+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hacibü'l-hüccab ne demektir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

 2. ebuturab
  Site Doktoru

  Cevap: hacibü'l-hüccab ne demektir?


  Reklam  Cevap:
  hacibü'l-hüccab ne demektir?
  Hacibü'l-Hüccab

  Hacibü'l-Hüccab: Karahanlılarda Ulu Hacib (Buyruk) denmekte idi Selçuklularda vezîr ve divan üyeleri ile sultan arasındaki yazışmaları, konuşma ve buluşmaları temin eden aracılara hacib bunların başına da Hacibü'l-Hüccab denirdi Hacibü'l-Hüccab Osmanlı'daki mabeynci başına ve bugünkü Cumhurbaşkanlığı genel sekreterine benzetilebilir Saray görevlilerinin en büyüğü sayılırdı Sarayda sultandan sonra en yetkili kişiydi Devlet idaresinde vezirden sonra gelirlerdi Anadolu Selçuklularında eski önemlerini kaybetmişlerdir Hacibler Türk memluklar arasından seçilir ve bir süre eğitimden sonra bu göreve gelirlerdi


  Hacibü'l-Hüccablar dışarıdaki görevlere de tayin edilirlerdi Valilik ve ordu kumandanlığı yapanları vardır Büyük Selçuklularda Haciblerin başına "Hacib-i Buzurg", "Hacib-i Kebir", "Emir Hacib" dendiği de olmuştur Anadolu Selçuklularında İse "Melikü'l Hacib", "Emir Hacib" denmekteydi

+ Yorum Gönder
hacibül hüccab,  hacibül hüccab görevi,  hacibül-hüccab,  hacibül hüccab nedir,  hacibül-hüccab görevi nedir,  HACİBÜL HÜCCAB,  hacibü l hüccab görevi