+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hz Muhammedin mekke ve medine dönemi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hz Muhammedin mekke ve medine dönemi





  Sual: Hz Muhammedin s.a.v mekke ve medine dönemi hakkında bir yazı yazar mısınız ? ?







 2. ebuturab
  Site Doktoru

  Cevap: hz muhammedin mekke ve medine dönemi


  Reklam



  Cevap: medine dönemi :
  Medine, Mekke'nin kuzeyinde, üç tarafı dağlarla çevrili, güneyi ise ovalık bir şehirdir. Havası güzel, toprağı zirâate elverişli, hurmalıkları boldur.Rasûlullah (s.a.s.)'in hicreti esnâsında, Medine'de Evs ve Hazrec adlı iki Arap kâbilesi ile, Kaynuka, Nadîr ve Kurayzaoğulları adlı üç Yahûdi kabîlesi vardı. Arap kabileleri buraya "Seylü'l-arim" denilen sel felâketinden sonra Yemen'den; Yahûdîler ise, Romalıların Kudüs'ü işgal ve tahriplerinden sonra Kudüs'ten gelip yerleşmişlerdi.Başlangıçta, bir müddet Araplarla Yahûdîler iyi geçinmişlerse de, Yahûdîlerin çıkarcı davranışları yüzünden zamanla araları açılmış, Araplar Yahûdîleri yenerek Medine'de hâkim duruma gelmişlerdi. Fakat çok geçmeden Yahûdîlerin çeşitli oyunları ile birbirlerine düştüler ve iki kardeş kabîle uzun yıllar birbirleriyle savaştılar. Bu savaşların en sonuncusu Buâs Harbi'dir. Hicretten yaklaşık 5 yıl önce sona eren ve bazı fâsılalarla tam 120 yıl süren bu savaşta her iki taraf da büyük kayıp vererek zayıf düşmüşlerdir. Bu yüzden, Hicret esnâsında Yahûdîler, özellikle ekonomik yönden Medine'de hâkim durumda bulunuyorlardı.Evs ve Hazrec kabîleleri, aralarındaki bu düşmanlığın ancak Rasûlullah (s.a.s.)'in hakemliği, İslâm'ın getirdiği adâlet, sevgi ve kaynaşma ile ortadan kalkabileceğini anlayarak Müslümanlığa sımsıkı bağlandılar. Gerçekten Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Medîne'ye gelmesiyle, bu iki kardeş kabile arasında asırlarca sürmüş olan kin ve düşmanlıktan eser kalmamıştır.

  mekke dönemi:
  1. Hz. Muhammed'in (s) Çağrısı: Mekke Dönemi

  Peygamberimiz dönemi İslam Tarihi genel olarak iki kısımda incelenir.
  1. Mekke Dönemi: Peygamberimizin çocukluğundan başlayarak Medine'ye hicrete kadar süren dönemdir.
  2. Medine Dönemi: Hicretten başlayarak Peygamberimizin vefatına kadar olan dönemdir.

  Mekke döneminin en önemli aşaması, Peygamberimize ilk vahyin geldiği dönemlerdir. Bu dersimizde, ilk vahyin geliş zamanına giriş yapacağız.
  Eskiden beri Mekke'deki hanîf ve zâhitler, recep ayında inzivâya çekilirlerdi. Her biri, Mekke'nin 3 mil (bir saat) kuzeyinde Nûr Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda bir köşeye çekilir, tefekküre dalardı.
  40 yaşlarına doğru Hz. Peygamber (s.a.s.)'in kalbinde de bir yalnızlık sevgisi belirdi. O da bir mağaraya çekilip, günlerce orada kalıyor, Cenâb-ı Hakk'ın sonsuz kudret ve azametini düşünerek O'na ibâdet ediyordu. Giderken azığını da berâberinde götürüyor, bitince evine dönüyor, sonra tekrar gidiyordu. Böylece Cenâb-ı Hakk, O'nu büyük vazifesine hazırlıyordu. Zaman zaman "Sen Allah elçisisin..." diye kulağına sesler geliyor, fakat etrafta hiç bir şey göremiyordu.
  Hz. Muhammed (s.a.s.)'e ilâhi vahyin başlangıcı, sâdık rüyâlar şeklinde oldu. Gördüğü her rüya, olduğu gibi çıkıyordu. Bu hâl, altı ay kadar devam etti.

 3. Misafir
  elinize sağlık çok güzel olmuş

 4. Misafir
  güzel bilgiler teşekkür ederim

 5. Misafir
  peygamber efndımızın mekke medıne donemı kac yıl surdu

 6. Misafir
  selam yiğen kayıt olmak istiyom ben

 7. Misafir
  sağ olun proje ödevime lazım oldu

 8. Misafir
  valla benim sözlüm var bu yüzden çok yardımı dokundu

 9. Misafir
  mükemmel tam istediğim şekilde mumsema süpersin ve helal olsun

+ Yorum Gönder
hz muhammedin mekke ve medine dönemi,  hazreti muhammedin mekke ve medine dönemi,  mekke ve medine dönemi,  peygamberimizin mekke ve medine dönemi,  hz muhammed mekke ve medine dönemi,  mekke medine dönemi,  hz.muhammedin mekke ve medine dönemleri