+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Tövbe almak istiyorum nasıl yapabilirim? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Tövbe almak istiyorum nasıl yapabilirim?


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: tövbe almak istiyorum nasıl yapabilirim?


  Reklam  Cevap: İslamda tövbe nedir? Tevbe nasıl alınır? Tevbe etmek isteyen ne yapmalıdır?

  Sözlükte "pişmanlık, dönme, nedâmet" anlamına gelen tevbe, İslâmî bir kavram
  olarak, kulun işlediği kötülük ve günahlara pişman olup, onları terkederek
  Allah'a yönelmesi, emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak suretiyle Allah'a
  sığınarak bağışlanmasını dilemesi demektir. Tevbe, kula nispet edilince, arızî
  olan günah halini bırakıp aslî olan salâh haline dönmek; Allah'a nispet edilince
  de tâli olan gazab bakışından, aslî olan rahmet bakışına dönmek anlamına gelir.
  Günahlardan dolayı tevbe etmek farzdır. Kur'ân'da tevbe ve türevleri seksen altı
  defa geçmektedir. Tevbe, Hz. Âdem'le başlar ve kulluğun bir göstergesidir. Bir
  âyette tevbenin nasûh olması istenmiştir (Tahrîm, 88/8). Nasûh tevbe ise samimi,
  ciddi ve günaha bir daha dönmemek üzere yapılan tevbedir. Hz. Peygamber de her
  konuda olduğu gibi tevbe konusunda da ümmetine örneklik etmiş, hem de müminleri
  tevbe etmeye davet etmiştir (Buhârî, Deavat, 4; Müslim, Tevbe, 1, 78). Küfürden
  îmâna dönmek kâfirlerin, kötülüklerden iyiliklere dönmek fâsıkların, kötü
  huylardan iyi ahlâka dönmek ebrârın (iyilerin), mâsivâdan Hakk'a dönmek nebi ve
  velilerin tevbesidir. Tevbenin bir kısım şartları vardır. Günaha pişmanlık
  duymak, günahı derhal terk etmek ve bir daha eski hâle dönmemeye azmetmek.
  Tevbenin rükünleri ise, farzların yerine getirilmesi, borçların ödenmesi, helâl
  lokma yenilmesidir. Tevbe edene tâib, tevbekâr denir. İnsanı yeniden hayata
  bağlayan, ona ümit ve yaşama isteği veren, onu Allah'a yöneltip inanç ve îmânını
  kuvvetlendiren, doğru ve dürüst davranmasını sağlayan, herkesin hakkını gözeten
  ve kendi hakkına razı olan bir kişi haline gelmesine vesile olan tevbenin insan
  hayatındaki rolü büyüktür.

 3. leventtanju
  Devamlı Üye
  Bence alma yap tovbeyı...

 4. islamyolu
  Emekli
  tövbe almak o şeyhe gidip tövbe etmek değildir. Bilakis o büyük Allah dostunu Allaha ettiğin tövbeye şahit etmendir.

  kaynağımız budur kardeş ;

  Ashabdan sahabelerde, bir suç işlediklerinde Hemen RasulAllah s.a.v koşar;

  -Ey Allahın Rasulü, Biz Şöyle Şöyle Hata işledik..bizim için Allaha Dua ette Mağfiret indirsin derlerdi..

  (Sahih-i Buhari,Müslim Aff_44,Kütübi sitte)


  ayetten delilimiz.

  Biz hangi peygamberi gönderdikse, sırf Allah'ın izni ile itaat edilmek üzere gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan günahlarının bağışlanmasını dileselerdi ve Rasul de onların bağışlanmasını dileseydi, elbette Allah'ı affedici, merhametli bulurlardı. (Nisa 64)

  Alimlerimizde Peygamber varislerimizdir. Allah yanında değeri olan birisi Kamil bir şeyhse mürşitse gidilir. onu şahit ederek Allaha Tövbe edilir. Yoksa Tövbe haşa Kesinlikle şeyhe Tövbe edilmez. Tövbe sadece Allaha edilir.


+ Yorum Gönder