+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Beytullah’ta kerâhet vakti söz konusu olur mu? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Beytullah’ta kerâhet vakti söz konusu olur mu?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Beytullah’ta kerâhet vakti söz konusu olur mu?


  Reklam  Cevap: Beytullah’ta kerâhet vakti söz konusu olur mu?

  Ukbe b. Âmir (r.a)’tan şöyle demiştir: Üç zaman vardır ki, Rasûlüllah (s.a.) bunlarda; namaz kılmamızı ve ölülerimizi defnetmemizi (cenaze namazı) yasakladı. Güneş doğarken, tepe noktasında iken ve batarken.” (Müslim, I, 276)

  Ancak, cenaze hazır olunca bu kerahetin kalkacağı kabul edilmiştir. Çünkü cenazenin bir an önce yerine konulması Hz. Peygamber’in emridir. “Hazır olduğu zaman cenazeyi geri bırakmayınız” (İbn Mace, I,198) hadisi buna delildir. Ebû Saîd el-Hudrî’nin naklettiği bir hadiste bu üç zamana; ikindi namazından sonra güneş batıncaya ve sabah namazından sonra da güneş doğuncaya kadar olan süre de eklenmiştir. (bk. Buhârî, I, 82, 83)
  Kısaca Hanefilere göre yukarıda belirtilen kerahet vakitleri, Hicaz yöresini de kapsar.

  İmam Şâfii ise, Mekke’de kerahet vaktinde yalnız nafile namazın caiz olduğunu söyler. Dayandığı delil şu hadisin genel anlamıdır: “Ey Abdimenâf oğulları; bu Beyt’i tavaf eden, gece ve gündüz dilediği herhangi bir saatle namaz kılan kimseleri bundan menetmeyiniz.” (Kütüb-i sitte’den 5’ler nakletmiştir). Hanefilere göre bu hadis; kerahet vakitlerini belirleyen diğer hadislerle tahsis edilmiştir.Yani “kerahet vakitleri dışında namaz kılan” kaydı ile bu hadise anlam verirler.
  alıntı


+ Yorum Gönder