+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Zihinden gayr-i meşru şeyleri hayal edip ancak fiiliyata geçirmeyen kişiye günah yazılır mı ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Zihinden gayr-i meşru şeyleri hayal edip ancak fiiliyata geçirmeyen kişiye günah yazılır mı ?


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Zihinden gayr-i meşru şeyleri hayal edip ancak fiiliyata geçirmeyen kişiye günah yazılır mı ?


  Reklam  Cevap: Hayır günah yazılmaz fakat bu tür şeyleri terketmek en güzel şeydir

 3. @mir
  âb ü kil
  aklından geçen şey günah olmaz
  ama aklından geçirdiğin şey büyük ihtimal günah olarak yazılabilir
  Allahu Alem

 4. Mehmet5
  ☪ ☪ ☪ (müslüman) ☪ ☪ ☪
  Biriniz '...günah yazılmaz' , diğeriniz '...büyük ihtimal günah olarak yazılabilir' demiş. Hangisi doğru açıklarsanız sevinirim.

 5. @mir
  âb ü kil
  Ancak iki kişiye gıpta edilir:
  Allah’ın verdiği malı hak yolunda harcamaya muvaffak olan kimse.
  Yine Allah’ın kendisine verdiği ilim ve hikmet ile yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse.” (Buhârî, İlim 15, Zekât 5, Ahkâm 3, Temennî 5, İ’tisâm 13, Tevhîd 45; Müslim, Müsâfirîn 268)

  bu hadiste kişi yapmasa bile aklından geçirdiği iyi şeylerden sevab alınacağı anlatılıyor
  bunun tam tersi bir hadis de vardı
  onda da kendisine verilen mal ile sürekli günah işleyen kişinin yerinde olmak isteyen kişinin de aynı günahı kazanmış olacağından bahsediliyordu

  ayrıca Kur'an'da kişinin kalbinden geçenlerden de hesaba çekileceği ile ilgili birkaç ayet var

  Allahu Alem 6. Mehmet5
  ☪ ☪ ☪ (müslüman) ☪ ☪ ☪
  Söyledikleriniz hadislerde belirtilen vaadlere ters düşüyor.

  "Allah ümmetimin içinden geçirdiklerini söylemedikçe ve yapmadıkça bağışlamıştır. (Müslim, İman, 201-202)

  Ayrıca ;

  Başka bir hadiste niyet ve karar konusu "fiil"le ilgili ise, meselâ hırsızlık yapmaya niyet edilmiş, karar verilmiş, sonra bundan, dış etki ve engelleme bulun-madan vazgeçilmişse, buna ecir bile verileceği hadiste bildirilmiştir.'

  Diye bir açıklamada var.

  Bence bu hamur çok su kaldırır ve şu ana kadar kimsenin (kendi alıntıladığım dahil) Ehl-i Sünnet'in görüşünü yansıttığına inanmıyorum.


 7. @mir
  âb ü kil
  tefsirlerde meleklerin bile insanın içinden geçirdiği günahları bilemediğinden
  ama kötü şeyler düşünen insanlardan yayılan kötü kokular dolayısı ile
  kulun bir kötülük düşündüğünü anlayıp
  bunu yazdıklarından bahseden şeyler okumuştum

  birara bakarım İnşaallah

+ Yorum Gönder
dusundugumuzde gunah yazilirmi ayet,  aklımızdan geçen fiiliyat,  aklindan gecirip yapmadıgin seylee gunahmi