Konusunu Oylayın.: Kur’an-ı kerim kıssaları ve düşündürdükleri

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Kur’an-ı kerim kıssaları ve düşündürdükleri
 1. 05.Mayıs.2012, 13:45
  1
  Misafir

  Kur’an-ı kerim kıssaları ve düşündürdükleri


  Kur’an-ı kerim kıssaları ve düşündürdükleri Mumsema KUR’AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

  lütfen bana yardım edebilirmisin


 2. 05.Mayıs.2012, 13:45
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  KUR’AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

  lütfen bana yardım edebilirmisin

 3. 05.Mayıs.2012, 19:25
  2
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,609
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 227
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: Kur’an-ı kerim kıssaları ve düşündürdükleri
  Kur’ân-ı Kerim farklı konuları içermektedir. Bunlar içinde yer alan kıssalar,
  insanın geçmişi, içinde yaşadığı zamanı ve geleceği hakkında karar
  vermesine yardımcı olur. Kur’an’da konuyla ilgili 1600 civarında ayetin
  olduğu ileri sürülmektedir. Kıssa; geçmişte olmuş bir olayı, daha sonra
  gelecek insanlara, ders verilmek istenen kısmını aktarma olarak ifade edilir.
  Söz konusu kelimenin kullanılış itibariyle, anlatma, açıklama, birinin izini
  takip etme, haber ve tarihi bilgi gibi anlamlara gelir. Kıssalar doğru ve ibret
  verici olayları tasvir etmesi açısından önem taşımaktadır. Amacı Allah’ın
  birliğini ispat ve insanlığın mutluluğunu temin etmektir. Kıssalarda iyi ve
  kötü toplumların durumu tasvir edilerek iyiler örnek gösterilmektedir.

  Kur’an-ı Kerim farklı konuları içerir. Bunlar arasında yer alan
  kıssalar, insanlığın geçmişi, içinde yaşadığı ortamı ve geleceği hakkında
  karar vermesine yardımcı olur. Kur’ân’ın önemli yerini ihtiva eden kıssalar,
  Kur’an’ın kendisini açıklamak ve yorumlamak, ya da, hayata geçirecek
  biçimde somutlaştırmak için vasıta olarak kullanıldığı gözlenir. Hz.
  Adem’den günümüze, doğruları ve yanlışları algılama imkanı verir. Kıssalar,
  İslam’a inanan insanları müjdeleme, inanmayanları uyarma, terbiye etme,
  haber verme, güzel ahlakı tanıma, akide ve ibadetlerin esasını bilme
  açısından önemlidir.
  1Kıssalarda söylenen ve kıssalarla söylenilenler, bir
  amaçtan ziyade, hedefe götürmede bir vasıta kabul edilir. Kur’ân, insanları
  hidayete ulaştırmak için gönderilmiştir.
  2 Bu yapılırken, hikmet ve güzel öğüt
  kıssalarda kendini gösterir.
  3 Bu bakımdan, kıssalara hikmet ve öğüt
  denebilir. Kıssalarda yaşanmış olaylar etkili bir üslupla anlatılmış, insanlığın
  başına benzer olayların her zaman gelebileceği hatırlatılmıştır. Onlarda sözü
  edilen şahıs, olay, hadise, yer ve zaman unsurlarıyla sunulan hedefler,
  dolaylı bir anlatım ile geliştirilmek istenen bilinçler esas kabul edilmektedir.
  İnsan, kıssalarda tasvir edilen olaylarla kendini ve içinde yaşadığı toplumu
  sorgulama imkanı bulabilir. Kıssalardaki olumlu ve olumsuz anlatımları,
  dünyadaki yaşamı ve geleceği hakkında vereceği kararlarda bir mihenk
  noktası kabul eder. Dolayısıyla, Kur’an kıssalarında verilmek istenilen
  mesajı algılamak, insanlığın sıkıntılardan kurtulması ve Yaratıcısını tanıması
  açısından önem taşır.

  A. KISSAYA VERİLEN ANLAMLAR
  1-“Kıssa” Kavramının Sözlük ve Terim Anlamları
  a)Sözlük Anlamları
  Arapça’da “k-s-s” kökünden gelen “kassa” fiili ve aynı kökten
  türetilen “kasas” ve önemli şahsiyetlerin durumunu açıklamak için kullanılan

  “kıssa” bir kimsenin izini sürüp ardından gitmek,
  5
  birine bir haber
  bildirmek,
  6
  anlatmak ve hikaye etmek
  7
  anlamları için kullanılır.
  8
  Yüce Allah
  kıssayı; akıllılar için ibret, öğüt ve geleceğe ışık tutma, uydurmadan uzak,
  önceki kitapları doğrulayan, her şeyi açıklayan
  9
  ve inananlar için kılavuz
  10
  olarak tanımlar.
  11
  b) Terim Anlamı
  Kur’ân’da yer alan yukarıda belirtilen anlamlardan hareket ederek bir
  tanım yapılacak olursa kıssa; geçmişte olmuş bir olayı, daha sonra gelecek
  insanlara, ders alınacak kısmını aktarmak şeklinde ifade edilebilir.
  Kıssaların, “Kur’an’da “nebe” ve haber” kelimeleriyle de sıkça ifade
  edildiği görülmektedir.
  12
  Kur’ân’daki bu haberler tarihte meydana gelmiş
  olayları anlattığı için gerçek kıssalar,
  13
  hayal ürünü olanlarına ise hikaye
  denilmektedir.
  14
  Kelimenin etimolojik yapısında bulunan iz takip etmek
  anlamı, önemli manalardan birini oluşturur.
  15
  Buna göre kıssa, insanların
  hayatları için ders alması gereken güzel tasvir ve haberlerdir.
  2-Kur’an’daki Anlamları
  Kıssa kelimesinin Kur’ân’da altı çeşit anlamda kullanıldığı gözlenir.
  a) Peygamber kıssalarının zikri,
  16
  b) anlatma,
  17
  c) açıklama,
  18
  d) izini takip

  etme,
  19
  e)haber
  20
  ve f) geçmiş olayları haber veren tarihi bilgi.
  21
  Kur’an-ı
  Kerim’de iki yerde ifade edilen “haber” kelimesi, Hz. Musa’nın kıssasında
  geçmektedir.
  22
  Yukarıda zikredilen kelimelere ilaveten Ashab-ı Kehf’in
  kıssası ifade edilirken; “Biz sana, onların gerçek olan haberlerini
  anlatıyoruz.”
  23
  ayetinde “hakk” “kıssa” ve “nebe” kelimeleri bir arada
  ifade edilmektedir. Bir kıssanın, Yaratıcı tarafından hak ve gerçek
  olduğunun ifade edilmesi, yanlış ve uydurmadan uzak olduğunu
  kanıtlamaktadır. Kıssalarda “en-nebeü”
  24
  kelimesinin, anahtar sözcüğü
  ifade ettiği anlaşılır. Öte yandan, hüccet ve delil anlamında kullanılan ve
  ahıreti ilgilendiren Kasas 66. ayeti istisna edilecek olursa,
  25
  Kur’ân’da yer
  alan “ nebe’ ” ve çoğulu “ enb⒠” kelimelerinin önemli haberler için
  kullanıldığı anlaşılmaktadır. Nebe kelimesiyle ifade edilen kıssalar, şüpheye
  meydan vermeyen önemli hadiseleri ifade etmektedirler.
  26
  Ayrıca “Kitap”
  ve “Sahife” kelimelerinin yer yer kıssa için kullanıldığı da görülür.
  27
  Müşriklerin, Hz. Peygamberden bir ayet istemeleri üzerine, önceki
  kitaplardan misal verilmesi ve diğer peygamberlerin haberlerinin kitaplarda
  zikri buna misal gösterilir.
  28
  3-Kıssaların Çeşitleri, Özellikleri ve Amaçları
  a)Kıssaların Çeşitleri
  Kur’ân’ın genel anlatımı içinde üç çeşit kıssa bulunmaktadır. Birinci
  çeşit kıssalar; peygamberlerin haberleri, kendi kavimlerini tevhid dinine
  davet etmeleri, gösterdikleri mucizeler, toplumun karşı çıkış sebepleri,
  inananların ve inkarcıların sonlarının durumu gibi konuları içerir.
  İkinci çeşit kıssalarda; Peygamberlikleri kesin olmayan şahıslar ve
  bazı toplumların başlarına gelen olaylar dile getirilmektedir. Bu kısma
  Talut, Calut, Zü’l-karneyneyn, Ashab-ı Kehf, Ashab-ı Sebt, Hz. Meryem,
  Ashab-ı Uhdud vs. misal verilir.
  Üçüncü çeşidi ise; Hz. Peygamber dönemindeki olayların
  anlatılmasıdır. Hz. Peygamberin hicreti, savaşları ve insanlarla olan ilişkileri
  bu kısımda değerlendirmek mümkündür.
  29
  b) Kıssaların Özellikleri
  Kur’an-ı Kerim’de yer alan anlatımlara baktığımızda kıssaların,
  hayalden uzak gerçeği yansıtan olayların olduğu anlaşılmaktadır. Kur’ân’da
  bu gerçeği ifade eden ayetler çoktur.
  30
  Buradan hareketle, 1950 yıllarında
  Mısır Ezher Üniversitesinde Ahmed Emin tarafından doktora tezi olarak
  yaptırılan ve kıssaları hayal mahsulü edebî mesel kabul eden çalışmanın
  doğruluğunu kabul etmek mümkün değildir.
  31
  Ancak, kıssaların aşkın
  halinin, küçük büyük, alim cahil, farklı insanların dilinde çeşitli amaçlar için
  kullanılması, onları, aynı zamanda “mesel” haline getirmektedir. Meselden
  farkı, olmuş veya olacak (ahırette olacak) olayları dile getirmiş olmasıdır.
  Meselde ise, böyle bir şart bulunmaz. Öte yandan, Kur’an’da yer alan her
  kıssanın, zamanla bir mesel haline dönüştüğünü, fakat her meselin bir kıssa
  olmadığını söylememiz mümkündür.
  Kur’ân kıssalarında, olaylar bir hikaye veya bir romanda olduğu gibi
  düzenli bir şekilde, bir yerden başlayıp bitirilmez. Olayın sadece bir sahnesi
  tasvir edilir. Bu sahnelerde tevhid ve Peygamberlerin risaletini ispat ağırlık
  kazanır. Örneğin, Hz. Musa ile Firavn arasında geçtiği zikredilen kıssada,
  Firavn’ın inanç sistemi, sihirbazların yanılgıları hatırlatıldıktan sonra Hz.
  Musa’ya verilen mucizelerle, yanlış ve doğru açıklanarak tevhid ve risaletin
  ispatı hedeflenmiş olur.
  32

  Kıssalarda bulunan diğer bir özellik, gerçek olaylara yer verilmesidir.
  Bunlar kıssa ismiyle değil, “nebe”, “enb┠“hadis” ve “zikir” olarak ifade
  edilir. Bu durum kıssaların bir vahiy mahsulü olduğunu ortaya koymaktadır.
  Kıssaların başka bir özelliği de, olayların ayrıntılarına girmekten
  ziyade, verilmek istenen mesajın önem kazanmasıdır. Bundan dolayı,
  onlarda söylenen şeyle iktifa edilmez, alınacak derslere dikkat çekilir. Her
  dönem için önemli ip uçları çıkarılmaya çalışılır. Kıssanın geçtiği dönemde
  olanlardan o dönemde yaşayan insanlar sorumlu olmakla birlikte,
  33
  benzer
  hataların işlenmesi durumunda aynı sonuçların doğacağının akıldan uzak
  tutulmaması gerektiği anlaşılır. Bu açıdan değerlendirdiğimizde, kıssalar her
  asırda ayrı bir önem taşımaktadır.

  29
  Bk. Mennânu’l- Kattan, a.g.e., s. 306.
  30
  Bk. Kehf, 18/13; Kasas, 28/3.
  31
  Bk. Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usulü, Ankara 1979, s. 172.
  32
  Bk., Araf 7/103-107.
  33
  Bk. Bakara, 2/134,141.

  güzel ve doğruları ortaya çıkarmadır. Yüce Yaratıcı, Kur’ân kıssalarıyla

  34
  Geniş bilgi için bk. Görgün, Tahsin

  geçmiş milletlerin özelliklerini belirterek, daha önce gönderilen
  Peygamberler ile Hz. Muhammed’in benzer yönlerine işaret etmiş, hakikatin
  üstün geleceğini hatırlatmış, inananlara teselli vermiş, Allah’a karşı
  gelenlerin sonlarını hatırlatmış ve Müslümanların azmini artırmak
  istemiştir.
  42
  Konuya bu açıdan yaklaşıldığında kıssaların iki amacının olduğu
  gözlenir. a) İnsanları tevhıd inancına uymayan olumsuz alışkınlıklardan
  uzaklaştırmak. b) Hz. Peygamberle Tebliğ edilen inancı işlev hale getirmek.
  Bu iki temel prensip, 1)Tasvir, 2) Talep (yani çağrılan konu), 3) Duyguların
  ifade ediliş şekli ile insanlığa sunulur. Bu yapılırken, geçmiş dönemlerde
  doğru yol üzerinde bulunan insanlara mükafat verildiğini, ilahi dinlerin
  verilerine göre kötü ve yanlış yolda olanların cezalandırıldığını bildirip,
  43
  insanın Yaratıcısını tanıması ve ona nasıl kul olunması gerektiğini göstermek
  olduğu görülür.
  Kur’ân’da yer alan 84 civarındaki olayları anlatan kıssaların
  amaçlarını altı maddede özetlememiz mümkündür: a) İnsanlar arasında
  Tevdid’i hakim kılmak, b)Hz. Peygamberin risaletini ve vahyi ispat etmek,
  44
  b)İlahi dinlerin aynı kaynaktan geldiğini ortaya koymak,
  45
  c) Yüce Allah’ın
  İnananlara yardım edeceğini, inanmayanlara mühlet verdiğini veya azabı
  hatırlatmak,
  46
  d) Seçkin kullara verilen nimetlere işaret ederek, güzel amel
  işlemelerine teşvik etmek, e) Şeytandan sakındırmak
  47
  ve şeytan eksenli
  inançların yanlış olduğunu ortaya çıkarmak.
  48

  Remzi KAYA

  --------------

  bu konu çok uzun daha fazlası için

  tıkla>>>
  http://home.uludag.edu.tr/users/ucmaz/PDF/ilh/2002-11(2)/htmpdf/M-2.pdf


 4. 05.Mayıs.2012, 19:25
  2
  Silent and lonely rains  Kur’ân-ı Kerim farklı konuları içermektedir. Bunlar içinde yer alan kıssalar,
  insanın geçmişi, içinde yaşadığı zamanı ve geleceği hakkında karar
  vermesine yardımcı olur. Kur’an’da konuyla ilgili 1600 civarında ayetin
  olduğu ileri sürülmektedir. Kıssa; geçmişte olmuş bir olayı, daha sonra
  gelecek insanlara, ders verilmek istenen kısmını aktarma olarak ifade edilir.
  Söz konusu kelimenin kullanılış itibariyle, anlatma, açıklama, birinin izini
  takip etme, haber ve tarihi bilgi gibi anlamlara gelir. Kıssalar doğru ve ibret
  verici olayları tasvir etmesi açısından önem taşımaktadır. Amacı Allah’ın
  birliğini ispat ve insanlığın mutluluğunu temin etmektir. Kıssalarda iyi ve
  kötü toplumların durumu tasvir edilerek iyiler örnek gösterilmektedir.

  Kur’an-ı Kerim farklı konuları içerir. Bunlar arasında yer alan
  kıssalar, insanlığın geçmişi, içinde yaşadığı ortamı ve geleceği hakkında
  karar vermesine yardımcı olur. Kur’ân’ın önemli yerini ihtiva eden kıssalar,
  Kur’an’ın kendisini açıklamak ve yorumlamak, ya da, hayata geçirecek
  biçimde somutlaştırmak için vasıta olarak kullanıldığı gözlenir. Hz.
  Adem’den günümüze, doğruları ve yanlışları algılama imkanı verir. Kıssalar,
  İslam’a inanan insanları müjdeleme, inanmayanları uyarma, terbiye etme,
  haber verme, güzel ahlakı tanıma, akide ve ibadetlerin esasını bilme
  açısından önemlidir.
  1Kıssalarda söylenen ve kıssalarla söylenilenler, bir
  amaçtan ziyade, hedefe götürmede bir vasıta kabul edilir. Kur’ân, insanları
  hidayete ulaştırmak için gönderilmiştir.
  2 Bu yapılırken, hikmet ve güzel öğüt
  kıssalarda kendini gösterir.
  3 Bu bakımdan, kıssalara hikmet ve öğüt
  denebilir. Kıssalarda yaşanmış olaylar etkili bir üslupla anlatılmış, insanlığın
  başına benzer olayların her zaman gelebileceği hatırlatılmıştır. Onlarda sözü
  edilen şahıs, olay, hadise, yer ve zaman unsurlarıyla sunulan hedefler,
  dolaylı bir anlatım ile geliştirilmek istenen bilinçler esas kabul edilmektedir.
  İnsan, kıssalarda tasvir edilen olaylarla kendini ve içinde yaşadığı toplumu
  sorgulama imkanı bulabilir. Kıssalardaki olumlu ve olumsuz anlatımları,
  dünyadaki yaşamı ve geleceği hakkında vereceği kararlarda bir mihenk
  noktası kabul eder. Dolayısıyla, Kur’an kıssalarında verilmek istenilen
  mesajı algılamak, insanlığın sıkıntılardan kurtulması ve Yaratıcısını tanıması
  açısından önem taşır.

  A. KISSAYA VERİLEN ANLAMLAR
  1-“Kıssa” Kavramının Sözlük ve Terim Anlamları
  a)Sözlük Anlamları
  Arapça’da “k-s-s” kökünden gelen “kassa” fiili ve aynı kökten
  türetilen “kasas” ve önemli şahsiyetlerin durumunu açıklamak için kullanılan

  “kıssa” bir kimsenin izini sürüp ardından gitmek,
  5
  birine bir haber
  bildirmek,
  6
  anlatmak ve hikaye etmek
  7
  anlamları için kullanılır.
  8
  Yüce Allah
  kıssayı; akıllılar için ibret, öğüt ve geleceğe ışık tutma, uydurmadan uzak,
  önceki kitapları doğrulayan, her şeyi açıklayan
  9
  ve inananlar için kılavuz
  10
  olarak tanımlar.
  11
  b) Terim Anlamı
  Kur’ân’da yer alan yukarıda belirtilen anlamlardan hareket ederek bir
  tanım yapılacak olursa kıssa; geçmişte olmuş bir olayı, daha sonra gelecek
  insanlara, ders alınacak kısmını aktarmak şeklinde ifade edilebilir.
  Kıssaların, “Kur’an’da “nebe” ve haber” kelimeleriyle de sıkça ifade
  edildiği görülmektedir.
  12
  Kur’ân’daki bu haberler tarihte meydana gelmiş
  olayları anlattığı için gerçek kıssalar,
  13
  hayal ürünü olanlarına ise hikaye
  denilmektedir.
  14
  Kelimenin etimolojik yapısında bulunan iz takip etmek
  anlamı, önemli manalardan birini oluşturur.
  15
  Buna göre kıssa, insanların
  hayatları için ders alması gereken güzel tasvir ve haberlerdir.
  2-Kur’an’daki Anlamları
  Kıssa kelimesinin Kur’ân’da altı çeşit anlamda kullanıldığı gözlenir.
  a) Peygamber kıssalarının zikri,
  16
  b) anlatma,
  17
  c) açıklama,
  18
  d) izini takip

  etme,
  19
  e)haber
  20
  ve f) geçmiş olayları haber veren tarihi bilgi.
  21
  Kur’an-ı
  Kerim’de iki yerde ifade edilen “haber” kelimesi, Hz. Musa’nın kıssasında
  geçmektedir.
  22
  Yukarıda zikredilen kelimelere ilaveten Ashab-ı Kehf’in
  kıssası ifade edilirken; “Biz sana, onların gerçek olan haberlerini
  anlatıyoruz.”
  23
  ayetinde “hakk” “kıssa” ve “nebe” kelimeleri bir arada
  ifade edilmektedir. Bir kıssanın, Yaratıcı tarafından hak ve gerçek
  olduğunun ifade edilmesi, yanlış ve uydurmadan uzak olduğunu
  kanıtlamaktadır. Kıssalarda “en-nebeü”
  24
  kelimesinin, anahtar sözcüğü
  ifade ettiği anlaşılır. Öte yandan, hüccet ve delil anlamında kullanılan ve
  ahıreti ilgilendiren Kasas 66. ayeti istisna edilecek olursa,
  25
  Kur’ân’da yer
  alan “ nebe’ ” ve çoğulu “ enb⒠” kelimelerinin önemli haberler için
  kullanıldığı anlaşılmaktadır. Nebe kelimesiyle ifade edilen kıssalar, şüpheye
  meydan vermeyen önemli hadiseleri ifade etmektedirler.
  26
  Ayrıca “Kitap”
  ve “Sahife” kelimelerinin yer yer kıssa için kullanıldığı da görülür.
  27
  Müşriklerin, Hz. Peygamberden bir ayet istemeleri üzerine, önceki
  kitaplardan misal verilmesi ve diğer peygamberlerin haberlerinin kitaplarda
  zikri buna misal gösterilir.
  28
  3-Kıssaların Çeşitleri, Özellikleri ve Amaçları
  a)Kıssaların Çeşitleri
  Kur’ân’ın genel anlatımı içinde üç çeşit kıssa bulunmaktadır. Birinci
  çeşit kıssalar; peygamberlerin haberleri, kendi kavimlerini tevhid dinine
  davet etmeleri, gösterdikleri mucizeler, toplumun karşı çıkış sebepleri,
  inananların ve inkarcıların sonlarının durumu gibi konuları içerir.
  İkinci çeşit kıssalarda; Peygamberlikleri kesin olmayan şahıslar ve
  bazı toplumların başlarına gelen olaylar dile getirilmektedir. Bu kısma
  Talut, Calut, Zü’l-karneyneyn, Ashab-ı Kehf, Ashab-ı Sebt, Hz. Meryem,
  Ashab-ı Uhdud vs. misal verilir.
  Üçüncü çeşidi ise; Hz. Peygamber dönemindeki olayların
  anlatılmasıdır. Hz. Peygamberin hicreti, savaşları ve insanlarla olan ilişkileri
  bu kısımda değerlendirmek mümkündür.
  29
  b) Kıssaların Özellikleri
  Kur’an-ı Kerim’de yer alan anlatımlara baktığımızda kıssaların,
  hayalden uzak gerçeği yansıtan olayların olduğu anlaşılmaktadır. Kur’ân’da
  bu gerçeği ifade eden ayetler çoktur.
  30
  Buradan hareketle, 1950 yıllarında
  Mısır Ezher Üniversitesinde Ahmed Emin tarafından doktora tezi olarak
  yaptırılan ve kıssaları hayal mahsulü edebî mesel kabul eden çalışmanın
  doğruluğunu kabul etmek mümkün değildir.
  31
  Ancak, kıssaların aşkın
  halinin, küçük büyük, alim cahil, farklı insanların dilinde çeşitli amaçlar için
  kullanılması, onları, aynı zamanda “mesel” haline getirmektedir. Meselden
  farkı, olmuş veya olacak (ahırette olacak) olayları dile getirmiş olmasıdır.
  Meselde ise, böyle bir şart bulunmaz. Öte yandan, Kur’an’da yer alan her
  kıssanın, zamanla bir mesel haline dönüştüğünü, fakat her meselin bir kıssa
  olmadığını söylememiz mümkündür.
  Kur’ân kıssalarında, olaylar bir hikaye veya bir romanda olduğu gibi
  düzenli bir şekilde, bir yerden başlayıp bitirilmez. Olayın sadece bir sahnesi
  tasvir edilir. Bu sahnelerde tevhid ve Peygamberlerin risaletini ispat ağırlık
  kazanır. Örneğin, Hz. Musa ile Firavn arasında geçtiği zikredilen kıssada,
  Firavn’ın inanç sistemi, sihirbazların yanılgıları hatırlatıldıktan sonra Hz.
  Musa’ya verilen mucizelerle, yanlış ve doğru açıklanarak tevhid ve risaletin
  ispatı hedeflenmiş olur.
  32

  Kıssalarda bulunan diğer bir özellik, gerçek olaylara yer verilmesidir.
  Bunlar kıssa ismiyle değil, “nebe”, “enb┠“hadis” ve “zikir” olarak ifade
  edilir. Bu durum kıssaların bir vahiy mahsulü olduğunu ortaya koymaktadır.
  Kıssaların başka bir özelliği de, olayların ayrıntılarına girmekten
  ziyade, verilmek istenen mesajın önem kazanmasıdır. Bundan dolayı,
  onlarda söylenen şeyle iktifa edilmez, alınacak derslere dikkat çekilir. Her
  dönem için önemli ip uçları çıkarılmaya çalışılır. Kıssanın geçtiği dönemde
  olanlardan o dönemde yaşayan insanlar sorumlu olmakla birlikte,
  33
  benzer
  hataların işlenmesi durumunda aynı sonuçların doğacağının akıldan uzak
  tutulmaması gerektiği anlaşılır. Bu açıdan değerlendirdiğimizde, kıssalar her
  asırda ayrı bir önem taşımaktadır.

  29
  Bk. Mennânu’l- Kattan, a.g.e., s. 306.
  30
  Bk. Kehf, 18/13; Kasas, 28/3.
  31
  Bk. Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usulü, Ankara 1979, s. 172.
  32
  Bk., Araf 7/103-107.
  33
  Bk. Bakara, 2/134,141.

  güzel ve doğruları ortaya çıkarmadır. Yüce Yaratıcı, Kur’ân kıssalarıyla

  34
  Geniş bilgi için bk. Görgün, Tahsin

  geçmiş milletlerin özelliklerini belirterek, daha önce gönderilen
  Peygamberler ile Hz. Muhammed’in benzer yönlerine işaret etmiş, hakikatin
  üstün geleceğini hatırlatmış, inananlara teselli vermiş, Allah’a karşı
  gelenlerin sonlarını hatırlatmış ve Müslümanların azmini artırmak
  istemiştir.
  42
  Konuya bu açıdan yaklaşıldığında kıssaların iki amacının olduğu
  gözlenir. a) İnsanları tevhıd inancına uymayan olumsuz alışkınlıklardan
  uzaklaştırmak. b) Hz. Peygamberle Tebliğ edilen inancı işlev hale getirmek.
  Bu iki temel prensip, 1)Tasvir, 2) Talep (yani çağrılan konu), 3) Duyguların
  ifade ediliş şekli ile insanlığa sunulur. Bu yapılırken, geçmiş dönemlerde
  doğru yol üzerinde bulunan insanlara mükafat verildiğini, ilahi dinlerin
  verilerine göre kötü ve yanlış yolda olanların cezalandırıldığını bildirip,
  43
  insanın Yaratıcısını tanıması ve ona nasıl kul olunması gerektiğini göstermek
  olduğu görülür.
  Kur’ân’da yer alan 84 civarındaki olayları anlatan kıssaların
  amaçlarını altı maddede özetlememiz mümkündür: a) İnsanlar arasında
  Tevdid’i hakim kılmak, b)Hz. Peygamberin risaletini ve vahyi ispat etmek,
  44
  b)İlahi dinlerin aynı kaynaktan geldiğini ortaya koymak,
  45
  c) Yüce Allah’ın
  İnananlara yardım edeceğini, inanmayanlara mühlet verdiğini veya azabı
  hatırlatmak,
  46
  d) Seçkin kullara verilen nimetlere işaret ederek, güzel amel
  işlemelerine teşvik etmek, e) Şeytandan sakındırmak
  47
  ve şeytan eksenli
  inançların yanlış olduğunu ortaya çıkarmak.
  48

  Remzi KAYA

  --------------

  bu konu çok uzun daha fazlası için

  tıkla>>>
  http://home.uludag.edu.tr/users/ucmaz/PDF/ilh/2002-11(2)/htmpdf/M-2.pdf
+ Yorum Gönder