Konusunu Oylayın.: İbn Miskeveyh'in mezhebi nedir ?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
İbn Miskeveyh'in mezhebi nedir ?
 1. 13.Mayıs.2012, 11:47
  1
  Misafir

  İbn Miskeveyh'in mezhebi nedir ?

 2. 01.Haziran.2012, 16:11
  2
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,685
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 227
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: Ibn Miskeveyh'in mezhebi nedir ?
  Ebû Alî Ahmed b. Muhammed b. Ya'küb b. Miskeveyh el-Hâzin. Doğum tarihi ve yeri konusunda kesin bilgi yoktur. Şiî müellifi Hânsârî onun Rey'de dünyaya geldiğini ileri sürmektedir; başta Muhammed Arkoun (Erkûn) ve Henry Corbin olmak üzere birçok çağdaş yazar da Hânsârî'yi takip etmiştir. İlk defa David Samuel Margoliouth, İbn Miskeveyh'in doğum yılını bazı karinelere dayanarak 330 (942) olarak vermiştir. Abdülazîz İzzet 325 (937), Abdurrahman Bedevî de 320 (932) tarihini tercih etmektedir. Bu tarihlerden en uygun görüneni sonuncusudur. Zira İbn Miskeveyh'in Büveyhî sarayında Vezir Mühellebî tarafından ilk defa görevlendirilmesi 340 (952) yılına rastladığına göre böyle bir vazife için onun en az yirmi -yirmi beş yaşlarında olması gerekir. Ebû Ali künyesinin Şiî eğilimden geldiğini iddia edenler olmuştur. Ancak asıl tanındığı İbn Miskeveyh'in isim, künye veya lakap oluşu hususu tartışmalıdır. Pehlevîce okunuşu Miskûye (Muskûye) olan ve genellikle Miskeveyh (Miskeveyhî) şeklinde Arapçalaştırılan bu kelimenin kendisine ait bir lakap olduğunu kaydeden müellifler yanında dedesinin lakabı veya büyük dedesinin ismi olduğunu belirtenler de vardır. Konuyu tartışan klasik kaynakların muhtelif tercihleri çağdaş araştırmacılarda da devam etmiştir. Meselâ İbn Miskeveyh ile yakın ilişkisi olduğu bilinen Ebû Hayyân et-Tevhîdî, Miskeveyh kelimesini filozofun lakabı olarak anar. İbnü'l-Kıftî, İbn Hallikân gibi müellifler ise bu ismi "İbn" ile kullanmayı tercih etmiş, Brockelmann da bu yaklaşımı benimsemiştir. Muhtemelen Vezir Ebü'l-Fazl İbnü'l-Amîd'in kütüpha*necisi olduğu veya Adudüddevle'nin hazinedarlığını yaptığı için "Hâzin" unvanıy*la da anılır. Yâküt el-Hamevî, İbn Miskeveyh'in Mecûsî iken Müslümanlığı kabul ettiğini söylerse de babasının isminin Muhammed olması bu iddiayı çürütmektedir. Ancak de*desi veya dedelerinden biri Mecûsî olabilir.
  Büveyhîler devrinin ünlü düşünürlerin*den olan İbn Miskeveyh'in hayatına dair bilgiler sınırlıdır; özellikle çocukluk ve yaşlılık dönemine ait hemen hiçbir bilgi yoktur. Onun hakkında anlatılanlar kısmen kendi eseri Tecâribü'l-ümem'e, kısmen de çağdaşları Ebû Süleyman es-Sicistânî, Ebû Hayyân et-Tevhîdî ve Ebû Mansûr es-Seâlibî'nin eserlerine dayanmaktadır. Bunlara ayrıca, İbn Miskeveyh ile mektuplaşmaları olan Bedîüzzamân el-Hemedânî ile Ebû Bekir el-Hârizmî gibi iki çağdaşı daha eklenmelidir. Sicistânî'ye atfedilen Sıvânü'l-hikme'den sonra bu kaynaklardan hareketle İbn Miskeveyh'in hayatı ve eserleri hakkında derli toplu bilgi veren başlıca kitap Yâküt el-Hamevî'nin Mucemü'l-üdebâ'ıdır. Diğer kaynaklar büyük ölçüde Yakut'u takip etmiştir. Abdülazîz İzzet ve Muhammed Arkoun, Sicistânî'nin İbn Miskeveyh'in hayatına dair bir risale yazdığını, fakat bunun günümüze ulaşmadığını belirtmekteyse de. Joel Kraemer aynı görüşü paylaşmamaktadır.
  alıntı 3. 01.Haziran.2012, 16:11
  2
  Silent and lonely rains  Ebû Alî Ahmed b. Muhammed b. Ya'küb b. Miskeveyh el-Hâzin. Doğum tarihi ve yeri konusunda kesin bilgi yoktur. Şiî müellifi Hânsârî onun Rey'de dünyaya geldiğini ileri sürmektedir; başta Muhammed Arkoun (Erkûn) ve Henry Corbin olmak üzere birçok çağdaş yazar da Hânsârî'yi takip etmiştir. İlk defa David Samuel Margoliouth, İbn Miskeveyh'in doğum yılını bazı karinelere dayanarak 330 (942) olarak vermiştir. Abdülazîz İzzet 325 (937), Abdurrahman Bedevî de 320 (932) tarihini tercih etmektedir. Bu tarihlerden en uygun görüneni sonuncusudur. Zira İbn Miskeveyh'in Büveyhî sarayında Vezir Mühellebî tarafından ilk defa görevlendirilmesi 340 (952) yılına rastladığına göre böyle bir vazife için onun en az yirmi -yirmi beş yaşlarında olması gerekir. Ebû Ali künyesinin Şiî eğilimden geldiğini iddia edenler olmuştur. Ancak asıl tanındığı İbn Miskeveyh'in isim, künye veya lakap oluşu hususu tartışmalıdır. Pehlevîce okunuşu Miskûye (Muskûye) olan ve genellikle Miskeveyh (Miskeveyhî) şeklinde Arapçalaştırılan bu kelimenin kendisine ait bir lakap olduğunu kaydeden müellifler yanında dedesinin lakabı veya büyük dedesinin ismi olduğunu belirtenler de vardır. Konuyu tartışan klasik kaynakların muhtelif tercihleri çağdaş araştırmacılarda da devam etmiştir. Meselâ İbn Miskeveyh ile yakın ilişkisi olduğu bilinen Ebû Hayyân et-Tevhîdî, Miskeveyh kelimesini filozofun lakabı olarak anar. İbnü'l-Kıftî, İbn Hallikân gibi müellifler ise bu ismi "İbn" ile kullanmayı tercih etmiş, Brockelmann da bu yaklaşımı benimsemiştir. Muhtemelen Vezir Ebü'l-Fazl İbnü'l-Amîd'in kütüpha*necisi olduğu veya Adudüddevle'nin hazinedarlığını yaptığı için "Hâzin" unvanıy*la da anılır. Yâküt el-Hamevî, İbn Miskeveyh'in Mecûsî iken Müslümanlığı kabul ettiğini söylerse de babasının isminin Muhammed olması bu iddiayı çürütmektedir. Ancak de*desi veya dedelerinden biri Mecûsî olabilir.
  Büveyhîler devrinin ünlü düşünürlerin*den olan İbn Miskeveyh'in hayatına dair bilgiler sınırlıdır; özellikle çocukluk ve yaşlılık dönemine ait hemen hiçbir bilgi yoktur. Onun hakkında anlatılanlar kısmen kendi eseri Tecâribü'l-ümem'e, kısmen de çağdaşları Ebû Süleyman es-Sicistânî, Ebû Hayyân et-Tevhîdî ve Ebû Mansûr es-Seâlibî'nin eserlerine dayanmaktadır. Bunlara ayrıca, İbn Miskeveyh ile mektuplaşmaları olan Bedîüzzamân el-Hemedânî ile Ebû Bekir el-Hârizmî gibi iki çağdaşı daha eklenmelidir. Sicistânî'ye atfedilen Sıvânü'l-hikme'den sonra bu kaynaklardan hareketle İbn Miskeveyh'in hayatı ve eserleri hakkında derli toplu bilgi veren başlıca kitap Yâküt el-Hamevî'nin Mucemü'l-üdebâ'ıdır. Diğer kaynaklar büyük ölçüde Yakut'u takip etmiştir. Abdülazîz İzzet ve Muhammed Arkoun, Sicistânî'nin İbn Miskeveyh'in hayatına dair bir risale yazdığını, fakat bunun günümüze ulaşmadığını belirtmekteyse de. Joel Kraemer aynı görüşü paylaşmamaktadır.
  alıntı


+ Yorum Gönder