Konusunu Oylayın.: Medine dönemi vikipedi

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Medine dönemi vikipedi
 1. 07.Mayıs.2012, 11:18
  1
  Misafir

  Medine dönemi vikipedi


  Medine dönemi vikipedi Mumsema medine dönemi vikipedi


 2. 07.Mayıs.2012, 11:18
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  medine dönemi vikipedi

 3. 09.Mayıs.2012, 16:13
  2
  ebuturab
  Site Doktoru

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 03.Mart.2007
  Üye No: 74
  Mesaj Sayısı: 1,711
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 20
  Bulunduğu yer: vuslat-ı nur

  Cevap: medine dönemi vikipedi
  MEDİNE DÖNEMİİnsanlığın, cehaletin, şirkin
  ve putperestliğin karanlığından ilâhi gerçeklerin
  aydınlığına kavuşup, ebedî kurtuluşa
  erebilmesi için gönderilen son din olan İslâm’ın örnek bir
  topluluk tarafından nasıl yaşanacağının
  ortaya konduğu ve insanı insana köle olmaktan kurtaran, bunu
  bütün insanlığı kucaklayacak şekilde hakim
  kılmanın bir vasıtası olan İslâm’ın devlet
  sisteminin kurulduğu Medine’ye hicretle başlayıp,
  Resulullah (s.a.s)’in ölümüne dek süren on senelik tebliğ ve
  cihat dönemi.
  İslâm, Resulullah (s.a.s)’in yirmi üç yıllık
  bir tevhid mücadelesi sonucunda tamamlanmış, kemale
  ermiştir. Bu tebliğin, ilk ayetin vahyoluşundan
  Resulullah’ın Medine’ye hicretine kadar olan on üç senelik
  bölümü Mekke Dönemi* olarak adlandırılır. Mekke Dönemi,
  müslümanların takibata uğradığı, her türlü
  eziyet ve işkencenin onlara acımasızca reva görüldüğü
  bir dönemdir. Allah Teâlâ, mustaz’aflardan oluşan bu ilk inananlar
  topluluğunu insan tahammülünün ötesinde zorluklarla imtihan
  ediyor, kurulacak İslâm devletinin sarsılmaz temel
  taşları olmaları için ruhî bir hazırlık
  safhasından geçiriyordu. Bu insanlar aynı zamanda kıyamete
  kadar gelecek müslüman nesillere, tağutların
  yıldırma ve her türlü işkencelerine karşı
  nasıl tahammül etmeleri gerektiğinin örneklerini veriyorlardı.
  Mekkeli müşrikler, inananları susturmak için
  bütün yolları denemiş, ancak uyguladıkları zalimce yöntemler
  neticesinde, iman edenlerin dinlerinden vazgeçeceklerini umdukları
  halde, onların imanlarında daha da
  sağlamlaştıklarını ve kendilerine karşı
  koymada dirençlerinden hiç bir şey kaybetmediklerini görmüşlerdi.
  Bu, onların tamamen sertleşmelerine ve müslümanların
  Mekke’de yaşamalarını imkânsız kılacak kararlar
  almalarına sebep olmuştu.
  Bir zaman sonra boykot edilen ve görüldükleri her
  yerde saldırıya uğrayan müslümanlar için Mekke’de barınma
  imkânları tamamen ortadan kalkmıştı. Bu insanlar,
  sırf rabbimiz Allah’tır dedikleri ve onların
  taptıkları saçma ilâhlarına tapınmayı
  reddettikleri için bütün bu zulümlere muhatap oluyorlardı.
  Peygambere tabi olan ve müslümanca yaşamak için her şeyini
  feda etmeye hazır bu insanlar imanlarından dolayı zulüm
  görmeyeceklerini bildikleri Habeşistan gibi uzak ve yabancı bir
  diyara hicret etmek zorunda kalmışlardı. Ancak bu hicret
  Mekke’de dayanılmaz baskılardan bunalan Müslümanların bir
  an olsun rahatlayabilmeleri için, geçici bir çözüm olarak düşünülmüştür.
  Bu arada kendisine iman etmediği halde Resulullah
  (s.a.s)’i müşrik zorbaların bütün saldırılarına
  karşı korumayı, her türlü zorlama ve tehditlere rağmen
  sürdüren amcası Ebu Talib vefat edince onun yerine
  Haşimoğullarının başına İslâm’a karşı
  en acımasız kimselerden biri olan Ebu Leheb geçmişti.
  Artık Resulullah için Mekke yaşanmaz bir hale gelmişti. O,
  Mekke’de ilâhî merhamete karşı, kalpleri mühürlenmiş müşriklerin
  her gün değişik türde saldırılarına maruz
  kalıyordu. Bunun üzerine o, kendisinin tebliğine kulak
  verebilecek başka topluluklara yönelmek zaruretini hissetmişti.
  Bunun için ilk önce Taif’e gitmiş, ancak orada kimseye birşey
  dinletemediği gibi, taşa tutulmuştu. O, Mekke’den
  ayrıldığı zaman Ebu Leheb onu "toplum
  dışı" ilân ederek tekrar Mekke’ye dönmesini de
  engellemek istemişti. Bu durumda birilerinin ona eman hakkı
  tanıması gerekiyordu ki, Mekke’ye girebilsin. Kendisini himayesi
  altına almak için müracat ettiği üçüncü kimse olan Mut’im
  İbn Adiyy bu isteğini kabul etmiş ve tekrar Mekke’ye geri dönebilmişti.
  Tevhidî gerçekleri tebliğ görevine başlamasından sonra
  çektiği onca ızdırablara ve her geçen gün sistematik bir
  şekilde zorlaşan güçlüklere ve kavminin azgınlıklarına
  rağmen o, Allah’ın kelimesini yüceltmek için yılmadan ve
  hiç bir tehlikeden korkmadan sarsılmaz bir kararlılıkla mücadelesini
  sürdürmüştür.
  Resulullah (s.a.s), tevhid akidesini insanlara tebliğ
  etmede; Mekke panayırlarına ticaret ve cahilî âdetler üzere
  haccetmek için gelen yabancıları hedef almaya yöneldi.
  Onlara Allah Tealâ’nın kendisine vadettiği
  gerçekleri bildirerek, kendisine sahip çıkmalarını
  istiyordu. Resulullah onlara şöyle diyordu: "Beni himayeniz altına
  alın ve benim sözlerimi dinleyin; görürsünüz ki, İran ve
  Bizans İmparatorluklarının sahip ve efendileri sizler
  olursunuz". Ancak o, girdiği onbeş çadırdan da red
  cevabı alarak kovulmuştu. Neticede Allah Tealâ’nın takdir
  ettiği ve hidayetine lâyık gördüğü bir grubu Akabe
  mevkiinde İslâm’a davet ettiğinde, onlar hiç tereddüt
  göstermeden iman etmişlerdi. Altı kişilik bu küçük
  topluluk, Medine’de sürekli mücadele halinde olan iki rakip kabileden
  Hazrec kabilesine mensup kimselerden oluşuyordu. Bu altı
  kişi memleketlerine döndüklerinde, büyük bir heyecanla iman
  ettikleri yeni tevhidî dinlerini diğer insanlara anlatmaya
  koyulmuşlardır. Bir sonraki yıl yine Akabe mevkiinde
  Resulullahla buluşan on iki Medineli’den onu Hazrecli ve ikisi de Evs
  kabilesindendi. İşte bu buluşmadadır ki, Medine döneminin
  temellerini oluşturan ve tarihe birinci Akabe bey’atı olarak geçen
  bey’at gerçekleşmişti.
  Resulullah (s.a.s), onlara dinin bir takım temel
  prensiplerini bildirmiş ve bunlara uymaları konusunda onlardan
  kesin söz almıştı. Resulullah (s.a.s), İslâm’ı
  öğretmek için Mus’ab b. Umeyr’i onlara hoca tayin ederek Medine’ye
  göndermişti. Bir yıl sonra Mus’ab, Resulullah’a sunduğu
  raporunda Medine’de İslâm’ın konuşulmadığı
  bir evin kalmadığını bildiriyordu.
  Birinci Akabe Bey’atin’den bir yıl sonra, yine
  aynı mevkide bu sefer, ikisi kadın yetmiş üç kişiden
  oluşan Medineli müslümanlarla buluşmuş ve İkinci
  Akabe Bey’ati olarak adlandırılan bey’at gerçekleştirilmişti.
  Bu bey’atla Resulullah Medinelilere, Medine’ye hicret etmek
  istediğini bildirmiş ve kendisini bütün düşmanlarına
  karşı koruyacaklarına ve emrinden
  ayrılmayacaklarına dair kesin söz vermelerini istemişti.
  Medineli müslümanlar, Resulullah (s.a.s)’i savaşta ve
  barışta, her türlü tehlike ve tehditlere karşı
  koruyacaklarına dair söz vermişlerdi.
  Resulullah (s.a.s), Medine’de oluşan İslâm
  cemaatini teşkilatlandırmak maksadıyla her sop için bir başkan
  seçmiş ve bunların hepsine birden, Es’ad İbn Zürâre’yi
  başkan tayin etmişti.
  Bu bey’attan sonra Resulullah (s.a.s)’a Medine’ye
  hicret emri verildi (Buharî, Menâkibul-Ensar, 45). Bunun üzerine
  Mekke’de bulunan müslümanlar küçük gruplar halinde Medine’ye gitmeye
  başladı. Kısa zaman sonra Mekke’de, yakınları
  tarafından engellenen kimseler ve Resulullah (s.a.s), Hz. Ebu Bekir
  ve Hz. Ali’den başka kimse kalmamıştı.
  İslam’ın bu şekilde Mekke dışına
  taşması, Mekke şehir devletini idare edenleri tedirgin
  etmişti. Çünkü onlar, Resulullah (s.a.s)’ın Medine’de meydana
  getireceği gücün ileride kendi müşrik yönetimlerine son
  verecek bir duruma gelmesinden korkuyorlardı. Zaten Hicret, Müslümanlar
  için bir kaçış değildir. Zira onlar Allah’tan başka
  korkulacak bir gücün varlığına inanmıyorlardı.
  Onlar, Allah ve Resulünün emrettiklerine uyarak dinleri uğruna her
  şeylerini feda etmişlerdi. Bu hicret, Allah Teâlâ’nın
  tesbit etmiş olduğu bir hareket stratejisinin uygulanmaya
  konmasından başka bir şey değildir.
  Tehlikenin boyutlarını kavrayan Mekke müşrikleri,
  önemli kararlarını almak için toplandıkları bir
  meclis olan Darü’n-Nedve’de bir araya gelerek Resulullah’ı öldürme
  kararı almışlardı. Ancak onlar, Allah Tealâ’nın
  Resulünü korumakta olduğundan habersizdiler. Onların
  kurduğu komplo hiç bir işe yaramamış, Resulullah
  (s.a.s), Hz. Ebu Bekir (r.a) ile yaptığı tehlikeli bir
  yolculuktan sonra Medine’ye ulaşmıştı. O, ilk önce
  Medine’nin girişinde Kuba köyünde konaklamış ve burada
  bir mescit inşa etmişti.
  Kuba’da birkaç gün dinlendikten sonra Medine’ye
  hareket eden Resulullah (s.a.s)’i Medineli müslümanlar büyük bir coşku
  içerisinde karşılamış ve herkes, onu evinde konaklama
  şerefine nail olmak için yarışa girmişlerdi. O,
  başını boş bıraktığı devesinin
  çöktüğü boş arsaya en yakın olan Ebu Eyyub el-Ensarî’nin
  evine yerleşmişti.
  Resülullah (s.a.s)’in Kübaya ulaşmasıyla
  İslâm vahyinin Mekke dönemi olarak adlandırılan ve
  kendine has bir özelliği olan dönemi kapanıyor ve İslâm’ı
  insanlara ulaştırıp, onların müşrik
  zorbaların tahakkümünden ve şirkin
  karanlığından kurtarmak için kuvvetin teşkilatlandırılıp,
  devlet şekline sokulmasıyla birlikte Resulullah (s.a.s)’in
  vefatına kadar on sene sürecek olan yeni bir dönem başlıyordu.
  Resulullah (s.a.s)’in ilk işi devesinin çöktüğü
  arsayı sahiplerinden satın alarak buraya bir mescit inşa
  etmek olmuştur. Mescid-i Nebî adı ile anılan bu mekânın
  İslâm devletinin oluşumu ve yönetilmesinde gördüğü
  fonksiyon oldukça büyüktür (bk. Mescid-i Nebî mad.).
  Resulullah (s.a.s), Medine’ye hicret ettiği zaman,
  burada Mekke’deki gibi bir devlet yoktu. İki büyük Arap kabilesi
  olan Evs ve Hazrec’den başka, varlıklarını bu
  kabileleri birbirine karşı çatıştırarak sürdüren
  Benu Kaynuka, Benu Nadr ve Benu Kureyza adlarında üç yahudi
  kabilesi bulunmaktaydı. Ayrıca bu yahudi kabileleri
  arasında da bir birlik yoktu. Bu anarşi ortamı herkesi
  bıktırmış olduğu için, bütün kabileler
  Abdullah İbn Ubeyy’in Medine’de Kral ilân edilerek bir devlet
  otoritesinin kurulması yolunda bir karar üzerinde anlaşmalarını
  sağlamıştı. Hatta bunun için bir krallık
  tacının yapılması için de sipariş bile
  verilmişti. Ancak henüz devlet teşekkül etmiş
  değildi. Bu durum Resulullah’ın işini
  kolaylaştırıyordu. O, ilk iş olarak, yahudiler ve
  diğer müşrik Araplar da dahil herkesi toplayarak
  hazırladığı anayasa çerçevesinde bir devlet kurulmasını
  sağlama yoluna gitti. Elli iki maddeden oluşan anayasa, herkesin
  hak ve sorumluluklarını belirtirken aynı zamanda idarenin müslümanların
  elinde olmasını öngörüyordu (bu anayasanın maddeleri için
  bk. Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, İstanbul 1980, I,
  220 vd.).
  Medine’de müslüman nüfus azınlıkta
  olmasına rağmen, kurulan devlet bir İslâm devleti niteliğinde
  olup, bunun tabii başkanı da Resulullah (s.a.s)’dir. Daha önce
  Medine’de bir devlet yapısının olmayışı,
  Resulullah (s.a.s)’ın İslâm devletini kurup hiç kimse ile bir
  çatışmaya girmeden onu istediği gibi
  teşkilatlandırmasını
  kolaylaştırmıştı. Ancak İslâm devletinin
  kurulmasıyla krallığı suya düşen Abdullah
  İbn Ubeyy zahiren iman etmiş gözükerek, Medine İslâm
  devletini sabote etmek için var gücüyle çalışıyordu. Münafıkların
  lideri konumunda bulunan İbn Ubeyy, Medine dönemi boyunca,
  müslümanları sıkıntıya sokan etkili nifak
  hareketlerinin tezgâhlanmasında oldukça büyük rol oynamıştır.
  Mekke’den her şeylerini terkederek Allah yolunda
  hicret eden muhacirlerin Medine’deki
  yaşayışlarını kolaylaştırmak ve sosyal
  hayata adapte etmek için Resulullah (s.a.s), her bir muhaciri bir Ensarla
  kardeş ilân etmiş ve bu kardeşlik birbirine mirasçı
  olmak kadar ileri götürülmüştü. Bu olay tarihe
  "Muahat" * adıyla geçmiş ve Ensar’ın Allah
  yolunda, din kardeşleri için hiç tereddüt etmeden ne kadar büyük
  fedakârlıklarda bulunduklarını ortaya koymuştur.
  Artık, Mekke’de sadece bir cemaat statüsünde
  olan müslümanlar Medine’ye hicretle devletlerini kurmuş, bu da
  İslâm’ın tebliğ stratejisinde önemli değişiklikleri
  beraberinde getirmişti. Mekke döneminde savaş ferdi olaylara
  itiraz edilmemekle birlikte genel anlamda yasaklanmıştı. Bu
  dönemin tabiatı bunu gerektirdiği için Allah Tealâ, onca işkence
  ve saldırılara rağmen müşriklere karşı
  silahla karşılık verilmesine izin vermemişti.
  İkinci Akabe Bey atının peşinden,
  Ensar’dan Abbas ibn Ubade; "Ya Resulullah, izin ver sana eziyet eden
  müşrikleri kılıçtan geçirelim" dediğinde
  Resulullah (s.a.s): Henüz bununla emrolunmadık,
  arkadaşlarınızın yanına dönün" buyurmuştu
  (Ahmet b. Hanbel, III, 462).
  Hicretle birlikte, devletin kurulmasından hemen
  sonra, Allah Teâlâ inananlara İ’lay-ı Kelimetullah için kıyamete
  kadar sürecek cihatın kapısını açıyordu:
  "Zulme uğratılarak kendilerine savaş açılan
  kimselerin karşı koyup savaşmasına izin
  verilmiştir. Allah onlara yardım etmeye elbette kadirdir"
  (el-Hac, 22/39).
  Mekkeli müşrikler, hicretten sonra, kendileri açısından
  durumun vahametini anladıkları için Medineliler’den, Resulullah
  (s.a.s)’i öldürmeleri, en azından Medine’den sürmelerini
  istiyorlardı. Bu yapılmadığı takdirde Medine’yi
  işgal edecekleri tehditlerini savuruyorlardı. Resulullah
  (s.a.s), Medine’deki küçük müslüman toplumu teşkilatlandırmaya
  gayret gösterirken, sınırları tespit edilmiş ve henüz
  bir şehir devleti niteliğindeki bölgenin dışında
  kalan gayrimüslim kabilelerle ittifak veya saldırmazlık
  antlaşmaları yaparak dışardan gelebilecek bir
  tehlikeyi karşılayacak bir ortam hazırlamaya çalışıyordu.
  Ancak burada önemli olan husus, müslümanlar, planlarını
  savunmaya değil, İslâm tebliğinin aktif olarak diğer
  insanlara da ulaştırılması üzerinde yapıldığıdır.
  Bunun için askerî gücün kaçınılmazlığı açıktır.
  Bundan dolayıdır ki Hicret, sadece Mekkeli müslümanların
  Medine’ye intikali ile sınırlı tutulmamış, nerede
  olursa olsun iman eden herkesin Medine’ye hicreti farz
  kılınmıştır. Mekke’nin fethine kadar geçerli
  kalan bu hüküm, Mekke’nin fethiyle artık gerek
  kalmadığı için kaldırılmıştır.
  Resulullah (s.a.s), siyasî, sosyal ve cihatla alakalı
  inen ayetleri, Mescid-i Nebi’de ashabına öğretiyor, ayrıca
  Mescid-i Nebi’ye eklenen ve İslâm öğretiminin ilk
  üniversitesi mahiyetiniz olan Suffa’da yetişmiş ashabın
  katılımıyla bu eğitim faaliyetleri bütün
  müslümanları kapsayacak şekilde yerine getiriliyordu.
  Bu teşkilatlanma ve eğitim çalışmaları
  yanında İslâm devletinin en önemli düşmanı olan
  Mekkeli müşrik güçlere karşı silahlı bir faaliyetin
  hazırlıkları da yapılıyordu. Resulullah (s.a.s),
  Hicretten yedi ay sonra, Mekkeli müşriklere ait ve başında
  Ebu Cehil’in bulunduğu bir ticaret kervanını vurmak için
  Hz. Hamza komutasında otuz kişilik bir birliği Medine’den
  yola çıkardı. Ancak her iki tarafın da müttefiği
  olan Mecdi b. Amr’ın araya girmesiyle, savaş pozisyonu alan
  kuvvetler savaşmadan ayrılmışlardı.
  Bu olaydan bir ay sonra, altmış kişilik
  bir kuvveti Ubeyde b. el-Haris komutasında yine Mekke
  kervanının yolunu kesmek için göndermişti. Seniyyetül-Murre
  mevkiinde karşılaşan kuvvetler arasında yine ciddi bir
  çatışma meydana gelmemişti. Bununla birlikte, Mekke müşrikleri
  ile müslümanlar arasında tam bir savaş hali
  yaşanıyordu. Bunun için, bu kervanlara yapılan
  saldırılar, basit birer yol kesme hareketi değildi. Müşriklere
  ait ticaret kervanlarının İslâm devletinin nüfuz
  bölgelerinden geçmesi engellenerek, savaş halinde bulunan güçlerin
  ekonomilerinin çökertilmesi hedefleniyordu. Ayrıca bu küçük
  çaplı askerî operasyonlarla müslümanların savaş
  yeteneklerinin geliştirilmesi ve tecrübe kazanmalarını
  sağlayarak, ilerdeki büyük savaşlar için İslâm
  ordusunun alt yapısı oluşturulmaya çalışılıyordu.
  Hicrî birinci senenin sonunda Sa’d b. Ebi Vakkas
  komutan tayin edilerek, yirmi kişilik bir kuvvetle el-Harrar bölgesine
  gönderilmişti. Ancak, Mekke kervanı bir gün önceden burayı
  terkettiği için yine bir çatışma olmadan Medineye dönülmüştü.
  Hicrî ikinci senenin Şevval ayında, ikiyüz
  kişilik bir kuvvetle Resulullah (s.a.s)’ın bizzat askerî sefere
  çıktığı görülmektedir. Bedir yakınlarındaki
  Vaddan bölgesine kadar giden Resulullah (s.a.s), bu bölgede oturan Benu
  Damra kabilesi ile bir saldırmazlık antlaşması
  yapmıştı. Bundan bir ay sonra Resulullah (s.a.s), ikiyüz
  kişilik bir kuvvetle Medine’nin kuzey batı tarafında
  bulunan Buvat bölgesine gitti. Mekke kervanlarını
  sıkı bir takibe alan Resulullah (s.a.s), çıktığı
  seferler esnasında bir takım kabilelerle. antlaşmalar
  akdediyor ve Medine etrafındaki kabileleri Mekkeli müşriklere
  karşı kendi tarafına alıyordu.
  Bu arada, Şam ticaret yolunun müslümanlar tarafından
  kontrol altına alınması Mekke müşriklerinin
  tedirginliğini oldukça artırmıştı. Hicri ikinci
  yılın Cemaziyel-Ahir ayında, Kurz b. Cabir’in
  komutasındaki Mekkeli bir birlik Medine’nin dış
  mahallelerine baskın düzenlemiş ve buraları
  yağmalamıştı. Medine’ye henüz dönmüş bulunan
  Resulullah (s.a.s), bu Mekkeli birliği yakalamak için peşlerine
  düştüyse de, kaçıp gittiklerinden onlara yetişmesi mümkün
  olmamıştı. Bu olay müslümanlar için üzüntü verici
  olmuştu. Bunun üzerine Mekke’den bir kervanın yola çıktığı
  haberi alınınca Resulullah (s.a.s), hemen Medine’nin güney batı
  tarafında bulunan Benu Damra arazisine doğru yola çıktı.
  Burada Müdlic kabilesine mensup olup, hicret esnasında Resulullah
  (s.a.s)’i yakalamak isteyen, ancak sonra iman eden Suraka Resulullah
  (s.a.s)’i kabile mensupları ile birlikte büyük bir coşku ile
  karşılamıştı. Suraka’nın müslümanları
  ağırlaması esnasında Mekke kervanı savuşup
  gitmişti. Bu sefer esnasında savaşçıların
  sayısı yüz elli kişi kadardı.
  Suriye’ye giden kervanın yolunun kesilmesini
  sağlamak için Resulullah (s.a.s) iki kişiyi istihbarat
  maksadı ile Suriye’ye göndermişti. Ayrıca oniki
  kişilik bir birliği Abdullah b. Cahş komutasında,
  Mekke devletinin müslümanlar hakkında tasarladıkları
  planları öğrenmek için tehlikeli bir görevle -Mekke’nin
  güneyinde,. Mekke ile Taif arasında bir yer olan Nahle mevkiine gönderdi.
  Bu birliğin gittiği yerin gizliliğini muhafaza için
  görevlerini bildiren mühürlü talimatın iki gün yol alındıktan
  sonra açılması emredilmişti. Bu birlik Nahle bölgesine
  geldiğinde Mekkelilere ait üzüm ve deri yüklü bir kervanla karşılaştı.
  Görevi sadece haber toplamak olan birliğin komutanı Abdullah
  İbn Cahş, bu kervana saldırı emri vermiş sonuçta
  bir müşrik öldürülmüş, iki esir alınmış ve
  kervandaki mallara ganimet olarak el konmuştu. İslâm devletine
  ait askerî birlikler düşmanla ilk defa ciddi bir çatışmaya
  girmiş oluyordu.
  Şam tarafına gitmiş olan kervanın dönüşte
  ele geçirilmesi için hazırlıklara girişildi. Bu
  kervanın yakalanması çok önemliydi. Çünkü Mekkeli müşrikler,
  Medine’de gün geçtikçe güçlenen İslâm devletine nihai darbeyi
  vurup ortadan kaldırmak için gerekli olan finansı sağlamak
  gayesiyle Ebu Süfyanın liderliğinde bu büyük kervanı
  Suriye’ye göndermişlerdi. Bu kervanın dönüş haberi
  Medine’ye ulaşınca Resulullah (s:a.s), Ebu Lübabe’yi Medine’de
  vekil bırakarak, Hicri ikinci yılın Ramazan ayında
  üçyüz kişiden oluşan ashabıyla birlikte yola çıktı.
  Bunu öğrenen Ebu Süfyan, kervanı kurtarmak için güzergah değiştirirken,
  aynı zamanda durumu Mekke’ye bildirerek acilen yardım
  yetiştirilmesini istemişti.
  Böyle bir fırsatı kaçırmak istemeyen
  Ebu Cehil Mekke’de dolaşarak halkı galeyana getirmeye çalışıyordu.
  O, topladığı bin kişilik kuvvetin başına geçerek
  Medine’ye doğru yola çıkmıştı. İslâm
  ordusu Zefiran denilen yere geldiğinde, Mekkeliler’in kalabalık
  bir ordu ile yola çıktıkları haberi Peygamber’e
  ulaşmıştı. Diğer taraftan Ebu Süfyan kervanı
  kurtarmış ve tehlikeyi atlattığını yola çıkmış
  bulunan Mekke ordusuna bildirmişti. Ancak Ebu Cehil,
  yakaladığı bu fırsatı değerlendirmek için
  yoluna devam etti. Ashabıyla bir durum değerlendirmesi yapan
  Resulullah (s.a.s), onların Allah yolunda savaşmadaki
  kararlılıklarını görünce kendi ordusundan üç kat
  daha kalabalık müşrik güçlerle savaş kararı
  alınarak yola devam edildi. Bedir mevkiine gelindiğinde, vaziyet
  almış durumdaki düşman ordusuna karşı
  mevzilendi.
  Bu savaş İslâm’ın kaderini belirleyecek
  bir mahiyet arzetmekte idi. Bu savaş ya kazanılacaktı veya
  üç yüz kahraman mücahitle birlikte İslâm risaleti tarihe karışacaktı.
  Durumun ciddiyetini, Resulullah (s.a.s)’in Rabbine yaptığı
  şu tazarru açıkca ortaya koymaktadır: "Allah’ım,
  vadettiğin yardımını bugün lütfet. Ey Rabbim, bugün
  şu küçük ordu yok olup giderse yeryüzünde sana kulluk eden kimse
  kalmayacak".
  Allah Tealâ bu esnada mü’minlere zaferi müjdeleyen
  şu ayeti vahyediyordu:
  "Bütün bu toplananlar (müşrikler) hezimete
  uğrayacak ve arkalarına dönüp kaçacaklardır"
  (el-Kalem, 68/45).
  17 Ramazan günü (13 Mart 624) yapılan
  savaşta Allah Teâlâ’nın vadi gerçekleşmiş ve düşman
  ordusu büyük bir hezimete uğratılmıştı. Ebu
  Cehil ve diğer bir grup ileri gelen müşrikler de dahil
  yetmiş müşrik öldürülmüş, çok sayıda da esir
  alınmıştı. İslâm ordusunun verdiği
  şehit sayısı ise on dört kişiydi (bk. Bedir Gazvesi).
  Bedir savaşı, Medine İslâm devletinin
  temellerini sağlamlaştırmış, inananlara büyük
  moral gücü kazandırmıştı. Artık bu savaşla
  hak batıla üstün gelmiş, küfrün, şirkin ve
  putperestliğin yeryüzünden silinip atılması için
  İslâm cihatı meşalesi tutuşturulmuştu.
  Bedir’den Medine’ye dönüldüğü zaman, İslâm’a
  duydukları düşmanlıktan dolayı içlerini kemiren ve
  müslümanların kazandığı bu büyük zaferi
  hazmedemeyen ve kahrolan yahudiler, düşmanlıklarını açığa
  vurmaya ve değişik yollarla müslümanlara sataşmaya
  başlamışlardı.
  İffetsiz bir kadın şair olan Asma binti
  Mervân ile Ebu Afek adındaki yahudi şairler, İslâma karşı
  haddi aştıkları için öldürülmüşlerdi. Yahudi
  kabileler içinde düşmanlıklarını ilk önce açığa
  vuran Kaynuka yahudileri, Bedir zaferini küçümsüyor, sebebini, Mekkeli
  arapların savaş bilmemelerine bağlayıp; "bizimle
  karşılaşsalar da savaş nasıl olurmuş görseler"
  diyerek müslümanları hafife alıyorlardı.
  Bir müslüman kadının yahudiler
  tarafından saldırıya uğraması üzerine çıkan
  olaydan sonra Resulullah (s.a.s), Kaynukaoğullarına savaş
  ilân etti. Müslümanlara karşı büyüklenen bu yahudi kabile,
  tıynetlerindeki korkaklıklarından, sarfettikleri sözleri
  unutup kalelerine kapanmaktan başka ça! re bulamadılar. Müslümanlarla
  çatışma cesaretini gösteremeyen Kaynukaoğulları
  teslim olmaları üzerine Medine’den sürülüp çıkarıldılar
  (bk. ; Kaynukaoğulları).
  Gelişen olaylar çerçevesinde Allah Teâlâ,
  sosyal, iktisadî, siyasî konulardaki ayetlerini, hikmetine binaen bir
  nüzul sebebi çerçevesinde gönderirken, İslâm savaş hukukuna
  dair teşrii de oluşmaya başlamıştı. İslâm,
  canlı bir hayat dini olduğu için, inen hükümler hemen toplum
  hayatına yansıtılıyor ve müslümanlar tarafından
  hazmedilerek, yaşayışlarını onlara göre düzene
  koyuyorlardı. İslâm tebliğinin Mekke safhası,
  nasıl ki kıyamete kadar sürecek tevhid mücadelesinde insanlara
  örnek teşkil etsin diye Allah tarafından o seçkin topluluğa
  yaşatılmışsa, Medine dönemi de, kıyamete kadar müslümanların
  ferdi yaşayışlarından devlet düzenine kadar her
  şeyleri için örnek olsun diye, yine o seçkin sahabeler topluluğuna
  yaşatılmakta idi.
  Bedir savaşından sonra Resulullah, Mekke müşrikleriyle
  müttefik konumundaki müşrik kabilelere karşı
  akınlara girişmişti. Bedir’de müslümanların elde
  ettiği zafer ve Kaynukaoğullarının ihanetlerine
  karşılık sürülmeleri, geri kalan yahudileri çileden çıkarmıştı.
  Bütün peygamberlere ihanet eden bu kavim, Resulullah (s.a.s).ile yaptığı
  antlaşmaya aykırı olarak Mekke müşrikleriyle gizliden
  gizliye komplolar hazırlamaya girişti. Yahudi liderlerinden
  şair Ka’b b. Eşref, Bedir zaferini duyduğu zaman
  üzüntüsünden;
  "Bugün yerin altı üstünden yeğdir"
  demiştir. Bu adam Mekke’ye gidiyor ve Bedrin intikamını
  almaları için onları harekete geçirmeye çalışıyor,
  yahudilerin kendilerine yardım yapacağına dair taahhütlerde
  bulunuyordu. Düşmanlıkta alenî davranan ve ileri giden bu
  yahudi öldürülerek fesatı engellenmişti.
  Bedir mağlubiyetini bir türlü hazmedemeyen ve
  öfkeden çılgına dönen müşrikler, intikam almak için
  hemen hazırlıklara girişmişlerdi. Bedir öncesi, Ebu
  Süfyan’ın Mekke’ye ulaştırdığı kervandan
  herkes sadece sermayelerini almış, kervanın 250.000 dirhem
  tutarındaki toplam kârı ordu teşkilinde harcanmak için
  ayrılmıştı. Mekke dışındaki bir çok
  kabileye heyetler gönderilerek para karşılığında
  asker toplama yoluna gidildi. Ordunun mümkün olduğu kadar büyük
  ve kalabalık olması gerekiyordu. Zira Medine’ye doğru yürüme
  cesaretini ancak bununla kendilerinde bulabilirlerdi.
  vikipedi de ayrı ayrı konular aldığından özet olarak atmak daha uygun olur 4. 09.Mayıs.2012, 16:13
  2
  Site Doktoru  MEDİNE DÖNEMİİnsanlığın, cehaletin, şirkin
  ve putperestliğin karanlığından ilâhi gerçeklerin
  aydınlığına kavuşup, ebedî kurtuluşa
  erebilmesi için gönderilen son din olan İslâm’ın örnek bir
  topluluk tarafından nasıl yaşanacağının
  ortaya konduğu ve insanı insana köle olmaktan kurtaran, bunu
  bütün insanlığı kucaklayacak şekilde hakim
  kılmanın bir vasıtası olan İslâm’ın devlet
  sisteminin kurulduğu Medine’ye hicretle başlayıp,
  Resulullah (s.a.s)’in ölümüne dek süren on senelik tebliğ ve
  cihat dönemi.
  İslâm, Resulullah (s.a.s)’in yirmi üç yıllık
  bir tevhid mücadelesi sonucunda tamamlanmış, kemale
  ermiştir. Bu tebliğin, ilk ayetin vahyoluşundan
  Resulullah’ın Medine’ye hicretine kadar olan on üç senelik
  bölümü Mekke Dönemi* olarak adlandırılır. Mekke Dönemi,
  müslümanların takibata uğradığı, her türlü
  eziyet ve işkencenin onlara acımasızca reva görüldüğü
  bir dönemdir. Allah Teâlâ, mustaz’aflardan oluşan bu ilk inananlar
  topluluğunu insan tahammülünün ötesinde zorluklarla imtihan
  ediyor, kurulacak İslâm devletinin sarsılmaz temel
  taşları olmaları için ruhî bir hazırlık
  safhasından geçiriyordu. Bu insanlar aynı zamanda kıyamete
  kadar gelecek müslüman nesillere, tağutların
  yıldırma ve her türlü işkencelerine karşı
  nasıl tahammül etmeleri gerektiğinin örneklerini veriyorlardı.
  Mekkeli müşrikler, inananları susturmak için
  bütün yolları denemiş, ancak uyguladıkları zalimce yöntemler
  neticesinde, iman edenlerin dinlerinden vazgeçeceklerini umdukları
  halde, onların imanlarında daha da
  sağlamlaştıklarını ve kendilerine karşı
  koymada dirençlerinden hiç bir şey kaybetmediklerini görmüşlerdi.
  Bu, onların tamamen sertleşmelerine ve müslümanların
  Mekke’de yaşamalarını imkânsız kılacak kararlar
  almalarına sebep olmuştu.
  Bir zaman sonra boykot edilen ve görüldükleri her
  yerde saldırıya uğrayan müslümanlar için Mekke’de barınma
  imkânları tamamen ortadan kalkmıştı. Bu insanlar,
  sırf rabbimiz Allah’tır dedikleri ve onların
  taptıkları saçma ilâhlarına tapınmayı
  reddettikleri için bütün bu zulümlere muhatap oluyorlardı.
  Peygambere tabi olan ve müslümanca yaşamak için her şeyini
  feda etmeye hazır bu insanlar imanlarından dolayı zulüm
  görmeyeceklerini bildikleri Habeşistan gibi uzak ve yabancı bir
  diyara hicret etmek zorunda kalmışlardı. Ancak bu hicret
  Mekke’de dayanılmaz baskılardan bunalan Müslümanların bir
  an olsun rahatlayabilmeleri için, geçici bir çözüm olarak düşünülmüştür.
  Bu arada kendisine iman etmediği halde Resulullah
  (s.a.s)’i müşrik zorbaların bütün saldırılarına
  karşı korumayı, her türlü zorlama ve tehditlere rağmen
  sürdüren amcası Ebu Talib vefat edince onun yerine
  Haşimoğullarının başına İslâm’a karşı
  en acımasız kimselerden biri olan Ebu Leheb geçmişti.
  Artık Resulullah için Mekke yaşanmaz bir hale gelmişti. O,
  Mekke’de ilâhî merhamete karşı, kalpleri mühürlenmiş müşriklerin
  her gün değişik türde saldırılarına maruz
  kalıyordu. Bunun üzerine o, kendisinin tebliğine kulak
  verebilecek başka topluluklara yönelmek zaruretini hissetmişti.
  Bunun için ilk önce Taif’e gitmiş, ancak orada kimseye birşey
  dinletemediği gibi, taşa tutulmuştu. O, Mekke’den
  ayrıldığı zaman Ebu Leheb onu "toplum
  dışı" ilân ederek tekrar Mekke’ye dönmesini de
  engellemek istemişti. Bu durumda birilerinin ona eman hakkı
  tanıması gerekiyordu ki, Mekke’ye girebilsin. Kendisini himayesi
  altına almak için müracat ettiği üçüncü kimse olan Mut’im
  İbn Adiyy bu isteğini kabul etmiş ve tekrar Mekke’ye geri dönebilmişti.
  Tevhidî gerçekleri tebliğ görevine başlamasından sonra
  çektiği onca ızdırablara ve her geçen gün sistematik bir
  şekilde zorlaşan güçlüklere ve kavminin azgınlıklarına
  rağmen o, Allah’ın kelimesini yüceltmek için yılmadan ve
  hiç bir tehlikeden korkmadan sarsılmaz bir kararlılıkla mücadelesini
  sürdürmüştür.
  Resulullah (s.a.s), tevhid akidesini insanlara tebliğ
  etmede; Mekke panayırlarına ticaret ve cahilî âdetler üzere
  haccetmek için gelen yabancıları hedef almaya yöneldi.
  Onlara Allah Tealâ’nın kendisine vadettiği
  gerçekleri bildirerek, kendisine sahip çıkmalarını
  istiyordu. Resulullah onlara şöyle diyordu: "Beni himayeniz altına
  alın ve benim sözlerimi dinleyin; görürsünüz ki, İran ve
  Bizans İmparatorluklarının sahip ve efendileri sizler
  olursunuz". Ancak o, girdiği onbeş çadırdan da red
  cevabı alarak kovulmuştu. Neticede Allah Tealâ’nın takdir
  ettiği ve hidayetine lâyık gördüğü bir grubu Akabe
  mevkiinde İslâm’a davet ettiğinde, onlar hiç tereddüt
  göstermeden iman etmişlerdi. Altı kişilik bu küçük
  topluluk, Medine’de sürekli mücadele halinde olan iki rakip kabileden
  Hazrec kabilesine mensup kimselerden oluşuyordu. Bu altı
  kişi memleketlerine döndüklerinde, büyük bir heyecanla iman
  ettikleri yeni tevhidî dinlerini diğer insanlara anlatmaya
  koyulmuşlardır. Bir sonraki yıl yine Akabe mevkiinde
  Resulullahla buluşan on iki Medineli’den onu Hazrecli ve ikisi de Evs
  kabilesindendi. İşte bu buluşmadadır ki, Medine döneminin
  temellerini oluşturan ve tarihe birinci Akabe bey’atı olarak geçen
  bey’at gerçekleşmişti.
  Resulullah (s.a.s), onlara dinin bir takım temel
  prensiplerini bildirmiş ve bunlara uymaları konusunda onlardan
  kesin söz almıştı. Resulullah (s.a.s), İslâm’ı
  öğretmek için Mus’ab b. Umeyr’i onlara hoca tayin ederek Medine’ye
  göndermişti. Bir yıl sonra Mus’ab, Resulullah’a sunduğu
  raporunda Medine’de İslâm’ın konuşulmadığı
  bir evin kalmadığını bildiriyordu.
  Birinci Akabe Bey’atin’den bir yıl sonra, yine
  aynı mevkide bu sefer, ikisi kadın yetmiş üç kişiden
  oluşan Medineli müslümanlarla buluşmuş ve İkinci
  Akabe Bey’ati olarak adlandırılan bey’at gerçekleştirilmişti.
  Bu bey’atla Resulullah Medinelilere, Medine’ye hicret etmek
  istediğini bildirmiş ve kendisini bütün düşmanlarına
  karşı koruyacaklarına ve emrinden
  ayrılmayacaklarına dair kesin söz vermelerini istemişti.
  Medineli müslümanlar, Resulullah (s.a.s)’i savaşta ve
  barışta, her türlü tehlike ve tehditlere karşı
  koruyacaklarına dair söz vermişlerdi.
  Resulullah (s.a.s), Medine’de oluşan İslâm
  cemaatini teşkilatlandırmak maksadıyla her sop için bir başkan
  seçmiş ve bunların hepsine birden, Es’ad İbn Zürâre’yi
  başkan tayin etmişti.
  Bu bey’attan sonra Resulullah (s.a.s)’a Medine’ye
  hicret emri verildi (Buharî, Menâkibul-Ensar, 45). Bunun üzerine
  Mekke’de bulunan müslümanlar küçük gruplar halinde Medine’ye gitmeye
  başladı. Kısa zaman sonra Mekke’de, yakınları
  tarafından engellenen kimseler ve Resulullah (s.a.s), Hz. Ebu Bekir
  ve Hz. Ali’den başka kimse kalmamıştı.
  İslam’ın bu şekilde Mekke dışına
  taşması, Mekke şehir devletini idare edenleri tedirgin
  etmişti. Çünkü onlar, Resulullah (s.a.s)’ın Medine’de meydana
  getireceği gücün ileride kendi müşrik yönetimlerine son
  verecek bir duruma gelmesinden korkuyorlardı. Zaten Hicret, Müslümanlar
  için bir kaçış değildir. Zira onlar Allah’tan başka
  korkulacak bir gücün varlığına inanmıyorlardı.
  Onlar, Allah ve Resulünün emrettiklerine uyarak dinleri uğruna her
  şeylerini feda etmişlerdi. Bu hicret, Allah Teâlâ’nın
  tesbit etmiş olduğu bir hareket stratejisinin uygulanmaya
  konmasından başka bir şey değildir.
  Tehlikenin boyutlarını kavrayan Mekke müşrikleri,
  önemli kararlarını almak için toplandıkları bir
  meclis olan Darü’n-Nedve’de bir araya gelerek Resulullah’ı öldürme
  kararı almışlardı. Ancak onlar, Allah Tealâ’nın
  Resulünü korumakta olduğundan habersizdiler. Onların
  kurduğu komplo hiç bir işe yaramamış, Resulullah
  (s.a.s), Hz. Ebu Bekir (r.a) ile yaptığı tehlikeli bir
  yolculuktan sonra Medine’ye ulaşmıştı. O, ilk önce
  Medine’nin girişinde Kuba köyünde konaklamış ve burada
  bir mescit inşa etmişti.
  Kuba’da birkaç gün dinlendikten sonra Medine’ye
  hareket eden Resulullah (s.a.s)’i Medineli müslümanlar büyük bir coşku
  içerisinde karşılamış ve herkes, onu evinde konaklama
  şerefine nail olmak için yarışa girmişlerdi. O,
  başını boş bıraktığı devesinin
  çöktüğü boş arsaya en yakın olan Ebu Eyyub el-Ensarî’nin
  evine yerleşmişti.
  Resülullah (s.a.s)’in Kübaya ulaşmasıyla
  İslâm vahyinin Mekke dönemi olarak adlandırılan ve
  kendine has bir özelliği olan dönemi kapanıyor ve İslâm’ı
  insanlara ulaştırıp, onların müşrik
  zorbaların tahakkümünden ve şirkin
  karanlığından kurtarmak için kuvvetin teşkilatlandırılıp,
  devlet şekline sokulmasıyla birlikte Resulullah (s.a.s)’in
  vefatına kadar on sene sürecek olan yeni bir dönem başlıyordu.
  Resulullah (s.a.s)’in ilk işi devesinin çöktüğü
  arsayı sahiplerinden satın alarak buraya bir mescit inşa
  etmek olmuştur. Mescid-i Nebî adı ile anılan bu mekânın
  İslâm devletinin oluşumu ve yönetilmesinde gördüğü
  fonksiyon oldukça büyüktür (bk. Mescid-i Nebî mad.).
  Resulullah (s.a.s), Medine’ye hicret ettiği zaman,
  burada Mekke’deki gibi bir devlet yoktu. İki büyük Arap kabilesi
  olan Evs ve Hazrec’den başka, varlıklarını bu
  kabileleri birbirine karşı çatıştırarak sürdüren
  Benu Kaynuka, Benu Nadr ve Benu Kureyza adlarında üç yahudi
  kabilesi bulunmaktaydı. Ayrıca bu yahudi kabileleri
  arasında da bir birlik yoktu. Bu anarşi ortamı herkesi
  bıktırmış olduğu için, bütün kabileler
  Abdullah İbn Ubeyy’in Medine’de Kral ilân edilerek bir devlet
  otoritesinin kurulması yolunda bir karar üzerinde anlaşmalarını
  sağlamıştı. Hatta bunun için bir krallık
  tacının yapılması için de sipariş bile
  verilmişti. Ancak henüz devlet teşekkül etmiş
  değildi. Bu durum Resulullah’ın işini
  kolaylaştırıyordu. O, ilk iş olarak, yahudiler ve
  diğer müşrik Araplar da dahil herkesi toplayarak
  hazırladığı anayasa çerçevesinde bir devlet kurulmasını
  sağlama yoluna gitti. Elli iki maddeden oluşan anayasa, herkesin
  hak ve sorumluluklarını belirtirken aynı zamanda idarenin müslümanların
  elinde olmasını öngörüyordu (bu anayasanın maddeleri için
  bk. Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, İstanbul 1980, I,
  220 vd.).
  Medine’de müslüman nüfus azınlıkta
  olmasına rağmen, kurulan devlet bir İslâm devleti niteliğinde
  olup, bunun tabii başkanı da Resulullah (s.a.s)’dir. Daha önce
  Medine’de bir devlet yapısının olmayışı,
  Resulullah (s.a.s)’ın İslâm devletini kurup hiç kimse ile bir
  çatışmaya girmeden onu istediği gibi
  teşkilatlandırmasını
  kolaylaştırmıştı. Ancak İslâm devletinin
  kurulmasıyla krallığı suya düşen Abdullah
  İbn Ubeyy zahiren iman etmiş gözükerek, Medine İslâm
  devletini sabote etmek için var gücüyle çalışıyordu. Münafıkların
  lideri konumunda bulunan İbn Ubeyy, Medine dönemi boyunca,
  müslümanları sıkıntıya sokan etkili nifak
  hareketlerinin tezgâhlanmasında oldukça büyük rol oynamıştır.
  Mekke’den her şeylerini terkederek Allah yolunda
  hicret eden muhacirlerin Medine’deki
  yaşayışlarını kolaylaştırmak ve sosyal
  hayata adapte etmek için Resulullah (s.a.s), her bir muhaciri bir Ensarla
  kardeş ilân etmiş ve bu kardeşlik birbirine mirasçı
  olmak kadar ileri götürülmüştü. Bu olay tarihe
  "Muahat" * adıyla geçmiş ve Ensar’ın Allah
  yolunda, din kardeşleri için hiç tereddüt etmeden ne kadar büyük
  fedakârlıklarda bulunduklarını ortaya koymuştur.
  Artık, Mekke’de sadece bir cemaat statüsünde
  olan müslümanlar Medine’ye hicretle devletlerini kurmuş, bu da
  İslâm’ın tebliğ stratejisinde önemli değişiklikleri
  beraberinde getirmişti. Mekke döneminde savaş ferdi olaylara
  itiraz edilmemekle birlikte genel anlamda yasaklanmıştı. Bu
  dönemin tabiatı bunu gerektirdiği için Allah Tealâ, onca işkence
  ve saldırılara rağmen müşriklere karşı
  silahla karşılık verilmesine izin vermemişti.
  İkinci Akabe Bey atının peşinden,
  Ensar’dan Abbas ibn Ubade; "Ya Resulullah, izin ver sana eziyet eden
  müşrikleri kılıçtan geçirelim" dediğinde
  Resulullah (s.a.s): Henüz bununla emrolunmadık,
  arkadaşlarınızın yanına dönün" buyurmuştu
  (Ahmet b. Hanbel, III, 462).
  Hicretle birlikte, devletin kurulmasından hemen
  sonra, Allah Teâlâ inananlara İ’lay-ı Kelimetullah için kıyamete
  kadar sürecek cihatın kapısını açıyordu:
  "Zulme uğratılarak kendilerine savaş açılan
  kimselerin karşı koyup savaşmasına izin
  verilmiştir. Allah onlara yardım etmeye elbette kadirdir"
  (el-Hac, 22/39).
  Mekkeli müşrikler, hicretten sonra, kendileri açısından
  durumun vahametini anladıkları için Medineliler’den, Resulullah
  (s.a.s)’i öldürmeleri, en azından Medine’den sürmelerini
  istiyorlardı. Bu yapılmadığı takdirde Medine’yi
  işgal edecekleri tehditlerini savuruyorlardı. Resulullah
  (s.a.s), Medine’deki küçük müslüman toplumu teşkilatlandırmaya
  gayret gösterirken, sınırları tespit edilmiş ve henüz
  bir şehir devleti niteliğindeki bölgenin dışında
  kalan gayrimüslim kabilelerle ittifak veya saldırmazlık
  antlaşmaları yaparak dışardan gelebilecek bir
  tehlikeyi karşılayacak bir ortam hazırlamaya çalışıyordu.
  Ancak burada önemli olan husus, müslümanlar, planlarını
  savunmaya değil, İslâm tebliğinin aktif olarak diğer
  insanlara da ulaştırılması üzerinde yapıldığıdır.
  Bunun için askerî gücün kaçınılmazlığı açıktır.
  Bundan dolayıdır ki Hicret, sadece Mekkeli müslümanların
  Medine’ye intikali ile sınırlı tutulmamış, nerede
  olursa olsun iman eden herkesin Medine’ye hicreti farz
  kılınmıştır. Mekke’nin fethine kadar geçerli
  kalan bu hüküm, Mekke’nin fethiyle artık gerek
  kalmadığı için kaldırılmıştır.
  Resulullah (s.a.s), siyasî, sosyal ve cihatla alakalı
  inen ayetleri, Mescid-i Nebi’de ashabına öğretiyor, ayrıca
  Mescid-i Nebi’ye eklenen ve İslâm öğretiminin ilk
  üniversitesi mahiyetiniz olan Suffa’da yetişmiş ashabın
  katılımıyla bu eğitim faaliyetleri bütün
  müslümanları kapsayacak şekilde yerine getiriliyordu.
  Bu teşkilatlanma ve eğitim çalışmaları
  yanında İslâm devletinin en önemli düşmanı olan
  Mekkeli müşrik güçlere karşı silahlı bir faaliyetin
  hazırlıkları da yapılıyordu. Resulullah (s.a.s),
  Hicretten yedi ay sonra, Mekkeli müşriklere ait ve başında
  Ebu Cehil’in bulunduğu bir ticaret kervanını vurmak için
  Hz. Hamza komutasında otuz kişilik bir birliği Medine’den
  yola çıkardı. Ancak her iki tarafın da müttefiği
  olan Mecdi b. Amr’ın araya girmesiyle, savaş pozisyonu alan
  kuvvetler savaşmadan ayrılmışlardı.
  Bu olaydan bir ay sonra, altmış kişilik
  bir kuvveti Ubeyde b. el-Haris komutasında yine Mekke
  kervanının yolunu kesmek için göndermişti. Seniyyetül-Murre
  mevkiinde karşılaşan kuvvetler arasında yine ciddi bir
  çatışma meydana gelmemişti. Bununla birlikte, Mekke müşrikleri
  ile müslümanlar arasında tam bir savaş hali
  yaşanıyordu. Bunun için, bu kervanlara yapılan
  saldırılar, basit birer yol kesme hareketi değildi. Müşriklere
  ait ticaret kervanlarının İslâm devletinin nüfuz
  bölgelerinden geçmesi engellenerek, savaş halinde bulunan güçlerin
  ekonomilerinin çökertilmesi hedefleniyordu. Ayrıca bu küçük
  çaplı askerî operasyonlarla müslümanların savaş
  yeteneklerinin geliştirilmesi ve tecrübe kazanmalarını
  sağlayarak, ilerdeki büyük savaşlar için İslâm
  ordusunun alt yapısı oluşturulmaya çalışılıyordu.
  Hicrî birinci senenin sonunda Sa’d b. Ebi Vakkas
  komutan tayin edilerek, yirmi kişilik bir kuvvetle el-Harrar bölgesine
  gönderilmişti. Ancak, Mekke kervanı bir gün önceden burayı
  terkettiği için yine bir çatışma olmadan Medineye dönülmüştü.
  Hicrî ikinci senenin Şevval ayında, ikiyüz
  kişilik bir kuvvetle Resulullah (s.a.s)’ın bizzat askerî sefere
  çıktığı görülmektedir. Bedir yakınlarındaki
  Vaddan bölgesine kadar giden Resulullah (s.a.s), bu bölgede oturan Benu
  Damra kabilesi ile bir saldırmazlık antlaşması
  yapmıştı. Bundan bir ay sonra Resulullah (s.a.s), ikiyüz
  kişilik bir kuvvetle Medine’nin kuzey batı tarafında
  bulunan Buvat bölgesine gitti. Mekke kervanlarını
  sıkı bir takibe alan Resulullah (s.a.s), çıktığı
  seferler esnasında bir takım kabilelerle. antlaşmalar
  akdediyor ve Medine etrafındaki kabileleri Mekkeli müşriklere
  karşı kendi tarafına alıyordu.
  Bu arada, Şam ticaret yolunun müslümanlar tarafından
  kontrol altına alınması Mekke müşriklerinin
  tedirginliğini oldukça artırmıştı. Hicri ikinci
  yılın Cemaziyel-Ahir ayında, Kurz b. Cabir’in
  komutasındaki Mekkeli bir birlik Medine’nin dış
  mahallelerine baskın düzenlemiş ve buraları
  yağmalamıştı. Medine’ye henüz dönmüş bulunan
  Resulullah (s.a.s), bu Mekkeli birliği yakalamak için peşlerine
  düştüyse de, kaçıp gittiklerinden onlara yetişmesi mümkün
  olmamıştı. Bu olay müslümanlar için üzüntü verici
  olmuştu. Bunun üzerine Mekke’den bir kervanın yola çıktığı
  haberi alınınca Resulullah (s.a.s), hemen Medine’nin güney batı
  tarafında bulunan Benu Damra arazisine doğru yola çıktı.
  Burada Müdlic kabilesine mensup olup, hicret esnasında Resulullah
  (s.a.s)’i yakalamak isteyen, ancak sonra iman eden Suraka Resulullah
  (s.a.s)’i kabile mensupları ile birlikte büyük bir coşku ile
  karşılamıştı. Suraka’nın müslümanları
  ağırlaması esnasında Mekke kervanı savuşup
  gitmişti. Bu sefer esnasında savaşçıların
  sayısı yüz elli kişi kadardı.
  Suriye’ye giden kervanın yolunun kesilmesini
  sağlamak için Resulullah (s.a.s) iki kişiyi istihbarat
  maksadı ile Suriye’ye göndermişti. Ayrıca oniki
  kişilik bir birliği Abdullah b. Cahş komutasında,
  Mekke devletinin müslümanlar hakkında tasarladıkları
  planları öğrenmek için tehlikeli bir görevle -Mekke’nin
  güneyinde,. Mekke ile Taif arasında bir yer olan Nahle mevkiine gönderdi.
  Bu birliğin gittiği yerin gizliliğini muhafaza için
  görevlerini bildiren mühürlü talimatın iki gün yol alındıktan
  sonra açılması emredilmişti. Bu birlik Nahle bölgesine
  geldiğinde Mekkelilere ait üzüm ve deri yüklü bir kervanla karşılaştı.
  Görevi sadece haber toplamak olan birliğin komutanı Abdullah
  İbn Cahş, bu kervana saldırı emri vermiş sonuçta
  bir müşrik öldürülmüş, iki esir alınmış ve
  kervandaki mallara ganimet olarak el konmuştu. İslâm devletine
  ait askerî birlikler düşmanla ilk defa ciddi bir çatışmaya
  girmiş oluyordu.
  Şam tarafına gitmiş olan kervanın dönüşte
  ele geçirilmesi için hazırlıklara girişildi. Bu
  kervanın yakalanması çok önemliydi. Çünkü Mekkeli müşrikler,
  Medine’de gün geçtikçe güçlenen İslâm devletine nihai darbeyi
  vurup ortadan kaldırmak için gerekli olan finansı sağlamak
  gayesiyle Ebu Süfyanın liderliğinde bu büyük kervanı
  Suriye’ye göndermişlerdi. Bu kervanın dönüş haberi
  Medine’ye ulaşınca Resulullah (s:a.s), Ebu Lübabe’yi Medine’de
  vekil bırakarak, Hicri ikinci yılın Ramazan ayında
  üçyüz kişiden oluşan ashabıyla birlikte yola çıktı.
  Bunu öğrenen Ebu Süfyan, kervanı kurtarmak için güzergah değiştirirken,
  aynı zamanda durumu Mekke’ye bildirerek acilen yardım
  yetiştirilmesini istemişti.
  Böyle bir fırsatı kaçırmak istemeyen
  Ebu Cehil Mekke’de dolaşarak halkı galeyana getirmeye çalışıyordu.
  O, topladığı bin kişilik kuvvetin başına geçerek
  Medine’ye doğru yola çıkmıştı. İslâm
  ordusu Zefiran denilen yere geldiğinde, Mekkeliler’in kalabalık
  bir ordu ile yola çıktıkları haberi Peygamber’e
  ulaşmıştı. Diğer taraftan Ebu Süfyan kervanı
  kurtarmış ve tehlikeyi atlattığını yola çıkmış
  bulunan Mekke ordusuna bildirmişti. Ancak Ebu Cehil,
  yakaladığı bu fırsatı değerlendirmek için
  yoluna devam etti. Ashabıyla bir durum değerlendirmesi yapan
  Resulullah (s.a.s), onların Allah yolunda savaşmadaki
  kararlılıklarını görünce kendi ordusundan üç kat
  daha kalabalık müşrik güçlerle savaş kararı
  alınarak yola devam edildi. Bedir mevkiine gelindiğinde, vaziyet
  almış durumdaki düşman ordusuna karşı
  mevzilendi.
  Bu savaş İslâm’ın kaderini belirleyecek
  bir mahiyet arzetmekte idi. Bu savaş ya kazanılacaktı veya
  üç yüz kahraman mücahitle birlikte İslâm risaleti tarihe karışacaktı.
  Durumun ciddiyetini, Resulullah (s.a.s)’in Rabbine yaptığı
  şu tazarru açıkca ortaya koymaktadır: "Allah’ım,
  vadettiğin yardımını bugün lütfet. Ey Rabbim, bugün
  şu küçük ordu yok olup giderse yeryüzünde sana kulluk eden kimse
  kalmayacak".
  Allah Tealâ bu esnada mü’minlere zaferi müjdeleyen
  şu ayeti vahyediyordu:
  "Bütün bu toplananlar (müşrikler) hezimete
  uğrayacak ve arkalarına dönüp kaçacaklardır"
  (el-Kalem, 68/45).
  17 Ramazan günü (13 Mart 624) yapılan
  savaşta Allah Teâlâ’nın vadi gerçekleşmiş ve düşman
  ordusu büyük bir hezimete uğratılmıştı. Ebu
  Cehil ve diğer bir grup ileri gelen müşrikler de dahil
  yetmiş müşrik öldürülmüş, çok sayıda da esir
  alınmıştı. İslâm ordusunun verdiği
  şehit sayısı ise on dört kişiydi (bk. Bedir Gazvesi).
  Bedir savaşı, Medine İslâm devletinin
  temellerini sağlamlaştırmış, inananlara büyük
  moral gücü kazandırmıştı. Artık bu savaşla
  hak batıla üstün gelmiş, küfrün, şirkin ve
  putperestliğin yeryüzünden silinip atılması için
  İslâm cihatı meşalesi tutuşturulmuştu.
  Bedir’den Medine’ye dönüldüğü zaman, İslâm’a
  duydukları düşmanlıktan dolayı içlerini kemiren ve
  müslümanların kazandığı bu büyük zaferi
  hazmedemeyen ve kahrolan yahudiler, düşmanlıklarını açığa
  vurmaya ve değişik yollarla müslümanlara sataşmaya
  başlamışlardı.
  İffetsiz bir kadın şair olan Asma binti
  Mervân ile Ebu Afek adındaki yahudi şairler, İslâma karşı
  haddi aştıkları için öldürülmüşlerdi. Yahudi
  kabileler içinde düşmanlıklarını ilk önce açığa
  vuran Kaynuka yahudileri, Bedir zaferini küçümsüyor, sebebini, Mekkeli
  arapların savaş bilmemelerine bağlayıp; "bizimle
  karşılaşsalar da savaş nasıl olurmuş görseler"
  diyerek müslümanları hafife alıyorlardı.
  Bir müslüman kadının yahudiler
  tarafından saldırıya uğraması üzerine çıkan
  olaydan sonra Resulullah (s.a.s), Kaynukaoğullarına savaş
  ilân etti. Müslümanlara karşı büyüklenen bu yahudi kabile,
  tıynetlerindeki korkaklıklarından, sarfettikleri sözleri
  unutup kalelerine kapanmaktan başka ça! re bulamadılar. Müslümanlarla
  çatışma cesaretini gösteremeyen Kaynukaoğulları
  teslim olmaları üzerine Medine’den sürülüp çıkarıldılar
  (bk. ; Kaynukaoğulları).
  Gelişen olaylar çerçevesinde Allah Teâlâ,
  sosyal, iktisadî, siyasî konulardaki ayetlerini, hikmetine binaen bir
  nüzul sebebi çerçevesinde gönderirken, İslâm savaş hukukuna
  dair teşrii de oluşmaya başlamıştı. İslâm,
  canlı bir hayat dini olduğu için, inen hükümler hemen toplum
  hayatına yansıtılıyor ve müslümanlar tarafından
  hazmedilerek, yaşayışlarını onlara göre düzene
  koyuyorlardı. İslâm tebliğinin Mekke safhası,
  nasıl ki kıyamete kadar sürecek tevhid mücadelesinde insanlara
  örnek teşkil etsin diye Allah tarafından o seçkin topluluğa
  yaşatılmışsa, Medine dönemi de, kıyamete kadar müslümanların
  ferdi yaşayışlarından devlet düzenine kadar her
  şeyleri için örnek olsun diye, yine o seçkin sahabeler topluluğuna
  yaşatılmakta idi.
  Bedir savaşından sonra Resulullah, Mekke müşrikleriyle
  müttefik konumundaki müşrik kabilelere karşı
  akınlara girişmişti. Bedir’de müslümanların elde
  ettiği zafer ve Kaynukaoğullarının ihanetlerine
  karşılık sürülmeleri, geri kalan yahudileri çileden çıkarmıştı.
  Bütün peygamberlere ihanet eden bu kavim, Resulullah (s.a.s).ile yaptığı
  antlaşmaya aykırı olarak Mekke müşrikleriyle gizliden
  gizliye komplolar hazırlamaya girişti. Yahudi liderlerinden
  şair Ka’b b. Eşref, Bedir zaferini duyduğu zaman
  üzüntüsünden;
  "Bugün yerin altı üstünden yeğdir"
  demiştir. Bu adam Mekke’ye gidiyor ve Bedrin intikamını
  almaları için onları harekete geçirmeye çalışıyor,
  yahudilerin kendilerine yardım yapacağına dair taahhütlerde
  bulunuyordu. Düşmanlıkta alenî davranan ve ileri giden bu
  yahudi öldürülerek fesatı engellenmişti.
  Bedir mağlubiyetini bir türlü hazmedemeyen ve
  öfkeden çılgına dönen müşrikler, intikam almak için
  hemen hazırlıklara girişmişlerdi. Bedir öncesi, Ebu
  Süfyan’ın Mekke’ye ulaştırdığı kervandan
  herkes sadece sermayelerini almış, kervanın 250.000 dirhem
  tutarındaki toplam kârı ordu teşkilinde harcanmak için
  ayrılmıştı. Mekke dışındaki bir çok
  kabileye heyetler gönderilerek para karşılığında
  asker toplama yoluna gidildi. Ordunun mümkün olduğu kadar büyük
  ve kalabalık olması gerekiyordu. Zira Medine’ye doğru yürüme
  cesaretini ancak bununla kendilerinde bulabilirlerdi.
  vikipedi de ayrı ayrı konular aldığından özet olarak atmak daha uygun olur

+ Yorum Gönder