+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Teşehhüdte parmak durumuna dair Risaleler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Teşehhüdte parmak durumuna dair Risaleler


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Teşehhüdte parmak durumuna dair Risaleler


  Reklam  Cevap: TEŞEHHÜD’TE PARMAK DURUMU

  Bu meseleye dair müstakil yazılmış eserler vardır.

  1. Molla Aliyyu’l-Karî, Tezyinu’l-İbâre li tahsini’l-İşâre(تزيين العبارة لتحسين الإشارة)
  ___________, et-Tedhin li’t-Tezyin ala vechi’t-Tebyin.( التدهين للتزيين على وجه التبيين) Bu eser yine Aliyyu’l-Kari tarafından Tezyin’e yapılmış bir zeyldir.
  1. İbn Abidin. Ref’ut-tereddüd an akdi’l-esabi’ inde’t-Teşehhüd.( رفع التردد عن عقد الأصابع عند التشهد)
  Molla Aliyyu’l-Karî’nin 2 rislaesi ile İbn Abidin’in risalesi tek cilt eser olarak tahkikli neşri yapılmıştır. Tahk. Osman Cuma, Daru’l-Faruk, Taif
  1. Muhammed Abdussamed Feşaverî, Tahriru’l-İbare li Takriri’l-İşâre(تحرير العبارة لتقرير الإشارة)
  2. Muhammed Hüseyni el-Berzenci eş-Şehrezurî. İğaretu’l-Musabbihe ala mani’l-işare bi’l-musabbihe (الإغارة المصبِّـحة على مانعي الإشارة بالمسبِّـحة )
  3. Abdulali el-Feşaverî. Fethu’r-Rahman fi ademi’l-işare ala mezhebi’n-Numan (فتح الرحمان في عدم الإشارة على مذهب النعمان). Eser yazma olarak Rusyada bulunmaktadır.
  4. Merğınanî. Tahkiku’l-İsâbe ala men’i refi’s-sebabe (تحقيق الإصابة على منع رفع السبابة). Manchester’de yazma olarak bulunmaktadır.
  5. Ebu’l-Münzir Ahmed b. Said el-Yemenî. El-Beşare fi şuzuzi tahriki’l-isbe’i fi’t-teşehhüd ve sübuti’l-işare(البشارة في شذوذ تحريك الأصبع في التشهد وثبوت الإشارة) Daru’l-harameyn, Kahire. Matbu
  6. Şeyh Ali Halebi. Katu’t-Tereddüd fi keyfiyeti’l-İşare fi’t-teşehhüd(قطع التردد في كيفية الإشارة في التشهد). Yazma
  7. Ebu Esma Atiye b. Sıdkî el-Mısrî. Refu’l-Melam ammen hareke isbeahu mine’t-tahiyyati ila’s-selam (رفع الملام عمن حرك أصبعه من التحيات إلى السلام) Mektebetu İbn Abbas, Kahire. 95 sayfa
  8. alıntı


+ Yorum Gönder