+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Maliki mezhebi literatürü Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Maliki mezhebi literatürü


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Maliki mezhebi literatürü


  Reklam  Cevap: MALİKÎ MEZHEBİ
  Maliki fıkhı literatürü ikiye ayrılır.
  I. Rivayetler: İmam Malik’in kendi görüşleri. İmam Malik’in en önemli eseri
  Muvatta’dır.
  En güzel nüsha Yahya b. Yahya el-Leysi nüshasıdır. Elimizdeki nüsha da budur.
  Muvatta Şerhleri:
  a. Şerhü’l-Muvatta, Zurkani.
  b. El-İstizkar, İbn Abdilberr: Muvatta’yı Fıkhî açıdan şerhetmiş. 30 cilt
  c. Temhid, İbn Abdilberr: Hadis açısından şerhetmiş.26 cilt
  İmam Malik'in görüşlerini Abdurrahman b. Kasım(v.191) naklediyor. Abdurrahman Sehnun ise bu görüşleri yazmış ve ortaya el-Müdevvenetu'l-Kübra çıkmış. 6 cilttir. Müdevvene'de 26 bin ictihad vardır.
  II. Kaviller:
  Bidayetu'l-Müctehid: İbn Rüşd(Torun, Fakih ve filozof)
  el-Beyan ve't-Tahsil: İbn Rüşd(Dede)
  Malikilerde 2 kısa metin var: Kayrevani'nin er-Risale ve İmam Halil'in el-Muhtasar isimli eserleri.
  İmam Halil'in Muhtasar'ına İ.Derdir bir şerh yazmış: eş-Şerhu'l-Kebir. Malikilerde Şerhu'l-Kebir denince akla bu kitab gelir.
  Bu şerh'e ise İ.Desuki bir haşiye yazmış: Haşiyetu'd-Desuki.


+ Yorum Gönder