+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hac ne zaman yapılır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hac ne zaman yapılır?

  Sual: Bakara sûresinin 197. ayetinde "Hac, bilinen AYLARDIR. Kim o AYLARDA haccı farz ederse, ..." buyruluyor. Haccın sadece kurban bayramında yapılacağı şekline bir ifadeye rastlamadım. Siz "Haccın şartı olan ihramın bu zaman dilimi içerisinde gerçekleşmesinin zorunlu olması itibariyledir." diyorsunuz. İhram, hacca gitmeden önce mi yoksa hacda mı giyilir? Hem Kur'an ile aynı ifadeyi kullanıyorsunuz, hem de bu ayların herhangi bir bölümünde hac yapılmaz diyorsunuz. Bu çelişki değil mi? Aydınlatırsanız sevinirim. Saygılar. ? 2. Şema
  el-âsa limen âsa

  Reklam  Cevap: Hac Ayları Şevval, Zilkâde ve Zilhicce aylarıdır. Halbuki Haccın olduğu ay bir tanedir?

  "Haccın zamanı, hac ayları diye isimlendirilen; Şevval, Zilkâde ve Zilhicce aylarıdır." şeklindeki ibareyi çeşitli kitaplarda okuyorum. Fakat haccın olabilmesi Arafat'ta vakfeye arefe günü durmak lazım. Dolayısıyla arefe gününü barındıran ay haricindeki ayların da Hac ayları olarak belirtilmesinin sebebi nedir.

  "Haccın zamanı, hac ayları diye isimlendirilen; Şevval, Zilkâde ve Zilhicce aylarıdır." ifadesi, “Hac bilinen aylardadır...”(Bakara, 2/197) mealindeki ayetin bir açıklaması mahiyetindedir.

  Hac görevi, ihrama girmekle başlar. Bunun başlangıcı ise Şevval ayıdır. Bir kimse Şevval'de ihrama girip Zilhiccenin 10. (veya 13.) gününün akşamına kadar, haccın menasikini tamamlayabildiği için, bu aylara hac ayları denilmiştir.

  Yani bu aylara "Hac Ayları" denilmesinin sebebi, haccın ilk şartı / rüknü olan ihramın ancak bu aylarda giyilmesinin öngörülmüş olmasıdır. Bu aylardan önce ihrama girmek, Hanefi ve Hanbelilere göre mekruhtur. Bu konuda Buharî’nin İbn Abbas’tan rivayet ettiği şu hadis-i şerif alimlerin bu görüşlerinde etkili olmuştur:

  “Hac ayları dışında ihrama girmemek sünnettendir.” (bk. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 3/64-65).

  Şafiilere göre ise, hac ayları dışında alınan söz konusu ihram hac için değil, umre için geçerli olur. Çünkü, “Hac belli aylardadır...”(Bakara, 2/197) ayeti, hac için belirlenmiş aylar dışında ihrama girilemeyeceğini ifade etmektedir.(bk. a.g.e; Muğni muhtac,1/471, Muhazzeb,1/200).

+ Yorum Gönder
hac ne zaman yapılır,  hacnezaman yapilir