Konusunu Oylayın.: Mehdi'den hemen önce şamdan süfyani diye birinin zuhur edeceği doğrumudur?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Mehdi'den hemen önce şamdan süfyani diye birinin zuhur edeceği doğrumudur?
 1. 04.Mayıs.2012, 17:16
  1
  Misafir

  Mehdi'den hemen önce şamdan süfyani diye birinin zuhur edeceği doğrumudur?


  Mehdi'den hemen önce şamdan süfyani diye birinin zuhur edeceği doğrumudur? Mumsema mehdiden hemen önce şamdan süfyani diye birinin zuhur edeceği çok zülm edip kan dökeceği hatta şam mescidinde iç
  ki içip minberinde zin yapacağı deniyor bu konuda bilgi verirmisiniz


 2. 04.Mayıs.2012, 17:16
  1
  burak delice - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  burak delice
  Misafir  mehdiden hemen önce şamdan süfyani diye birinin zuhur edeceği çok zülm edip kan dökeceği hatta şam mescidinde iç
  ki içip minberinde zin yapacağı deniyor bu konuda bilgi verirmisiniz


  Benzer Konular

  - Süfyani, Siyah Bayraklılar, Hz. Mehdi a.s. Çıkış Zamanları

  - Mehdi nereli ve nerede zuhur edecek?

  - Hz.Mehdi Mekke de mi İstanbul da mı zuhur edecek bir bilginiz varmı?

  - Hazreti Mehdi zuhur ettiğinde kaç yaşında olacak?

  - İmam Mehdi Sahibü’z Zaman Aralık 2009 aşuresinde zuhur ediyor.

 3. 04.Mayıs.2012, 18:14
  2
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,685
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 227
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: mehdi'den hemen önce şamdan süfyani diye birinin zuhur edeceği doğrumudur?
  SÜFYAN
  Kamus-u Okyanus, bu kelime için “bir isimdir" der, yani mana aranmayacağına
  işaret eder. Âhirzamanda geleceği ve ümmetin karanlık günler yaşamasına sebeb
  olacağı sahih hadislerle bildirilen ve şeair-i islâmiyeyi tahribe çalışan dehşetli ve
  münafık bir şahıs. "Süfyanîler" ise Süfyan cereyanıdır. İbn-i Cerir-i Taberî
  Süfyanîlerle alâkalı rivayetleri Cami-ül Beyan'da (sebe', 51) âyeti altında
  cem'etmiştir.
  "Rivayetler, Deccal'ın dehşetli fitnesi islâmlarda olacağını gösterir ki,
  bütün ümmet istiaze etmiş. Bunun bir te'vili şudur ki: İslâmların Deccal'ı
  ayrıdır. Hatta bir kısım ehl-i tahkik, İmam-ı Ali'nin (R.A.) dediği gibi
  demişler ki: Onların Deccal'ı, Süfyan'dır. İslâmlar içinde çıkacak,
  aldatmakla iş görecek. Kâfirlerin Büyük Deccal'ı ayrıdır. Yoksa büyük
  Deccal'ın cebr u ceberut-u mutlakına karşı itaat etmiyen şehid olur ve
  istemeyerek itaat eden kâfir olmaz, belki günahkâr da olmaz." (Şualar,
  585)
  Diğer bir hadis-i şerifte de şöyle buyruluyor:
  "Sizleri benden sonra vuku bulacak yedi fitneden sakınmaya davet ederim:
  Medine'den çıkacak bir fitne, Mekke'den çıkacak bir fitne, Yemen'den
  çıkacak bir fitne, Şam'dan çıkacak bir fitne, şarktan çıkacak bir fitne,
  garbdan çıkacak bir fitne. Bir fitne de Şam'ın merkezinden zuhur eder ki,
  işte bu Süfyanî'nin fitnesidir."
  Evet "rivayetlerde, vukuat-ı Süfyaniye ve hâdisat-ı istikbaliye Şam'ın
  etrafında ve Arabistan'da tasvir edilmiş. Allahu a'lem, bunun bir te'vili
  şudur ki: Merkez-i hilafet eski zamanda Irak'ta ve Şam'da ve Medine'de
  bulunduğundan, raviler kendi içtihadlarıyla -daimi öyle kalacak gibi, mana
  verip" merkez-i hükümet-i İslâmiye" yakınlarında tasvir etmişler, Haleb
  ve Şam demişler. Hadisin mücmel haberlerini, kendi içtihadlarıyla tafsil
  etmişler." (Şualar, 585)
  Diğer bir rivayette, "İslâm Deccalı Horasan taraflarından zuhur edecek"
  denilmiş.
  Bunun bir te'vili şudur ki: Şarkın en cesur ve kuvvetli ve kesretli kavmi ve
  İslâmiyetin en kahraman ordusu olan Türk milleti, o rivayet zamanında Horasan
  taraflarında bulunup daha Anadolu'yu vatan yapmadığından, o zamanki meskenini
  zikretmekle Süfyanî Deccal onların içinde zuhur edeceğine işaret eder.

  Garibdir hem çok garibdir.
  Yediyüz sene müddetinde islâmiyetin ve Kur'an'ın elinde şeref-şiar, barika-asa
  bir elmas kılınç olan Türk milletini ve Türkçülüğü, muvakkaten İslâmiyetin bir
  kısım şeairine karşı istimal etmeğe çalışır. Fakat muvaffak olmaz, geri çekilir.
  "Kahraman ordu, dizginini onun elinden kurtarıyor" diye rivayetlerden
  anlaşılıyor." (Şualar, 596)
  "Hem büyük Deccalın, hem İslâm Deccalının üç devre-i istibdadları
  manasında üç eyyam var. Bir günü; bir devre-i hükümetinden öyle büyük
  icraat yapar ki, üçyüz sene yapılmaz. İkinci günü, yani ikinci devresi, bir
  senede otuz senede yapılmayan işleri yaptırır. Üçüncü günü ve devresi, bir
  senede yaptığı tebdiller on senede yapılmaz. Dördüncü günü ve devresi
  adileşir, bir şey yapmaz, yalnız vaziyeti muhafazaya çalışır." diye, gayet
  yüksek bir belagatla ümmetine haber vermiş." (Şualar, 587)
  Kur'anın (19:82) âyetinde remzî bir mana ile; anarşistlerle, onları yetiştirenler
  arasında zıdlaşma olacağına bir işaret vardır.
  "Rivayette var ki: "Süfyan büyük bir âlim olacak, ilim ile dalalete düşer. Ve
  çok âlimler ona tabi olacaklar."
  Vel'ilmu indallah, bunun bir te'vili şudur ki: "Başka padişahlar gibi ya kuvvet
  ve kudret veya kabile ve aşiret veya cesaret ve servet gibi vasıta-i
  saltanat olmadığı halde, zekavetiyle ve fenniyle ve siyasi ilmiyle o mevkii
  kazanır ve aklıyla çok âlimlerin akıllarını teshir eder, etrafında fetvacı
  yapar. Ve çok muallimleri kendine tarafdar eder ve din derslerinden
  tecerrüd eden maarifi rehber edip tamimine şiddetle çalışır." demektir."
  (Şualar, 585)
  Süfyan ve Deccal'ın kendilerinden daha çok, Süfyaniyet ve Deccaliyet denilen
  cereyanları ve komiteleri daha dehşetlidir.
  Kur'an-ı Kerimin (Neml, 48) âyetinde, 9 şerir çete veya çete başlarının şehirde
  devamlı ifsad edecekleri bildirilir.

  Sorularla Risale 4. 04.Mayıs.2012, 18:14
  2
  Silent and lonely rains  SÜFYAN
  Kamus-u Okyanus, bu kelime için “bir isimdir" der, yani mana aranmayacağına
  işaret eder. Âhirzamanda geleceği ve ümmetin karanlık günler yaşamasına sebeb
  olacağı sahih hadislerle bildirilen ve şeair-i islâmiyeyi tahribe çalışan dehşetli ve
  münafık bir şahıs. "Süfyanîler" ise Süfyan cereyanıdır. İbn-i Cerir-i Taberî
  Süfyanîlerle alâkalı rivayetleri Cami-ül Beyan'da (sebe', 51) âyeti altında
  cem'etmiştir.
  "Rivayetler, Deccal'ın dehşetli fitnesi islâmlarda olacağını gösterir ki,
  bütün ümmet istiaze etmiş. Bunun bir te'vili şudur ki: İslâmların Deccal'ı
  ayrıdır. Hatta bir kısım ehl-i tahkik, İmam-ı Ali'nin (R.A.) dediği gibi
  demişler ki: Onların Deccal'ı, Süfyan'dır. İslâmlar içinde çıkacak,
  aldatmakla iş görecek. Kâfirlerin Büyük Deccal'ı ayrıdır. Yoksa büyük
  Deccal'ın cebr u ceberut-u mutlakına karşı itaat etmiyen şehid olur ve
  istemeyerek itaat eden kâfir olmaz, belki günahkâr da olmaz." (Şualar,
  585)
  Diğer bir hadis-i şerifte de şöyle buyruluyor:
  "Sizleri benden sonra vuku bulacak yedi fitneden sakınmaya davet ederim:
  Medine'den çıkacak bir fitne, Mekke'den çıkacak bir fitne, Yemen'den
  çıkacak bir fitne, Şam'dan çıkacak bir fitne, şarktan çıkacak bir fitne,
  garbdan çıkacak bir fitne. Bir fitne de Şam'ın merkezinden zuhur eder ki,
  işte bu Süfyanî'nin fitnesidir."
  Evet "rivayetlerde, vukuat-ı Süfyaniye ve hâdisat-ı istikbaliye Şam'ın
  etrafında ve Arabistan'da tasvir edilmiş. Allahu a'lem, bunun bir te'vili
  şudur ki: Merkez-i hilafet eski zamanda Irak'ta ve Şam'da ve Medine'de
  bulunduğundan, raviler kendi içtihadlarıyla -daimi öyle kalacak gibi, mana
  verip" merkez-i hükümet-i İslâmiye" yakınlarında tasvir etmişler, Haleb
  ve Şam demişler. Hadisin mücmel haberlerini, kendi içtihadlarıyla tafsil
  etmişler." (Şualar, 585)
  Diğer bir rivayette, "İslâm Deccalı Horasan taraflarından zuhur edecek"
  denilmiş.
  Bunun bir te'vili şudur ki: Şarkın en cesur ve kuvvetli ve kesretli kavmi ve
  İslâmiyetin en kahraman ordusu olan Türk milleti, o rivayet zamanında Horasan
  taraflarında bulunup daha Anadolu'yu vatan yapmadığından, o zamanki meskenini
  zikretmekle Süfyanî Deccal onların içinde zuhur edeceğine işaret eder.

  Garibdir hem çok garibdir.
  Yediyüz sene müddetinde islâmiyetin ve Kur'an'ın elinde şeref-şiar, barika-asa
  bir elmas kılınç olan Türk milletini ve Türkçülüğü, muvakkaten İslâmiyetin bir
  kısım şeairine karşı istimal etmeğe çalışır. Fakat muvaffak olmaz, geri çekilir.
  "Kahraman ordu, dizginini onun elinden kurtarıyor" diye rivayetlerden
  anlaşılıyor." (Şualar, 596)
  "Hem büyük Deccalın, hem İslâm Deccalının üç devre-i istibdadları
  manasında üç eyyam var. Bir günü; bir devre-i hükümetinden öyle büyük
  icraat yapar ki, üçyüz sene yapılmaz. İkinci günü, yani ikinci devresi, bir
  senede otuz senede yapılmayan işleri yaptırır. Üçüncü günü ve devresi, bir
  senede yaptığı tebdiller on senede yapılmaz. Dördüncü günü ve devresi
  adileşir, bir şey yapmaz, yalnız vaziyeti muhafazaya çalışır." diye, gayet
  yüksek bir belagatla ümmetine haber vermiş." (Şualar, 587)
  Kur'anın (19:82) âyetinde remzî bir mana ile; anarşistlerle, onları yetiştirenler
  arasında zıdlaşma olacağına bir işaret vardır.
  "Rivayette var ki: "Süfyan büyük bir âlim olacak, ilim ile dalalete düşer. Ve
  çok âlimler ona tabi olacaklar."
  Vel'ilmu indallah, bunun bir te'vili şudur ki: "Başka padişahlar gibi ya kuvvet
  ve kudret veya kabile ve aşiret veya cesaret ve servet gibi vasıta-i
  saltanat olmadığı halde, zekavetiyle ve fenniyle ve siyasi ilmiyle o mevkii
  kazanır ve aklıyla çok âlimlerin akıllarını teshir eder, etrafında fetvacı
  yapar. Ve çok muallimleri kendine tarafdar eder ve din derslerinden
  tecerrüd eden maarifi rehber edip tamimine şiddetle çalışır." demektir."
  (Şualar, 585)
  Süfyan ve Deccal'ın kendilerinden daha çok, Süfyaniyet ve Deccaliyet denilen
  cereyanları ve komiteleri daha dehşetlidir.
  Kur'an-ı Kerimin (Neml, 48) âyetinde, 9 şerir çete veya çete başlarının şehirde
  devamlı ifsad edecekleri bildirilir.

  Sorularla Risale


+ Yorum Gönder