Konusunu Oylayın.: Hac ibadeti ile ilgili bilinmesi gereken her şey

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Hac ibadeti ile ilgili bilinmesi gereken her şey
 1. 19.Mayıs.2012, 12:08
  1
  Misafir

  Hac ibadeti ile ilgili bilinmesi gereken her şey


  Hac ibadeti ile ilgili bilinmesi gereken her şey Mumsema Hac ibadeti ile ilgili bilinmesi gereken her şeyi öğrenmek istiyorum kısaca


 2. 19.Mayıs.2012, 12:08
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Hac ibadeti ile ilgili bilinmesi gereken her şeyi öğrenmek istiyorum kısaca

 3. 31.Mayıs.2012, 16:35
  2
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,964
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: Hac ibadeti ile ilgili bilinmesi gereken her şey
  Hac ibadeti ile ilgili bilinmesi gereken her şey
  İSLAMDA HAC  İslâm'ın temel ibadetlerinden biri Arafat'ta belirli vakitte
  bir süre durmaktan, daha sonra Kâbe-i Muazzama'yı usûlüne göre ziyaret etmekten
  ibaret olan ve İslâm'ın şartlarından birisini teşkil eden ibadet

  Hac, HCC kökünden bir mastar olup; müslümanlara göre, bir
  farzın edası, hristiyanlara göre ise ibadet ve teberrük amacıyla mukaddes
  toprakları ziyaret etmek, demektir Kur'an-ı Kerîm'in 22 suresinin adı da "Hac
  Suresi"dir

  Hac ibadeti maksadıyla ziyaret edilecek olan yerler; Kâbe,
  Arafat ve çevresidir Zamanı ise hac ayları diye isimlendirilen; Şevval, Zilkâde
  ve Zilhicce aylarıdır Hac'da her fiil için özel zamanlar vardır Ziyaret
  tavafının, kurban bayramı sabahından, ömrün sonuna; Arafat'ta vakfenin ise,
  arefe günü zevalden, kurban bayramı sabahı şafak sökünceye kadar yapılabilmesi
  gibi Diğer yandan bu büyük ziyarete hac niyetiyle ve ihramlı olarak yönelmek de
  gereklidir

  Ebû Hureyre'den (ö 58/677) şöyle dediği nakledilmiştir: "Allah
  elçisine hangi amelin daha faziletli olduğu sorulunca şöyle buyurdu: Allaha ve
  Resullüne iman' Sonra hangisi? denildi Allah yolunda cihad', buyurdu Sonra
  hangisi sorusuna ise; "mebrûr hac", cevabını verdi" (Buhârî, Cihad l; Hac, 4,
  34, 102; Umre, 1; Müslim, İman,135,140; Tirmizî, Mevâkît, 13, Hac, 6,14, 88;
  Dârimî, menâsik, 8, Salât, 24, 135)

  "Umre, ikinci bir umreye kadar olan günâhlara keffârettir
  Mebrûr haccın karşılığı ise ancak cennettir" (Nesaî, Hac, 3, Zekat, 49, İmân, 1;
  Dârimî, Menâsik, 7, Salât, 135; Tirmizî, Hac, 6; Ahmed b Hanbel, I, 387,
  III,114, 412, IV, 342) Mebrûr hac; kendisine hiçbir günâh karışmayan, eksiksiz
  olarak ifa edilen makbul hac, anlamına gelir

  eş-Şevkânî (ö 1255/1839) amellerin fazileti ile ilgili
  birbirinden farklı olan hadisleri, Hz Peygamber'e soru soran muhatabın durumuna
  göre verilmiş cevaplar olarak değerlendirir (eş-Şevkânî, Neylü'l-Evtâr,
  el-Matbaatü'l-Osmâniyye, Mısır (FY), IV, 282 vd) İmam Mâlik (ö179/795)'e
  göre, farz hatta nafile hac düşman korkusu olmadıkça cihaddan daha üstündür
  Ancak düşman korkusu olursa, cihad, nafile hactan önde gelir (ez-Zühaylî,
  el-Fıkhu'l-İslâmî ve Edilletüh, Dimaşk 1985, III, 11)

  Hac ve umre ile, her yıl Kabe'nin ihyâsı gerçekleşir Umre'yi
  bir yılın veya ömrün herhangi bir gününde ifa imkânı vardır Umre, belirli
  günlerde yapılabilen hac ibadetinden daha kolaydır Hac küçük günâhlara keffâret
  olur ve ruhu ma'siyet kirlerinden temizler Hatta bazı Hanefi bilginlerine göre,
  büyük günâhları da örter Mebrûr hac yapanın cennete gireceğini bildiren
  hadisle, yine Hz Peygamber'in şu hadisleri bu konuda önemli delil teşkil eder
  " Kim hac yapar, bu esnada cinsî temastan korunur, çirkin söz ve davranışlardan
  uzak durursa, annesinden doğduğu gündeki gibi günâhlarından kurtulur" (Buhârî,
  Muhsar, 9,10; Nesaî, Hac, 4; İbn Mâce, Menâsik, 3; Dârimî, Menâsik, 7; Ahmed b
  Hanbel, II, 229, 410, 484, 494) "Hac ve Umre yapanlar Allah'ın misafirleridir
  O'ndan birşey isterlerse, onlara cevap verir Af isterlerse, onları affeder "
  (İbn Mâce, Menâsik, 5) "Allah'ım, hac yapanı ve hacının kendisine dua ettiği
  kimseleri mağfiret et" (İbn Huzeyme, Sahîh; el-Hâkim)

  Kâdî Iyâz (ö 544/1149) şöyle demiştir: Ehli sünnet, haccın
  büyük günâhlara, ancak tövbe edilirse keffâret olacağı konusunda görüş birliği
  içindedir Namaz ve zekât gibi Allah'a ait veya para borcu gibi kula ait bir
  borcun düştüğünü söyleyen bilgin yoktur Kul hakları zimmette devam eder Allahu
  Teâlâ kıyamet günü hak sahiplerini, haklarını almak üzere toplar Ancak yüce
  yaratıcının bu alacaklılara vereceği birtakım nimetlerle onları razı etmesi ve
  bir ikram olmak üzere borçlulara müsamaha göstermesi de mümkündür (ez-Zühaylî,
  age, III, 12)

  Hac ibadeti, dünyanın çeşitli yörelerinden, renk, dil ve ülke
  ayırımı gözetilmeksizin, milyonlarca müslümanı bir araya getirir Tanışıp,
  görüşmelerine, ekonomik bakımdan bütünleşmelerine, düşmanları karşısında tek saf
  hâlinde yardımlaşmalarına zemin hazırlar Böylece, şu ayetlerdeki mana tecelli
  eder "İnsanları hacca davet et ki, gerek yaya olarak ve gerekse uzak yollardan
  gelen çeşitli vasıtalarla sana varsınlar Böylece onlar dünyevî ve uhrevî
  menfaatlerini görsünler ve belli günlerde, Allah'ın kendilerine rızık olarak
  verdiği hayvanları kurban ederken, Allah'ın adını ansınlar Siz de onlardan
  yeyin, yoksula ve fakire yedirin " (el Hac, 22/27, 28)

  Hac, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan müminler arasındaki
  kardeşlik bağlarını güçlendirir İnsanlar, gerçekten eşit olduklarını birlikte
  yaşayarak gösterirler Arap olanla olmayanın, beyazla siyahın takva dışında bir
  üstünlüğünün bulunmadığı inancı vicdanlara yerleşir

  Haccın Hükmü ve Delilleri:

  İslâm âlimleri haccın ömürde bir defa farz olduğu konusunda
  görüş birliği içindedir Delilleri; Kitap ve Sünnettir Kur'an'da şöyle
  buyurulur:

  "Oraya gitmeye gücü yeten herkese, Allah için Kâbe'yi ziyaret
  edip haccetmek farzdır" (Âl-i İmrân, 3/97)

  "Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın" (el-Bakara, 2/196)
  "İnsanlarıhacca davet et ki, gerek yaya olarak ve gerekse uzak yollardan gelen
  çeşitli vasıtalarla sana varsınlar" (el-Hac, 22/27)

  Hadislerde şöyle buyurulur: "Şüphesiz Allah size haccı farz
  kıldı, haccı ifa ediniz" (Müslim, Hac, 412; Nesaî, Menâsik, 1; Ahmed b Hanbel,
  II, 508) " Îslâm beş şey üzerine bina edilmiştir: Allah'tan başka ilâh
  olmadığına ve Muhammed (sas)'in, Allah'ın elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz
  kılmak, zekât' vermek, Beytüllah'ı haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak"(Buhârî,
  İman, l, 2; Müslim, İman,19-22; Tirmizî, İman, 3; Nesâî, İman, 13)

  Hz Peygamber haccın farz kılındığını ashab-ı kirâma duyurunca,
  içlerinden birisi; "Her yıl mı?" demiş, Resulullah (sas) susmuştur Bu soru
  üç defa tekrar edilince; " Eğer evet deseydim, hac üzerinize her yıl farz
  olurdu, buna da güç yetiremezdiniz" buyurmuştur (Müslim, Hac, 412; Nesaî,
  Menâsik,1, Ahmed b Hanbel, II, 508) İbn Abbas (ra)'dan yapılan rivayette,
  soru soranın el-Akra' b Hâbis olduğu belirtilir ve şu ilave yeralır: "Kim
  birden fazla hac yaparsa bu nafile hac olur" (İbn Hanbel, II, 508; Nesâî,
  Menâsik,1; eş-Şevkânî, age, IV, 279) Bu hadis, haccın farz olarak tekrarının
  gerekmediğini gösterir İslâm hukukçuları, haccın bir defadan fazla farz
  olmadığı ve fazla haccın nafile sayılacağı konusunda görüş birliği içindedir
  (İbnü'l-Humam, Fethu'l Kadîr, Kahire 1316, II, 122; eş-Şevkânî, age, IV,
  280) Hadiste şöyle buyurulur: " Hac ve umreyi peşi peşine yapınız Bu ikisi,
  körüğün; demir, altın ve gümüşün pasını yok ettigi gibi, fakirliği ve günâhları
  yok eder Mebrûr haccın sevabı ancak cennettir" (Tirmizî, Hac, 2; Nesâî, Hac, 6;
  İbn Mâce, Menâsik, 3) Bazı durumlarda birden fazla hac yapmak gerekebilir Adak
  harcı ve bozulan bir nafile haccı kaza etmek gibi Bazen hac haram olur Haram
  para ile haccetmek gibi Bazen de mekruh olur Hizmete muhtaç olan ana-babanın
  iznini almadan haccetmek gibi Ebeveyn bulunmayınca dede ve ninelerden, borcunu
  ödeyecek başka malı bulunmayan borçlu ve kefilin alacaklılardan izin almaksızın,
  hac yapması da mekruhtur Hanefilere göre bu kerâhet, tahrîmendir

  Hanefî, Şâfiî ve Mâlikîlere göre, haram para ile yapılan hac,
  gasbedilen arazide kılınan namazda olduğu gibi farz veya ikinci defa hac
  yapılıyorsa nafile olarak sahih olur Bu kimsenin üzerinden farz veya nâfile
  düşer Hanbeliler ise, haram malla yapılacak hacca icazet vermezler Çünkü bu
  mezhep, gasbedilen arazide kılınacak namazı da sahih kabul etmez (el-Kâsânî,
  Bedâyiu's-Sanâyi', II, 223; ez-Zühaylî, age, III, 223)

  Haccın Fevri veya Ömrî Oluşu:

  Ebû Hanife, Ebû Yûsuf, iki görüşten tercih edilende Mâlikîler
  ve Hanbelîlere göre, hac fevrîdir Yani yükümlünün, gerekli şartları taşıdığı
  ilk yılda haccetmesi gereklidir Haccı, yıllar boyunca geciktirirse fâsık olur
  ve şahitliği reddedilir Çünkü haccı geri bırakmak küçük ma'siyettir Bunda
  ısrar etmek kişiyi fıska götürür Böyle bir kimse hac yapmadan malı telef olsa,
  borç para alıp haccetmesi hâlinde, ilâhî mağfirete nail olacagı umulur Haccın
  geciktirilmeden ifasına, hacla ilgili âyetler delâlet ettiği gibi, şu hadisler
  de bunu destekler: "Hac yapmakta acele ediniz Çünkü sizden biriniz ölümün
  kendisine ne zaman geleceğini bilmez" (Ebû Davûd, Menasik, 5; İbn Mâce, Menâsik,
  1; İbn Hanbel, I, 214, 225) " Bir kimseyi hastalık, açık bir ihtiyaç, bir
  sıkıntı veya zalim bir sultan alıkoymaksızın hac yapmazsa; ister yahudi, isterse
  hrıstiyan olarak ölsün"(eş-Şevkânî, age, IV, 284)

  Şâfîlere ve imam Muhammed'e göre, hac ömrî (terâh)dir; Yani,
  hac için gerekli şartları taşıyan yükümlü, bunu ilk yılda yapmak zorunda
  değildir Ancak bu kimsenin hac veya umreyi, geciktirmeksizin yapması sünnettir
  Çünkü tâat sayılan amelleri çabuk yapmak, hayırlı işlerde acele etmek İslâm'ın
  tavsiye ettiği hususlardandır Ayette; "Ey müminler, hayır işlerine koşunuz,
  birbirinizle yarış ediniz" (el-Bakara, 2/148) buyurulur Hac kendisine farz olan
  kimse, mesken yapma, çocuğunu evlendirme gibi sebeplerle, hatta sebepsiz olarak
  haccı başka bir yıla geciktirebilir Çünkü hac farîzası hicretin altıncı yılında
  geldiği halde, Hz Peygamber bunu, bir özür olmaksızın onuncu yıla tehir
  etmiştir Eğer geciktirmek caiz olmasaydı, bunu onun da yapmaması gerekirdi Bu
  görüş, müslümanlara kolaylık sağlayacağı için daha uygundur Çünkü çoğunluk
  İslâm hukukçularının dayandığı hadisler zayıf olduğu gibi, haccın, hicretin
  altıncı yılında Âl-i İmrân Suresinin nüzulü sırasında farz kılındığında şüphe
  yoktur (eş-Şîrâzî, el-Mühezzeb, I,199; ez-Zühaylî, age III, 17, 18)

  Haccın Şartları:

  Haccın Şartları erkekleri ve kadınları içine alan genel veya
  yalnız kadınlarla ilgili özel şartlar olmak üzere ikiye ayrılır Bunlar tam
  olarak bulununca hac ve edası farz olur Aksi halde farz olmaz

  Genel Şartlar Bunlar; farz oluşunun, sıhhatinin veya edasının
  şartları kabilinden olur Müslüman, akıllı, ergin, hür ve haccetmeye gücünün
  yeter olması gibi

  1 Müslüman Olmak! Kâfire hac farz olmaz İbadeti eda ehliyeti
  bulunmadığı için, onun yapacağı hac geçerli değildir Münkir hac yapsa, sonra
  İslâm'a girse, ona İslâm'ın haccı farz olur Hanefilere göre, kâfir, şeriatın
  furûu ile muhatap olmadığı için haccı terkten dolayı hesaba çekilmez Çoğunluk
  hukukçulara göre ise o, furû (İslâmî emir ve yasaklar)a muhataptır ve ahirette
  bunlardan hesaba çekilir

  2 Ergin ve akıllı olmak: Çocuk ve akıl hastaları hacla yükümlü
  değildir Çünkü bunlar şer'î hükümlerle yükümlü tutulmamışlardır Akıl
  hastasının yapacağı hac veya umre, ibadet ehliyeti bulunmadığı için sahih olmaz
  Bu ikisi hac yapsa, sonra çocuk büluğ çağına ulaşsa, akıl hastası iyileşse,
  bunlara hac farz olur Çocuğun bülûğdan önce yaptığı hac nafile sayılır Hadiste
  şöyle buyurulur: "Üç kişiden kalem kaldırılmıştır: Uyanıncaya kadar uyuyandan,
  gençlik çağına girinceye kadar çocuktan, şifa buluncaya kadar akıl hastasından"
  (Ebû Davûd, Hudud,17; İbn Mâce, Talâk, 15) Akıl hastalığı, bayılma, sarhoşluk
  ve uyku ihramı ortadan kaldırmaz (el-Kâsânî, age, II, 120-122, 160;
  İbnü'l-Hümâm, Fethu'l-Kadîr, II,120 vd; el Meydânî, el Lübâb, I,177; İbn Rüşd,
  Bidâyetü'l-Müctehid, I, 308 vd; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 218-222, 241,
  248-250)

  3 Hür olmak: Köle, esir ve mahkûma hac farz değildir Çünkü
  hac, süresi uzun, belli bir yolculuğu gerekli kılan ve yolculuğa güç yetirilmesi
  şart kılınan bir ibadettir: Hürriyetten yoksun olan kimsenin bunu ifa etmesi
  mümkün olmaz

  4 Vakit: Arafat'ta vakfe ve ziyaret tavafı için belirli
  vakitlere yetişmedikçe hac farz olmaz Şu ayetler haccın vakitli bir ibadet
  olduğunu gösterir: " Sana yeni doğan aylan (hilaller) sorarlar De ki: "O,
  insanların faydası için vakit ölçüleridir" (el-Bakara, 2/189) " Hac ayları
  bilinen aylardır" (el-Bakara, 2/197) Hanefi ve Hanbelîlere göre, hac ayları;
  Şevvâl, Zilkâde ve Zilhicce'nin ilk on günüdür Buna Abadile adıyla anılan (İbn
  Mes'ud İbn Abbâs, İbn Ömer ve İbnü Zübeyr)'den nakledilendir "En büyük hac
  (hacc-ı ekber) günü, kurban bayramı günleridir" hadîsi delil olarak gösterilir
  (Buhârî, Hac, 33, 34, Umre, 9; Müslim, Hac, 123; Nesâî, Menâsik, 77; Dârimî,
  Menâsik, 38; Muvatta ; Hac, 63)

  Bu sürenin dışındaki vakitler, farz hac için ihrama girmeyi ve
  haccın rükünlerini ifaya elverişli değildir Ancak hac niyetiyle ihrama, bu
  aylardan önce girilse, ihram geçerli ve yapılacak hac sahih olur Delili: "Hac
  ve umreyi Allah için tamamlayınız" ayetidir (el-Bakara, 2/196) Bu durumda hac
  ayları girmedikçe hac fiillerinden birşey yapmak caiz olmaz Hanefilere göre
  ihram bir şart olup, bunun öne alınması, abdestin namaz vaktinden öne alınması
  gibidir Çünkü ihram, hac yapacak kişinin kendisine bazı şeyleri yasaklaması ve
  bazı şeyleri de gerekli kılmasıdır Yine bu, ihramı, Mîkat'tan önce başlatmak
  gibi olur Bununla birlikte hac aylarından önce ihrama girmek mekruhtur İbn
  Abbâs'ın (ö 68/687) naklettiği; "Hac için, ancak hac aylarında ihrama girilmesi
  sünnetlerdendir" hadisi delildir (Buhâri)

  Mâlikîlere göre, hac ayları tam üç aydır İhramın vakti,
  Şevvâl'in başından, yani Ramazarı bayramının ilk gecesinden itibaren başlar,
  Kurban bayramı sabahı şafak sökünceye kadar devam eder Bir kimse bayram sabahı
  şafak sökmezden önce, bir an, ihramlı olarak Arafat'ta dursa hacca yetişmiş
  olur Geride ziyaret tavafı ve sa'y gibi ibadetler kalır (İbnü'l-Hümâm, age,
  II, 220 vd; İbn Kudâme, el Muğnî, III, 271; eş-Şirâzî, el Mühezzeb, I, 200;
  ez-Zühaylî, age, III, 63-65)

  5 Haccı ifaya gücünün yetmesi (istitâa) Bu; beden, mal veya
  yol emniyeti ile ilgili olabilir Ayette, "Oraya gitmeye gücü yeten herkese,
  Allah için Kâbe yi ziyaret edip haccetmek farzdır" (Âl-i İmrân, 3/97) buyurulur
  Ayetteki "hacca yol bulabilen, hacca gitmeye gücü yeten" ifadesi Hanefîlere göre
  "bedenî, mâlî ve emniyet" unsurlarını kapsamına alır Bunlar haccın edasının
  şartlarını oluşturur


 4. 31.Mayıs.2012, 16:35
  2
  Moderatör  Hac ibadeti ile ilgili bilinmesi gereken her şey
  İSLAMDA HAC  İslâm'ın temel ibadetlerinden biri Arafat'ta belirli vakitte
  bir süre durmaktan, daha sonra Kâbe-i Muazzama'yı usûlüne göre ziyaret etmekten
  ibaret olan ve İslâm'ın şartlarından birisini teşkil eden ibadet

  Hac, HCC kökünden bir mastar olup; müslümanlara göre, bir
  farzın edası, hristiyanlara göre ise ibadet ve teberrük amacıyla mukaddes
  toprakları ziyaret etmek, demektir Kur'an-ı Kerîm'in 22 suresinin adı da "Hac
  Suresi"dir

  Hac ibadeti maksadıyla ziyaret edilecek olan yerler; Kâbe,
  Arafat ve çevresidir Zamanı ise hac ayları diye isimlendirilen; Şevval, Zilkâde
  ve Zilhicce aylarıdır Hac'da her fiil için özel zamanlar vardır Ziyaret
  tavafının, kurban bayramı sabahından, ömrün sonuna; Arafat'ta vakfenin ise,
  arefe günü zevalden, kurban bayramı sabahı şafak sökünceye kadar yapılabilmesi
  gibi Diğer yandan bu büyük ziyarete hac niyetiyle ve ihramlı olarak yönelmek de
  gereklidir

  Ebû Hureyre'den (ö 58/677) şöyle dediği nakledilmiştir: "Allah
  elçisine hangi amelin daha faziletli olduğu sorulunca şöyle buyurdu: Allaha ve
  Resullüne iman' Sonra hangisi? denildi Allah yolunda cihad', buyurdu Sonra
  hangisi sorusuna ise; "mebrûr hac", cevabını verdi" (Buhârî, Cihad l; Hac, 4,
  34, 102; Umre, 1; Müslim, İman,135,140; Tirmizî, Mevâkît, 13, Hac, 6,14, 88;
  Dârimî, menâsik, 8, Salât, 24, 135)

  "Umre, ikinci bir umreye kadar olan günâhlara keffârettir
  Mebrûr haccın karşılığı ise ancak cennettir" (Nesaî, Hac, 3, Zekat, 49, İmân, 1;
  Dârimî, Menâsik, 7, Salât, 135; Tirmizî, Hac, 6; Ahmed b Hanbel, I, 387,
  III,114, 412, IV, 342) Mebrûr hac; kendisine hiçbir günâh karışmayan, eksiksiz
  olarak ifa edilen makbul hac, anlamına gelir

  eş-Şevkânî (ö 1255/1839) amellerin fazileti ile ilgili
  birbirinden farklı olan hadisleri, Hz Peygamber'e soru soran muhatabın durumuna
  göre verilmiş cevaplar olarak değerlendirir (eş-Şevkânî, Neylü'l-Evtâr,
  el-Matbaatü'l-Osmâniyye, Mısır (FY), IV, 282 vd) İmam Mâlik (ö179/795)'e
  göre, farz hatta nafile hac düşman korkusu olmadıkça cihaddan daha üstündür
  Ancak düşman korkusu olursa, cihad, nafile hactan önde gelir (ez-Zühaylî,
  el-Fıkhu'l-İslâmî ve Edilletüh, Dimaşk 1985, III, 11)

  Hac ve umre ile, her yıl Kabe'nin ihyâsı gerçekleşir Umre'yi
  bir yılın veya ömrün herhangi bir gününde ifa imkânı vardır Umre, belirli
  günlerde yapılabilen hac ibadetinden daha kolaydır Hac küçük günâhlara keffâret
  olur ve ruhu ma'siyet kirlerinden temizler Hatta bazı Hanefi bilginlerine göre,
  büyük günâhları da örter Mebrûr hac yapanın cennete gireceğini bildiren
  hadisle, yine Hz Peygamber'in şu hadisleri bu konuda önemli delil teşkil eder
  " Kim hac yapar, bu esnada cinsî temastan korunur, çirkin söz ve davranışlardan
  uzak durursa, annesinden doğduğu gündeki gibi günâhlarından kurtulur" (Buhârî,
  Muhsar, 9,10; Nesaî, Hac, 4; İbn Mâce, Menâsik, 3; Dârimî, Menâsik, 7; Ahmed b
  Hanbel, II, 229, 410, 484, 494) "Hac ve Umre yapanlar Allah'ın misafirleridir
  O'ndan birşey isterlerse, onlara cevap verir Af isterlerse, onları affeder "
  (İbn Mâce, Menâsik, 5) "Allah'ım, hac yapanı ve hacının kendisine dua ettiği
  kimseleri mağfiret et" (İbn Huzeyme, Sahîh; el-Hâkim)

  Kâdî Iyâz (ö 544/1149) şöyle demiştir: Ehli sünnet, haccın
  büyük günâhlara, ancak tövbe edilirse keffâret olacağı konusunda görüş birliği
  içindedir Namaz ve zekât gibi Allah'a ait veya para borcu gibi kula ait bir
  borcun düştüğünü söyleyen bilgin yoktur Kul hakları zimmette devam eder Allahu
  Teâlâ kıyamet günü hak sahiplerini, haklarını almak üzere toplar Ancak yüce
  yaratıcının bu alacaklılara vereceği birtakım nimetlerle onları razı etmesi ve
  bir ikram olmak üzere borçlulara müsamaha göstermesi de mümkündür (ez-Zühaylî,
  age, III, 12)

  Hac ibadeti, dünyanın çeşitli yörelerinden, renk, dil ve ülke
  ayırımı gözetilmeksizin, milyonlarca müslümanı bir araya getirir Tanışıp,
  görüşmelerine, ekonomik bakımdan bütünleşmelerine, düşmanları karşısında tek saf
  hâlinde yardımlaşmalarına zemin hazırlar Böylece, şu ayetlerdeki mana tecelli
  eder "İnsanları hacca davet et ki, gerek yaya olarak ve gerekse uzak yollardan
  gelen çeşitli vasıtalarla sana varsınlar Böylece onlar dünyevî ve uhrevî
  menfaatlerini görsünler ve belli günlerde, Allah'ın kendilerine rızık olarak
  verdiği hayvanları kurban ederken, Allah'ın adını ansınlar Siz de onlardan
  yeyin, yoksula ve fakire yedirin " (el Hac, 22/27, 28)

  Hac, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan müminler arasındaki
  kardeşlik bağlarını güçlendirir İnsanlar, gerçekten eşit olduklarını birlikte
  yaşayarak gösterirler Arap olanla olmayanın, beyazla siyahın takva dışında bir
  üstünlüğünün bulunmadığı inancı vicdanlara yerleşir

  Haccın Hükmü ve Delilleri:

  İslâm âlimleri haccın ömürde bir defa farz olduğu konusunda
  görüş birliği içindedir Delilleri; Kitap ve Sünnettir Kur'an'da şöyle
  buyurulur:

  "Oraya gitmeye gücü yeten herkese, Allah için Kâbe'yi ziyaret
  edip haccetmek farzdır" (Âl-i İmrân, 3/97)

  "Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın" (el-Bakara, 2/196)
  "İnsanlarıhacca davet et ki, gerek yaya olarak ve gerekse uzak yollardan gelen
  çeşitli vasıtalarla sana varsınlar" (el-Hac, 22/27)

  Hadislerde şöyle buyurulur: "Şüphesiz Allah size haccı farz
  kıldı, haccı ifa ediniz" (Müslim, Hac, 412; Nesaî, Menâsik, 1; Ahmed b Hanbel,
  II, 508) " Îslâm beş şey üzerine bina edilmiştir: Allah'tan başka ilâh
  olmadığına ve Muhammed (sas)'in, Allah'ın elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz
  kılmak, zekât' vermek, Beytüllah'ı haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak"(Buhârî,
  İman, l, 2; Müslim, İman,19-22; Tirmizî, İman, 3; Nesâî, İman, 13)

  Hz Peygamber haccın farz kılındığını ashab-ı kirâma duyurunca,
  içlerinden birisi; "Her yıl mı?" demiş, Resulullah (sas) susmuştur Bu soru
  üç defa tekrar edilince; " Eğer evet deseydim, hac üzerinize her yıl farz
  olurdu, buna da güç yetiremezdiniz" buyurmuştur (Müslim, Hac, 412; Nesaî,
  Menâsik,1, Ahmed b Hanbel, II, 508) İbn Abbas (ra)'dan yapılan rivayette,
  soru soranın el-Akra' b Hâbis olduğu belirtilir ve şu ilave yeralır: "Kim
  birden fazla hac yaparsa bu nafile hac olur" (İbn Hanbel, II, 508; Nesâî,
  Menâsik,1; eş-Şevkânî, age, IV, 279) Bu hadis, haccın farz olarak tekrarının
  gerekmediğini gösterir İslâm hukukçuları, haccın bir defadan fazla farz
  olmadığı ve fazla haccın nafile sayılacağı konusunda görüş birliği içindedir
  (İbnü'l-Humam, Fethu'l Kadîr, Kahire 1316, II, 122; eş-Şevkânî, age, IV,
  280) Hadiste şöyle buyurulur: " Hac ve umreyi peşi peşine yapınız Bu ikisi,
  körüğün; demir, altın ve gümüşün pasını yok ettigi gibi, fakirliği ve günâhları
  yok eder Mebrûr haccın sevabı ancak cennettir" (Tirmizî, Hac, 2; Nesâî, Hac, 6;
  İbn Mâce, Menâsik, 3) Bazı durumlarda birden fazla hac yapmak gerekebilir Adak
  harcı ve bozulan bir nafile haccı kaza etmek gibi Bazen hac haram olur Haram
  para ile haccetmek gibi Bazen de mekruh olur Hizmete muhtaç olan ana-babanın
  iznini almadan haccetmek gibi Ebeveyn bulunmayınca dede ve ninelerden, borcunu
  ödeyecek başka malı bulunmayan borçlu ve kefilin alacaklılardan izin almaksızın,
  hac yapması da mekruhtur Hanefilere göre bu kerâhet, tahrîmendir

  Hanefî, Şâfiî ve Mâlikîlere göre, haram para ile yapılan hac,
  gasbedilen arazide kılınan namazda olduğu gibi farz veya ikinci defa hac
  yapılıyorsa nafile olarak sahih olur Bu kimsenin üzerinden farz veya nâfile
  düşer Hanbeliler ise, haram malla yapılacak hacca icazet vermezler Çünkü bu
  mezhep, gasbedilen arazide kılınacak namazı da sahih kabul etmez (el-Kâsânî,
  Bedâyiu's-Sanâyi', II, 223; ez-Zühaylî, age, III, 223)

  Haccın Fevri veya Ömrî Oluşu:

  Ebû Hanife, Ebû Yûsuf, iki görüşten tercih edilende Mâlikîler
  ve Hanbelîlere göre, hac fevrîdir Yani yükümlünün, gerekli şartları taşıdığı
  ilk yılda haccetmesi gereklidir Haccı, yıllar boyunca geciktirirse fâsık olur
  ve şahitliği reddedilir Çünkü haccı geri bırakmak küçük ma'siyettir Bunda
  ısrar etmek kişiyi fıska götürür Böyle bir kimse hac yapmadan malı telef olsa,
  borç para alıp haccetmesi hâlinde, ilâhî mağfirete nail olacagı umulur Haccın
  geciktirilmeden ifasına, hacla ilgili âyetler delâlet ettiği gibi, şu hadisler
  de bunu destekler: "Hac yapmakta acele ediniz Çünkü sizden biriniz ölümün
  kendisine ne zaman geleceğini bilmez" (Ebû Davûd, Menasik, 5; İbn Mâce, Menâsik,
  1; İbn Hanbel, I, 214, 225) " Bir kimseyi hastalık, açık bir ihtiyaç, bir
  sıkıntı veya zalim bir sultan alıkoymaksızın hac yapmazsa; ister yahudi, isterse
  hrıstiyan olarak ölsün"(eş-Şevkânî, age, IV, 284)

  Şâfîlere ve imam Muhammed'e göre, hac ömrî (terâh)dir; Yani,
  hac için gerekli şartları taşıyan yükümlü, bunu ilk yılda yapmak zorunda
  değildir Ancak bu kimsenin hac veya umreyi, geciktirmeksizin yapması sünnettir
  Çünkü tâat sayılan amelleri çabuk yapmak, hayırlı işlerde acele etmek İslâm'ın
  tavsiye ettiği hususlardandır Ayette; "Ey müminler, hayır işlerine koşunuz,
  birbirinizle yarış ediniz" (el-Bakara, 2/148) buyurulur Hac kendisine farz olan
  kimse, mesken yapma, çocuğunu evlendirme gibi sebeplerle, hatta sebepsiz olarak
  haccı başka bir yıla geciktirebilir Çünkü hac farîzası hicretin altıncı yılında
  geldiği halde, Hz Peygamber bunu, bir özür olmaksızın onuncu yıla tehir
  etmiştir Eğer geciktirmek caiz olmasaydı, bunu onun da yapmaması gerekirdi Bu
  görüş, müslümanlara kolaylık sağlayacağı için daha uygundur Çünkü çoğunluk
  İslâm hukukçularının dayandığı hadisler zayıf olduğu gibi, haccın, hicretin
  altıncı yılında Âl-i İmrân Suresinin nüzulü sırasında farz kılındığında şüphe
  yoktur (eş-Şîrâzî, el-Mühezzeb, I,199; ez-Zühaylî, age III, 17, 18)

  Haccın Şartları:

  Haccın Şartları erkekleri ve kadınları içine alan genel veya
  yalnız kadınlarla ilgili özel şartlar olmak üzere ikiye ayrılır Bunlar tam
  olarak bulununca hac ve edası farz olur Aksi halde farz olmaz

  Genel Şartlar Bunlar; farz oluşunun, sıhhatinin veya edasının
  şartları kabilinden olur Müslüman, akıllı, ergin, hür ve haccetmeye gücünün
  yeter olması gibi

  1 Müslüman Olmak! Kâfire hac farz olmaz İbadeti eda ehliyeti
  bulunmadığı için, onun yapacağı hac geçerli değildir Münkir hac yapsa, sonra
  İslâm'a girse, ona İslâm'ın haccı farz olur Hanefilere göre, kâfir, şeriatın
  furûu ile muhatap olmadığı için haccı terkten dolayı hesaba çekilmez Çoğunluk
  hukukçulara göre ise o, furû (İslâmî emir ve yasaklar)a muhataptır ve ahirette
  bunlardan hesaba çekilir

  2 Ergin ve akıllı olmak: Çocuk ve akıl hastaları hacla yükümlü
  değildir Çünkü bunlar şer'î hükümlerle yükümlü tutulmamışlardır Akıl
  hastasının yapacağı hac veya umre, ibadet ehliyeti bulunmadığı için sahih olmaz
  Bu ikisi hac yapsa, sonra çocuk büluğ çağına ulaşsa, akıl hastası iyileşse,
  bunlara hac farz olur Çocuğun bülûğdan önce yaptığı hac nafile sayılır Hadiste
  şöyle buyurulur: "Üç kişiden kalem kaldırılmıştır: Uyanıncaya kadar uyuyandan,
  gençlik çağına girinceye kadar çocuktan, şifa buluncaya kadar akıl hastasından"
  (Ebû Davûd, Hudud,17; İbn Mâce, Talâk, 15) Akıl hastalığı, bayılma, sarhoşluk
  ve uyku ihramı ortadan kaldırmaz (el-Kâsânî, age, II, 120-122, 160;
  İbnü'l-Hümâm, Fethu'l-Kadîr, II,120 vd; el Meydânî, el Lübâb, I,177; İbn Rüşd,
  Bidâyetü'l-Müctehid, I, 308 vd; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 218-222, 241,
  248-250)

  3 Hür olmak: Köle, esir ve mahkûma hac farz değildir Çünkü
  hac, süresi uzun, belli bir yolculuğu gerekli kılan ve yolculuğa güç yetirilmesi
  şart kılınan bir ibadettir: Hürriyetten yoksun olan kimsenin bunu ifa etmesi
  mümkün olmaz

  4 Vakit: Arafat'ta vakfe ve ziyaret tavafı için belirli
  vakitlere yetişmedikçe hac farz olmaz Şu ayetler haccın vakitli bir ibadet
  olduğunu gösterir: " Sana yeni doğan aylan (hilaller) sorarlar De ki: "O,
  insanların faydası için vakit ölçüleridir" (el-Bakara, 2/189) " Hac ayları
  bilinen aylardır" (el-Bakara, 2/197) Hanefi ve Hanbelîlere göre, hac ayları;
  Şevvâl, Zilkâde ve Zilhicce'nin ilk on günüdür Buna Abadile adıyla anılan (İbn
  Mes'ud İbn Abbâs, İbn Ömer ve İbnü Zübeyr)'den nakledilendir "En büyük hac
  (hacc-ı ekber) günü, kurban bayramı günleridir" hadîsi delil olarak gösterilir
  (Buhârî, Hac, 33, 34, Umre, 9; Müslim, Hac, 123; Nesâî, Menâsik, 77; Dârimî,
  Menâsik, 38; Muvatta ; Hac, 63)

  Bu sürenin dışındaki vakitler, farz hac için ihrama girmeyi ve
  haccın rükünlerini ifaya elverişli değildir Ancak hac niyetiyle ihrama, bu
  aylardan önce girilse, ihram geçerli ve yapılacak hac sahih olur Delili: "Hac
  ve umreyi Allah için tamamlayınız" ayetidir (el-Bakara, 2/196) Bu durumda hac
  ayları girmedikçe hac fiillerinden birşey yapmak caiz olmaz Hanefilere göre
  ihram bir şart olup, bunun öne alınması, abdestin namaz vaktinden öne alınması
  gibidir Çünkü ihram, hac yapacak kişinin kendisine bazı şeyleri yasaklaması ve
  bazı şeyleri de gerekli kılmasıdır Yine bu, ihramı, Mîkat'tan önce başlatmak
  gibi olur Bununla birlikte hac aylarından önce ihrama girmek mekruhtur İbn
  Abbâs'ın (ö 68/687) naklettiği; "Hac için, ancak hac aylarında ihrama girilmesi
  sünnetlerdendir" hadisi delildir (Buhâri)

  Mâlikîlere göre, hac ayları tam üç aydır İhramın vakti,
  Şevvâl'in başından, yani Ramazarı bayramının ilk gecesinden itibaren başlar,
  Kurban bayramı sabahı şafak sökünceye kadar devam eder Bir kimse bayram sabahı
  şafak sökmezden önce, bir an, ihramlı olarak Arafat'ta dursa hacca yetişmiş
  olur Geride ziyaret tavafı ve sa'y gibi ibadetler kalır (İbnü'l-Hümâm, age,
  II, 220 vd; İbn Kudâme, el Muğnî, III, 271; eş-Şirâzî, el Mühezzeb, I, 200;
  ez-Zühaylî, age, III, 63-65)

  5 Haccı ifaya gücünün yetmesi (istitâa) Bu; beden, mal veya
  yol emniyeti ile ilgili olabilir Ayette, "Oraya gitmeye gücü yeten herkese,
  Allah için Kâbe yi ziyaret edip haccetmek farzdır" (Âl-i İmrân, 3/97) buyurulur
  Ayetteki "hacca yol bulabilen, hacca gitmeye gücü yeten" ifadesi Hanefîlere göre
  "bedenî, mâlî ve emniyet" unsurlarını kapsamına alır Bunlar haccın edasının
  şartlarını oluşturur
+ Yorum Gönder