+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Ölenin arkasından ağlanılırmı? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Ölenin arkasından ağlanılırmı?


 2. Ercan
  Devamlı Üye

  Cevap: ölenin arkasından ağlanılırmı?


  Reklam  Cevap: ölüm büyük bir hadisedir. Bu hadise sebebiyle in-sanın hüzünlenmesi, kederli bir hal alması normaldir. Hatta bu hüzün ve kederini açığa vurup sessizee ağlaması ve göz yaşı dökmesinde bir sakınca yoktur. Nitekim Pey-gamber efendimiz (s.a.v.) de, oğlu İbrahim'in, kızının ve kızının çocuğunun vefatlarında ve ashaptan Sad' b. Ubâde'nin (v.15/636) hastalığında bizzat gözlerinden yaşlar akıtarak ağlamış, kendisine ağlamayı yasak-lamış olduğu hatırlatılınca da bunun yasak olan ağlama şekli olmayıp, gözyaşı dökmekle Allah'ın azap etmeyeceğini, ancak mübarek diline işaret edip onunla azap edeceğini belirtmiş ve: "Muhakkak ki ölü, ehlinin üzeri-ne bağırıp çağırmalarıyla azap duyar." buyurmuşlardır.) Zira sessizce gözyaşı dökmek ve kalben mahzun olmak, ağlamaktan ziyade bir şefkat ve acımadır ki, Al-lah Teâlâ, şefkatli ve merhametli olanları sever.


  Buhari, Sahih.Cenâiz, 42 c. II, s. 84.
  Buhari, Cenâiz, 32, c. II, s. 80; Cenâiz, 70 c. II.s. 93; A. b. Hanbel.c. III.s. 126.
  Buhari, Cenâiz, 32, c. II. s. 80; İbn Mâce, Sünen, Cenâiz, 53, c. I, s. 506.


+ Yorum Gönder