+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Ayet, Sure ve Surelerin İsimlendirilmesi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Ayet, Sure ve Surelerin İsimlendirilmesi


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Ayet, Sure ve Surelerin İsimlendirilmesi


  Reklam  Cevap: SURELERİN İSİMLENDİRİLMESİ

  Peygamber Efendimiz ve ashab-ı kiram sûreleri birbirlerinden ayırmak için, birbirlerine anlatmak için sûrelere isimler vermişlerdir. Bazen bu isim bir tanedir, bazen müteaddit, pek çok isimleri olabilir bir sûrenin. Bu isimler, ya sûrenin içindeki önemli konulardan dolayıdır. Meselâ, Bakara Sûresi'nde Benî İsrâil'in Allah-u Teâlâ tarafından kesilmesi emredilen bir kurbanı, ineği kesmekteki tereddütleri anlatıldığından Bakara Sûresi denilmiştir. Halbuki bu elli sayfalık, ikibuçuk cüzlük Kur'an-ı Kerim sûresinde, çok değişik konular da var.  Kur'an-ı Kerim'de bu surelerin isimleri konusuyla ilgili olabilir. Başladığı ilk kelime ile ilgili olabilir.
  Meselâ Tebâreke Sûresi diyoruz. Aynı sûrenin Mülk Sûresi diye de adlandırılması vardır.


  Meselâ imanı bütün sâfiyetiyle anlattığı için, katıksız, hâlis muhlis imanı anlattığı için Kul huvallâhu ehad Sûresi'ne İhlâs Sûresi denmiştir.
  Kevser anlatıldığı için, Kevser Sûresi denmiştir.  Bu isimler Kur'an-ı Kerim deki sûre başında ayrı bir çerçeve içine, başlık çerçevesi içine yazılır. Ve bu çerçeve içindeki bu isimler Kur'an-ı Kerim'den değildir. Kur'an-ı Kerim'in o bölümünün bilinmesi içindir. Burada sûresinin adı, âyet sayısı, Mekkî veya Medenî oluşu yazılmıştır ama bilgi olsun diye yazılmıştır.

  Tabii her başlığın ille bunları yazsın diye bir mecburiyeti yok. Sadece sûre ismini yazıp, öylece geçen baskılar da vardır.
  O başlıklar Kur'an-ı Kerim'den değildir.


  Prof. Dr. Esad Coşan


+ Yorum Gönder