+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Me'lûhiyet in anlamını açıklamanızı rica ederim Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Me'lûhiyet in anlamını açıklamanızı rica ederim


 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: me'lûhiyet in anlamını açıklamanızı rica ederim


  Reklam  Cevap: Cenâb-ı Hakk’ın esmâ-i Zât, evsâf-ı sübhâniye ve icraat-ı hakîmanesini câmi’ mertebeye, me’lûhiyeti iktiza etmesi açısından ulûhiyet, “Rab” gibi bir ism-i sıfata bakıp merbûbiyeti nazara veren bir mertebeye de rubûbiyet dairesi denmiştir. Kur’ân-ı Kerim’in bu her iki mertebe hakkındaki nassları kat’idir. Onun emrettiği tevhîd içinde hem “tevhîd-i ulûhiyet” hem de “tevhîd-i rubûbiyet” vardır. Meselâ, İhlâs sûre-i celilesi, Cenâb-ı Hakk’ın lâzım-ı Zâtiyesi olan sıfât-ı kemal ile tavsifi ve Zâtına münâfî noksan sıfatlardan da tenzihi ifade etmesi açısından tevhîd-i ulûhiyeti takrir eder. Kâfirûn sûresi ise, ibadet ve perestişin ancak ve ancak şerîk ve nazîri bulunmayan Allah’a mahsus olmasını ifade etmesi açısından tevhîd-i ubûdiyeti takrîr eylemektedir. Fatiha sûresi, değişik âyetleriyle hem “tevhîd-i rubûbiyet” hem de “tevhîd-i ulûhiyet” ve “ubûdiyeti” takrîr buyurur.


 3. kibrit
  Devamlı Üye
  Çok teşekkürler sade ve güzelce açıklamışsınız...

+ Yorum Gönder