Konusunu Oylayın.: İbraniler ile İsrailoğulları eş anlamlı mıdır ?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
İbraniler ile İsrailoğulları eş anlamlı mıdır ?
 1. 18.Nisan.2012, 23:10
  1
  Misafir

  İbraniler ile İsrailoğulları eş anlamlı mıdır ?


  İbraniler ile İsrailoğulları eş anlamlı mıdır ? Mumsema İbraniler ile İsrailoğulları eş anlamlı mıdır ?


 2. 18.Nisan.2012, 23:10
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  İbraniler ile İsrailoğulları eş anlamlı mıdır ?

 3. 06.Mayıs.2012, 11:44
  2
  ebuturab
  Site Doktoru

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 03.Mart.2007
  Üye No: 74
  Mesaj Sayısı: 1,711
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 20
  Bulunduğu yer: vuslat-ı nur

  Cevap: İbraniler ile İsrailoğulları eş anlamlı mıdır ?

  ben İsrâil
  Benî İsrâil, İsrâil, İbrânî, Yahûdî ve Mûsevî
  Kelimeleri ve Mâhiyeti İsrâil, Hz. Yakub'un lakabıdır. Hz. Yakub'un on iki
  oğlunun soyundan gelenlere benî İsrâil/İsrâil oğulları denilir. "Benî İsrâil"
  ifadesi, Kur'an-ı Kerim'de 41 yerde geçer. Kur'an'da Benî İsrâil'in yahudileşme
  sürecini anlatan ayetlerin sayısı ise 712'dir. Benî İsrâil'den bahseden bu 712
  ayet, Kur'an'ın tamamı göz önüne alındığında 10'da biri aşan bir oran
  tutmaktadır. İsrâil kelimesi, iki âyette (3/Âl-i İmran, 93; 19/Meryem, 58)
  şahıs ismi olarak Hz. Yakub için kullanılır. Benî İsrâil de Kur'an'da Yakub
  oğulları anlamında yahudiler için kullanılmaktadır.
  "Benî İsrâil /
  İsrâiloğulları", "İbrânî" ve "Yahûdi" kelimeleri, çoğu zaman, birbirlerinin
  yerine kullanılmakta ve hepsi de aynı çağrışımı yapmaktadırlar. İsrâil ismi,
  "gece yolculuk yapmak" ve "Allah'ın kulu" anlamına gelmektedir. Günümüzdeki
  Tevrât'tan yola çıkarak İsrâil kelimesine verilen bir başka anlam ise, savaşan
  Tanrı veyahut Tanrıya karşı kuvvetli demektir. Muharref Tevrat'ta, Hz. Yakub'un
  Tanrı ile güreşip onu yendiği(!) için bu adı aldığı anlatılmaktadır (Kitab-ı
  Mukaddes, Tekvin 32/28; 45/9-18; Hoşea 26/5-6). Kendilerine Allah tarafından
  gönderilen hak din İslâm'ı değiştirip yahudileşenlerin, mukaddes kitaplarına ve
  Allah'a en ağır iftiralar atmasına bir örnek de "İsrâil" kelimesine verdikleri
  bu anlam olsa gerektir. "İsrâil" kelimesine yakıştırdıkları bu anlamla, kendi
  soylarını yüceltmek için "tanrı"larını bile küçülttükleri, onu sıradan bir insan
  gibi gördükleri ve bir peygamberine (onu yenmeye) gücünün yetmediği âciz bir
  varlık gibi algıladıkları olanca çirkinliğiyle sırıtmaktadır. Kudüs'ü işgal edip
  o kutsal topraklarda devamlı müslüman kanı akıtan zâlim siyonist rejimine ve o
  topraklara da, bilindiği gibi İsrâil adı uygun görülmüştür. "İbrânî" adı,
  İsrâil'in mürâdifi/eş anlamlısıdır. Kelime anlamı olarak, "öte tarafın
  adam-ları" anlamını ifade eder. Bu isim, İsrâil oğullarına Fırat veya Ürdün
  nehrinin öbür tarafından geldikleri için verilmiştir. Bu ismi yahudilere Kenan
  ülkesinin yerlileri vermiştir. Yani Kenanlılar bu ismi göçmen olanlar için
  kullanmışlardır. Bugün kendilerine yahudi dediğimiz kavmin ilk adı İbrânî idi.
  İsrâiloğullarına İbrânî adının verilmesi, onların göçebe bir kavim olduklarını
  ve üzerinde bulundukları toprakların gerçek sahipleri olmadıklarını da ispatlar.
  "Yahûdi": (Hâde-yehûdü; tehevvede Bu kelime, tevbe etti, hakka döndü anlamına
  gelmektedir. Yahûdi kelimesi, Peygamberimiz'in risâIetinden önce de Arabistan'da
  biliniyor ve kullanılıyordu. Yahûdiler (yehûd) ifadesi Kur'an'da 41 yerde geçer.
  Bu kelimenin İsrâiloğullarına isim verilmesi konusunda şu görüş ileri
  sürülmüştür: Hz. Musa'nın Tur dağına gitmesinden sonra onlar buzağıya tapmışlar,
  ancak Hz. Musa onların yanına dönünce kendilerine çok kızmış, onlar da bu çirkin
  işten dolayı pişman olmuş ve tevbe etmişlerdir. İsrâiloğullarının tevbe
  edişleri Kur'an'da şöyle geçmektedir: "İnnâ hüdnâ ileyk / Biz Sana yöneldik
  (tevbe ettik)" (7/A'râf, 156). İşte İsrâiloğullarının bu şekilde tevbe etmeleri
  dolayısıyla kendilerine yahudi denilmiştir. Bir başka görüşe göre, onlar
  Peygamberimiz'in İslâm'a dâvetinde O'nu inkâr ettikleri için bu isimle ("dönek"
  anlamında) anılmışlardır. İsrâiloğullarına yahudi denilmesinin bir başka sebebi
  şudur: Hz. Yakub'un dördüncü oğlunun adı Yuda veya Yahuda idi.
  Dolayısıyla Yahuda'nın adına izafeten, dedelerinin isminden ötürü
  İsrâiloğullarına yahudi denilmiştir. Bu ırk, her ne kadar Hz. İbrâhim'e
  dayanıyorsa da, teşkilatçısı ve en büyük peygamberi İsrâiloğullarının
  kurtarıcısı Hz. Musa'dır. "Hz. Musa'ya inanan, bağlanan" anlamına (O'na ne kadar
  bağlı oldukları tartışılacak konu olmakla birlikte) İsrâiloğullarına Musevî de
  denilir. "Onların milletine/dinine uyuncaya kadar yahudiler ve hıristiyanlar
  asla senden râzı olacak değillerdir. De ki: 'Doğru yol, ancak Allah'ın yoludur.'
  Sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyacak olursan, andolsun ki,
  Allah'tan sana ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır." (2/Bakara, 120) "Ey iman
  edenler, yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirinin
  dostudur-lar. İçinizden onları dost tutanlar, onlardandır. Şüphesiz ki Allah,
  zâlimler topluluğuna yol göstermez. " (5/Mâide, 51)
  "(Yahudiler ve
  hıristiyanlar, müslümanlara Yahûdileşin ya da hıristiyanlaşın ki doğru yolu
  bulasınız, dediler. De ki: 'Hayır! Biz, hanîf olan İbrahim'in dinine uyarız. O,
  müşriklerden değildi." (2/Bakara, 135) "Kendilerine tevrat
  yükletilip de sonra onu taşımayanların hali, kitaplar taşıyan eşeğin hali
  gibidir. Allah'ın âyetlerini yalanlayanların durumu ne berbattır. Allah zâlimler
  topluluğunu hidâyete ulaştırmaz." (62/Cum'a, 5) "Yahudiler, 'Allah'ın eli
  bağlıdır/sıkıdır' dediler. Kendi elleri bağlandı ve söylediklerin-den dolayı
  lânetlendiler. Bilâkis Allah'ın elleri açıktır, dilediği gibi verir. Andolsun ki
  sana Rabbinden indirilen, onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü arttırır.
  Aralarına, kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin soktuk. Ne zaman
  savaş için bir ateş yakmışlarsa (fitneyi uyandırmışlarsa) Allah onu
  söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuğa koşarlar. Allah ise bozguncuları
  sevmez." (5/Mâide, 64) "Andolsun ki İsrâiloğullarından ahid/sağlam söz aldık ve
  onlara peygamberler gönderdik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin arzu
  etmediğini (ilâhî hükümleri) getirdi ise bir kısmını yalanladılar, bir kısmını
  da öldürdüler." (5/Mâide, 70) "İsrâiloğullarından kâfir olanlar, Davud ve
  Meryem oğlu İsa diliyle lânetlenmişlerdir. Bunun sebebi, isyan etmeleri ve
  haddi/sınırı aşmalarıdır. Onlar, işledikleri kötülükten birbirini vazgeçirmeye
  çalışmazlardı. Andolsun yaptıkları ne kötüdür! Onlardan çoğunun, kâfirlerle
  dostluk ettiklerini görürsün. Nefislerinin onlar için (âhiret hayatları için)
  önceden hazırladığı şey ne kötüdür. Allah onlara gazab etmiştir ve onlar azap
  içinde devamlı kalıcıdırlar." (5/Mâide, 78-80) "İnsanlar içerisinde, iman
  edenlere düşmanlık bakımından en şiddetli olarak yahudiler ile, şirk koşanları
  bulacaksın." (5/Mâide, 82) "Yahudiler, Uzeyr Allah'ın oğludur, dediler.
  Hıristiyanlar da, Mesîh (İsa) Allah'ın oğludur dediler. Bu, onların ağızlarıyla
  geveledikleri sözlerdir. Sözlerini daha önce kâfir olmuş kimselerin sözlerine
  benzetiyorlar. Allah onları kahretsin! Nasıl da (haktan bâtıla)
  döndürülü-yorlar!" (9/Tevbe, 30) "(Yahudiler) Allah'ı bırakıp bilginlerini
  (hahamlarını); (hıristiyanlar da) râhiplerini ve Meryem oğlu Mesîh'i (İsa'yı)
  rabler edindiler. Halbuki onlara ancak tek ilâha ibâdet/kulluk etmeleri
  emrolundu. O'ndan başka ilâh yoktur. O, bunların ortak koştukları şeylerden
  uzaktır." (9/Tevbe, 31) "Kendilerine Kitap verilenlerden Allah'a ve âhiret
  gününe inanmayan, Allah ve Rasülü' nün haram kıldığını haram saymayan ve hak
  dini kendine din edinmeyen kimselerle, küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar
  savaşın." (9/Tevbe, 29) 4. 06.Mayıs.2012, 11:44
  2
  Site Doktoru
  ben İsrâil
  Benî İsrâil, İsrâil, İbrânî, Yahûdî ve Mûsevî
  Kelimeleri ve Mâhiyeti İsrâil, Hz. Yakub'un lakabıdır. Hz. Yakub'un on iki
  oğlunun soyundan gelenlere benî İsrâil/İsrâil oğulları denilir. "Benî İsrâil"
  ifadesi, Kur'an-ı Kerim'de 41 yerde geçer. Kur'an'da Benî İsrâil'in yahudileşme
  sürecini anlatan ayetlerin sayısı ise 712'dir. Benî İsrâil'den bahseden bu 712
  ayet, Kur'an'ın tamamı göz önüne alındığında 10'da biri aşan bir oran
  tutmaktadır. İsrâil kelimesi, iki âyette (3/Âl-i İmran, 93; 19/Meryem, 58)
  şahıs ismi olarak Hz. Yakub için kullanılır. Benî İsrâil de Kur'an'da Yakub
  oğulları anlamında yahudiler için kullanılmaktadır.
  "Benî İsrâil /
  İsrâiloğulları", "İbrânî" ve "Yahûdi" kelimeleri, çoğu zaman, birbirlerinin
  yerine kullanılmakta ve hepsi de aynı çağrışımı yapmaktadırlar. İsrâil ismi,
  "gece yolculuk yapmak" ve "Allah'ın kulu" anlamına gelmektedir. Günümüzdeki
  Tevrât'tan yola çıkarak İsrâil kelimesine verilen bir başka anlam ise, savaşan
  Tanrı veyahut Tanrıya karşı kuvvetli demektir. Muharref Tevrat'ta, Hz. Yakub'un
  Tanrı ile güreşip onu yendiği(!) için bu adı aldığı anlatılmaktadır (Kitab-ı
  Mukaddes, Tekvin 32/28; 45/9-18; Hoşea 26/5-6). Kendilerine Allah tarafından
  gönderilen hak din İslâm'ı değiştirip yahudileşenlerin, mukaddes kitaplarına ve
  Allah'a en ağır iftiralar atmasına bir örnek de "İsrâil" kelimesine verdikleri
  bu anlam olsa gerektir. "İsrâil" kelimesine yakıştırdıkları bu anlamla, kendi
  soylarını yüceltmek için "tanrı"larını bile küçülttükleri, onu sıradan bir insan
  gibi gördükleri ve bir peygamberine (onu yenmeye) gücünün yetmediği âciz bir
  varlık gibi algıladıkları olanca çirkinliğiyle sırıtmaktadır. Kudüs'ü işgal edip
  o kutsal topraklarda devamlı müslüman kanı akıtan zâlim siyonist rejimine ve o
  topraklara da, bilindiği gibi İsrâil adı uygun görülmüştür. "İbrânî" adı,
  İsrâil'in mürâdifi/eş anlamlısıdır. Kelime anlamı olarak, "öte tarafın
  adam-ları" anlamını ifade eder. Bu isim, İsrâil oğullarına Fırat veya Ürdün
  nehrinin öbür tarafından geldikleri için verilmiştir. Bu ismi yahudilere Kenan
  ülkesinin yerlileri vermiştir. Yani Kenanlılar bu ismi göçmen olanlar için
  kullanmışlardır. Bugün kendilerine yahudi dediğimiz kavmin ilk adı İbrânî idi.
  İsrâiloğullarına İbrânî adının verilmesi, onların göçebe bir kavim olduklarını
  ve üzerinde bulundukları toprakların gerçek sahipleri olmadıklarını da ispatlar.
  "Yahûdi": (Hâde-yehûdü; tehevvede Bu kelime, tevbe etti, hakka döndü anlamına
  gelmektedir. Yahûdi kelimesi, Peygamberimiz'in risâIetinden önce de Arabistan'da
  biliniyor ve kullanılıyordu. Yahûdiler (yehûd) ifadesi Kur'an'da 41 yerde geçer.
  Bu kelimenin İsrâiloğullarına isim verilmesi konusunda şu görüş ileri
  sürülmüştür: Hz. Musa'nın Tur dağına gitmesinden sonra onlar buzağıya tapmışlar,
  ancak Hz. Musa onların yanına dönünce kendilerine çok kızmış, onlar da bu çirkin
  işten dolayı pişman olmuş ve tevbe etmişlerdir. İsrâiloğullarının tevbe
  edişleri Kur'an'da şöyle geçmektedir: "İnnâ hüdnâ ileyk / Biz Sana yöneldik
  (tevbe ettik)" (7/A'râf, 156). İşte İsrâiloğullarının bu şekilde tevbe etmeleri
  dolayısıyla kendilerine yahudi denilmiştir. Bir başka görüşe göre, onlar
  Peygamberimiz'in İslâm'a dâvetinde O'nu inkâr ettikleri için bu isimle ("dönek"
  anlamında) anılmışlardır. İsrâiloğullarına yahudi denilmesinin bir başka sebebi
  şudur: Hz. Yakub'un dördüncü oğlunun adı Yuda veya Yahuda idi.
  Dolayısıyla Yahuda'nın adına izafeten, dedelerinin isminden ötürü
  İsrâiloğullarına yahudi denilmiştir. Bu ırk, her ne kadar Hz. İbrâhim'e
  dayanıyorsa da, teşkilatçısı ve en büyük peygamberi İsrâiloğullarının
  kurtarıcısı Hz. Musa'dır. "Hz. Musa'ya inanan, bağlanan" anlamına (O'na ne kadar
  bağlı oldukları tartışılacak konu olmakla birlikte) İsrâiloğullarına Musevî de
  denilir. "Onların milletine/dinine uyuncaya kadar yahudiler ve hıristiyanlar
  asla senden râzı olacak değillerdir. De ki: 'Doğru yol, ancak Allah'ın yoludur.'
  Sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyacak olursan, andolsun ki,
  Allah'tan sana ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır." (2/Bakara, 120) "Ey iman
  edenler, yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirinin
  dostudur-lar. İçinizden onları dost tutanlar, onlardandır. Şüphesiz ki Allah,
  zâlimler topluluğuna yol göstermez. " (5/Mâide, 51)
  "(Yahudiler ve
  hıristiyanlar, müslümanlara Yahûdileşin ya da hıristiyanlaşın ki doğru yolu
  bulasınız, dediler. De ki: 'Hayır! Biz, hanîf olan İbrahim'in dinine uyarız. O,
  müşriklerden değildi." (2/Bakara, 135) "Kendilerine tevrat
  yükletilip de sonra onu taşımayanların hali, kitaplar taşıyan eşeğin hali
  gibidir. Allah'ın âyetlerini yalanlayanların durumu ne berbattır. Allah zâlimler
  topluluğunu hidâyete ulaştırmaz." (62/Cum'a, 5) "Yahudiler, 'Allah'ın eli
  bağlıdır/sıkıdır' dediler. Kendi elleri bağlandı ve söylediklerin-den dolayı
  lânetlendiler. Bilâkis Allah'ın elleri açıktır, dilediği gibi verir. Andolsun ki
  sana Rabbinden indirilen, onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü arttırır.
  Aralarına, kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin soktuk. Ne zaman
  savaş için bir ateş yakmışlarsa (fitneyi uyandırmışlarsa) Allah onu
  söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuğa koşarlar. Allah ise bozguncuları
  sevmez." (5/Mâide, 64) "Andolsun ki İsrâiloğullarından ahid/sağlam söz aldık ve
  onlara peygamberler gönderdik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin arzu
  etmediğini (ilâhî hükümleri) getirdi ise bir kısmını yalanladılar, bir kısmını
  da öldürdüler." (5/Mâide, 70) "İsrâiloğullarından kâfir olanlar, Davud ve
  Meryem oğlu İsa diliyle lânetlenmişlerdir. Bunun sebebi, isyan etmeleri ve
  haddi/sınırı aşmalarıdır. Onlar, işledikleri kötülükten birbirini vazgeçirmeye
  çalışmazlardı. Andolsun yaptıkları ne kötüdür! Onlardan çoğunun, kâfirlerle
  dostluk ettiklerini görürsün. Nefislerinin onlar için (âhiret hayatları için)
  önceden hazırladığı şey ne kötüdür. Allah onlara gazab etmiştir ve onlar azap
  içinde devamlı kalıcıdırlar." (5/Mâide, 78-80) "İnsanlar içerisinde, iman
  edenlere düşmanlık bakımından en şiddetli olarak yahudiler ile, şirk koşanları
  bulacaksın." (5/Mâide, 82) "Yahudiler, Uzeyr Allah'ın oğludur, dediler.
  Hıristiyanlar da, Mesîh (İsa) Allah'ın oğludur dediler. Bu, onların ağızlarıyla
  geveledikleri sözlerdir. Sözlerini daha önce kâfir olmuş kimselerin sözlerine
  benzetiyorlar. Allah onları kahretsin! Nasıl da (haktan bâtıla)
  döndürülü-yorlar!" (9/Tevbe, 30) "(Yahudiler) Allah'ı bırakıp bilginlerini
  (hahamlarını); (hıristiyanlar da) râhiplerini ve Meryem oğlu Mesîh'i (İsa'yı)
  rabler edindiler. Halbuki onlara ancak tek ilâha ibâdet/kulluk etmeleri
  emrolundu. O'ndan başka ilâh yoktur. O, bunların ortak koştukları şeylerden
  uzaktır." (9/Tevbe, 31) "Kendilerine Kitap verilenlerden Allah'a ve âhiret
  gününe inanmayan, Allah ve Rasülü' nün haram kıldığını haram saymayan ve hak
  dini kendine din edinmeyen kimselerle, küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar
  savaşın." (9/Tevbe, 29)


 5. 17.Mart.2016, 15:33
  3
  AbdulRauf
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 17.Mart.2016
  Üye No: 108073
  Mesaj Sayısı: 1
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1

  Cevap: İbraniler ile İsrailoğulları eş anlamlı mıdır ?

  Günümüzde eş anlamlı gibi kullanılıyor ve kullanılmasında pek bir sakınca görmüyorum. Fakat tabii ki aralarında nüans var. İbrani kelimesi Hazreti İbrahim'in büyük dedelerinden Eber'in isminden türemiş. (bkz: godsmsg) Eber ile başlayıp sonrasında Hz. İbrahim ve sonrasında Hz. Yakup ve sonrasında Hz. İshak ile devam eden soyun ya da kavmin ismi olmuş. Yahudiler soylarını Hz. İbrahim'e dayandırdıkları için de kendilerine İbraniler denebilmektedir. İsrail kelimesi ise Hz. Yakup'un Tanrı tarafından kendisine verilen diğer ismidir. Hz. Yakup'un oğulları, soyu ve neticesinde kavmine İsrailoğulları denmiştir. Buradan yola çıkarak yine Yahudilerle özdeşleşmiştir.


 6. 17.Mart.2016, 15:33
  3
  AbdulRauf - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  Günümüzde eş anlamlı gibi kullanılıyor ve kullanılmasında pek bir sakınca görmüyorum. Fakat tabii ki aralarında nüans var. İbrani kelimesi Hazreti İbrahim'in büyük dedelerinden Eber'in isminden türemiş. (bkz: godsmsg) Eber ile başlayıp sonrasında Hz. İbrahim ve sonrasında Hz. Yakup ve sonrasında Hz. İshak ile devam eden soyun ya da kavmin ismi olmuş. Yahudiler soylarını Hz. İbrahim'e dayandırdıkları için de kendilerine İbraniler denebilmektedir. İsrail kelimesi ise Hz. Yakup'un Tanrı tarafından kendisine verilen diğer ismidir. Hz. Yakup'un oğulları, soyu ve neticesinde kavmine İsrailoğulları denmiştir. Buradan yola çıkarak yine Yahudilerle özdeşleşmiştir.
+ Yorum Gönder