Konusunu Oylayın.: Hac bozulurmu / terafi 8 rekat kılınırmı / selahati vitirmi yoksa vitri vacip diye niyet edecegiz?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Hac bozulurmu / terafi 8 rekat kılınırmı / selahati vitirmi yoksa vitri vacip diye niyet edecegiz?
 1. 12.Mayıs.2012, 01:38
  1
  Misafir

  Hac bozulurmu / terafi 8 rekat kılınırmı / selahati vitirmi yoksa vitri vacip diye niyet edecegiz?


  Hac bozulurmu / terafi 8 rekat kılınırmı / selahati vitirmi yoksa vitri vacip diye niyet edecegiz? Mumsema hac bozulurmu / terafi 8 rekat kılınırmı / selahati vitirmi yoksa vitri vacip diye niyet edecegiz /


 2. 12.Mayıs.2012, 01:38
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  hac bozulurmu / terafi 8 rekat kılınırmı / selahati vitirmi yoksa vitri vacip diye niyet edecegiz /

 3. 01.Haziran.2012, 14:42
  2
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 30,000
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 340
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: hac bozulurmu / terafi 8 rekat kılınırmı / selahati vitirmi yoksa vitri vacip
  Vitir namazı nasıl kılınır, niyeti nasıldır?

  VİTİR NAMAZI

  Tek,tek başına olan şey, yatsı namazından sonra kılınan üç rek'at
  namaz.

  Vitir namazı, üç rekatlı bir namazdır. Yatsı namazının son
  sünnetinden sonra kılınır. Namazının vakti, yatsı namazının vakti ile aynıdır,
  yatsı namazının vaktinin bitimi ve sabah namazının vaktinin başlangıcı ile son
  bulur.

  Vitir namazına, "niyet ettim Allah rızası için bu günkü vitir
  namazını kılmaya" diye niyet edilir. Normal olarak iki rek'at kılınır. İki
  rekatın sonundaki oturuşta "et-Tahiyyât" okuduktan sonra üçüncü rekata kalkılır.
  Besmele ile Fatiha ve bir miktar Kur'ân okunduktan sonra, Allahu ekber deyip
  tekbir alınır, eller bağlanır ve Kunut duası okunur. Sonra "Allahu ekber"
  diyerek rükû ve secdelere gidilir. Ondan sonra oturulur ki, bu son oturuştur. Bu
  oturuşta "et-Tehiyyât", "salli-barik" ve "Rabbenâ" duaları okunur ve iki tarafa
  selâm verilir (İbn Abidin, Reddu'l-Muhtar,Mısır, 1966, II, 5, vd).

  Vitir
  namazı Kur'an'da geçmemektedir. Fakat hakkında çeşitli hadisler mevcuttur.
  Bazısının meâli şöyledir:

  "Ey Kur'ân ehli, vitir namazını kılın! Çünkü
  Allah tektir, tek'i sever" (Buhârî, Deavât, 69; Müslim, Zikir, 5-6; Nesâî,
  Kıyâmü'l-Leyl, 27; Tirmizî, Vitir, 2; EbuDâvud, Vitir, 1).

  "Üç Şey vardır
  ki, bana farzdır. Fakat size farz değildir. Kuşluk namazı, kurban namazı ve
  vitir namazı" (ez-Zeylaî, Nasbu'r-Raye, II, 105).

  Allah size bir namazı
  daha fazladan ilâve etmiştir. Bu namaz da vitir namazıdır. Vitir namazını, yatsı
  ile sabah vakti doğuncaya kadar geçen zaman içinde krlın" (Ahmed b. Hanbel,
  el-Müsned,180, 206, 208; V, 242; VI, 7).

  "Vitir haktır. Beş rek'at ile
  vitir namazını kılmak isteyen, kılsın. Üç rek'at ile kılmak isteyen, kılsın ve
  tek rek'at ile kılmak isteyen, yine kılsın" (Nesâî, Kıyamü'l-Leyl, 40; Ebû
  Dâvud, Vitir, 3; İbn Mâce, İkâme, 123).

  Hz. Aişe validemiz (r.an); "Hz.
  Peygamber üç rek'at ile vitir kılar ve üç rekatın sonunda selam verirdi"
  demiştir (ez-Zeylaî, Nasbu'r-Raye, II, 118). İbn Ömer ve İbn Abbas da; "Vitir
  namazı, gecenin sonunda kılınan bir rekattır" demişlerdir (Müslim,
  Müsâfirûn,153; Ebû Davud, Vitir, 3; Nesaî, Kıyâmu'l-Leyl, 34).

  Ebû Hanife
  yukarıdaki hadislere dayanarak, vitir namazını bayram namazları gibi vacip
  olarak kabul etmiştir. Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve diğer üç mezhep imâmlarına
  göre ise, vitir namazı müekked sünnettir.

  Hanefilere göre vitir namazı üç
  rekattır ve sonunda selam verilir. Delil olarak da, Hz. Aişe'nin rivayet ettiği
  hadisi gösterirler. Mâlikîlere göre vitir namazı bir rekattır. Ondan önce
  yatsının farzından sonra kılınan iki rek'at sünnet bulunur. Bunların arası selam
  ile ayrılır. Hanbelîlere göre de, vitir namazı bir rekattır. Fakat üç veya daha
  çok rek'at olarak da kılınabilir. Şâfiîlere göre vitir namazının en azı bir
  rek'at, en çoğu on bir rekattır. Bir rek'attan fazla kılınacaksa, önce iki
  rekata niyet edilir ve sonunda selâm verilir. Sonra vitir namazının bir rekatına
  niyet edilir ve sonunda selâm verilir (el-Kasanî, Bedaiu's Sanai' Beyrut, 1974,
  I, 270 vd.; ez-Zuhaylî, el-Fıkhu'l-İslâmî ve Edilletuhu, Dımaşk, 1984, I,
  820).

  Vitir namazı, yalnız Ramazanda cemaatla kılınır. İmam bu namazı
  açıktan kıldırır. Kunut duasını tercih edilen görüşe göre, imam da cemaat da
  gizli okurlar. Ramazan ayının dışında vitir namazını cemaatla kılmak
  mekruhtur.

  Mesbûk namazını kılan kişi, ikinci rek'atta mı, yoksa üçüncü
  rek'atta mı olduğundan şüphe ederse, bulunduğu rek'atta Kunut duasını okur, rükû
  ve secdelerden sonra bir rek'at daha kılar ve yeniden Kunut duasını okur. Rükû
  ve secdelerden sonra oturur, et-Tehiyyatü, salli barik ve Rabbenâ dualarını
  okur, selâm ile namazını tamamlar.

  Vitir namazının dışındaki namazlarda,
  Kunut duası okunmaz. Ancak İmam Şâfiî ve İmam Malik'e göre, her zâman, sabah
  namazlarının ikinci rekatında, rükûdan sonra ayakta Kunut duası okunur. Bu
  durumda kunut duasını okumak, Mâlikîlere göre müstehap ve Şâfiîlere göre
  sünnettir. Bir de Şâfiîlere göre, Ramazan ayının ikinci yarısında vitir
  namazının son rekatında, rükûdan sonra Kunut duasını okumak menduptur
  (ez-Zeylâî, Nasbu'r-Râye, II,123; ez-Zühaylî, el-Fıkhu'l-İslâmî, I, 826
  vd).

  Sabah namazında Kunut duasını okuyan Şâfiî ve Malikî imama uyan bir
  Hanefî, Kunut duasını okumaz, susar ve imâm Kunut duasını bitirinceye kadar
  ayakta bekler.

  Kunut duasını bilmeyen, okumaktan aciz olan bir kişi, onun
  yerine "Rabbenâ âtinâ..." âyetini okuyabilir. Yahutta üç kere: "Allahümmeğfirlî
  (Allahım beni mağrifet et)" diyebilir. Bunların yerine üç kere: "Ya Rabbi (ey
  Rabbim)" demesi de caizdir (et-Tahtâvî, Hayiye, Mısır, 1970, 312).

  Uygun
  görülen kunut duası şöyledir:

  "Allahümme innâ nesteînuke ve nestağfruke
  ve nestehdike ve nu'minu bike ve netubu ileyke ve netevekkelu aleyke ve nusnî
  aleyke'l-hayra kullahû neşkuruke velâ nekfuruk ve nahla'u ve netruku
  men-yefcuruk.

  Allahümme iyyâke ne'budu ve leke nusallî ve nescüdü ve
  ileyke nes'â ve nahfidu narcû rahmeteke ve nahşâ azabek inne azâbeke
  bi'l-küffâri mulhik" (et-Tahtavî, Haşiye; 307 vd.)

  Anlamı: "Allah'ım!..
  Biz şüphesiz senden yardım ve mağrifet ister, senden hidâyet dileriz. Seni
  tasdik eder, günahlarımıza tevbe eder, sana itimad ederiz. Seni bütün hayırlar
  ile senada zikirde bulunur, nimeti itiraf ile sana şükrederiz. Seni inkâr
  etmeyiz. Sana isyan edip duranları reddeder, terkederiz; kendileriyle ilişkimizi
  keseriz. Allahım!.. Biz ancak sana ibâdet ederiz, senin için namaz kılarız, sana
  secde ederiz. Senin rızanı ve kulluğunu elde etmek için çalışır, koşarız. Senin
  rahmetini umar, azabından korkarız. Şüphe yok ki, senin hak olan azabın
  kâfirlere erişicidir. "

  Kunut duasını okumak vacip olduğu için,
  unutulduğu takdirde, namazın sonunda sehiv secdesi yapılır.

  Vitir namazı
  yine vacip olduğundan, zamanında kılınmadığı takdirde, kazası gerekir. Vitir
  namazı, zamanında normal olarak nasıl kılınıyorsa, kaza edilince de, aynı
  şekilde kılınır (İbn Hümâm, Fethu'l-Kadir, Mısır 1315, I, 300
  vd).

  Nureddin TURGAY


 4. 01.Haziran.2012, 14:42
  2
  Moderatör  Vitir namazı nasıl kılınır, niyeti nasıldır?

  VİTİR NAMAZI

  Tek,tek başına olan şey, yatsı namazından sonra kılınan üç rek'at
  namaz.

  Vitir namazı, üç rekatlı bir namazdır. Yatsı namazının son
  sünnetinden sonra kılınır. Namazının vakti, yatsı namazının vakti ile aynıdır,
  yatsı namazının vaktinin bitimi ve sabah namazının vaktinin başlangıcı ile son
  bulur.

  Vitir namazına, "niyet ettim Allah rızası için bu günkü vitir
  namazını kılmaya" diye niyet edilir. Normal olarak iki rek'at kılınır. İki
  rekatın sonundaki oturuşta "et-Tahiyyât" okuduktan sonra üçüncü rekata kalkılır.
  Besmele ile Fatiha ve bir miktar Kur'ân okunduktan sonra, Allahu ekber deyip
  tekbir alınır, eller bağlanır ve Kunut duası okunur. Sonra "Allahu ekber"
  diyerek rükû ve secdelere gidilir. Ondan sonra oturulur ki, bu son oturuştur. Bu
  oturuşta "et-Tehiyyât", "salli-barik" ve "Rabbenâ" duaları okunur ve iki tarafa
  selâm verilir (İbn Abidin, Reddu'l-Muhtar,Mısır, 1966, II, 5, vd).

  Vitir
  namazı Kur'an'da geçmemektedir. Fakat hakkında çeşitli hadisler mevcuttur.
  Bazısının meâli şöyledir:

  "Ey Kur'ân ehli, vitir namazını kılın! Çünkü
  Allah tektir, tek'i sever" (Buhârî, Deavât, 69; Müslim, Zikir, 5-6; Nesâî,
  Kıyâmü'l-Leyl, 27; Tirmizî, Vitir, 2; EbuDâvud, Vitir, 1).

  "Üç Şey vardır
  ki, bana farzdır. Fakat size farz değildir. Kuşluk namazı, kurban namazı ve
  vitir namazı" (ez-Zeylaî, Nasbu'r-Raye, II, 105).

  Allah size bir namazı
  daha fazladan ilâve etmiştir. Bu namaz da vitir namazıdır. Vitir namazını, yatsı
  ile sabah vakti doğuncaya kadar geçen zaman içinde krlın" (Ahmed b. Hanbel,
  el-Müsned,180, 206, 208; V, 242; VI, 7).

  "Vitir haktır. Beş rek'at ile
  vitir namazını kılmak isteyen, kılsın. Üç rek'at ile kılmak isteyen, kılsın ve
  tek rek'at ile kılmak isteyen, yine kılsın" (Nesâî, Kıyamü'l-Leyl, 40; Ebû
  Dâvud, Vitir, 3; İbn Mâce, İkâme, 123).

  Hz. Aişe validemiz (r.an); "Hz.
  Peygamber üç rek'at ile vitir kılar ve üç rekatın sonunda selam verirdi"
  demiştir (ez-Zeylaî, Nasbu'r-Raye, II, 118). İbn Ömer ve İbn Abbas da; "Vitir
  namazı, gecenin sonunda kılınan bir rekattır" demişlerdir (Müslim,
  Müsâfirûn,153; Ebû Davud, Vitir, 3; Nesaî, Kıyâmu'l-Leyl, 34).

  Ebû Hanife
  yukarıdaki hadislere dayanarak, vitir namazını bayram namazları gibi vacip
  olarak kabul etmiştir. Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve diğer üç mezhep imâmlarına
  göre ise, vitir namazı müekked sünnettir.

  Hanefilere göre vitir namazı üç
  rekattır ve sonunda selam verilir. Delil olarak da, Hz. Aişe'nin rivayet ettiği
  hadisi gösterirler. Mâlikîlere göre vitir namazı bir rekattır. Ondan önce
  yatsının farzından sonra kılınan iki rek'at sünnet bulunur. Bunların arası selam
  ile ayrılır. Hanbelîlere göre de, vitir namazı bir rekattır. Fakat üç veya daha
  çok rek'at olarak da kılınabilir. Şâfiîlere göre vitir namazının en azı bir
  rek'at, en çoğu on bir rekattır. Bir rek'attan fazla kılınacaksa, önce iki
  rekata niyet edilir ve sonunda selâm verilir. Sonra vitir namazının bir rekatına
  niyet edilir ve sonunda selâm verilir (el-Kasanî, Bedaiu's Sanai' Beyrut, 1974,
  I, 270 vd.; ez-Zuhaylî, el-Fıkhu'l-İslâmî ve Edilletuhu, Dımaşk, 1984, I,
  820).

  Vitir namazı, yalnız Ramazanda cemaatla kılınır. İmam bu namazı
  açıktan kıldırır. Kunut duasını tercih edilen görüşe göre, imam da cemaat da
  gizli okurlar. Ramazan ayının dışında vitir namazını cemaatla kılmak
  mekruhtur.

  Mesbûk namazını kılan kişi, ikinci rek'atta mı, yoksa üçüncü
  rek'atta mı olduğundan şüphe ederse, bulunduğu rek'atta Kunut duasını okur, rükû
  ve secdelerden sonra bir rek'at daha kılar ve yeniden Kunut duasını okur. Rükû
  ve secdelerden sonra oturur, et-Tehiyyatü, salli barik ve Rabbenâ dualarını
  okur, selâm ile namazını tamamlar.

  Vitir namazının dışındaki namazlarda,
  Kunut duası okunmaz. Ancak İmam Şâfiî ve İmam Malik'e göre, her zâman, sabah
  namazlarının ikinci rekatında, rükûdan sonra ayakta Kunut duası okunur. Bu
  durumda kunut duasını okumak, Mâlikîlere göre müstehap ve Şâfiîlere göre
  sünnettir. Bir de Şâfiîlere göre, Ramazan ayının ikinci yarısında vitir
  namazının son rekatında, rükûdan sonra Kunut duasını okumak menduptur
  (ez-Zeylâî, Nasbu'r-Râye, II,123; ez-Zühaylî, el-Fıkhu'l-İslâmî, I, 826
  vd).

  Sabah namazında Kunut duasını okuyan Şâfiî ve Malikî imama uyan bir
  Hanefî, Kunut duasını okumaz, susar ve imâm Kunut duasını bitirinceye kadar
  ayakta bekler.

  Kunut duasını bilmeyen, okumaktan aciz olan bir kişi, onun
  yerine "Rabbenâ âtinâ..." âyetini okuyabilir. Yahutta üç kere: "Allahümmeğfirlî
  (Allahım beni mağrifet et)" diyebilir. Bunların yerine üç kere: "Ya Rabbi (ey
  Rabbim)" demesi de caizdir (et-Tahtâvî, Hayiye, Mısır, 1970, 312).

  Uygun
  görülen kunut duası şöyledir:

  "Allahümme innâ nesteînuke ve nestağfruke
  ve nestehdike ve nu'minu bike ve netubu ileyke ve netevekkelu aleyke ve nusnî
  aleyke'l-hayra kullahû neşkuruke velâ nekfuruk ve nahla'u ve netruku
  men-yefcuruk.

  Allahümme iyyâke ne'budu ve leke nusallî ve nescüdü ve
  ileyke nes'â ve nahfidu narcû rahmeteke ve nahşâ azabek inne azâbeke
  bi'l-küffâri mulhik" (et-Tahtavî, Haşiye; 307 vd.)

  Anlamı: "Allah'ım!..
  Biz şüphesiz senden yardım ve mağrifet ister, senden hidâyet dileriz. Seni
  tasdik eder, günahlarımıza tevbe eder, sana itimad ederiz. Seni bütün hayırlar
  ile senada zikirde bulunur, nimeti itiraf ile sana şükrederiz. Seni inkâr
  etmeyiz. Sana isyan edip duranları reddeder, terkederiz; kendileriyle ilişkimizi
  keseriz. Allahım!.. Biz ancak sana ibâdet ederiz, senin için namaz kılarız, sana
  secde ederiz. Senin rızanı ve kulluğunu elde etmek için çalışır, koşarız. Senin
  rahmetini umar, azabından korkarız. Şüphe yok ki, senin hak olan azabın
  kâfirlere erişicidir. "

  Kunut duasını okumak vacip olduğu için,
  unutulduğu takdirde, namazın sonunda sehiv secdesi yapılır.

  Vitir namazı
  yine vacip olduğundan, zamanında kılınmadığı takdirde, kazası gerekir. Vitir
  namazı, zamanında normal olarak nasıl kılınıyorsa, kaza edilince de, aynı
  şekilde kılınır (İbn Hümâm, Fethu'l-Kadir, Mısır 1315, I, 300
  vd).

  Nureddin TURGAY
+ Yorum Gönder