+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kur'andaki sıraya göre değil indiriliş sırasına göre süre isimleri Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kur'andaki sıraya göre değil indiriliş sırasına göre süre isimleri


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Kur'andaki sıraya göre değil indiriliş sırasına göre süre isimleri


  Reklam  Cevap: Mekki Sureler

  Sure Adı - İniş Sırası - Kuran'daki Sırası
  Alak Suresi - 1 - 96
  Kalem Suresi - 2 - 68
  Müzzemmil Suresi - 3 - 73
  Müddessir Suresi - 4 - 74
  Fatiha Suresi - 5 - 1
  Tebbet Suresi - 6 - 111
  Tekvir Suresi - 7 - 81
  A'la Suresi - 8 - 87
  Leyl Suresi - 9 - 92
  Fecr Suresi - 10 - 89
  Duha Suresi - 11 - 93
  İnşirah Suresi - 12 - 94
  Asr Suresi - 13 - 103
  Adiyat Suresi - 14 - 100
  Kevser Suresi - 15 - 108
  Tekasür Suresi - 16 - 102
  Ma'un Suresi - 17 - 107
  Kafirun Suresi - 18 - 109
  Fil Suresi - 19 - 105
  Felak Suresi - 20 - 113
  Nas Suresi - 21 - 114
  İhlas Suresi - 22 - 112
  Necm Suresi - 23 - 53
  Abese Suresi - 24 - 80
  Kadr Suresi - 25 - 97
  Şems Suresi - 26 - 91
  Büruc Suresi - 27 - 85
  Tin Suresi - 28 - 95
  Kureyş Suresi - 29 - 106
  Kari'a Suresi - 30 - 101
  Kıyame Suresi - 31 - 75
  Hümeze Suresi - 32 - 104
  Mürselat Suresi - 33 - 77
  Kaf Suresi - 34 - 50
  Beled Suresi - 35 - 90
  Tarık Suresi - 36 - 86
  Kamer Suresi - 37 - 54
  Sad Suresi - 38 - 38
  A'raf Suresi - 39 - 7
  Cin Suresi - 40 - 72
  Yasin Suresi - 41 - 36
  Furkan Suresi - 42 - 25
  Fatır Suresi - 43 - 35 -
  Meryem Suresi - 44 - 19
  Ta-Ha Suresi - 45 - 20
  Vakıa Suresi - 46 - 56
  Şu'arâ Suresi - 47 - 26
  Neml Suresi - 48 - 27
  Kasas Suresi - 49 - 28
  İsra Suresi - 50 - 17
  Yunus Suresi - 51 - 10
  Hud Suresi - 52 - 11
  Yusuf Suresi - 53 - 12
  Hicr Suresi - 54 - 15
  En'am Suresi - 55 - 6
  Saffat Suresi - 56 - 37
  Lokman Suresi - 57 - 31
  Sebe Suresi - 58 - 34
  Zümer Suresi - 59 - 39
  Mü'min Suresi - 60 - 40
  Fussilet Suresi - 61 - 41
  Şura Suresi - 62 - 42
  Zuhruf Suresi - 63 - 43
  Duhan Suresi - 64 - 44
  Casiye Suresi - 65 - 45
  Ahkaf Suresi - 66 - 46
  Zariyat Suresi - 67 - 51
  Gaşiye Suresi - 68 - 88
  Kehf Suresi - 69 - 18
  Nahl Suresi - 70 - 16
  Nuh Suresi - 71 - 71
  İbrahim Suresi - 72 - 14
  Enbiya Suresi - 73 - 21
  Mü'minun Suresi - 74 - 23
  Secde Suresi - 75 - 32
  Tur Suresi - 76 - 52
  Mülk Suresi - 77 - 67
  Hakka Suresi - 78 - 69
  Me'aric Suresi - 79 - 70
  Nebe Suresi - 80 - 78
  Nazi'at Suresi - 81 - 79
  İnfitar Suresi - 82 - 82
  İnşikak Suresi - 83 - 84
  Rum Suresi - 84 - 30
  Ankebut Suresi - 85 - 29
  Mutaffifin Suresi - 86 - 83

  Medeni Sureler

  Sure Adı - İniş Sırası - Kuran'daki Sırası
  Bakara Suresi - 87 - 2
  Enfal Suresi - 88 - 8
  Al-i İmran Suresi - 89 - 3
  Ahzab Suresi - 90 - 33
  Mümtehine Suresi - 91 - 60
  Nisa Suresi - 92 - 4
  Zilzal Suresi - 93 - 99
  Hadid Suresi - 94 - 57
  Muhammed Suresi - 95 - 47
  Ra'd Suresi - 96 - 13
  Rahman Suresi - 97 - 55
  İnsan Suresi - 98 - 76
  Talak Suresi - 99 - 65
  Beyyine Suresi - 100 - 98
  Haşr Suresi - 101 - 59
  Nur Suresi - 102 - 24
  Hac Suresi - 103 - 22
  Münafikun Suresi - 104 - 63
  Mücadele Suresi - 105 - 58
  Hucurat Suresi - 106 - 49
  Tahrim Suresi - 107 - 66
  Teğabun Suresi - 108 - 64
  Saff Suresi - 109 - 61
  Cuma Suresi - 110 - 62
  Fetih Suresi - 111 - 48
  Maide Suresi - 112 - 5
  Tevbe Suresi - 113 - 9
  Nasr Suresi - 114 - 110


+ Yorum Gönder
mekki surelerin isimleri,  iniş sırasına göre sure isimleri,  iniş sırasına göre surelerin adlarını gösteren liste,  sure isimleri,  mekki ve medeni surelerin adları,  Indırıs sırasına kuranı kerim