+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hululi mezhebi ne demektir ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hululi mezhebi ne demektir ?

  Sual: Hululi mezhebi nedir ? Hululi mezhebi hakkında kısaca bilgi verir misiniz ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Hululi mezhebi ne demektir ?


  Reklam  Cevap: Hulul felsefesi eskiden beri mutasavvıflar arasında büyük bir ilgi görmüştür. Birçok ünlü mutasavvıfın Hululiyye mezhebine mensup olduğu görülmektedir, (bkz. Hucviri, Keşfu'I-Mahcub, 334-338, Tahran, 1373 h.) En etkileyici hululiyeci Hüseyin İbn Mansur el-Hallac (309/921 )dır.

  Bu felsefe Allah'ın varlıkların ve insanın suretine girdiği inancına dayanmaktadır. Bazı Hrıstiyan mezheplerde Cenabı Allah'ın Hz. İsa'ya hulul ettiği, yani Hz. İsa suretine girdiği kabul edilmektedir. Hz. İsa hakkındaki İlahlık iddiası da buradan gelmektedir. Hallaç ve Bayezidi Bistami gibi mutasavvıfların bu inançta oldukları görülmektedir. Hallac'ın o meşhur olan "Ene'l Hak" sözü bu felsefenin bir ifadesidir. Yani Allah'ın kendisine hulul etmiş olduğunu ifade etmektedir. Bistami de "Ma fi cubbeti Siva Allah" (Cübbemde Allah'tan başka birşey yoktur) sözü de bu inancı ifade etmektedir.

  Celaleddin Rumi'nin hocası olan Şemsi Tebrizi'nin de hulûliyye mezhebinden bir mutasavvıf olduğu anlaşılmaktadır. (Burada Menakibu'l-Arifin {s; 2/637-638, ter. Tahsin Yazıcı, Ankara, I980) kitabından nakledilen ve Allah'ın Kimya Hatun suretinde Şems'e göründüğünü anlatan olay nakledilmektedir.)
  Şemsi Tebrizi'nin "O senin gördüğün Cenabı Allah beni ne kadar çok seviyor ki hangi surette dilersem, öylece bana gelir. Bu defa da Kimya suretinde geldi" sözü, onun hulul inancında olduğunu göstermektedir. Bu sözü ile, Yüce Allah'ın Kimya hatun suretine girmiş olduğunu ifade etmiş olmaktadır. Şems, bu hulul felsefesiyle Mevlana'yı etkilemiş ve onu kendisine bağlamıştır. Şemsi Tebrizi de hulul felsefesi ile ilgili derin bir birikim bulunduğu söylenebilir. Muhammed İkbal da, Mevlana'nın hululi görüşlere sahip olduğunu örnekler vererek açıklamaktadır. (Bkz. M. İkbal, Seyr-i Felsefe der İran, 88-89, Tahran, 1354)

  Hululi fikirlere sahip olan şeyh ve dervişler Şemsi Tebrizi'den sonra Anadolu da faaliyet göstermekteydiler. Ebu Bekri Niksari, Şam'dan gelen Şeyh Osman-ı Rumi bunlardandı. Mevlana'nın bunlarla da ilgisi devam etmiştir. 15. ve 16. yüzyıllarda Şemsi Tebrizi'ye bağlı olmalarından dolayı kendilerine "Şemsi" denilen dervişler yaygın idiler. Abdulvahid Çelebi "Menakıbt Hace-i cihan ve netice-i can" adlı eserinde onları anlatmaktadır"
  alıntı.


 3. berkehan
  Emekli
  Yani sapıklığın zirvesindekilerdir.Diyebilir miyiz?

 4. @mir
  âb ü kil
  bunların adlarının önlerine Hz. sonlarına ks kv ekleyenlere yazıklar olsun
  Yani sapıklığın zirvesindekilerdir.Diyebilir miyiz?
  aynen öyle kardeşim
  bunlar firavunun bile "ben sizin rabbinizim" sözünü söylerken doğru söylediğini
  inek heykeline tapan Yahudilerin hakka isabet edip
  onları engellemeye çalışan Harun As'ın cahillik ettiğini iddia edenlerdir

 5. Ümmü Süleym
  Devamlı Üye
  Yani sapıklığın zirvesindekilerdir.Diyebilir miyiz?
  aynen öyle kardeşim
  Bismillahirrahmanirrahim güzel kardeşlerim o zaman o yukarıda ismi bahsedilen bizlerin de doğru bildiği insanlar alımler yani doğrusunu Rabbim bilir tabi ama yani Mevlana ,Şems isimleride geçiyor yani yanlışlıktalarmıydı ??? Gerçekten bilmiyorum ama bu şekildede yarım bilgiyle kalmasın cvp yazarsanız aydınlatırsanız sevinirim.

 6. Misafir
  Hululiyye mezhebi nedir? kısaca bilgi

  İlâhî zâtın veya sıfatların yaratıklardan birine veya tamamına intikal edip onlarla birleşmesi anlamında bir terimdir.
  Sözlükte “bir şeyi çözmek, bir yere intikal etmek, konup yerleşmek” anlamlarında masdar olan hulûl kelimesi isim şeklinde de kullanılır. Terim olarak “gül suyunun güle sirayet etmesi gibi iki cismin birleşmesi, varlıkla onun mahalli veya arazla cevher arasındaki münasebet, bir şeyin mevcudiyetinin diğerinin mevcudiyetiyle aynı olması” gibi değişik biçimlerde tanımlanmıştır (et-TaǾrîfât, “ĥll” md.; Tehânevî, I, 706-709). Ruhun bedenle, faal aklın insanla birleşmesine bazı filozoflar ve Bâtınîler’ce hulûl denilmişse de İslâm düşünce tarihinde itikadî tartışmalara konu teşkil eden hulûl “ilâhî zâtın veya sıfatların yaratıklardan birine, bir kısmına yahut tamamına intikal edip onlarla birleşmesi, Allah’ın insan veya başka bir maddî varlık görünümünde ortaya çıkması” diye tanımlanabilir. Hulûl kavramı Kur’ân-ı Kerîm ile bazı hadislerde sadece sözlük anlamında yer almıştır (bk. M. F. Abdülbâkī, el-MuǾcem, “ĥll” md.; Müsned, III, 354, 386).

 7. Ubeydullah16
  Üye
  Selam Aleyküm Hz Ali ben görmediğim Rabbime secde etmem sözünü bilirsiniz burdaki görmek basiret gözüyle görmek oluyor bildiğiniz gibi bu Allah dostlarının söylediğinden maksat neydi enel hak
  Sözünden maksat bende benden bir eser kalmadı nefs tamamen manen yok oldu yani bütün arzularının Allahın razı olduğu hükümlere emirlere gönülden bütün zerrelerimle nefsin razı olması.
  Hz.Ali nin namazdaki ayağında çıkarılan ok hikayesini hepimiz biliriz öylesine teslim olmuş ki rabbıne çıkarıldığını duymadı bile siz imanı böylesine kalpte hissede biliyormusunuz hissedemiyorsanız yukarıda yazdığınız Allah dostlarını hiç anlayamazsınız yaşayan bilir sürette kaldığınızı gösterir balın tadını biliyorum demekle tatmadan balın tadını anlayamazsınız gerçek manada

+ Yorum Gönder
hululi,  hululi mezhebi,  şemsi tebrizi hulul görüşü