+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Ay güneşten aldığı ışığı yansıttığına ve ay güneşten daha küçük olduğuna göre, neden “güneş” “ay”a tabi olmuştur ve Güneş ile Ay için "Kamereyn/iki ay" denilmiştir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Ay güneşten aldığı ışığı yansıttığına ve ay güneşten daha küçük olduğuna göre, neden “güneş” “ay”a tabi olmuştur ve Güneş ile Ay için "Kamereyn/iki ay" denilmiştir?





  Sual: Bir ateist sitede geçen şu iddiaya nasıl cevap verirsiniz: Arapçada "güneş" ile "ay" sözcükleri, birbirlerine oranla "Kamereyn" deyimiyle tanımlanır ki Ay'ın, Güneş'e üstün olduğu anlamınadır. Zira Kamereyn sözcüğü, aslında Kamerin (yani ayın) çoğul çeki-midir ve "Güneş" sözcüğünü ikinci derecede kılar şekilde içeriktik taşır. Başka bir deyimle "taglib" tarikiyle Ay'ın üstün olduğunu anlatır. Bilindiği gibi "taglib" sanatı "iki şeyden birisi-ni, öbürsüne üstün kılarak zikretmektir" ancak ay güneşten aldığı ışığı yansıtır ve ay güneşten küçüktür... ?







 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Ay güneşten aldığı ışığı yansıttığına ve ay güneşten daha küçük olduğuna göre, neden “güneş” “ay”a tabi olmuştur ve Güneş ile Ay için "Kamereyn/iki ay" denilmiştir?


  Reklam



  Cevap: - Evvela, Kur’an’da “Kamereyn/kameran” şeklinde bir sözcük yoktur. Onun için bu tabirin İslam’la bir ilgisi yoktur.

  - İkincisi, “Kamereyn” sözcüğü çoğul değil, tesniye/ikildir. Zaten bir tane Ay, bir tane güneş’in toplamı ikidir. Bu da iddia sahiplerinin bilgisizliğini, ezberci, intihalcı olduğunu göstermektedir.

  - Üçüncüsü, “Kamereyn” şeklindeki tağlib sanatı, Ay ve Güneşin hangisinin ışık kaynağı veya daha parlak olduğunu değil, Arapça dil bilgisindeki bir kuralı ifade eder. O da şudur:

  Arapça’da kelimeler ya müzekker/erildir, ya da müennes/dişildir. Bu kurala göre, Kamer(Ay) eril, şems(güneş) ise dişil bir kelimedir. Tarih boyunca hemen hemen bütün toplumlarda olduğu gibi, Arap toplumunda da -İslam dini gelinceye kadar- erkek kadından üstün kabul ediliyordu.

  Bu sosyal hayat algısı dil bilgisine de yansımıştır. Bu sebeple, Araplar, Ay ile güneşi birlikte/bir tek sözcükle ifade ettikleri zaman, -ŞEMSEYN, demiyorlar, KAMEREYN diyorlar.

  Bu açıklamalardan açıkça anlaşılıyor ki, Kamereyn sözcüğünün ışıkla/parlaklıkla hiç bir ilgisi yoktur; sadece erlik-dişilikle ilgisi vardır.

  - Bununla beraber, Kur’an’da ay için her zaman nur/münir gibi vasıflar; güneş içinse ziya vasfı kullanılmıştır. Çünkü Nur dışarıdan alınan aydınlık için; ziya ise ışığın kaynağı olan nesneler için kullanılır.İlave bilgi için tıklayınız:
  "Güneş’i bir ziya/aydınlık, Ay’ı bir nur kılan,.." (Yunus Suresi, 10/5) diyerek başlayan ayette ziya ve nur kelimelerinin ayrı kullanılması niçin olabilir?
  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet


+ Yorum Gönder