+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden 4 mezhepte sakal traşı olmanın hükmü nedir ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  4 mezhepte sakal traşı olmanın hükmü nedir ?


 2. Altundal
  Devamlı Üye

  Cevap: 4 mezhepte sakal traşı olmanın hükmü nedir ?


  Reklam  Cevap: MEZHEP İMAMLARININ GÖRÜŞLERİ
  1- HANEFİ MEZHEBİ: Hanefi fıkhının muteber kitaplarından “ed-Durru’l Muhtar”da zikredildiğine göre:
  “Erkeğin sakalını kesmesi haramdır.”(5/261)
  Ayrıca “Fethu’l Kadir”de, Zeyla’i (Rahimehullah)ın “Kenz Şerhi”nde Şurumbulali (Rahimehullah)ın “Dürer Haşiyesi”inde ve Hanefi büyüklerinin daha nice eserlerinde bu fetva yer almaktadır.

  2- MALİKİ MEZHEBİ: Maliki imamlarından Ebu’l Hasen (Rahimehullah)ın “Şerhu’r Risale”sinde ve ‘Adevi (Rahimehullah)ın ona yaptığı haşiyesinde zikredildiğine göre:
  “Sakalı tıraş haram olduğu gibi müsle (bir uzvu kesme) sayıldığı takdirde kısaltmak da haramdır.”

  3- ŞAFİİ MEZHEBİ: Allame Şeyh Ahmed İbni Kasım el-Abbadi (Rahimehullah) “Tuhftu’l Minhac fi Şerhi’l Minhac” isimli esere yaptığı haşiyesinde Akika bahsinin sonunda şöyle buyurmuştur:
  “Şifi ulemasının büyüklerinden İmam-ı Rafi’i ve İmam-ı Nevevi (Rahimehullah): “Sakalı tıraş etmek mekruhtur” demişlerse de “Kafiye Şerhi”nde İbnu’-Rif’a (Rahimehullah) buna itiraz ederek, İmam-ı Şafi (Rahimehullah)ın ‘Ümm isimli eserinde sakalı tıraş etmenin haram olduğuna dair fetva verdiğini bildirmiştir.”

  4- HANBELİ MEZHEBİ: Allame Şeyh Muhammed Es-Sefarini el-Hanbeli (Rahimehullah) “Menzumetü’l-Adab” şerhi “Gizaü’l-Elbab” da:
  “Hanbeli mezhebinde güvenilir fetva, sakal tıraşının haram oluşudur.” Demiştir.

  Ayrıca “el-İkna” kitabında da. “Sakal tıraşı haramdır” diye zikredilmiştir. Allame Şeyh Mansur İbni Yunus (Rahimehullah) “Münteha şerhi”nde de böylece zikretmiştir.

  Sakalda sünnet olan miktar ise bir tutam olmasıdır. Nitekim Amr ibni Şuayb’ın babasındandan, onunda dedesinden (Radıyallahu anhum) rivayetine göre:
  “Resulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sakalının eninden ve boyundan (bir tutamdan fazlasını) alırdı.” (Tirmizi, Edeb:17, no:2762, 5/94)

  Görüldüğü gibi sakalı tıraş etmenin bütün mezheplerde hükmü açıktır. “Sakal adettir” gibi yaklaşımlar işlenen bir günahın üzerini örtme, vebalden kurtulmak için çıkış yolu arama çabasıdır.


 3. islamyolu
  Emekli
  Görüldüğü gibi sakalı tıraş etmenin bütün mezheplerde hükmü açıktır. “Sakal adettir” gibi yaklaşımlar işlenen bir günahın üzerini örtme, vebalden kurtulmak için çıkış yolu arama çabasıdır.
  Allah razı olsun kardeşim. Bir cemaat lideri Adettir demişti zaten , sevmedigim birisidir kendisi bunu duyunca sevmedigimde haklı oldugum çıktı. Sakalı Kazımak 4 mezheptede haramdır. ama kirli sakal gibi bırakmak Haram dan kurtarır , haramdan kurtardıgı içinde Vacip demişlerdir ehli sünnet alimlerimiz . Bir tutam uzatmakta sünnettir.

 4. Mehmet5
  ☪ ☪ ☪ (müslüman) ☪ ☪ ☪
  4 mezhepte haramdır.

+ Yorum Gönder
rüyada sakal traşı olmak,  sakalın hükmü,  mezheplerde sakalın hükmü,  rüyada sakal traş olmak,  rüyada sakal traşı