+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kurana el basarak yemin edip bozmanın günahı cezası nedir Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kurana el basarak yemin edip bozmanın günahı cezası nedir


 2. muvahhidim
  herşey O'nun için..!

  Cevap: Kurana el basarak yemin edip bozmanın günahı cezası nedir


  Reklam  Cevap: Allah adına edilen yeminler:

  Kasem suretiyle Allah adına yeminler "Allah" ya da "İzzet, celal, azamet" gibi zati sıfatlarının başına "ba, va, ta" harflerinin birisini getirmek suretiyle yapılır (Mevsılî, a.g.e., IV, 49, 50; Şirbinî, Muğni'l-Muhtaç, IV, 320, 312). Müslümanlar arasında en çok kullanılan yemin lafızları: "Vallâhi, billâhi ve tallâhi" sözcükleridir.

  Allah'ın isim ve zatî sıfatlarının dışında hiçbir şeye yemin edilmez. Hanefilere göre, Nebi, Kur'ân, Kâbe gibi Müslümanlarca kutsal olan varlıklar adına da yemin edilmesi caiz değildir (Kâsânî a.g.e., III, 5-10; Merginânî, el-Hidâye," II, 72; Mevsıli; IV, 51).

  İmam Şâfiî, İmam Mâlik ve İmam Ahmed b. Hanbel'e göre Kur'ân, Kur'ân âyetleri ve Mushaf adına edilen yeminler mûteberdir. Bozulması halinde keffareti gerektirir (İbn Kudâme, el-Muğnî, XI,194,195). Hanbelîlere göre Kâbe ve diğer yaratıklar adına yemin etmek caiz değilse de, Peygamber adına yemin etmek caizdir. Bozulması keffareti gerektirir (İbn Kudâme, a.g.e., XI, 210).

+ Yorum Gönder
kurana el basmak,  kurana el basarak yemin etmek,  yemin bozmanın günahı,  kurana el basmak yemini bozmak,  kurana el basarak edilen yemini bozmak,  kurana el basıp yemin bozmak