+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kuranı kerim kim zamanında kitap haline getirilmiş ve kim zamanında çoğaltılmıştır Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kuranı kerim kim zamanında kitap haline getirilmiş ve kim zamanında çoğaltılmıştır


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: kuranı kerim kim zamanında kitap haline getirilmiş ve kim zamanında çoğaltılmı


  Reklam  Cevap: Kısaca Hz Ebubekir döneminde bir kitap haline getirilmiş ve Hz Osman döneminde de bu kitap çoğaltılmıştır.

  ----

  Vahiy Katipleri indirilen ayetleri o dönemin yazı malzemesi olan deri, ağaç kabuğu, papirüs kağıdı ve kemik gibi malzemeler üzerine yazıyorlardı. Bu belgeler üzerinde ayetlerin ve surelerin yer ve sıralarına ait bilgiler de yer alıyordu. Bu malzemelerin düzgün bir şekilde yazılıp kitap haline getirilmesi gerekiyordu.
  İlk Halife Hz. Ebubekir, halifeliği döneminde Kur’an sayfalarını toplayarak bir araya getirmeyi kararlaştırdı. Bu amaçla Vahiy Katibi ve hafız olan Zeyd bin Sabit başkanlığında bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyon çok büyük bir titizlikle Kur’an’ı bir araya getirerek kitaplaştırma işine başladı. Her ayet, Peygamberin huzurunda yazıldığına dair en az iki şahitle birlikte kabul ediliyordu. Bu şekilde iki kapak arasında toplanan Kur’an Mushafı oluşturulmuş tur. Bu asıl Mushaf daha sonra Peygamberimizin hanımı Hz. Hafsa’ya emanet edilmiştir.
  Üçüncü Halife Hz. Osman zamanında ise Kur’an, elde var olan asıl mushaf üzerinden çoğaltılarak Mekke, Basra, Kufe, Bahreyn ve Yemen gibi çeşitli merkezlere gönderilmiştir. Böylece lehçe farklılıklarından oluşabilecek kargaşaların da önüne geçilmiş oldu.
  Bu gün de Topkapı Sarayında Hz. Osman zamanında çoğaltılan Mushaflar bulunmaktadır. Böylece Kur’anı Kerim hem ezberlenmek hem de kitaplaştırılmak suretiyle asırlar boyunca korunarak günümüze kadar gelmiştir.

  Dr. Mustafa Akman


 3. Misafir

  Kur'an'ın temel konuları


  * 1.İman ve tevhid: Allah'ın varlığı ve birliği başta olmak üzere sıfatları, isimleri ve yaratıcılığıyla ilgili ayetler.

  * 2. Nübüvvet: Başta Hz. Muhammed (sav) olmak üzere peygamberler ve peygamberlik, kitaplar ve melekler ile ilgili ayetler.

  * 3.Ahiret (Kıyamet): Öldükten sonra hayatın varlığı, hesap, mizan.

  * 4.Cennet ve Cehennem (Vaad ve vaid): Allah'ın emirlerine uyan ve yasaklarından kaçınanların cennetle mükâfatlandırılacağı, Allah'a isyan edenlerin de cehennemle cezalandırılacağı.

  * 5.İbadetler: Bir müminin yapmakla yükümlü olduğu namaz, oruç, hac, zekât gibi ibadetler.

  * 6.Muamelat (İslam Hukuku): Fert, toplum ve devlet ilişkilerini düzenleyen bir takım hükümler, hukuk kuralları. Alışveriş, emanet, bağış, vasiyet, miras, aile hayatı, nikâh ve boşanma gibi temel hükümler.

  * 7.Ukubat (İslam Ceza Hukuku): Toplumun düzenini bozan, temel hak ve hürriyetleri tehdit eden ve insan haklarını çiğneyen kişilere uygulanacak cezalar.

  * 8.Ahlak: Kişinin her zaman ve zemine uyması gereken; ana-babaya hürmet, insanlara iyi davranma, haram olan şeyler, kötülükler ve bunlardan kaçınma, doğruluk, merhamet, sevgi... gibi konular.

  * 9.Nasihat ve tavsiyeler: Allah'ı, ahireti, hesabı unutmama, dünyaya bağlanmama gibi konulardaki tavsiyeler.

  * 10.İlmi gerçekler ve tefekkür: Aklımızı kullanma, tefekkür etme, kâinatta var olan hakikatleri araştırma emirleri.

  * 11.Geçmiş milletlerin kıssaları: Eski dönemlerde yaşamış peygamberler, kötülük önderleri ve değişik toplumlardan bahseden olaylar.

  * 12.Dua ve zikir: Allah'la irtibatı sürekli kılacak dua ve Allah'ı anma ifadeleri.

  * 13.Cihad ve şehadet: Dini ve kutsal olanı korumaya yönelik, sürekli diri ve canlı olmayı, hazırlıklı olup gerektiğinde Allah yolunda canımızı vermemizi emreden ayetler.

  Milli Gazete

 4. Misafir
  Kur an ı kerim Hz. Osman zamanında çoğaltılmştır

 5. Misafir
  çok teşekkürle ödevime yazılıma büyük katkı sağladı

 6. Misafir
  Kuranı Kerim Hz. Ebû Bekir döneminde kitap haline getirildi. Hz. Osman döneminde çoğaltıldı.

 7. Misafir
  Çok saolun öğrenmiş oldum sınavdada yardımcı oldu

 8. Misafir
  Hz Osman zamanında cogaltılmıstır

 9. #UguR
  Devamlı Üye
  Hz.Ebubekir zamanında kitap haline getirilmiş ve Hz.Osman zamanında çoğaltılmıştır.

  Hz.Ebubekir kitap haline getirilmesini istememiştir peygamberimize tek tek indi diye sonra bir gün rüya görmüş ve kitap haline getirilmiştir.

+ Yorum Gönder
kuranı kerim kimin zamanında kitap haline getirildi,  kuran kimin zamanında kitap haline getirildi,  kuranı kerim kim zamanında kitap haline getirildi,  kuran kimin döneminde kitap haline getirildi,  kuranı kerim kimin zamanında kitap haline gelmiştir,  kuran kim zamanında kitap haline getirildi,  kuranı kerim kimin zamanında çoğaltıldı