+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hanbeli mezhebi literatürü Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hanbeli mezhebi literatürü


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Hanbeli mezhebi literatürü


  Reklam  Cevap: HANBELİ MEZHEBİ

  I.Rivayetler: İmam Ahmed b. Hanbel'in kendisinden nakledilen görüş ve rivayetlerdir.
  En büyük eseri Müsned'dir. Ahmed el-Benna(v.1958) bu eseri konuları esas alarak Fethu'r-Rabbani li tertibi Müsnedi'l-İmam Ahmed b. Hanbel eş-Şeybani ismiyle yeniden hazırlamış. Sonra Büluğu'l-Emani min esrari'l-Fethu'r-Rabbani adıyla şerhetmiş.
  Müsned'deki hadisleri oğlu Abdullah rivayet etmiş. Abdullah aynı zamanda Nesai'nin hocasıdır. Fıkhi görüşlerini rivayet eden de oğlu Abdullah'tır. Bu görüşler el-Mesailu'l-İmam Ahmed b. Hanbel ismiyle yayınlandı. İmam Ahmed'in oğlu Salih tarafından da aynı isimle yayınlanan bir eseri vardır. 3 cilttir.
  II. Tenbihler: Bunlar, açık ifadelerle İmam Ahmed'e nisbet edilemeyen görüşlerdir.
  III. Vecihler:
  Hanbeli Mezhebinde en kısa metin el-Hıraki'nin(v.334) el-Muhtasar'ıdır. Abdullah b. Ahmed İbn Kudame(v.620) bu kitabı şerh etmiş: el-Muğni ismiyle 10 cilt. Hıraki'nin başka bir şerhi ise Zerkeşi tarafından yapılmış: eş-Şerh ala Metni'l-Hıraki
  İbn Kudame ayrıca kısa bir metin yazmış: el-Mukni' Bu kitaba da şerhler yazılmış. İbn Kudame el-Makdisi(v.682) eş-Şerhu'l-Kebir ismiyle şerhetmiş. Hanbelilerde Şerhu'l-Kebir denince bu kitab akla gelir. el-Mukni'ye başka bir şerh ise Ebu İshak İbn Müflih(884) tarafından el-Mubdi ismiyle yapılmıştır
  alıntı..


+ Yorum Gönder