâr Muztarr (çaresiz) kalmak Zarar, muztarr

  Tefe’’ul (تَفَعُّلْ) kalıbı


  Masdar Anlamı Yakın kelimeler
  Tekebbür Kibirlenmek Kibir, mütekebbir
  Tahakkuk Gerçekleşmek Hak, hakikat, muhakkak
  Teşekkül Şekillenmek Şekil
  Ta’allüm İlme ulaşmak (öğrenmek) İlim, malum, âlim
  Tahattur Hatırlatmak Hatır
  Temennî Temenni etmek

  Tefâul (تَفَاعُلْ) kalıbı

  Masdar Anlamı Yakın kelimeler
  Temâyül Meyletmek Meyil
  Tecâhül Câhil görünmek Cahil, cehalet
  Tekâmül Kemâl bulma, olgunlaşma Kâmil, mükemmel
  Tenâsüp nasip olma Nasip, münasip, tensip
  Telâzum Biri diğerine lâzım olmak Lazım, lüzûm, iltizam
  Tedâ De için çalışmak Devâ

  İstif’âl (اِسْتِفْعَالْ) kalıbı  Masdar Anlamı Yakın kelimeler
  İstihkâr Hakir görme Hakir, hakaret
  İstihsâl Hâsıl etme Hâsıl, mahsul
  İstintâc Netice çıkarma Hâsıl, mahsul
  İstihrâc Çıkarımda bulunma Hâriç, hurûc
  İstimdâd Meded isteme Medet, imdat
  İstihfâf Hafife alma Hafif, tahfîf
  İstintâk Nutka zorlama (sorgulama) Nutuk, nâtık
  İstimlâk Birinin mülkünü satın alma Mülk, mülkiyet, temlik, müstemleke
  İstifâde Faydalanmak Fayda, müstefîd
  İstibkâ Besını istemek Bâki, bekâ
  İstîfâ Affını istemek Aff, mustafî 4. 23.Mayıs.2012, 14:27
  2
  herşey O'nun için..!  AD EYLEM (İSİM-FİİL) (MASTAR, EYLEMLİK)

  Fiil kök veya gövdelerine -mek (-mak), -me (ma), -iş (-ış, -üş, -uş) ekleri getirilerek türetilen eylemsilerdir. Hem eylem anlamı taşır, hem ad gibi görev yaparlar. Yanlarına aldıkları öğelerle birlikte yan cümlecik kurar; ad çekim eklerini alarak cümlede öge olurlar.

  Tatil günlerinde balığa çıkmak en büyük eğlencesiydi.
  Ayşe, kitap okumayı, tiyatro seyretmeyi çok sever.
  Köşede saatlerce bekleyişlerinden kuşkulandık.
  En beğendiğim tarafı, her olaya iyimser yaklaşmasıydı.
  Çocukların neşeyle bağrışmaları, içimi açtı.

  Not: Mastar ekleriyle türetildikleri halde, eylem anlamını yitirmiş adlar eylemsi değildir. Bunlar olumsuz yapılamazlar: * dolma, kapama, sarma, kızartma, yazma, dondurma * çakmak, ekmek, yemek, koymak * dikiş, alışveriş, uçuş, bakış, gösteriş

  Arapça'da Masdar (fiil isimler)

  Arapça fiiller Türkçede fiil olarak kullanılmazlar. Onun yerine masdar halleri Türkçe’de genelde isim olarak kullanılırlar. Bu yüzden Arapça fiil çekimleri bu çalışmanın dışında kalmaktadır. Burada sadece değişik fiil yapılarının mastar kalıpları üzerinde durulacaktır.

  En kolay anlaşılacak masdar, bir kelimenin sonuna –iye/–iyet getirilerek yapılan “yapma masdar”dır. Sonunda bu eklerin olduğu bir kelime genelde mastardır: Cahil-cahiliye, Mesul-mesuliyet, Bedevi-bedeviyet, Sâfi-sâfiyet.
  Bunun dışındaki masdarlar, değişik fiil yapılarının bir kurala bağlı mastarlarıdır. Bunlar hakkında fikir edinmek için şu temel bilgilere ihtiyaç bulunmaktadır:

  Arapça kelimelerdeki kök harflerine aslî harf denir. Arapça kelime kökleri üç, dört veya beş aslî harf ihtiva ederler. Dörtlü ve beşli kökler çok azdır. Köklerin tamamına yakını üçlüdür. Fiilin herhangi bir harf ilave edilmemiş hâline “mücerred (ilâvesiz) fiil” denir. Arapçada pek çok kelime bu köklerden türetilerek elde edilir. Yeni kelimeler türetilirken, kelimenin kalıbına ve kurala göre bazı yeni harfler eklenir ki bunlara zâit (ilâve) harfler denir. Bunlar eklenmek suretiyle elde edilen yeni kalıptaki fiillere “mezîd (ilâveli) fiil” adı verilir.


  Mücerred (ilâvesiz) fiil masdarları


  Feâlet (فَعَالَة) selâmet
  nedâmet
  nezâfet
  letâfet
  sadâkat
  sarâhat
  melâhet
  şecâat
  denâet
  Fiâlet (فِعَالَة) şikâyet
  rivâyet
  kırâat
  zirâat
  hilâfet
  ticâret
  imâmet
  riyâset
  Fuûlet (فُعُولَة) suhûlet
  suûbet
  hükûmet
  husûmet
  Fuûl (فُعُولْ) huzûr
  hücûm
  hurûc
  usûl
  tulû’
  vücûd
  Fa’l (فَعْلْ) emr
  kesb
  katl
  fehm
  zann
  Fealân (فَعَلاَنْ) cereyân
  heyecân
  cevelân
  feyezân
  halecân
  Fi’l (فِعْلْ) ilm
  fikr
  hiss
  Fu’l (فُعْلْ) hükm
  şükr
  zulm
  Faal (فَعَلْ) talep
  ferah
  kerem
  zarar
  gazap
  Mef’alet (مَفْعَلَة) merhamet
  maslahat
  meele
  Mef’ilet (مَفْعِلَة) ma’rifet
  meize
  Fial (فِعَلْ) sıgar
  kiber
  sikal
  Fa’let (فَعْلَة) rahmet
  nedret
  kesret
  Fi’let (فِعْلَة) hidmet (hizmet)
  ni’met
  iffet
  Fu’let (فُعْلَة) kudret
  süat
  hürmet
  Faâl (فَعَالْ) kemâl
  karâr
  Fiâl (فِعَالْ) firâr
  visâl
  ikâb
  Fuâl (فُعَالْ) suâl
  türâb
  Fa’lûlet (فَعْلُولَة) gaybûbet
  beytûtet
  şeyhûhat
  Fi’lân (فِعْلاَنْ) fıkdân
  irfân
  nisyân
  Fu’lân (فُعْلاَنْ) şükrân
  küfrân
  hüsrân
  Faîl (فَعِيلْ) enîn
  yemîn
  Faûl (فَعُولْ) kabûl
  Tef’âl (تَفْعَالْ) tekrâr
  ta’dâd
  Mef’il (مَفْعِلْ) mantık
  mevlid
  mevhib

  Tabloda kelimenin aslî kök harfleri renkli ve kalın yapılmıştır. Bilmiyor dahi olsak bu KÖK HARFLERİNİ BULMAK bakın ne kadar kolay:
  Kelimenin en sonundan sırayla 3 sessiz harfi (aradaki çiftler tek sayılır) tespit ediyoruz; işte bu kadar. Bunların baştan 1.’si kelimenin ilk kök harfini, 2.’si 2., 3.’sü de 3. kök harfini gösterir.
  Bu kurala uymayan sadece şudur: Bazı masdarların sonundaki –ât, –et, –ân ekleri kalıp gereği zâit harf olduklarından, onlar sayılmadan geçilmesi lazım. Bir de Arapça kelime kökünde aslî harflerden olan “ع=Ayn” ve “أ=Elif” harflerinin cezimli hâlleri Türkçede yazılırken genelde (’ = apostrof) ile ifade edildiğinden onlar da aslî harflerden sayılmalıdır.
  Yanıltacak husus: Ayrıca “ع=Ayn” ve “أ =Elif” harfleri “a, e, u, ü” harfleriyle ifade edilebildiğinden aslî harf karşılığı kullanılan bu harfler hareke zannedilip hesaptan ayrı tutulursa hesap yanlış çıkar. Ama kelimenin aslını tam olarak bilmek uzman işi olduğuna göre, yapacak bir şey yok tabii ki.
  Mezîd (ilâveli) fiil masdarları

  Bu mastarlar üçlü köklerden bir kurala bağlı olarak türetilmiş mastarlardır. En yaygın sekiz kalıbı vardır.
  Bunlar:
  İf’âl (إِفْعَالْ) Tef’îl (تَفْعِيلْ) Müfâale (مُفَاعَلَة) İnfiâl (اِنْفِعَالْ)
  Masdar İcbâr
  İdrâk
  İdhâl
  Teşkîl
  Tahsîn
  Te’dîb
  Muhârebe
  kâleme
  nâkaşa
  İnkılâb
  İnşirâh
  İntihâr

  İftiâl (اِفْتِعَالْ) Tefe’’ul (تَفَعُّلْ) Tefâul (تَفَاعُلْ) İstif’âl (اِسْتِفْعَالْ)
  Masdar İntikâl
  İktidâr
  İftihâr
  Tekebbür
  Tahakkuk
  Teşekkül
  Tecâhül
  Tekâmül
  Temâyül
  İstihkâr
  İstiklâl
  İstimdâd

  Tabloda ilk bakışta dahi gözden kaçmayan bir husus şudur: Aynı kalıptaki bütün kelimelerin harf sayıları eşittir. Aslî kök harflerinin sıralaması da birbiriyle tamamen aynıdır.
  Kök harflerini bulma konusunda yukarıda verilen ölçü burada da aynen geçerlidir. Burada kurala uymayan sadece şu vardır: İftiâl (اِفْتِعَالْ) kalıbında sondan 3. sessiz harf olan “t” harfi, kalıp gereği yer alan bir zâit harf olduğundan, aslî harf o değil, onun solundakidir.
  İf’âl (إِفْعَالْ) kalıbı


  Masdar Anlamı Yakın kelimeler
  İcbâr Mecbur etmek Mecburiyet
  İdhâl Dahil etmek Duhûl, dehâlet
  İhrâc Harice çıkarmak Hurûc, istihrac
  İhzâr Hazır etmek Huzur
  İfhâm Fehmettirmek Mefhum
  İntâk Nutuk attırmak İstintak
  İdrâk Derk etmek Müdrik, istidrâk
  Îmân Îmân etmek Mü’min
  Îkâz Îkâz etmek Teyakkuz
  Îcâd Îcâd etmek (vücud vermek) Mûcit
  İfnâ Fâ yapmak Fenâ, fâni, tefânî
  İcrâ İcrâ etmek Cârî, cereyân
  İrzâ Râzı etmek Rıza, razı
  İrâde Murâd etmek Mürid, murad
  İcâzet Cevâz vermek Câiz, cevaz,

  Tef’îl (تَفْعِيلْ) kalıbı

  Masdar Anlamı Yakın kelimeler
  Teşkîl Şekillendirmek Şekil
  Ta’lîm İlimlendirmek (öğretmek) İlim, âlim, malum,
  Te’dîb Edeplendirmek Edep
  Tasnîf Sınıflandırmak Sınıf, musannif
  Tahsîn Hüsünlendirmek
  (güzelleştirmek)
  Hüsün
  Tekbîr Büyük saymak, büyültmek Kebîr, ekber, kübrâ
  Taîr Küçük saymak, küçültmek Sağîr, asğar, suğrâ
  Tekmîl Kemâle erdirmek (sonlandırmak) Kemâl, kâmil, mükemmel
  Takrîb Yaklaştırmak Takrîben, karâbet
  Tecziye Cezalandırmak Ceza
  Tesviye Seviyeyi düzeltmek Seviye
  Tasfiye Saflaştırmak Sâfî

  Müfâale (مُفَاعَلَة) kalıbı


  Masdar Anlamı Yakın kelimeler
  Muharebe Harb etmek (savaşmak) Harp, muharip
  kâleme Kelâm etmek Kelime, kelâm, tekellüm
  kâtebe Kitâbetleşmek (yazışmak) Kitap, kitabet, mektep, kütüphane
  Mukâtele Kıtâle girişmek (ölümüne savaşmak) Katl, kıtâl, kâtil, maktûl
  sât Aynı seviyeye gelme Seviye, müsavi, tesviye

  İnfiâl (اِنْفِعَالْ) kalıbı


  Masdar Anlamı Yakın kelimeler
  İncizâp Cezbeye kapılmak Cezbe, câzibe, meczup
  İnkısâm Kısımlara ayrılmak Kısım, taksîm
  İnfitâh Fetholmak, açılmak Fetih, fâtih
  İnşikâk Şakkolmak (yarılmak) Şakk-ı kamer

  İftiâl (اِفْتِعَالْ) kalıbı


  Masdar Anlamı Yakın kelimeler
  İntişâr Neşr olmak (yayılmak) Neşir, nâşir
  İctim⒠Ce olmak (toplanmak) Câmi
  İctihâd Cehd etmek (çabalamak) Cihâd, müctehid
  İktidâr Kudret sahibi olmak Kudret, kâdir, muktedir
  İftihâr Fahirlenmek (övünmek) Fahir, müftehir, tefahhur
  İttihâd Vahdet (birlik) sağlamak Vâhid, vahdet, tevhid
  İttifâk Vifâk (uyum) sağlamak Vifak, muvafakat
  İbti Başlamak Mübtedi
  İnti Bitirmek Müntehi
  İhtiyâc Muhtaç olmak Muhtaç
  Izrâr Muztarr (çaresiz) kalmak Zarar, muztarr

  Tefe’’ul (تَفَعُّلْ) kalıbı


  Masdar Anlamı Yakın kelimeler
  Tekebbür Kibirlenmek Kibir, mütekebbir
  Tahakkuk Gerçekleşmek Hak, hakikat, muhakkak
  Teşekkül Şekillenmek Şekil
  Ta’allüm İlme ulaşmak (öğrenmek) İlim, malum, âlim
  Tahattur Hatırlatmak Hatır
  Temennî Temenni etmek

  Tefâul (تَفَاعُلْ) kalıbı

  Masdar Anlamı Yakın kelimeler
  Temâyül Meyletmek Meyil
  Tecâhül Câhil görünmek Cahil, cehalet
  Tekâmül Kemâl bulma, olgunlaşma Kâmil, mükemmel
  Tenâsüp nasip olma Nasip, münasip, tensip
  Telâzum Biri diğerine lâzım olmak Lazım, lüzûm, iltizam
  Tedâ De için çalışmak Devâ

  İstif’âl (اِسْتِفْعَالْ) kalıbı  Masdar Anlamı Yakın kelimeler
  İstihkâr Hakir görme Hakir, hakaret
  İstihsâl Hâsıl etme Hâsıl, mahsul
  İstintâc Netice çıkarma Hâsıl, mahsul
  İstihrâc Çıkarımda bulunma Hâriç, hurûc
  İstimdâd Meded isteme Medet, imdat
  İstihfâf Hafife alma Hafif, tahfîf
  İstintâk Nutka zorlama (sorgulama) Nutuk, nâtık
  İstimlâk Birinin mülkünü satın alma Mülk, mülkiyet, temlik, müstemleke
  İstifâde Faydalanmak Fayda, müstefîd
  İstibkâ Besını istemek Bâki, bekâ
  İstîfâ Affını istemek Aff, mustafî

+ Yorum Gönder