+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İrem ismi nasıl özellikler taşır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İrem ismi nasıl özellikler taşır?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: irem ismi nasıl özellikler taşır?


  Reklam  Cevap: Kur’an-ı Kerim’de Fecr suresi 7-8. ayetlerde ismi geçen “İrem”, Hûd aleyhisselamın kavmi olan Âd kavminin yaşadığı ve güzellikte emsali olmayan şehrin adıdır. Bu şehir, bahçeleri ile ünlüdür. Fakat daha sonra bu kavmin azgınlığı sebebiyle helak edilmiştir.

  “Şark-İslâm edebiyatlarında İrem keli-mesi daha ziyade (Bâğ-ı İrem) şekliyle mutluluk verici, mâmur ve gösterişli bi-naları,
  evleri vb. yerleri ifade eden anlamda kullanılmıştır. Bağları ve rengârenk ağaçlan ile İrem bahçeleri ba-harı temsil eder;
  ayrıca sevgilinin bulun-duğu evi, gezindiği bahçeyi vb. mahalleri tanımlamada kullanılır.”
  (Ömer Faruk Harman, “İrem”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c: 22, s: 443)


+ Yorum Gönder
irem isminin özellikleri