Konusunu Oylayın.: İçki içenlerin ahiretteki cezaları nedir?

5 üzerinden 4.33 | Toplam : 6 kişi
İçki içenlerin ahiretteki cezaları nedir?
 1. 18.Nisan.2012, 22:39
  1
  Misafir

  İçki içenlerin ahiretteki cezaları nedir?


  İçki içenlerin ahiretteki cezaları nedir? Mumsema İçki içenlerin ahiretteki cezaları nedir? İçki kullanan kişilerin ahiretteki cezasını yazar mısınız ?


 2. 18.Nisan.2012, 22:39
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  İçki içenlerin ahiretteki cezaları nedir? İçki kullanan kişilerin ahiretteki cezasını yazar mısınız ?

 3. 21.Nisan.2012, 09:17
  2
  Ercan
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Temmuz.2011
  Üye No: 88468
  Mesaj Sayısı: 3,115
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 33
  Bulunduğu yer: Gaziantep

  Cevap: içki içenlerin ahiretteki cezaları nedir?
  Kur'an-ı Kerîm içkiyi yasaklamış ve haram olduğunu bildirmiştir: "Ey İman edenler! içki (hamr), kumar, dikili taşlar ve fal okları Şevtanın işlerinden bir pisliktir" (el-Mâide, 5/90). Ayette geçen hamr kelimesini fakihlerin çoğu aklı gideren bütün içkileri kapsamına aldığını söylemişlerdir.

  İslâm'dan önce ve İslâm'ın ilk devirlerinde, câhiliye Arapları içki içer ve bunu hayatın bir parçası gibi görürlerdi. İslâm beş şeyin korunmasına büyük önem vermiştir. Bunlar: Akil, sağlık, mal, ırz ve dindir. İçki içen kimse bu beş unsuru da koruyamaz duruma düşer. Amerika'da içki aleyhtarlarının kurduğu bir teşkilat yeryüzünde ilk defa içkiyi kimin yasakladığını araştırır. İlk yasağın Hz. Muhammed tarafından ortaya konulduğu anlaşılınca O'nun hatırasına New York'ta "Muhammed Çeşmesi adını verdikleri bir âbide yaptırırlar (Yeşilay Dergisi, sy. 441, Ağustos 1970).

  Kur'an-ı Kerîm'de içki yasağı tedrîc prensibine göre gelmiştir.

  Mekke'de inen ilk ayette yasak hükmü yer almaz.

  "Hurma ve üzüm ağaçlarının meyvelerinden içki yapıyor güzel rızık ediniyorsunuz, bunda aklı eren bir kavim için elbet bir ibret vardır" (en-Nahl, 16/67).

  Bundan sonra Hz. Ömer bir gün Resulullah (s.a.s)'a gelerek şöyle dedi: "Ya Resulullah! Şarap malı helâk edici ve aklı giderici olduğu malumunuzdur. Yüce Allah'tan, şarabın hükmünü bize açıklamasını iste. Hz. Peygamber; "Ey Allah'ım, şarap hakkında bize açıklayıcı beyanını bildir" diye dua edince şu ayet indi:

  "Sana içkiyi ve kumarı sorarlar, de ki. "Onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı faydalar vardır. Ancak günahları faydalarından daha büyüktür" (el-Bakara, 2/219). Bu ayet inince, bazı sahabîler "büyük günah" diye içkiyi bırakmış bazıları ise "insanlara faydası da var" diyerek içmeye devam etmişlerdir.

  Bir gün Abdurrahman b. Avf bir ziyafet vermiş, ashâb-ı kirâmdan bazıları da bu ziyafette hazır bulunmuştu. Yemekte içki de içmişlerdi. Akşam namazının vakti girince, içlerinden birisi imam olmuş ve namaz kıldırırken "kâfirûn" sûresini yanlış okumuştu. Bunun üzerine Hz. Ömer: "Ya Rabbi bize içki konusundaki beyanında ziyade yap" diye dua etmiş ve daha sonra şu ayet inmiştir: "Ey iman edenler, siz sarhoşken ne söyleyeceğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın" (en-Nisa, 4/43). Bu surette içki yalnız namaz vakitlerinde olmak üzere yasaklanmıştır. Artık onu içenler yatsı namazından sonra içiyorlar, sarhoşlukları geçtikten sonra sabah namazını kılıyorlardı.

  Yine bir gün Utbe b. Mâlik (r.a) bir evlenme ziyafeti vermişti. Sa'd b. Ebî Vakkas da oradaydı. Deve eti yediler, içki içtiler, sarhoş olunca da asalet iddiasına kalkıştılar. Sa'd bu konuda kavmini öven ve Ensar'ı hicveden bir şiir okudu. Ensar'dan birisi buna kızarak, sofradaki bir deve kemiği ile Sa'd'ı yaraladı. Sa'd da durumu Resulullah (s.a.s)'a şikâyette bulundu. Bunun üzerine bu konuda kesin içki yasağı bildiren ayetler indi:

  "Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın amelinden bir murdardır. Bunlardan kaçınınız ki, felaha eresiniz. Şeytan içki ve kumarla aranıza kin ve düşmanlık sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazı kılmaktan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?" (el-Mâide, 5/90-91)

  Hz. Peygamberin çeşitli hadisleri bu konuda uygulama esaslarını gösterir:

  "Her sarhoşluk veren şey şaraptır ve her sarhoşluk veren şey haramdır. Bir kimse şarabı dünyada içer de ona devam üzere iken Tövbe etmeden ölürse âhirette kevser şarabını içemez" (Müslim, Eşribe, 73).

  "Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır" (el-Askalânî, Bulûgu'l Merâm, Terc. A. Davudoğlu, lV, 61 vd.).

  Hz. Peygamber'e ilaç için şarap yapmanın hükmü sorulunca; "Şüphesiz şarap deva (ilâç) değil aksine derttir" (el-Askalânî, a.g.e, IV, 61).

  "Ümmetimden bir takım kimseler, çeşitli adlar koyarak içki içeceklerdir" (el-Askalânî, a.g.e, IV, 61).

  İçkinin yasak oluşu icma-ı ümmetle sâbittir. İslâm fakihleri bu konuda görüş birliği içindedirler. Hz. Ömer bu konudaki şüpheleri kaldırmak için, Allah elçisinin minberinden "aklı perdeleyen her şey içkidir" sözüyle özlü bir tarif yapmıştır. Buna göre insana aklını kaybettiren ve onu iyi ile kötüyü, hayırla şerri ayıramaz duruma getiren herşey içki sayılır. Sıvı veya katı olması sonucu değiştirmez. Afyon, eroin ve benzeri bütün uyuşturucular aynı niteliktedir. Çünkü bunları kullanan kişilerde aklın fonksiyonları değişir; uzağı yakın, yakını uzak görür; olağan şeylerden ayrılarak, olmayan ve olmayacak şeyleri hayal etmeye ve rüyalar denizinde yüzmeye başlar. Bazı uyuşturucular da vücûdu durgunlaştırır, sinirleri uyuşturur, ruhsal çöküntülere yol açar, ahlâkı düşürür, iradeyi zayıflatır ve ferdi topluma faydasız hâle getirir. İşte İslâm dini, fert ve toplum için faydalı olan şeyleri emrederken, zararlı olanları da yasaklamıştır. İslâm'ın yasakları tıb tarafından incelendiğinde, bunların fert ve toplum yararına olduğu görülür. Nitekim, içki ve domuz eti gibi yasaklar ilmin ve tıbbın süzgecinden geçirilmiş, nice maddî ve mânevi zararları uzmanlarca açıklanmıştır (bk. Yusuf el-Kardâvî, el-Helâl ve'l-Harâm fi'l-İslâm, Terc. Mustafa Varlı, Ankara 1970, s. 50-53, 75-88).

  İslâm, içkinin içilmesini yasakladığı gibi, müslümanlar arasında ticaretini de yasaklamıştır. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Peygamber (s.a.s) içki konusunda on kişiyi lanetlemiştir: Sıkan, kendisi için sıkılan, içen, taşıyan, kendisi için taşınan, içiren, satan, parasını yiyen, satın alan ve kendisi için satın alınan..." (Tirmizî, Büyû', 59; İbn Mâce, Eşribe, 6).

  Mâide suresindeki kesin içki yasağı bildiren ayet geldikten sonra Allah Resulu uygulama ile ilgili olmak üzere şöyle buyurdu: "Şüphesiz Allah içkiyi haram kılmıştır. Bu ayeti haber alıp da yanında içki bulunan kimse, ondan içmesin ve satmasın..." (Müslim, Müsâkât, 67; bk. Buhârı, Megâzî, 51; Büyû, 105, 112; Müslim, Büyû, 93; Fer', 8; İbn Mâce, Ticârât, 11; Ahmed b. Hanbel, II, 213, 362, 512, III, 217, 324, 326, 340; İbn Kesîr, Muhtasaru Tefsîri İbn Kesîr, Beyrut (t.y), I, 544-547).

  Günümüzde sarhoş olmayacak kadar içki içmenin helal olduğunu iddia eden kimselere Peygamberimiz şu hadisi ile cevap vermektedir. "Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır."

  Hamdi DÖNDÜREN 4. 21.Nisan.2012, 09:17
  2
  Devamlı Üye  Kur'an-ı Kerîm içkiyi yasaklamış ve haram olduğunu bildirmiştir: "Ey İman edenler! içki (hamr), kumar, dikili taşlar ve fal okları Şevtanın işlerinden bir pisliktir" (el-Mâide, 5/90). Ayette geçen hamr kelimesini fakihlerin çoğu aklı gideren bütün içkileri kapsamına aldığını söylemişlerdir.

  İslâm'dan önce ve İslâm'ın ilk devirlerinde, câhiliye Arapları içki içer ve bunu hayatın bir parçası gibi görürlerdi. İslâm beş şeyin korunmasına büyük önem vermiştir. Bunlar: Akil, sağlık, mal, ırz ve dindir. İçki içen kimse bu beş unsuru da koruyamaz duruma düşer. Amerika'da içki aleyhtarlarının kurduğu bir teşkilat yeryüzünde ilk defa içkiyi kimin yasakladığını araştırır. İlk yasağın Hz. Muhammed tarafından ortaya konulduğu anlaşılınca O'nun hatırasına New York'ta "Muhammed Çeşmesi adını verdikleri bir âbide yaptırırlar (Yeşilay Dergisi, sy. 441, Ağustos 1970).

  Kur'an-ı Kerîm'de içki yasağı tedrîc prensibine göre gelmiştir.

  Mekke'de inen ilk ayette yasak hükmü yer almaz.

  "Hurma ve üzüm ağaçlarının meyvelerinden içki yapıyor güzel rızık ediniyorsunuz, bunda aklı eren bir kavim için elbet bir ibret vardır" (en-Nahl, 16/67).

  Bundan sonra Hz. Ömer bir gün Resulullah (s.a.s)'a gelerek şöyle dedi: "Ya Resulullah! Şarap malı helâk edici ve aklı giderici olduğu malumunuzdur. Yüce Allah'tan, şarabın hükmünü bize açıklamasını iste. Hz. Peygamber; "Ey Allah'ım, şarap hakkında bize açıklayıcı beyanını bildir" diye dua edince şu ayet indi:

  "Sana içkiyi ve kumarı sorarlar, de ki. "Onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı faydalar vardır. Ancak günahları faydalarından daha büyüktür" (el-Bakara, 2/219). Bu ayet inince, bazı sahabîler "büyük günah" diye içkiyi bırakmış bazıları ise "insanlara faydası da var" diyerek içmeye devam etmişlerdir.

  Bir gün Abdurrahman b. Avf bir ziyafet vermiş, ashâb-ı kirâmdan bazıları da bu ziyafette hazır bulunmuştu. Yemekte içki de içmişlerdi. Akşam namazının vakti girince, içlerinden birisi imam olmuş ve namaz kıldırırken "kâfirûn" sûresini yanlış okumuştu. Bunun üzerine Hz. Ömer: "Ya Rabbi bize içki konusundaki beyanında ziyade yap" diye dua etmiş ve daha sonra şu ayet inmiştir: "Ey iman edenler, siz sarhoşken ne söyleyeceğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın" (en-Nisa, 4/43). Bu surette içki yalnız namaz vakitlerinde olmak üzere yasaklanmıştır. Artık onu içenler yatsı namazından sonra içiyorlar, sarhoşlukları geçtikten sonra sabah namazını kılıyorlardı.

  Yine bir gün Utbe b. Mâlik (r.a) bir evlenme ziyafeti vermişti. Sa'd b. Ebî Vakkas da oradaydı. Deve eti yediler, içki içtiler, sarhoş olunca da asalet iddiasına kalkıştılar. Sa'd bu konuda kavmini öven ve Ensar'ı hicveden bir şiir okudu. Ensar'dan birisi buna kızarak, sofradaki bir deve kemiği ile Sa'd'ı yaraladı. Sa'd da durumu Resulullah (s.a.s)'a şikâyette bulundu. Bunun üzerine bu konuda kesin içki yasağı bildiren ayetler indi:

  "Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın amelinden bir murdardır. Bunlardan kaçınınız ki, felaha eresiniz. Şeytan içki ve kumarla aranıza kin ve düşmanlık sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazı kılmaktan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?" (el-Mâide, 5/90-91)

  Hz. Peygamberin çeşitli hadisleri bu konuda uygulama esaslarını gösterir:

  "Her sarhoşluk veren şey şaraptır ve her sarhoşluk veren şey haramdır. Bir kimse şarabı dünyada içer de ona devam üzere iken Tövbe etmeden ölürse âhirette kevser şarabını içemez" (Müslim, Eşribe, 73).

  "Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır" (el-Askalânî, Bulûgu'l Merâm, Terc. A. Davudoğlu, lV, 61 vd.).

  Hz. Peygamber'e ilaç için şarap yapmanın hükmü sorulunca; "Şüphesiz şarap deva (ilâç) değil aksine derttir" (el-Askalânî, a.g.e, IV, 61).

  "Ümmetimden bir takım kimseler, çeşitli adlar koyarak içki içeceklerdir" (el-Askalânî, a.g.e, IV, 61).

  İçkinin yasak oluşu icma-ı ümmetle sâbittir. İslâm fakihleri bu konuda görüş birliği içindedirler. Hz. Ömer bu konudaki şüpheleri kaldırmak için, Allah elçisinin minberinden "aklı perdeleyen her şey içkidir" sözüyle özlü bir tarif yapmıştır. Buna göre insana aklını kaybettiren ve onu iyi ile kötüyü, hayırla şerri ayıramaz duruma getiren herşey içki sayılır. Sıvı veya katı olması sonucu değiştirmez. Afyon, eroin ve benzeri bütün uyuşturucular aynı niteliktedir. Çünkü bunları kullanan kişilerde aklın fonksiyonları değişir; uzağı yakın, yakını uzak görür; olağan şeylerden ayrılarak, olmayan ve olmayacak şeyleri hayal etmeye ve rüyalar denizinde yüzmeye başlar. Bazı uyuşturucular da vücûdu durgunlaştırır, sinirleri uyuşturur, ruhsal çöküntülere yol açar, ahlâkı düşürür, iradeyi zayıflatır ve ferdi topluma faydasız hâle getirir. İşte İslâm dini, fert ve toplum için faydalı olan şeyleri emrederken, zararlı olanları da yasaklamıştır. İslâm'ın yasakları tıb tarafından incelendiğinde, bunların fert ve toplum yararına olduğu görülür. Nitekim, içki ve domuz eti gibi yasaklar ilmin ve tıbbın süzgecinden geçirilmiş, nice maddî ve mânevi zararları uzmanlarca açıklanmıştır (bk. Yusuf el-Kardâvî, el-Helâl ve'l-Harâm fi'l-İslâm, Terc. Mustafa Varlı, Ankara 1970, s. 50-53, 75-88).

  İslâm, içkinin içilmesini yasakladığı gibi, müslümanlar arasında ticaretini de yasaklamıştır. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Peygamber (s.a.s) içki konusunda on kişiyi lanetlemiştir: Sıkan, kendisi için sıkılan, içen, taşıyan, kendisi için taşınan, içiren, satan, parasını yiyen, satın alan ve kendisi için satın alınan..." (Tirmizî, Büyû', 59; İbn Mâce, Eşribe, 6).

  Mâide suresindeki kesin içki yasağı bildiren ayet geldikten sonra Allah Resulu uygulama ile ilgili olmak üzere şöyle buyurdu: "Şüphesiz Allah içkiyi haram kılmıştır. Bu ayeti haber alıp da yanında içki bulunan kimse, ondan içmesin ve satmasın..." (Müslim, Müsâkât, 67; bk. Buhârı, Megâzî, 51; Büyû, 105, 112; Müslim, Büyû, 93; Fer', 8; İbn Mâce, Ticârât, 11; Ahmed b. Hanbel, II, 213, 362, 512, III, 217, 324, 326, 340; İbn Kesîr, Muhtasaru Tefsîri İbn Kesîr, Beyrut (t.y), I, 544-547).

  Günümüzde sarhoş olmayacak kadar içki içmenin helal olduğunu iddia eden kimselere Peygamberimiz şu hadisi ile cevap vermektedir. "Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır."

  Hamdi DÖNDÜREN


 5. 21.Haziran.2015, 22:42
  3
  Misafir

  Cevap: içki içenlerin ahiretteki cezaları nedir?

  içki içenlerin hepsinin allah belasnı versin eşimle beraber


 6. 21.Haziran.2015, 22:42
  3
  evin yıldız - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  evin yıldız
  Misafir
  içki içenlerin hepsinin allah belasnı versin eşimle beraber

 7. 04.Nisan.2016, 16:47
  4
  Misafir

  Cevap: İçki içenlerin ahiretteki cezaları nedir?

  Kime bela verecegini sadece kendisinin bildigi bir yaradana inanılır


 8. 04.Nisan.2016, 16:47
  4
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Kime bela verecegini sadece kendisinin bildigi bir yaradana inanılır

 9. 19.Haziran.2016, 02:03
  5
  Misafir

  Cevap: İçki içenlerin ahiretteki cezaları nedir?

  İçki. İçenleri. Allahım. Islah. Ve. Hidayet. Versin.


 10. 19.Haziran.2016, 02:03
  5
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  İçki. İçenleri. Allahım. Islah. Ve. Hidayet. Versin.

 11. 26.Ocak.2018, 22:58
  6
  Misafir

  Yorum: İçki içenlerin ahiretteki cezaları nedir?

  Selamın Aleyküm kardeşlerim. Öncelikle çok farklı görüşlerimi dile getireceğim. Allah'a şükür Müslümanım ve bunları yerine getirmeye çalışıyorum. İçki içtiğim de oldu yalnız bu dediğimi dalga geçmek gibi algılamayın. İçki içtiğimde bile Allah'ın farkındalığını onun varlığını daha çok hissettim. Bu hissettiğim şey Allah'a karşı işlediğim suçun bir pişmanlığı mı yoksa ilk ayette indiği gibi bazı insanlara faydası var diye mi açıklanır? Şimdiye kadar ne zaman içki içsem ne birine kötülük ettim ne de birinin hakkını yedim. Hep evde yalnız içerim ve hep Allah'ı hatırlarım. Bir an bile olsa aklımdan çıkmaz. İçki içtiğimde genelde evde ilahi dinleyip gözlerimi kapatır Ahiret'i hayal ederim. Hatta bir ara o kadar hüş-u halindeydim ki içkiliyken namaz kıldım ama bilincim ve imanım hep yerindeydi. Siz kardeşlerimin önyargı olmadan durumumu değerlendirmenizi istiyorum.


 12. 26.Ocak.2018, 22:58
  6
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Selamın Aleyküm kardeşlerim. Öncelikle çok farklı görüşlerimi dile getireceğim. Allah'a şükür Müslümanım ve bunları yerine getirmeye çalışıyorum. İçki içtiğim de oldu yalnız bu dediğimi dalga geçmek gibi algılamayın. İçki içtiğimde bile Allah'ın farkındalığını onun varlığını daha çok hissettim. Bu hissettiğim şey Allah'a karşı işlediğim suçun bir pişmanlığı mı yoksa ilk ayette indiği gibi bazı insanlara faydası var diye mi açıklanır? Şimdiye kadar ne zaman içki içsem ne birine kötülük ettim ne de birinin hakkını yedim. Hep evde yalnız içerim ve hep Allah'ı hatırlarım. Bir an bile olsa aklımdan çıkmaz. İçki içtiğimde genelde evde ilahi dinleyip gözlerimi kapatır Ahiret'i hayal ederim. Hatta bir ara o kadar hüş-u halindeydim ki içkiliyken namaz kıldım ama bilincim ve imanım hep yerindeydi. Siz kardeşlerimin önyargı olmadan durumumu değerlendirmenizi istiyorum.

 13. 27.Ocak.2018, 14:09
  7
  Habib
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 07.Haziran.2017
  Üye No: 112678
  Mesaj Sayısı: 19
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Bulunduğu yer: N'apcan?

  Yorum: İçki içenlerin ahiretteki cezaları nedir?

  Yine herkes kendi arzularını ilim aktarıyormuş gibi nakletmiş. Kuşkusuz sahte bilgi aktaranların yeri Cehennem olacaktır!

  İçki bahsine gelince, içki içenlerle sigara içenlerin veya herhangi, daha masum görünen bağımlılık yapıcı, insanın normal zihinsel kabiliyetlerine zararı dokunan şeyleri tüketenlerin sonu aynı olacaktır. İçki sadece daha belirgin bir etki yarattığı için, örnek olarak verilmiştir. O zamanlar "extacy hapları" yaygın olsaydı, belki de örnek olarak o verilirdi.

  Burada dikkat edilmesi gereken şey, örnek değil, örnekle işaret edilendir! Bazıları içkiyi diğerlerinden ayırarak, sanki kendileri günaha girmiyormuş gibi bir tavır takınıyorlar. Kimi kandırıyorsunuz? Tabii, her şeyin doğrusunu sadece O bilir.


 14. 27.Ocak.2018, 14:09
  7
  Üye
  Yine herkes kendi arzularını ilim aktarıyormuş gibi nakletmiş. Kuşkusuz sahte bilgi aktaranların yeri Cehennem olacaktır!

  İçki bahsine gelince, içki içenlerle sigara içenlerin veya herhangi, daha masum görünen bağımlılık yapıcı, insanın normal zihinsel kabiliyetlerine zararı dokunan şeyleri tüketenlerin sonu aynı olacaktır. İçki sadece daha belirgin bir etki yarattığı için, örnek olarak verilmiştir. O zamanlar "extacy hapları" yaygın olsaydı, belki de örnek olarak o verilirdi.

  Burada dikkat edilmesi gereken şey, örnek değil, örnekle işaret edilendir! Bazıları içkiyi diğerlerinden ayırarak, sanki kendileri günaha girmiyormuş gibi bir tavır takınıyorlar. Kimi kandırıyorsunuz? Tabii, her şeyin doğrusunu sadece O bilir.
+ Yorum Gönder